perancangan strategik - smkmembakut.comsmkmembakut.com/ps-smekem-2017.pdf · guru sesi 2017...

of 148 /148
SMK MEMBAKUT PERANCANGAN STRATEGIK 2017 -2021

Author: danghanh

Post on 14-Feb-2018

324 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SMKMEMBAKUT

  PERANCANGAN

  STRATEGIK

  2017-2021

 • KANDUNGAN

  PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2021

  Tajuk

  Muka Surat

  Kata Alu-Aluan Pengetua SMeKeM

  1

  Latar Belakang SMeKeM: Visi, Misi, Slogan, Piagam Pelanggan, Motto, Lencana, Falsafah Sekolah, Objektif Sekolah, Nilai-Nilai Sekolah, Lagu Sekolah

  2-8

  Pengetua-Pengetua Sekolah (1967 2017)

  9

  YDP PIBG (1988 2017)

  9

  Staf, KTBM & Pelajar SMeKeM Sesi 2017

  10

  Pakej Matapelajaran Mengikut Tingkatan & Kelas 2017

  11-14

  Unit-unit Kokurikulum

  15

  Pencapaian Sekolah Dalam Peperiksaan Awam PMR,SPM & STPM Mengikut Gred Purata Sekolah & Peratus kelulusan.

  16

  Jalinan Kasih Tautan Ilmu

  17

  Prasarana Sekolah: Pelan Lokasi SMK Membakut Kedudukan Blok & Kelas SMeKeM Gambar-gambar

  18-22

  Perancangan Strategik SMeKeM : Tujuan, Nilai & Cabaran

  23-27

  Pekeliling-Pekeliling Kurikulum

  28-29

  Bidang 1 : Pengurusan Kurikulum

  Bidang 2 : Pengurusan Kokurikulum

  Bidang 3 : Pengurusan Hal Ehwal Murid

  Bidang 4 : Pengurusan Tingkatan 6

  Bidang 5 : Pengurusan Kewangan

  Bidang 6 : Pengurusan Pentadbiran Pejabat

  Bidang 7 : Pengurusan Persekitaran & Kemudahan Fizikal / Lestari

  Bidang 8 : Pengurusan & Pembangunan Sumber Manusia

  Bidang 9: Pengurusan Perhubungan Luar

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  1

  PENGETUA SMK MEMBAKUT

  KATA ALU-ALUAN

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera,

  Bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan hidayahNya telah memberikan kekuatan dan kesepakatan kepada Warga SMeKeM untuk terus menghasilkan Perancangan Pelan Strategik SMeKeM 2017-2021 dengan jayanya.

  Sesungguhnya Perancangan Pelan Strategik SMeKeM 2017-2021 adalah panduan

  dan hala tuju kepimpinan sekolah dalam aspek pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, disiplin dan sahsiah serta keceriaan yang telah dirancang, disusun, dilaksana dan perlu pemantauan, penilaian dan penambahbaikan berteraskan aspek-aspek penilaian dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia.

  Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua Warga SMeKeM di atas kesungguhan

  dan komitmen yang tinggi bagi menyiapkan Perancangan Pelan Strategik ini. Saya amat mengharapkan agar semua strategi, pelan taktikal dan pelan operasi

  dapat dijayakan sepenuhnya untuk merealisasikan visi sekolah Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera. Sekian, terima kasih.

  ZARIDA HJ MOHD JUNAIDI Pengetua SMK Membakut

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  2

  SMK Membakut pada asalnya ditubuhkan pada tahun 1976 oleh En. Khamis

  Noyo, En. Yusuf Sulaiman dan beberapa orang penduduk tempatan Membakut. Pada

  peringkat awal, sekolah ini tidak mempunyai bangunan tetap dan terpaksa

  menumpang di bangunan Sekolah Rendah Kebangsaan Pekan Membakut iaitu pada

  sidang petang selepas selesai sahaja sesi sekolah rendah. Berkat usaha pengetua-

  pengetua sekolah ini serta kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Sabah, akhirnya

  kelulusan telah diperolehi untuk mendirikan sebuah bangunan tetap hasil daripada

  pinjaman di bawah Skim Pinjaman Bank Dunia.

  Pada tahun 1978 sekolah ini telah berpindah ke tapak yang baru seperti yang

  ada sekarang yang mempunyai keluasan lebih kurang 17 hektar dan terdiri daripada

  10 buah blok bangunan. Peringkat awal jumlah pelajar adalah kurang dan sekolah

  ini menampung pelajar dari sekolah rendah sekitar Membakut. Peningakatan jumlah

  pelajar yang pesat menyebabkan pembinaan bangunan tambahan. Malah

  persekolahan dua sesi diperkenalkan untuk menampung pelajar yang ramai. SMK

  Membakut dibuka secara rasminya pada 29 April 1985 oleh Menteri Pelajaran

  ketika itu, Datuk Abdullah Ahmad Badawi.

