perbandingan sistem ekonomi islam dan sistem ekonomi kapitalis

of 28 /28

Upload: ucuizan

Post on 31-Oct-2014

72 views

Category:

Education


16 download

Tags:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perkongsian yang tidak seberapa... Maaf jika ada kekurangan.. ^_^

TRANSCRIPT

Page 1: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis
Page 2: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan

Sistem Ekonomi Barat (Kapitalis)

Norainah binti RahmatullahD20071029575

Norizan Bte HassanD20071029606

Page 3: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

PENGENALAN

Page 4: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Kebanyakan negara pada masa kini menggunakan pelbagai sistem ekonomi yang direka oleh manusia sebagai salah satu proses ekonomi negara mereka.

Sistem Ekonomi Islam merupakan Sistem Ekonomi yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga kini hanya diguna pakai oleh beberapa negara.

Sistem Ekonomi Barat pula didominasi oleh kuasa-kuasa besar seperti negara Amerika dan China yang mengamalkan sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis.

Akan tetapi, sistem ekonomi barat ini juga yang sedang menuju ke arah kemusnahan ekonomi negara tersebut disebabkan ciri-ciri ekonomi itu sendiri.

Page 5: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

SEJARAH SISTEM EKONOMI ISLAM

Page 6: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem yang berlandaskan akidah Islam dan menjadi sebahagian daripada akidah Islam.

Sistem ini telah digunakan sejak zaman Rasulullah S.A.W dalam menguruskan ekonomi negara pada ketika itu.

Sistem ini bukan ciptaan manusia dan berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah pasti memberi kesempurnaan dalam ekonomi jika sesebuah negara mengamalkannya.

Dua tokoh yang sering disebut sebagai bapa Ekonomi Islam ialah Ibni Taymiyah (1262-1328 Masehi) dan Ibn Khaldun (1332-1406 Masehi).

Page 7: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

SEJARAH SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Page 8: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Dikenali juga sebagai ekonomi Laissez faire atau pasaran bebas.

Dipelopori oleh Adam Smith melalui bukunya ‘The Wealth of Nations’.

Mengamalkan konsep ‘invisible hand’. Iaitu melakukan sesuatu perkerjaan yang pada zahirnya nampak mulia, tetapi sebenarnya orang itu melakukannya untuk mendapat untung bagi dirinya sendiri

Tokoh lain yang terlibat adalah seperti David Ricardo (1772-1823), J.S. Mills (1806-1873), Irving Fisher (1867-1947), John Maynard Keynes (1883-1946) dan banyak lagi.

Page 9: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

PERBANDINGAN ANTARA SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM

EKONOMI KAPITALIS

Page 10: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

MOTIF

Page 11: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Islam Sistem ini bukan hanya bermotifkan

keuntungan semata-mata. Sistem ini juga bermotifkan kebajikan

masyarakat. Mengutamakan pahala maksimum

bukannya kepuasan maksimum. Percaya bahawa setiap manusia itu

diperuntukkan rezkinya oleh Tuhan

Page 12: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Kapitalis Sistem ini sangat mengutamakan

keuntungan individu. Individu berhak untuk memperolehi

keuntungan semaksimum yang boleh untuk mencapai kepuasan masing-masing.

Pengguna dikatakan sebagai ‘raja’ Faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh orang-

orang tertentu

Page 13: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

PEMILIKAN HARTA

Page 14: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Islam

Terdapat 3 jenis pemilikan harta dalam sistem ini iaitu :i) Hak Milik Umum: meliputi mineral-mineral dalam bentuk pepejal, cecair dan gas termasuk petroleum, besi, tembaga, emas dan sebagainya yang didapati sama ada di dalam perut bumi atau di atasnya, termasuk juga segala bentuk tenaga dan intensif tenaga serta industri-industri berat. ii) Hak Milik Negara meliputi segala bentuk bayaran yang dipungut oleh negara secara syar’ie dari warganegara, bersama dengan perolehan dari pertanian, perdagangan dan aktiviti industri, di luar dari lingkungan pemilikan umum di atas. iii)Hak Milik Individu: selain dari kedua jenis pemilikan di atas, harta-harta lain boleh dimiliki oleh individu secara syar’ie dan setiap individu itu perlu membelanjakannya secara syar’ie juga.

