perancangan strategik - sesi 2017 kategori gred lelaki perempuan jumlah siswazah dg 52 - 1 1 dg 48 7...

Download PERANCANGAN STRATEGIK - SESI 2017 Kategori Gred Lelaki Perempuan Jumlah Siswazah DG 52 - 1 1 DG 48 7 ... Pelan Strategik 2017-2021 telah menggariskan pelbagai program yang membawa

Post on 14-Feb-2018

297 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SMKMEMBAKUT

  PERANCANGAN

  STRATEGIK

  2017-2021

 • KANDUNGAN

  PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2021

  Tajuk

  Muka Surat

  Kata Alu-Aluan Pengetua SMeKeM

  1

  Latar Belakang SMeKeM: Visi, Misi, Slogan, Piagam Pelanggan, Motto, Lencana, Falsafah Sekolah, Objektif Sekolah, Nilai-Nilai Sekolah, Lagu Sekolah

  2-8

  Pengetua-Pengetua Sekolah (1967 2017)

  9

  YDP PIBG (1988 2017)

  9

  Staf, KTBM & Pelajar SMeKeM Sesi 2017

  10

  Pakej Matapelajaran Mengikut Tingkatan & Kelas 2017

  11-14

  Unit-unit Kokurikulum

  15

  Pencapaian Sekolah Dalam Peperiksaan Awam PMR,SPM & STPM Mengikut Gred Purata Sekolah & Peratus kelulusan.

  16

  Jalinan Kasih Tautan Ilmu

  17

  Prasarana Sekolah: Pelan Lokasi SMK Membakut Kedudukan Blok & Kelas SMeKeM Gambar-gambar

  18-22

  Perancangan Strategik SMeKeM : Tujuan, Nilai & Cabaran

  23-27

  Pekeliling-Pekeliling Kurikulum

  28-29

  Bidang 1 : Pengurusan Kurikulum

  Bidang 2 : Pengurusan Kokurikulum

  Bidang 3 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

  Bidang 4 : Pengurusan Tingkatan 6

  Bidang 5 : Pengurusan Kewangan

  Bidang 6 : Pengurusan Pentadbiran Pejabat

  Bidang 7 : Pengurusan Persekitaran & Kemudahan Fizikal / Lestari

  Bidang 8 : Pengurusan & Pembangunan Sumber Manusia

  Bidang 9: Pengurusan Perhubungan Luar

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  1

  PENGETUA SMK MEMBAKUT

  KATA ALU-ALUAN

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera,

  Bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan hidayahNya telah memberikan kekuatan dan kesepakatan kepada Warga SMeKeM untuk terus menghasilkan Perancangan Pelan Strategik SMeKeM 2017-2021 dengan jayanya.

  Sesungguhnya Perancangan Pelan Strategik SMeKeM 2017-2021 adalah panduan

  dan hala tuju kepimpinan sekolah dalam aspek pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, disiplin dan sahsiah serta keceriaan yang telah dirancang, disusun, dilaksana dan perlu pemantauan, penilaian dan penambahbaikan berteraskan aspek-aspek penilaian dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia.

  Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua Warga SMeKeM di atas kesungguhan

  dan komitmen yang tinggi bagi menyiapkan Perancangan Pelan Strategik ini. Saya amat mengharapkan agar semua strategi, pelan taktikal dan pelan operasi

  dapat dijayakan sepenuhnya untuk merealisasikan visi sekolah Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera. Sekian, terima kasih.

  ZARIDA HJ MOHD JUNAIDI Pengetua SMK Membakut

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  2

  SMK Membakut pada asalnya ditubuhkan pada tahun 1976 oleh En. Khamis

  Noyo, En. Yusuf Sulaiman dan beberapa orang penduduk tempatan Membakut. Pada

  peringkat awal, sekolah ini tidak mempunyai bangunan tetap dan terpaksa

  menumpang di bangunan Sekolah Rendah Kebangsaan Pekan Membakut iaitu pada

  sidang petang selepas selesai sahaja sesi sekolah rendah. Berkat usaha pengetua-

  pengetua sekolah ini serta kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Sabah, akhirnya

  kelulusan telah diperolehi untuk mendirikan sebuah bangunan tetap hasil daripada

  pinjaman di bawah Skim Pinjaman Bank Dunia.

  Pada tahun 1978 sekolah ini telah berpindah ke tapak yang baru seperti yang

  ada sekarang yang mempunyai keluasan lebih kurang 17 hektar dan terdiri daripada

  10 buah blok bangunan. Peringkat awal jumlah pelajar adalah kurang dan sekolah

  ini menampung pelajar dari sekolah rendah sekitar Membakut. Peningakatan jumlah

  pelajar yang pesat menyebabkan pembinaan bangunan tambahan. Malah

  persekolahan dua sesi diperkenalkan untuk menampung pelajar yang ramai. SMK

  Membakut dibuka secara rasminya pada 29 April 1985 oleh Menteri Pelajaran

  ketika itu, Datuk Abdullah Ahmad Badawi.

