perbandingan sistem pendidikan sebelum dan selepas merdeka

Click here to load reader

Post on 11-Feb-2015

455 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Falsafah pendidikan bySELIGIE LAJAN WINEMA MATAN KERISTI JUBANG DIFERY DAILIT

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA

Persamaan Pendidikan sebelum merdeka dan terkini

Bil Perkara1

Huraian

contohMaktab Dahulu : a) Kirkby Teacher Training Collage (1952) slpas perang dunia ke-2 b) Brinsford Lodge (1955)/myediakn guru dan pensyarah IPG Sekarang : a) IPG Kampus Sarawak b) IPG Kampus Rajang & lain2

Penubuhan -untuk melahirkan lebih ramai guru yang terlatih dan maktab berkualiti perguruan-Dahulu : a) melahirkan guru melayu b) Gaji yang rendah c) Masalah bahan rujukan dlm bm

-Sekarang : a) Melahirkan guru pelbagai kaum b) Sistem latihan yang teratur c) Program ditawarkan untuk semua peringkat ( Sijil , diploma, ijazah )

Bil

Perkara

Huraian

Contoh

2

Pelajaran bahasa Cina dan Tamil disediakan jika jumlah lebih 15 pelajar yang ingin mpelajarinya.

Dahulu : a) Pndatang India tdk berkemampuan b) Cina menggunakan Kurikulum , guru2 dan juga buku teks dari negara China. c) Bebas menubuhkan sekolahSekarang : a) Terdapat dalam akta 1961 dan juga 1996 - Diajar di sekolah kebangsaan & sekolah menengah kebangsaan

Apabila permintaan melebihi 15 orang pelajar dan juga ibubapa dan juga jika didapati munasabah dan praktik

Bil 3

Perkara

Huraian

Contoh

Sesetengah a) Terdapat pelbagai Antara mata pelajaran mata pelajaran yg matapelajaran masih diwujudkan yang diganti dikekalkan b) Antara matapelajaran namanya walaupun yang diwujudkan a) Senaman diganti dengan dahulu ialah Seni Kraf (PJK) nama lain. , Senaman , Bahasa b) Seni Kraf Inggeris , Bahasa ( Melayu Pendidikan Seni)

Bil

Perkara

Huraian

Contoh

4

Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sek. rendah dan sek. menengah.

Dahulu : a) berpusat pada kerajaan british b) Sistem pendidikan yang diwujudkan oleh British ialah sistem pendidikan vernakular c) Setiap sekolah khusus untuk satu kaum tertentu sahaja. d) Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, dan kemudahan yang berbeza Sekarang : a) Berpusat pada Kementerian Pelajaran Malaysia berdasarkan Akta Pendidikan 1996 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan 1999

-sekolah melayu -sekolah cina -sekolah tamil -sekolah inggeris

Bil

5

Perkara Masih mementingkan sekolah vokasional

Huraian

Contoh

a) Untuk meningkatkan ekonomi a) Bekerja di semasa era kolonialisme jabatan b) Bertujuan untuk mewujudkan ukur golongan pelajar yang berorientasi b) Bekerja kemahiran teknikal bagi di Kereta memenuhi keperluan pengguna.Sejarah: a) 1923-Penubuhan Pusat Latihan Pertanian b) 1926- Penubuhan Sekolah Teknik c) 1931- Ditukar ke Maktab Teknik d) 1972 Universiti Teknologi Malaysia e) Penubuhan Sekolah Pertanian , Serdang , Selangor f) 1946- dinaik taraf menjadi Kolej Pertanian g) 1972- dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia

Api Tanah Melayu

c) Kimpalan d) Elektrikal e) Pertanian f) automotif

Bil.