Page 15: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Setiap individu boleh memiliki harta tetapi mereka hanyalah merupakan pemegang amanah Allah. Harta tersebut perlulah dikendalikan dengan baik.

Islam mengiktiraf prinsip hak milik individu.

Page 16: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Ini boleh dibuktikan dengan firman Allah S.W.T yang bermaksud :

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

(Surah Al-Israk : Ayat 34)

Page 17: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Kapitalis Individu dalam ekonomi adalah bebas

memiliki sebarang harta persendirian. Individu bebas mengagihkan atau

menggunakan harta mereka tanpa halangan dari pihak lain.

Inidividu juga bebas mencari harta kekayaan semaksimum yang boleh untuk memenuhi kepuasan mereka.

Page 18: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

PERANAN PENGGUNA DAN PENGELUAR

Page 19: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Islam Pengguna berhak memenuhi segala kemahuan

dan kehendak mereka selagi kehendaknya tidak menyalahi batas yang ditentukan.

Pengeluar juga bebas mengeluarkan barangan yang dipilih asalkan barangan itu selaras dengan tuntutan syariat Islam.

Barang-barang keperluan asas yang penting perlu diutamakan

Page 20: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Kapitalis Pengguna dianggap sebagai ‘raja’ dalam

pasaran. Ini berikutan corak peruntukan sumber

ekonomi ditentukan oleh bentuk permintaan pengguna.

Pengeluar akan mengeluarkan barangan berdasarkan jumlah permintaan pengguna yang tertinggi sahaja.

Page 21: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

PERANAN KERAJAAN

Page 22: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Islam Islam membenarkan peranan kerajaan dalam

ekonomi negara. Campur tangan kerajaan adalah sangat penting

bagi melindungi kebajikan masyarakat dan kerajaan perlu mengeluarkan barangan atau perkhidmatan yang tidak mampu dikeluarkan oleh pengeluar.

Kerajaan berupaya memainkan peranan dengan membantu masyarakat terutamanya masyarakat yang miskin dalam memenuhi keperluan asas harian mereka.

Page 23: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Ibn Qayyim juga menganjurkan campur tangan kerajaan dalam pemilikan harta kekayaan oleh individu jika individu menggunakan harta kekayaan berkenaan pada jalan yang bertentangan dengan faedah masyarakat yang lebih besar.

Page 24: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Kapitalis Dalam sistem ini, peranan kerajaan adalah

tidak diperlukan sama sekali. Semua keputusan ekonomi dibuat oleh

pengguna dan pengeluar. Kerajaan hanya memainkan peranan yang

sangat kecil iaitu hanya bertanggungjawab menjaga keselamatan negara melalui undang-undang.

Page 25: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

AGIHAN PENDAPATAN

Page 26: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Islam Pengagihan pendapatan yang dijalankan adalah

bersifat adil. Ini dilakukan dengan kerajaan akan membantu

golongan yang berpendapatan rendah memeperolehi keperluan.

Manakala bagi golongan berpendapat tinggi pula perlu membayar zakat untuk membantu golongan berpendapatan rendah.

Page 27: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Kapitalis Agihan pendapatan di bawah sistem ini

adalah tidak saksama. Jurang antara golongan kaya dan golongan

miskin terus meluas. Ini terjadi kerana setiap individu hanyalah

mementingkan keuntungan diri semata-mata apabila berurusan dalam pasaran ekonomi.

Page 28: Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis

PENUTUP Sistem Ekonomi Islam adalah sistem yang bukan

ciptaan manusia dan merupakan sistem yang sempurna.

Bagi sistem ekonomi kapitalis, walaupun sistem ini mempunyai kebaikan, sistem ini juga mempunyai kelemahan yang lebih banyak daripada kebaikan.

Penggunaan sistem ekonomi Islam dalam sesebuah negara akan dapat mewujudkan suasana ekonomi negara yang lebih teratur dan aman dengan panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah.