perbandingan islam dan agama agama bukan ahli kitab

of 92 /92
Page 1 Perbandingan Islam dan Agama-agama Bukan Ahli Kitab Ustaz Yusri Mohamad Ramli Pensyarah Perbandingan Agama Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Kursus Perbandingan Agama Institut Latihan Islam Malaysia 18 Mac 2014 | Slot 2 | 2.30ptg. – 4.30ptg.

Author: yusri-mohamad-ramli

Post on 31-Oct-2014

607 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Page 1 Pensyarah Perbandingan Agama Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Kursus Perbandingan Agama Institut Latihan Islam Malaysia 18 Mac 2014 | Slot 2 | 2.30ptg. 4.30ptg.

2. Page 2 Pendahuluan - Falsafah Hubungan Agama Islam-Agama-agama bukan Kitab Perbandingan Islam-Hindu Perbandingan Islam-Buddha Perbandingan Islam-Sikh Perbandingan Islam-Confucius Perbandingan Islam-Tao Perbandingan Islam-Agama Cina Penutup - Isu-isu semasa - Masa hadapan 3. Page 3 4. Page 4 POPULASIPOPULASI 5. Page 5 Nepal 81.3% India 80.5% Mauritius 54% Fiji 33.7% Guyana 28% Bhutan 25% Suriname 20% Trinidad and Tobago 18.2% United Arab Emirates 15% Sri Lanka 12.6% Kuwait 12% Bangladesh 9.6% Bahrain 8.1% Runion 6.7% Malaysia 6.3% Singapore 5.1% Oman 3% Seychelles 2.1% Pakistan 1.8% Indonesia 1.69% 6. Page 6 Cambodia 97% Japan 96% Thailand 95% Taiwan 93% Mongolia 93% Myanmar 90% Hong Kong 90% Bhutan 84% Macau 80% Vietnam 75% Christmas Island 75% Sri Lanka 70% Laos 67% Singapore 51% China 50% South Korea 50% Malaysia 21% Brunei 17% Northern Mariana Islands 16% North Korea 14% 7. Page 7 8. Page 8 ISLAM & AGAMA-AGAMA BUKAN AHLI KITAB 9. Page 9 ISLAM Hubungan Islam dengan agama- agama lain JUDAISME KRISTIAN SIKH HINDU BUDDHA 10. Page 10 11. Page 11 12. Page 12 13. Page 13 14. Page 14 15. Page 15 16. Page 16 17. Page 17 18. Page 18 Dari Lembah Indus 1500-2000BC. Aryan dan Dravidian. Kitab secara kolektif dipanggil veda. Tempat suci: Varanasi/Benares, Ayodha, Sg. Gangga Pengikut: 650 juta. Hampir 80% orang India ialah Hindu. Monotheisme + polytheisme. Tuhan-tuhan: Indra (tuhan kilat), Agni (tuhan api) and Surya (tuhan matahari), Bayu (tuhan angin). Trimurti: Brahma (creator), Vishnu (preserver), Shiva (destructor) 19. Page 19 Hindu: berasaskan kepada tamadun masyarakat Hindu/Sg Sindhu/India/Indo Dikatakan dari panggilan Bangsa Aryan kepada bangsa Dravidan Perbahasan: agama Hindu dari dalam atau luar? Hinduism: nama yang digelar kepada agama ini apabila British datang menjajah Istilah sebenar dirujuk kepada agama ini: Sanatana Dharma (Agama yang abadi) bahawa kepercayaan ini sentiasa wujud selamanya. Dharma secara literalnya bermaksud sokongan,namun biasanya dirujuk kepada makna agama yang meliputi aspek tanggungjawab, undang-undang alam, kebajikan sosial, etika, dan peraturan hidup. 20. Page 20 Hinduisme pada asasnya ialah suatu ketamadunan/cara hidup bukan sekadar agama yang difahami pada hari ini. Justeru ia meliputi politik, falsafah, akhlak, logik, teologi, matematik, teknologi, pertanian, dan sebagainya dalam kehidupan manusia. 