Sebelum Merdeka

Perbezaan

Selepas Merdeka

1. Untuk kepentingan pihak penjajah.Huraian : Pendidikan yang dijalankan hanyalah pendidikan rendah kerana pihak penjajah tidak mahu masyarakat setempat akan membangkitkan perasaan menentang penjajah. Contoh : kebanyakan pendidikan yang ada hanyalah pendidikan rendah sahaja selama 6

Tujuan Sekolah

Sebagai medium perpaduan.Huraian : Penghapusan Sekolah rendah yang menggunakan bahasa ibunda dan ditukarkan dengan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan.

Bil.

Sebelum Merdeka

Perbezaan

Selepas Merdeka

2.

Didirikan sendiri oleh individu tertentu.Huraian : Diberi kebebasan untuk menubuhkan sekolah-sekolah mereka serta menggunakan kurikulum, guru-guru dan buku teks dari negara Cina. Contoh : Penubuhan dan pembiayaan sekolahsekolah Cina adalah di bawah tanggungjawab masyarakat Cina sendiri. Segala perbelanjaan bagi penubuhan sekolah ditanggung sepenuhnya oleh pedagang-pedagang dan pemimpin Cina.

Pembinaan sekolah

Didirikan oleh kerajaan.Huraian : Membantu keluarga yang kurang berkemampuan untuk berpeluang menerima pendidikan. Contoh : Sekolah kerajaan ditubuhkan di semua tempat yang strategik.

Bil. 3.

Sebelum Merdeka Bahasa Ibunda masing-masing. Huraian : Tiada keseragaman bahasa antara sekolah-sekolah.

Perbezaan

Selepas Merdeka

Bahasa Pengantar Bahasa Melayu. Huraian : Merupakan bahasa Rasmi negera Malaysia dan dijadikan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan. Contoh : Setiap sekolah kebangsaan di Malaysia wajib menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

Contoh : Sekolah Melayu menggunakan Bahasa Melayu, Sekolah Cina menggunakan bahasa ibunda mereka begitu juga Sekolah Tamil menggunakan Bahasa Tamil.

Bil. 4.

Sebelum Merdeka a) Rancangan Cheeseman (1946) b) Laporan Barnes (1951) c) Laporan Fenn-Wu (1952) d) Ordinan Pelajaran (berdasarkan Laporan Barnes 1951 dan Laporan Fenn-Wu 1952) (1952) e) Penyata Razak (1956)

Perbezaan Laporan Pendidikan

Selepas Merdeka a) AktaPendidikan b) Dasar Pendidikan Kebangsaan c) Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Huraian : Dasar ini adalah untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan.

Huraian : Dasar pendidikan ini adalah untuk penstrukturan semula sistem pendidikan

Bil.

Sebelum Merdeka

Perbezaan

Selepas Merdeka

5.

Sekolah vernakular:Sekolah Melayu, Sekolah Cina, SekolahTamil dan Sekolah Inggeris. Huraian : Sekolah vernakular menggunakan bahasa ibundanya sendiri dan tiada keseragaman bahasa dengan yang lain.

Jenis Sekolah

Sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, Sekolah bestari, Sekolah wawasan.

Bil. 6.

Sebelum Merdeka Ditawarkan di semua sekolah vernakular. Huraian : Setiap sekolah akan mendapat pendidikan selama 6 tahun di sekolah rendah. Contoh : Sekolah vernakular Melayu, Sekolah vernakular Cina dan Sekolah vernakular Tamil.

Perbezaan Sekolah Rendah

Selepas Merdeka Diwajibkan kepada setiap kanak-kanak. Huraian : Kanak-kanak yang berumur 7 tahun digalakkan untuk pergi ke sekolah dan ditempatkan di darjah 1. Contoh : 7 tahun (Darjah 1), 8 tahun (Darjah 2), 9 tahun (Darjah 3), 10 tahun (Darjah 4), 11 tahun (Darjah 5), 12 tahun (Darjah 6).

BIL7

SEBELUM MERDEKAHanya terdapat bagi sekolah Inggeris

PERBEZAANSEKOLAH MENENGAH

SELEPAS MERDEKATerdapat bagi semua jenis sekolah

HURAIAN

Sebelum merdeka hanya sekolah inggeris sahaja telah diwujudkan bagi sekolah menengah. Sekolah Inggeris ini ditubuhkan dan dikelolakan oleh mubaligh2 Kristian seperti Anglican, Roman Katolik dan Methodist. Sekolah melayu tidak diwujudkan sebelum merdeka kerana Pihak British mempunyai matlamat asal iaitu agar mendidik anak-anak melayu menjadi nelayan dan petani sahaja. Masa kini,pelbagi jenis sekolah menengah telah diwujudkan.

BIL8

SEBELUM MERDEKAMelayu: melakukan kerjakerja kampung. Cina : bekerja sbgi buruh di lombong India: bekerja di estet

PERBEZAANTAMAT PERSEKOLAHAN

SELEPAS MERDEKADitawarkan dengan pekerjaan bersesuaian

Pada zaman sebelum merdeka pelajar yang telah tamat persekolahan telah bekerja mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Pihak British. Kini,setiap pelajar telah ditawarkan menyambung pengajian dalam pelbagai bidang..setelah tamat melalui pendidikan rendah dan pendidikan menengah. Peluang pekerjaan juga disediakan bagi setiap pelajar yang telah tamat melalui pengajian tinggi.

BIL 9

SEBELUM MERDEKA Berbeza mengikut budaya masing- masing

PERBEZAAN KURIKULUM SEKOLAH

SELEPAS MERDEKA selaras bagi semua sekolah

o Sebelum merdeka aktiviti kurikulum di sekolah dijalankan mengikut budaya masing-masing. o Namun sekarang,setiap aktiviti kurikulum d isekolah telah dijalankan dengan selaras.

BIL 10

SEBELUM MERDEKA Hanya untuk yang bersekolah Inggeris dan elit sahaja

PERBEZAAN PELUANG PENDIDIKAN

SELEPAS MERDEKA Terbuka kepada semua

Pada ketika zaman sebelum merdeka,peluang pendidikan hanya diberikan kepada pelajar yang bersekolah Inggeris dan elit sahaja. Pelajar yang bukan dari sekolah inggeris atau elit,hanya akan melakukan kerja kampung dan buruh. Kini,peluang pendidikan diberikan kepada sesiapa tanpa mengira agama, bangsa,budaya dan warna kulit.

BIL 11

SEBELUM MERDEKA Meningkatkan kemahiran asas

PERBEZAAN

SELEPAS MERDEKA Melahirkan individu yang berintelektual

TUJUAN PENDIDIKAN

Dahulu,pendidikan hanya untuk meningkatkan kemahiran asas sahaja seperti kemahiran buruh,kerja harian dan sebagainya. Dan kini,pendidikan itu bertujuan meningkatkan proses tingkah laku. Setiap pelajar yang berpendidikan harus mempunyai kesemua Elemen JERIS iaitu seimbanga dari segi Jasmani,Emosi,Rohani,Intelek dan Sosial. Pendidikan itu juga adalah sepanjang hayat dan tidak putus sehingga ke akhirnya. Pendidikan juga satu elemen yang sengat penting bagi seseorang ,baik di dunia ini ataupun di akhirat.

BIL12

SEBELUM MERDEKADiimport dari China, India dan England

PERBEZAANTENAGA PENGAJAR

SELEPAS MERDEKAMaktab Perguruan ( Institut Pendidikan Guru Malaysia )

Tenaga pelajar yang mengajar pada era sebelum merdeka telah diimport dari luar negara. Untuk mendapatkan tenaga pengajar yang perpengalaman. Pada era selepas merdeka tenaga pelajar telah diambil dari Institut Pendidikan Guru dan juga pelajar yang menuntut di universiti yang mengambil bidang pendidikan.ISU-Malaysia hendak mengambil guru dari negara India untuk mengajar bahasa Inggeris.

BIL 13

PERKARA CARA BELAJAR

HURAIAN DAHULU -MENGKAJI AYAT-AYAT SUCI ALQU