  SMK Membakut semakin berkembang maju dari aspek kemudahan

  infrastruktur, tawaran mata pelajaran, sumber manusia dan teknologi, selepas lebih

  38 tahun beroperasi. Pada tahun 2003, persekolahan satu sesi bermula Sekolah

  Menengah Kebangsaan Membakut II mula beroperasi sepenuhnya. Pelajar dari

  kawasan sekitar Kampung Binsuluk, Kampung Brunei dan Kampung Pimping tidak

  lagi ditempatkan di sekolah ini. Walau bagaimanapun ibubapa masih menghantar

  anak-anak ke sekolah ini kerana kepercayaan ibubapa terhadap keupayaan pihak

  sekolah dalam menyajikan pendidikan yang berkualiti. SMK Membakut akan terus

  berusaha mengimbangi perkembangan semasa dan keperluan pendidikan masa kini

  untuk menjadi sebuah sekolah impian yang cemerlang dan berdaya saing dengan

  visi sekolah yang baru Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

  Sekolah Menengah Kebangsaan Membakut merupakan salah sebuah daripada

  tiga buah sekolah menengah yang terdapat di

  daerah Membakut dan merupakan sekolah

  gred A. SMK Membakut terletak di antara

  jalan utama Papar Beaufort dan terletak

  kira-kira 80 km daripada Bandaraya Kota

  Kinabalu.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  3

  VISI SEKOLAH

  Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

  MISI SEKOLAH

  Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

  SLOGAN SEKOLAH

  WE ARE ONE

  PIAGAM PELANGGAN

  1. Menyampaikan ilmu secara profesional tanpa sebarang diskriminasi. 2. Berusaha dengan penuh iltizam dan sabar dalam membentuk sahsiah pelajar agar

  menjadi insan yang seimbang. 3. Memberikan layanan dan perkhidmatan yang adil, cekap dan mesra kepada semua

  pihak yang berurusan dengan pihak sekolah. 4. Prihatin terhadap keperluan warga sekolah dan komuniti. 5. Bersedia menerima komen membina daripada semua pihak demi ecemerlangan

  sekolah. 6. Menyediakan persekitaran yang kondusif berteraskan amalan 5K.

  MOTTO SEKOLAH

  PELAJARAN PENYULUH HIDUP

  Motto sekolah menunjukkan tentang betapa pentingnya pelajaran bagi sesorang yang dinamakan pelajar. Pelajaran dianggap sebagai penyuluh atau penerang

  jalan kehidupan seseorang.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  4

  LENCANA SEKOLAH

  OBJEK DALAM LENCANA

  i

  Obor

  :

  Melambangkan semangat yang tidak padam dalam usaha untuk mengejar cita-cita walaupun pelbagai rintangan di hadapan.

  ii

  Sepohon Pokok

  :

  Melambangkan kesuburan ilmu dalam kalangan pelajar iaitu setelah mendapat asuhan daripada guru-guru, ilmu tersebut sentiasa berkembang mengikut kebolehan seseorang pelajar itu.

  iii

  Buku dan Pen

  :

  Buku dan pen melambangkan melalui pembacaan dan penulisan akan dapat meluaskan lagi ilmu bagi pelajar-pelajar dan juga guru-gurunya.

  WARNA DALAM LENCANA

  i

  :

  Melambangkan keberanian, semangat, kegigihan dalam mengejar cita-cita bagi mencapai kejayaan yang hakiki.

  ii

  :

  Melambangkan keagungan dan cita-cita untuk mendaulatkan negara dan semangat cintakan negara.

  iii

  :

  Melambangkan kedamaian iaitu sekolah bagi mewujudkan suasana kedamaian sama ada dalam perhubungan, pembelajaran, pergaulan dan aspek-aspek lain.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  5

  FALSAFAH SEKOLAH

  Dalam melaksanakan tugas-tugas rasmi, kami guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Membakut, akan berpegang teguh kepada falsafah yang berikut :

  1. Bahawasanya pelajar-pelajar sekolah ini mempunyai kebolehan dan potensi untuk

  meningkat dari segi inteleknya. Oleh itu, peluang untuk merebut kepentingan yang ada dibuka sepenuhnya kepada mereka bagi mengembangkan intelek masing-masing.

  2. Anggapan tentang pelajar tidak berkebolehan perlu dikikis sama sekali kerana melalui pendidikan prestasi seseorang pelajar itu akan berkembang dan akan mencapai matlamat yang dicita-citakan.

  3. Bahawasanya guru-guru sekolah ini sebagai pendidik mempunyai keupayaan dan kebolehan ikhtisas untuk memberi pendidikan yang sempurna dan bermutu bagi meninggikan pendidikan di sekolah ini.

  4. Bahawasanya usaha dan perjuangan guru-guru sekolah ini adalah satu perjuangan yang ikhlas dan dedikasi serta bersungguh-sungguh berasaskan kepada kerelaan hati bagi membantu pelajar-pelajar mempertingkatkan prestasi pencapaian masing-masing sesuai dengan motto sekolah iaitu Pelajaran Penyuluh Hidup.

  OBJEKTIF SEKOLAH

  Berusaha dan berikhtiar agar dapat memberi dan menyampaikan pendidikan Bermutu serta berkesan kepada para pelajar. Pihak sekolah sangat berharap agar dapat

  mempertingkatkan pencapaian akademik dari semasa ke semasa iaitu dengan : 1. Memperbaiki pencapaian dalam peperiksaan PT3, SPM dan STPM dari segi kuantiti

  dan kualitinya iaitu mempertingkatkan peratus kelulusan secara menyeluruh dan menambahkan bilangan pelajar yang mendapat Gred A dalam peperiksaan tersebut.

  2. Mengurangkan peratus pelajar-pelajar yang gagal. 3. Berusaha menjadikan sekolah ini sebagai sebuah sekolah yang boleh dibanggakan

  oleh pelajar-pelajarnya, ibu bapa, masyarakat sekitar dan seterusnya di peringkat negeri dan negara.

  4. Berusaha melalui kegiatan kokurikulum untuk melahirkan pelajar-pelajar yang bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga cergas, cekap berfikir dalam kerja, berfikiran waras dan bertanggungjawab, serta taat setia kepada orang yang lebih tua, guru-guru, ibu bapa, agama, bangsa dan negara.

  5. Berusaha agar pelajar-pelajar sekolah ini dapat menguasai lebih dari satu bahasa dan juga ingin melihat lebih ramai pelajar dapat melanjutkan pelajaran sama ada di dalam atau luar negeri.

  6. Berusaha memupuk dan mengembangkan bakat serta potensi pelajar untuk melahirkan individu yang terkemuka, para pemimpin berkaliber dan bijak pandai negara pada masa depan.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017- 2021

  6

  NILAI-NILAI SEKOLAH

  Semua warga sekolah akan berpegang kepada nilai-nilai berikut :

  BERINTEGRITI Beramanah, telus, bekerja dengan niat yang betul. Mengamalkan nilai-nilai agama yang unggul.

  HORMAT Sentiasa menjalin perasaan hormat menghormati dalam interaksi sesama manusia, menghormati hak orang lain, kemudahan-kemudahan awam dan lambang-lambang kedaulatan negara.

  RAJIN Usaha yang bersungguh-sungguh dan tidak mengenal jemu. Mengamalkan konsep kaizen atau penambahbaikan berterusan. Tabah serta sanggup menghadapi segala rintangan dan cabaran.

  KERJA BERPASUKAN Warga sekolah mencapai kejayaan melalui kerjasama, berganding bahu bersepakat demi mencapai objektif sekolah. Bekerja dijadikan satu ibadah kerana ibadah itu mendapat ganjaran.

  MESRA Sentiasa bertugas mesra pelanggan dan memupuk pendekatan mesra alam.

  MENEPATI MASA Sentiasa peka kepada kehendak masa dan menyiapkan kerja selaras dengan keperluan semasa

 • LAGU SEKOLAH SMK MEMBAKUT Moderato

  War-gaSMKMembakutBera-zamte-rusma-ju

  Ting-katkanlahprestasiki-taUn-tukne-ga-ra

  Tun-tut-lahse-ga-lail-muU-sahase-tiapwak-tu

  Pa-tuhiper-a-tu-ranUntukkebai-kanSe-dar-

  lahra-kanse-muaTang-gungjawabbersa-maTing-kat-

  Kanse-ma-ngatwa-tanUn-tukma-saha-da-pan

  A-yuh-lahra-kansemu-aCiptake-ce-mer-la-ngan

  Tu-juwa-wa-sannega-raHi-dupse-jahte-ra

 • LAGU SEKOLAH SMK MEMBAKUT

  Warga SMK Membakut

  Berazam terus maju

  Patuhi peraturan

  Untuk negara

  Tuntutlah segala ilmu

  Usaha setiap waktu

  Patuhi peraturan

  Untuk kebaikan

  Sedarlah rakan semua

  Tanggungjawab bersama

  Tingkatkan semangat watan

  Untuk masa hadapan

  Ayuhlah rakan semua

  Cipta kecemerlangan

  Tuju wawasan negara

  Hidup sejahtera

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  9

  PENGETUA-PENGETUA SMK MEMBAKUT TAHUN 1968 -2017

  TAHUN NAMA

  1968 - 1970 En. Khamis Bin Noyo 1971 - 1971 En. Wan Arshad Bin Mansharip 1971 - 1971 En. Edward K. Hiew 1972 - 1974 En. Mohdzan Bin Abd. Rahman 1974 - 1975 En. Tay Chee Luk 1976 - 1976 En. John F. Julim 1977 - 1980 En. Edwin Bin Jalani 1980 - 1981 En. Othman Bin Ahmad 1982 - 1984 En. Abd Talib Bin Ahmad 1984 - 1985 En. Saman Bin Ahmad 1986 - 1994 En. Mahamad Bin Abdullah 1994 - 1995 En. Hussein Ahmad Bee 1995 - 2002 Pn. Jarah Bte Abdullah Gad 2002 - 2003 En. Abd. Karim Bin Hj. Kula 2004 - 2007 En. Diuh Bin Balimbang 2007 - 2008 En. Abidin Bin Marjan 2008 - 2011 Pn. Mozidah Bte Hamzah 2012 - 2017 Pn. Zarida Bte Hj. Mohd. Junaidi 2017 - kini Tn.Hj.Umar Bin muamat

  YANG DIPERTUA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG) TAHUN 1988 - 2017

  TAHUN NAMA

  1988 - 1990 En. Ahmad Abbas 1990 - 1991 En. Yusof Hj. Moksin 1991 - 1992 En. Ibrahim Nyiru 1992 - 1994 En. Narawi Ahmad 1996 2000 En. Ali Mat Jaie 2000 - 2002 En. Yusuf Bin said 2002 - 2004 Dr. Yusuf Hj Ag. Damit 2004 - 2008 En. Hj. Patman Bin Juye 2008 - 2015 Pn. Lucian Bte Mudim 2016 - kini Tn.Hj.Razali Bin [email protected]

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  10

  WARGA SMK MEMBAKUT BAGI SESI 2017

  GURU SESI 2017

  Kategori Gred Lelaki Perempuan Jumlah

  Siswazah

  DG 52 - 1 1

  DG 48 7 1 8

  DG 44 18 15 32

  DG 41 6 8 14

  JUMLAH 31 25 56

  Data:jun 2017

  KTBM SESI 2017

  Gred Lelaki Perempuan Jumlah

  N22(H) - 1 1

  C22(H) 1 - 1

  C22(KUP) - 1 1

  N22(KUP) - 2 2

  N17 - 1 1

  C17 1 1 2

  FT17 1 - 1

  N11 1 1 2

  H11 1 - 1

  JUMLAH 4 7 12

  Data:Jun 2017

  PELAJAR SESI 2017

  Tingkatan Bil.Kelas Lelaki Perempuan Jumlah

  Satu 4 67 50 117

  Dua 4 46 57 103

  Tiga 4 51 50 101

  Empat 4 59 56 115

  Lima 4 51 64 115

  Enam Rendah 3 17 26 43

  Enam Atas 3 14 21 35

  Jumlah 26 305 324 629

  Data: Jun 2017

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  11

  PENAWARAN MATA PELAJARAN MENGIKUT TINGKATAN 2017

  TINGKATAN 1, 2 & 3

  TINGKATAN 4 & 5

  TINGKATAN 6

  Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Matematik Sains Geografi Pendidikan Agama Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual P. Jasmani & Kesihatan P. Sivik & Kewarganegaraan Kemahiran Hidup (KT/PT/ERT) Pendidikan Muzik Literasi Komputer Bahasa Arab KKQ RBT

  Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Matematik Pendidikan Agama Islam Pendidikan Moral Pendidikan Muzik P. Jasmani & Kesihatan Sains Fizik Kimia Biologi Matematik Tambahan Sains Pertanian Sains Sukan Geografi Ekonomi Asas Reka Cipta Landskap & Nurseri Katering & Penyajian Tasawwur Islam ICT

  Pengajian Am Bahasa Melayu Sejarah Geografi Ekonomi Kesus. Melayu Kimia Biologi Matematik T MUET

  PAKEJ MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS

  TINGKATAN SATU

  KELAS MATA PELAJARAN ++ MATA PELAJARAN

  1 ARIF

  1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Sejarah 4. Matematik 5. Sains 6. Pend. Agama Islam / Pend.

  Moral 7. Geografi 8. Kemahiran Hidup/RBT 9. Sivik & Kewarganegaraan 10. Pendi. Jasmani & Kesihatan 11. Literasi Komputer

  12. Pend. Seni Visual 13. Bahasa Arab 14. KKQ (Kelas Kemahiran Quran)

  1 BESTARI

  12. Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik

  1 CENDEKIAWAN

  12. Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik

  1 DINAMIK

  12. Pendidikan Seni Visual

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  12

  TINGKATAN DUA

  KELAS MATA PELAJARAN ++ MATA PELAJARAN

  2 ARIF

  1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Sejarah 4. Matematik 5. Sains 6. Pend. Agama Islam / Pend. Moral 7. Geografi 8. Kemahiran Hidup (ERT/Pertanian/Kem.Teknikal) 9. Sivik & Kewarganegaraan 10. Pendi. Jasmani & Kesihatan 11. Literasi Komputer 12. RBT

  12. Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik 13. Bahasa Arab 14. KKQ (Kelas Kemahiran Quran)

  2 BESTARI

  12. Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik

  2 CENDEKIAWAN

  12. Pendidikan Seni Visual

  2 DINAMIK

  TINGKATAN TIGA

  KELAS MATA PELAJARAN ++ MATA PELAJARAN

  3 ARIF

  1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Sejarah 4. Matematik 5. Sains 6. Pend. Agama Islam / Pend. Moral 7. Geografi 8. Kemahiran Hidup (ERT/Pertanian/Kem.Teknikal) 9. Sivik & Kewarganegaraan 10. Pendi. Jasmani & Kesihatan

  12. Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik 13. Bahasa Arab 14. KKQ (Kelas Kemahiran Quran)

  3 BESTARI

  12. Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik

  3 CENDEKIAWAN

  12. Pendidikan Seni Visual

  3 DINAMIK

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  13

  TINGKATAN EMPAT

  KELAS MATA PELAJARAN ++ MATA PELAJARAN

  4 BESTARI

  1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Sejarah 4. Matematik 5. Pend. Agama Islam / Pend. Moral 6. Sivik & Kewarganegaraan 7. Pendi. Jasmani & Kesihatan

