perasmiannilam08.smkrajaperempuanipoh.com/nilam/program nilam.pdf · program nilam (nadi ilmu...

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2018

318 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  6 NOVEMBER 2008

  SM TEKNIK IPOH, PERSIARAN BRASH

  6 NOVEMBER 20086 NOVEMBER 2008

  SM TEKNIK IPOH, PERSIARAN BRASHSM TEKNIK IPOH, PERSIARAN BRASH

  Disempurnakan oleh:Disempurnakan oleh:Yang Berusaha En. Said bin Manap Yang Berusaha En. Said bin Manap AMN., AMPAMN., AMP

  Pegawai Pelajaran Daerah Kinta UtaraPegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara

  Yang Berusaha En. Said Bin Manap AMN., AMPPegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara

  PERASMIAN

 • 2

  PROGRAM NILAM (Nadi ILmu Amalan Membaca)

  Pengiktirafan bagi kesemuaaktiviti gerakan membacayang pernah dijalankan

  di sekolah

  Permulaan Program :- Tahun 1998.(Di peringkat Tahun 1 dan Tingkatan 1)

  Mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998 bertarikh 22 Mei 1998

 • 3

  Objektif

  memupuk budaya membaca di kalanganmurid sekolah rendah dan menengah

  mempelbagai aktiviti galakan membacayang kreatif, inovatif dan berkesan

  menerap naluri gemar membaca bagimenghasilkan masyarakat berilmu

  Pelaksanaan Program NilamPENGERUSI(PENGETUA)

  TIM. PENGERUSI(GPK 1)

  NAIB PENGERUSI 2(PENYELIA PETANG)

  NAIB PENGERUSI 1(HEM)

  SETIAUSAHA(GURU PSS)

  WAKILPIBG

  GURUTINGKATAN

  KETUA PANITIA BAHASA(KETUA BIDANG)

  WAKILBEKAS PELAJAR

  GURUPERPUSTAKAAN

 • 4

  PENDEKATAN PROGRAM NILAMPENDEKATAN PROGRAM NILAM

  Aktiviti

  Masa Bahan

  KumpulanSasaran

  PUSAT SUMBER SEKOLAH

  PENGLIBATAN IBU BAPA

  MODEL PROGRAM NILAM

  KAWALAN

  REKOD BACAAN

  TABIAT MEMBACA

  PENILAIAN

  GANJARAN / PENGIKTIRAFAN

  PELAKSANAAN AKTIVITI

  JAUHARI

  PROGRAM NILAM

  RAKAN PEMBACA

 • 5

  Kategori Program Nilam

  2.Tahap Rakan Pembaca

  1.Tahap Jauhari

  1. Tahap Jauhari

  Membaca Buku

  Merekod Sinopsis(bil/ tajuk/ penulis/ ringkasan)

 • 6

  Anugerah Sijil(setelah tamat Tkt 5)

  PENGIKTIRAFAN

  2. Tahap RakanPembaca

  Setelah membaca100 buah buku.

 • 7

  Penekanan kepadaKebolehan pelajar :

  Membimbing

  Menarik minatorang lain supayasuka membaca.

  Jenis - JenisSijil

 • 8

  288 ke atasNilam

  216 - 287

  144 - 215

  72 -143

  Jumlah BacaanSijilJAUHARI

  JADUAL SISTEM GANJARAN JAUHARI

  JADUAL SISTEM GANJARAN RAKAN PEMBACA

  BACAAN PENGIKTIRAFAN100-199 Gangsa200-299 Perak300-399 Emas

  400 ke atas Nilam

 • 9

  PELAPORAN PROGRAM NILAM

  Laporan dari BTPN Daerah

  PENGANUGERAHAN

 • 10

  PERWAKILAN

  Sekitar Aktiviti-AktivitiProgram Nilam

 • 11

  TAKLIMAT

  PENYERTAAN

 • 12

  BENGKEL NILAM

  BERPIDATO

 • 13

  PERBAHASAN

  BICARA BUKU

 • 14

  MEMBIMBING

  BERDRAMA

 • 15

  MENYANYI

  PENULISAN KREATIF

 • 16

  BERUCAP

  SINOPSIS

 • 17

  ULASAN BUKU

  SESI SOAL JAWAB

 • 18

  PENGHARGAAN

  Sekitar Aktiviti AktivitiKaum Guru

 • 19

  URUS sETIA

  LAWATAN

 • 20

  BERKONGSI IDEA

  IN-HOUSE

 • 21

  PERBINCANGAN

  PENGADILAN

 • 22

  FASILITATOR