21. Page 21 22. Page 22 -Pentasybihan dan penjelmaan -Dari Tuhan Brahman ke dewa-dewa hingga ke manusia, haiwan dan hidupan -Makrokosmos Surya (dewa matahari) Agni (dewa api suci) Vayu/Bayu (dewa angin) Chandra (dewa bulan) Varuna (dewa alam/angkasa) Marut (dewa badai/taufan) Paryania (dewa hujan) Acwin (dewa kembar atau dewa kesihatan) Usa (dewa fajar) Indra (dewa perang) Wertra (dewa kejahatan) 23. Page 23 BRAHMA (Iswara): Pencipta VISHNU: Pemelihara SIVA: Pemusnah 24. Page 24 Brahmin: pendeta/ ilmuan Kshatriya: pemimpin, bangsawan, pahlwan Vaishya: profesional, pedagang, peniaga, petani Shudra: buruh, pekerja mahir, rakyat awam 25. Page 25 VEDANTA Vedanta: veda-anta (end/purpose/goal of knowledge) Advaita: sistem non dualistic Advaita vedanta-Vishishtadvaita-Dvaita Adi Shankara/Samkara (788-820) Realisasi spiritual dan pemikiran falsafah Pemahaman terhadap teks 26. Page 26 27. Page 27 -Veda/Samhita Veda (trayi/catur veda) Rig Veda Sama Veda Yajur Veda Atharva Veda -Upanishad -Brahmana -Aranyaka -Mahabrata (6 kitab) Bhagavad Gita -Ramayana -Purana -Tantra 28. Page 28 29. Page 29 30. Page 30 31. Page 31 32. Page 32 Siddharta Gautama Shakyamuni Mencapai pencerahan (buddhi) setelah bertapa di bawah pokok. Reformasi kepada ajaran Hindu yang dilihat menekankan manifestasi dan kurang memberi perhatian terhadap alam insani Juga bersifat sederhana dan tidak terlalu ketat seumpama amalan kerohanian Hindu (yoga) 33. Page 33 34. Page 34 -Bangsa Shakya. -Kerajaan Kapilavastu (India Utara/Nepal) -hidup dalam kesenangan -Melihat penderitaan rakyat -Keluar dari Istana menjadi pertapa -berpakaian sederhana/jubah/membotakkan kepala dan membawa mangkuk -memasuki kumpula sanyasin -menyendiri dan bermeditasi -mencapai pencerahan setelah melalui pertarungan dengan syaitan dan mengenali manifestasi terawal sehingga mencapai tahapa ketuhanan (Buddha) 35. Page 35 KEPERCAYAAN & AMALAN 36. Page 36 37. Page 37 38. Page 38 39. Page 39 40. Page 40 Theravada (Hinayana) (selatan) Mahayana (utara) Kitab: Tripitaka: vinaya pitaka Sutta pitaka Abidhamma pitaka Lotus sutra 41. Page 41 42. Page 42 43. Page 43 44. Page 44 45. Page 45 46. Page 46 47. Page 47 48. Page 48 49. Page 49 50. Page 50 asal India kurun 16. pengasas Guru Nanak (1469-1539). Kitab utama: Guru Granth Sahib. Bandar suci Amritsar di Punjab. pengikut 16.5 juta. Waheguru. 10 Guru Simbol Khalsa: kesh, kangha, kara, kachh and kirpan (beard and uncut hair with a turban, comb, metal bracelet, knee-length shorts and dagger). 51. Page 51 52. Page 52 Guru Nanak merupakan pengasas kepada ajaran Sikh lahir dari keluarga Hindu pada tahun 1469, membesar bersama keluarga Muslim dan hidup serta bekerja dalam masyarakat majmuk Hindu dan Muslim. Dipercayai bahawa pada suatu hari, Nanak telah lemas di sebuah sungai dan kemudiannya dijumpai tiga hari selepas itu. Perkara pertama yang diucapkannya ialah bahawa, Tiada ada Hindu atau Muslim, jadi jalan manakah harus aku ikuti? Aku harus mengikuti jalan Tuhan. Tuhan itu bukan Hindu atau Muslim. Jalan yang aku ikuti ialah jalan Tuhan. Nanak kemudiannya meninggalkan pekerjaannya dan pergi mengembara sambil menyebarkan ajarannya sehingga beliau dikenali sebagai Guru Nanak. 53. Page 53 Sebelum kematiannya, para pengikutnya menyangka bahawa beliau akan melantik salah seorang dari anaknya untuk memikul tangunggjawab untuk menggantikannya. Namun, beliau bertindak sebaliknya dengan melantik salah seorang dari pengikutnya setianya iaitu Lehna yang diberi gelaran sebagai Angad yang secara literalnya bermaksud sebahagian dari diriku. Terdapat sembilan pengganti Guru Nanak secara berturutan bermula dengan Guru Angad, dan kemudiannnya, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan, Guru Hargobind, Guru Har Rai, Guru Har Krishan, Guru Tegh Bahadur,dan Guru Gobind Singh. Sebelum Guru Gobind Singh meninggal dunia, beliau telah mengisytiharkan bahawa koleksi mantera dan syair oleh Guru-Guru Sikh yang dikenali sebagai Guru Granth Sahib akan menjadi Guru yang kekal untuk seluruh penganut Sikh. 54. Page 54 55. Page 55 Kepercayaan Sikhisme bemula di Punjab, India semasa zaman pemerintahan Mughal pada kurun ke-15. Pada masa itu, ketegangan antara penganut Islam dan Hindu begitu memuncak. Guru Nanak, tokoh pengasas kepada agama Sikh memikirkan suatu kepercayaan baru bagi menyelesaikan polemik antara Islam dan Hinduisme. Istilah Sikh merupakan dari perkataan Punjabi yang bermaksud pengikut. Peranan Guru Nanak kemudiannya disambung oleh sembilan Guru yang lain sehinggalah ajaran dan tulisan mengenai agama Sikh ini dihimpun dan dibukukan sebagai satu teks rasmi bagi agama Sikh pada tahun 1708 dan dikenali sebagai Guru Granth Sahib. Selain dari ajaran, doa, dan mantera dari para Guru, dipercayai terdapat juga beberaa doa dan bacaan yang diambil daripada amalan dan tulisan penganut Islam dan Hindu. (Breuilly et. all 1997: 138) 56. Page 56 57. Page 57 58. Page 58 Penganut Sikhisme percaya kepada konsep Tuhan yang Esa, yang disebut sebagai Waheguru yang bermaksud Guru yang Besar. Penganut Sikh menitikberatkan hal persamaan hak tanpa mengira darjat dan status. Di kuil-kuil Sikh atau dikenali sebagai gurdwara, beratus atau beribu-ribu golongan fakir miskin akan diberi makanan percuma pada setiap hari melalui konsep langar atau dapur percuma yang terdapat di setiap gurdwara. 59. Page 59 60. Page 60 61. Page 61 62. Page 62 63. Page 63 64. Page 64 65. Page 65 66. Page 66 67. Page 67 68. Page 68 69. Page 69 70. Page 70 Diasaskan oleh Lao Tze Yin Yang: cahaya dan kegelapan Keseimbangan alam Merasai alam Kitab: I Ching, Tao te Ching 71. Page 71 72. Page 72 73. Page 73 74. Page 74 75. Page 75 76. Page 76 77. Page 77 Diasaskan oleh Master Kong Berasaskan nilai-nilai falsafah kehidupan Ren: kebajikan Agama atau falsafah? Kitab: Analect 78. Page 78 79. Page 79 80. Page 80 Wujudkah agama Cina? Siapakah yang beragama Cina? Sinkretisme antara Buddha, Confucius dan Taoisme serta kepercayaan turun temurun Dewa-dewa/Bodhisattva adaptasi dari kepercayaan tempatan: Guan Yin, Haji Kong/Datuk Kong (Datuk Keramat) 81. Page 81 82. Page 82 83. Page 83 84. Page 84 85. Page 85 Agama-agama lain Jainisme Shinto Bahaism Animisme Paganisme Scientology Atheisme Agnoticisme Religiously unaffiliated 86. Page 86 87. Page 87 88. Page 88 89. Page 89 90. Page 90 91. Page 91 92. Page 92 Sm.P.I. Usuluddin dan Falsafah (UKM), M.A. in Religious Conflict (Nottingham) Kepakaran: Perbandingan Agama, Hubungan antara Agama, Konflik antara Agama, Tasawwuf, Akidah, Falsafah, Pemikiran Islam, Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, Eschatologi (Akhir Zaman), Manuskrip Islam Alam Melayu Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 03-8921 4526 012-353 9509 [email protected] [email protected] (aktif 10 Mei 2014) www.slideshare.net/yusrimohamadramli