  SMK Membakut semakin berkembang maju dari aspek kemudahan

  infrastruktur, tawaran mata pelajaran, sumber manusia dan teknologi, selepas lebih

  38 tahun beroperasi. Pada tahun 2003, persekolahan satu sesi bermula Sekolah

  Menengah Kebangsaan Membakut II mula beroperasi sepenuhnya. Pelajar dari

  kawasan sekitar Kampung Binsuluk, Kampung Brunei dan Kampung Pimping tidak

  lagi ditempatkan di sekolah ini. Walau bagaimanapun ibubapa masih menghantar

  anak-anak ke sekolah ini kerana kepercayaan ibubapa terhadap keupayaan pihak

  sekolah dalam menyajikan pendidikan yang berkualiti. SMK Membakut akan terus

  berusaha mengimbangi perkembangan semasa dan keperluan pendidikan masa kini

  untuk menjadi sebuah sekolah impian yang cemerlang dan berdaya saing dengan

  visi sekolah yang baru Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

  Sekolah Menengah Kebangsaan Membakut merupakan salah sebuah daripada

  tiga buah sekolah menengah yang terdapat di

  daerah Membakut dan merupakan sekolah

  gred A. SMK Membakut terletak di antara

  jalan utama Papar Beaufort dan terletak

  kira-kira 80 km daripada Bandaraya Kota

  Kinabalu.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  3

  VISI SEKOLAH

  Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

  MISI SEKOLAH

  Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

  SLOGAN SEKOLAH

  WE ARE ONE

  PIAGAM PELANGGAN

  1. Menyampaikan ilmu secara profesional tanpa sebarang diskriminasi. 2. Berusaha dengan penuh iltizam dan sabar dalam membentuk sahsiah pelajar agar

  menjadi insan yang seimbang. 3. Memberikan layanan dan perkhidmatan yang adil, cekap dan mesra kepada semua

  pihak yang berurusan dengan pihak sekolah. 4. Prihatin terhadap keperluan warga sekolah dan komuniti. 5. Bersedia menerima komen membina daripada semua pihak demi ecemerlangan

  sekolah. 6. Menyediakan persekitaran yang kondusif berteraskan amalan 5K.

  MOTTO SEKOLAH

  PELAJARAN PENYULUH HIDUP

  Motto sekolah menunjukkan tentang betapa pentingnya pelajaran bagi sesorang yang dinamakan pelajar. Pelajaran dianggap sebagai penyuluh atau penerang

  jalan kehidupan seseorang.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  4

  LENCANA SEKOLAH

  OBJEK DALAM LENCANA

  i

  Obor

  :

  Melambangkan semangat yang tidak padam dalam usaha untuk mengejar cita-cita walaupun pelbagai rintangan di hadapan.

  ii

  Sepohon Pokok

  :

  Melambangkan kesuburan ilmu dalam kalangan pelajar iaitu setelah mendapat asuhan daripada guru-guru, ilmu tersebut sentiasa berkembang mengikut kebolehan seseorang pelajar itu.

  iii

  Buku dan Pen

  :

  Buku dan pen melambangkan melalui pembacaan dan penulisan akan dapat meluaskan lagi ilmu bagi pelajar-pelajar dan juga guru-gurunya.

  WARNA DALAM LENCANA

  i

  :

  Melambangkan keberanian, semangat, kegigihan dalam mengejar cita-cita bagi mencapai kejayaan yang hakiki.

  ii

  :

  Melambangkan keagungan dan cita-cita untuk mendaulatkan negara dan semangat cintakan negara.

  iii

  :

  Melambangkan kedamaian iaitu sekolah bagi mewujudkan suasana kedamaian sama ada dalam perhubungan, pembelajaran, pergaulan dan aspek-aspek lain.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  5

  FALSAFAH SEKOLAH

  Dalam melaksanakan tugas-tugas rasmi, kami guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Membakut, akan berpegang teguh kepada falsafah yang berikut :

  1. Bahawasanya pelajar-pelajar sekolah ini mempunyai kebolehan dan potensi untuk

  meningkat dari segi inteleknya. Oleh itu, peluang untuk merebut kepentingan yang ada dibuka sepenuhnya kepada mereka bagi mengembangkan intelek masing-masing.

  2. Anggapan tentang pelajar tidak berkebolehan perlu dikikis sama sekali kerana melalui pendidikan prestasi seseorang pelajar itu akan berkembang dan akan mencapai matlamat yang dicita-citakan.

  3. Bahawasanya guru-guru sekolah ini sebagai pendidik mempunyai keupayaan dan kebolehan ikhtisas untuk memberi pendidikan yang sempurna dan bermutu bagi meninggikan pendidikan di sekolah ini.

  4. Bahawasanya usaha dan perjuangan guru-guru sekolah ini adalah satu perjuangan yang ikhlas dan dedikasi serta bersungguh-sungguh berasaskan kepada kerelaan hati bagi membantu pelajar-pelajar mempertingkatkan prestasi pencapaian masing-masing sesuai dengan motto sekolah iaitu Pelajaran Penyuluh Hidup.

  OBJEKTIF SEKOLAH

  Berusaha dan berikhtiar agar dapat memberi dan menyampaikan pendidikan Bermutu serta berkesan kepada para pelajar. Pihak sekolah sangat berharap agar dapat

  mempertingkatkan pencapaian akademik dari semasa ke semasa iaitu dengan : 1. Memperbaiki pencapaian dalam peperiksaan PT3, SPM dan STPM dari segi kuantiti

  dan kualitinya iaitu mempertingkatkan peratus kelulusan secara menyeluruh dan menambahkan bilangan pelajar yang mendapat Gred A dalam peperiksaan tersebut.

  2. Mengurangkan peratus pelajar-pelajar yang gagal. 3. Berusa