  Fizik Kimia Biologi Matematik Tambahan Sains Sukan/Reka Cipta/Pend Muzik

  4 CENDEKIAWAN

  Sains Ekonomi Asas Geografi / Sains Pertanian

  4 DINAMIK

  Sains Lanskap Nurseri / Katering Penyajian Tasawur Islam / Pend. Seni Visual

  4 ELIT

  TINGKATAN LIMA

  KELAS MATA PELAJARAN ++ MATA PELAJARAN

  5 BESTARI

  1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Sejarah 4. Matematik 5. Pend. Agama Islam / Pend. Moral 6. Sivik & Kewarganegaraan 7. Pendi. Jasmani & Kesihatan

  Fizik Kimia Biologi Matematik Tambahan Sains Sukan/RC/Pend Muzik/Tasawur

  5 CENDEKIAWAN

  Sains Ekonomi Asas Geografi / Sains Pertanian

  5 DINAMIK

  Sains Lanskap Nurseri / Katering Penyajian Pend. Seni Visual

  5 ELIT

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  14

  TINGKATAN 6 BAWAH

  KELAS MATA PELAJARAN ++ MATA PELAJARAN

  6 BAWAH SAINS SOSIAL

  1/2

  1. Pengajian Am 2. Muet 3. Bahasa Melayu

  Bahasa Melayu Sejarah Geografi Ekonomi / Kesusasteraan Melayu

  6 BAWAH SAINS

  Biologi Kimia Matematik T

  TINGKATAN 6 ATAS

  KELAS MATA PELAJARAN ++ MATA PELAJARAN

  6 ATAS SOSIAL

  1/2

  1. Pengajian Am 2. Sejarah 3. Muet

  Bahasa Melayu Geografi Ekonomi Kesusateraan Melayu

  6 ATAS SAINS

  Biologi Kimia Matematik

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  15

  UNIT-UNIT KOKURIKULUM

  UNIT BERUNIFORM

  SUKAN & PERMAINAN

  KELAB & PERSATUAN

  SEKOLAH Kadet Polis Kadet Bomba & Penyelamat Pengakap St. John Ambulan Kadet Remaja Sekolah Perg. Puteri Islam Malaysia Pengakap Kelana Laut

  Bola Sepak Bola Tampar Bola Baling Bola Jaring Badminton Sepak Takraw Hoki Tenis Petanq Sukan Olahraga

  Bhs Melayu dan Sastera EMAS(English, Matematik & Sains) Sejarah / Kelab Setia Geografi / Pencinta Alam Pelajar Islam Pendidikan Seni MPV Pengguna Kemahiran Hidup Jenayah/KKJR/prostar Seni dan Budaya Kelab Rukun Negara Pelancongan PERTENA

  KELAB KHAS / ELIT

  Kelab Kebudayaan - Koir - Gamelan - Muzik - Angklung - Kulintangan - Tarian/Drama - Kompang - Dikir Barat - Nasyid

  Catur

  Usahawan Muda (PUM)

  SERASI

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  16

  PRASARANA SEKOLAH

  Kemudahan Infrastruktur merupakan tulang belakang bagi pembangunan sesebuah sekolah. SMK Membakut khususnya, mempunyai kemudahan asas yang agak baik. Di antara kemudahan infrastruktur yang terdapat di SMK Membakut pada masa kini termasuklah : 6 blok bangunan yang terdiri daripada bilik darjah, makmal-makmal

  sains, bilik muzik, pusat sumber, pusat akses, pejabat pentadbiran dan bilik guru, bilik Penolong Kanan, bilik ketua bidang, bilik disiplin, bilik kaunseling, bilik gerakan, koperasi, BPD, bengkel dan kelas Landskap & Nurseri, bilik Sains Pertanian, bilik ERT dan bilik-bilik khas.

  1 blok bengkel Kemahiran Hidup, bilik Katering dan Penyajian 1 blok bilik reka cipta, bilik pendidikan seni visual, bilik SALC 1 blok makmal komputer. 1 blok kantin sekolah 1 blok dewan sekolah dan dapur asrama 3 blok asrama putera dan puteri 2 buah dewan makan putera dan puteri 1 buah surau 4 blok flat guru, rumah pekerja dan rumah pengetua Padang dan astaka 1 blok gimnasium Gelanggang bola keranjang, bola tampar dan tenis. 4 buah pondok rehat Pondok jaga Tandas guru dan pelajar Tempat letak kereta 1 buah bilik PIBG 1 buah bilik kebal

 • BLOK A

  Atas Atas

  Bawah Bawah Bawah

  BLOK C

  Atas

  Bawah

  BLOK TINGKATAN 6

  KEDUDUKAN BLOK KELAS SMeKeM

  Atas Pintu Masuk Bawah BLOK B

  Atas Bawah

  3B 3C 3D 4E 1B 1C SPBT

  Makmal Makmal UBK KOP BOD BilikLandskap&Nurseri

  Katering & Penyajian Restoran Sri Puteri

  Bengkel Kemahiran Hidup

  Pusat Sumber Pusat Akses

  Bilik Guru Pejabat Am

  Bilik Pengetua

  3A 1 A 2A 4B 4C 4D

  Makmal Makmal Bilik Pengawas

  1D 2B 2C 2D 5D 5E Bilik Muzik

  Bilik Sri Hikmah Bilik Muzik

  Bilik ERT Bilik SPN

  5C Bilik PSV

  Bilik RC

  6BSS2

  6BSS1

  6ASS2

  6ASS1

  Kantin

  MAKMALKOMPUTER

  DEWANDPMS

  SURAU

  ASPURA ASPURI

  PADANGSMeKeM

  BilikLestari

  5B

  Tandaspelajar

  TandasGuru

  PondokPengawal

 • PELAN LOKASI SMK MEMBAKUT

  JALANEKOLAKE

  JALANKOTA KINABALU BEAUFORT

  TAMANDESAJAYA

  PADANG

  SMKMEMBAKUT

  MEMBAKUT JAYA

  PERPUSTAKAAN

  SERAMBI MEMBAKUT

  MEMBAKUT

  PEKANBARUMEMBAKUT

  FLA

  T G

  UR

  U

  SKPEKAN

  JABA

  TANKE

  RAJAAN

  Ke Pekan Lama Membakut

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  16

  PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM PEPERIKSAAN AWAM

  PENCAPAIAN PMR, PT3, SPM DAN STPM MENGIKUT PERATUS & GPS

  (TAHUN 2012 2017)

  TAHUN PMR/PT3 SPM STPM

  % GPS % GPS % GPS

  2012 53.15 3.21 5.83 98.96 82.9 2.26

  2013 80.35 3.05 5.50 96.20 100 2.45

  2014 65.22 4.13 5.94 88.04 95.3 1.89

  2015 78.37 3.39 5.45 98.75 100 1.84

  2016 77.25 3.35 5.65 80.25 92.3 1.90

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  17

  JALINAN KASIH TAUTAN ILMU

  Pihak sekolah juga menjalinkan hubungan baik dengan sekolah dan institusi lain sama ada dalam aspek perkongsian ilmu mahupun hubungan kemasyarakatan :

  BIL NAMA SEKOLAH / INSTITUSI CATATAN

  1 British Council Dreams & Teams

  2 Universiti Malaysia Sabah Anak Angkat Sekolah Ekonomi LASBELA Pertena

  3 SMK Datuk Peter Mojuntin, Penampang Lawatan Penandarasan 4 SMK St. Micheal, Penampang Lawatan Penandarasan 5 Sekolah Tinggi Kota Kinabalu Perkongsian Ilmu

  6 SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak, Jerantut, Pahang Perkongsian Ilmu 7 SMK Majakir, Papar Perkongsian Ilmu

  8 SMK Kinarut, Papar Perkongsian Ilmu 9 SMK Putatatan, Kota Kinabalu Perkongsian Ilmu

  10 SMK St. Patrick, Membakut Perkongsian Ilmu 11 SMK Beaufort I, Beaufort Perkongsian Ilmu 12 SMK Beaufort II, Beaufort Perkongsian Ilmu 13 SMK St. John, Beaufort Perkongsian Ilmu

  14 SMK St. Joseph, Papar Perkongsian Ilmu

  15 SMK Bongawan, Bongawan Perkongsian Ilmu

  16 Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu LASBELA Pertena

  17 Asrama Anak Yatim, Beaufort Projek Amal & Lawatan Pertena

  18 Kolej Alpha, Negeri Sembilan Perkongsian Ilmu Ekonomi STPM

  19 Angkatan Belia Islam Malaysia Seminar Keibubapaan

  20 Majlis Belia Sabah Program bersama PPIM

  21 Kolej Yayasan Sabah Ceramah Kerjaya

  22 Cure & Care Klinik 1Malaysia Program Pemulihan

  23 PTPL Kursus Kepimpinan

  24 PETRONAS Ceramah Motivasi Kerjaya

  25 PDRM Keselamatan

  26 Jabatan Bomba & Penyelamat, Beaufort Keselamatan

  27 Jabatan Kesihatan, Beaufort Kesihatan

  28 AADK Cawangan Beaufort Ceramah Pencegahan

  29 AADK Kota Kinabalu Ceramah Pencegahan

  30 PUSPEN, Papar Titipan Kasih

  31 ASEANA COLLEGE Ceramah Kerjaya

  32 Sincere Care Ingrerient & Utensil Shop Ceramah Kerjaya 33 Kinabalu Commercial College Ceramah Kerjaya 34 Pejabat Tenaga Kerja, Beaufort Ceramah Kerjaya 35 Politeknik Kota Kinabalu Ceramah Kerjaya 36 AMMAR Magical Consultant & Training Motivasi

  37 SAITO College Ceramah Keibubapaan

  38 Kimanis Training Centre Ceramah Motivasi Kerjaya

  39 Perbadanan Insurans Deposit Malaysia Ceramah Motivasi Menabung

  40 ACICMS Kerjaya

  41 Harina Skill Training Centre Ceramah Kerjaya

  42 Sekolah Tinggi Kajang Lasbela

  43 SMK Shahbandaraya Klang Lasbela

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  18

  PRASARANA SEKOLAH

  Kemudahan Infrastruktur merupakan tulang belakang bagi pembangunan sesebuah sekolah. SMK Membakut khususnya, mempunyai kemudahan asas yang agak baik. Di antara kemudahan infrastruktur yang terdapat di SMK Membakut pada masa kini termasuklah :

  6 blok bangunan yang terdiri daripada bilik darjah, makmal-makmal sains, bilik muzik, pusat sumber, pusat akses, pejabat pentadbiran dan bilik guru, bilik Penolong Kanan, bilik ketua bidang, bilik disiplin, bilik kaunseling, bilik gerakan, koperasi, BPD, bengkel dan kelas Landskap & Nurseri, bilik Sains Pertanian, bilik ERT dan bilik-bilik khas.

  1 blok bengkel Kemahiran Hidup, bilik Katering dan Penyajian 1 blok bilik reka cipta, bilik pendidikan seni visual, bilik SALC 1 blok makmal komputer. 1 blok kantin sekolah 1 blok dewan sekolah dan dapur asrama 3 blok asrama putera dan puteri 2 buah dewan makan putera dan puteri 1 buah surau 4 blok flat guru, rumah pekerja dan rumah pengetua Padang dan astaka 1 blok gimnasium Gelanggang bola keranjang, bola tampar dan tenis. 4 buah pondok rehat Pondok jaga Tandas guru dan pelajar Tempat letak kereta 1 buah bilik PIBG 1 buah bilik kebal

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  19

  GAMBAR-GAMBAR KAWASAN SEKOLAH

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  20

  Mana mungkin kita akan gagal, kerana kita telah merancang untuk KEJAYAAN

  RESTORAN SERI PUTERI BILIK MESYUARAT

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  21

  TujuanPerancangan Strategik SMeKeM 2017 2021

  PS SMeKeM 2017- 2021 disediakan untuk : -

  i. Menyediakan dokumen panduan dan hala tuju untuk kepimpinan sekolah mengorak langkah memacu kecemerlangan SMeKeM.

  ii. Merealisasikan cabaran dalam mencemerlangkan prestasi akademik SMeKeM

  dengan pelbagai strategi, perancangan, pelaksanaan dan pemantauan berterusan untuk semua unit kurikulum.

  iii. Meningkatkan sahsiah dan disiplin pelajar SMeKeM selaras dengan peranan

  sekolah sebagai pembimbing bagi melahirkan Modal Insan Seimbang.

  iv. Memantapkan pengurusan aktiviti kokurikulum sekolah sebagai institusi melahirkan pelajar sihat, cerdas, berwawasan dan mempunyai minda kelas pertama.

  v. Memantapkan semua unit dalam pengurusan pejabat, kewangan, infrastruktur

  sekolah dan mengurus tadbir latihan dalaman untuk membangunkan semua warga SMeKeM bagi mencapai visi SMeKeM Cemerlang 2017.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  22

  Nilai-Nilai Teras Yang Digunakan Dalam Penggubalan Perancangan Strategik SMeKeM 2017 2021

  INTEGRITI

  KUALITI

  BERAMAL DAN BERTAKWA

  DINAMIK

  KECEMERLANGAN

  BERIMPAK TINGI

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  23

  HURAIAN 8 CABARAN UTAMA

  Selaras dengan cabaran yang digalas oleh Jabatan Pelajaran Sabah, maka SMeKeM turut menumpukan usaha untuk membantu ke arah memberikan pendidikan berkualiti khususnya kepada anak-anak di Daerah Membakut dengan memfokuskan kepada 8 cabaran utama iaitu :-

  Cabaran 1 : Melonjakkan Prestasi Peperiksaan Awam

  Cabaran utama yang harus digalas oleh guru dan pelajar SMeKeM dalam peperiksaan-peperiksaan Awam PT3, SPM dan STPM. Kejatuhan yang merundum bagi PT3 dan STPM 2011 amat dirasai oleh warga SMeKeM, justeru pelbagai program dirangka, dilaksana dan dipantau secara berterusan bagi memastikan sinar akan terang pada tahun 2012 dan seterusnya. Gemerlapan bintang pencapaian SPM 2011 yang amat memberangsangkan menjadi sumber inspirasi dan dorongan yang hebat kepada guru-guru dan pelajar SMeKeM untuk meneruskan kecemerlangan yang jitu.

  Setiap peringkat pentadbir, guru dan pelajar harus melipatgandakan usaha, seiring

  bertekad melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran yang benar-benar berkesan dalam kelas. Langkah seiring dan senada dengan perhatian dan dorongan PIBG, ibubapa dan komuniti akan dapat membantu SMeKeM melonjakkan prestasi peperiksaan awam selaras dengan matlamat Visi SMeKeM Cemerlang 2017.

  Pelan Strategik 2017-2021 telah menggariskan pelbagai program yang membawa

  impak besar kepada peningkatan prestasi peperiksaan awam PT3, SPM dan STPM, antaranya Program Lonjakan Bestari dan Program Harapan SMeKeM. Program Drill yang bermula pada bulan Julai memberi ruang dan peluang untuk guru dan pelajar memperhalusi setiap inci mata pelajaran masing-masing untuk mempersiap diri daripada aspek persediaan mental. Program Pecutan Terakhir dan Sentuhan Kasih melengkapkan persediaan pelajar sehingga ke saat-saat masuk ke dewan peperiksaan dan menjawab dengan cemerlang. Cabaran 2 : Meningkatkan Kualiti Guru Melalui P & P Berkesan Sejajar dengan usaha KPM, JPN dan PPD yang berhasrat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dengan penekanan kepada kualiti dalam pendidikan, maka penekanan terhadap kualiti guru semasa melaksanakan P&P adalah sangat penting. Justeru itu, SMeKeM berhasrat melahirkan guru-guru yang inovatif dan kreatif melalui komitmen pengurusan pihak atasan sendiri yang mementingkan pemantauan, penilaian dan penambahbaikan.

  Perancangan stretagik yang mengikut keperluan latihan atau kursus yang menjadi fokus ke arah peningkatan ilmu pengetahuan dan pengalaman dirancang dan dilaksanakan oleh setiap bidang.

  Pada masa yang sama, kepentingan terhadap sistem ganjaran, penghargaan dan

  Penganugerahan Perkhidmatan Cemerlang dan Hari Q perlu lebih telus dan mengambil kira pencapaian sebenar berbanding sasaran kerja yang telah ditetapkan.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  24

  Cabaran 3 : Keperluan Peningkatan Sahsiah Murid

  Cabaran utama SMeKeM yang lain ialah membentuk minat pelajar untuk datang ke sekolah. Kadar ponteng sekolah yang tinggi harus dibendung terutama sekali bagi pelajar di Tingkatan 3, 5 dan 6. Pelbagai program di bawah Program Guru Penyayang telah dirancang, dilaksana dan akan dilaksanakan untuk menarik minat pelajar datang ke sekolah antaranya Program Pentadbir di Ambang Pintu, Program Hari Lahir, lawatan ke rumah pelajar, program-program kebajikan dan peranan Unit Bimbingan dan Kaunseling yang telah dirancang sesuai dengan keperluan pelajar SMeKeM. Cabaran 4 : Meningkatkan Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Ko-Kurikulum

  Penglibatan pelajar dalam bidang ko-kurikulum ditingkatkan. Setiap pelajar sekurang-kurang boleh mewakili sekolah ke kejohanan yang lebih besar dan keluar dari kepompong aktiviti dalam sekolah semata-mata. Kepimpinan pelajar mengendalikan Unit Beruniform, Permainan dan Persatuan dibentuk agar mereka lahir sebagai insan yang seimbang yang mampu bersaing dengan pelajar-pelajar khususnya di Sekolah Berprestasi Tinggi. Cabaran 5 : Keperluan Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Sekolah

  Dalam usia yang menjangkau 45 tahun, SMeKeM semakin terhimpit dengan keadaan infrastruktur dan kemudahan sekolah yang semakin uzur dan perlu pembaikan dan penyelanggaraan yang konsistan.

  Walau bagaimanapun, keadaan ini sering dihambat dengan kurangnya peruntukan yang diturunkan untuk keperluan urusan berkaitan dan sedikit sebanyak menjejaskan usaha pihak sekolah untuk memberikan kemudahan dan perkhidmatan terbaik kepada warga SMeKeM.

  Walau bagaimanapun, berdasarkan kemampuan dan peruntukan sedia ada maka usaha telah dijalankan dengan melaksanakan pembaikan atau keceriaan dengan bantuan pekerja kebersihan, AKS yang berkemahiran dan para pelajar sendiri. Cabaran 6 : Keperluan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling

  Unit Bimbingan dan kaunseling menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling amat diperlukan dalam memberi khidmat penyuburan dan pengayaan yang meliputi aspek perkembangan diri pelajar dengan menyediakan peluang dan pengalaman yang selaras dengan kemampuan dan pemikiran pelajar.

  Unit ini memberikan khidmat pencegahan iaitu menhgindarkan pelajar daripada

  terlibat dengan perbuatan salahlaku seperti tidak berdisiplin, salahlaku dadah, merokok, laku musnah, peras ugut dan sebagainya. UBK juga Memberikan khidmat bersifat pemullihan dengan tujuan mengorientasikan semua pelajar yang bermasalah peribadi, pelajaran, kerjaya dan sosial supaya pelajar mampu untuk menghadapi dan mengatasi masalah mereka.

  Oleh yang demikian, kewujudan Unit Bimbingan dan Kaunseling adalah sangat penting dalam membantu pengurusan sekolah bagi mancapai Visi dan Misi sekolah dan kewujudannya harus dimanfaatkan sepenuhnya agar warga SMeKeM dapat menikmati impak kesejahteraan yang sebenar.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  25

  Cabaran 7 : Meningkatkan Pengurusan Kewangan dan Inventori

  Pengurusan Kewangan merupakan satu daripada aspek terpenting dalam pengurusan sesebuah organisasi. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sentiasa berusaha untuk memastikan urusan-urusan kewangan dillaksanakan berdasarkan undang-undang, pekeliling dan peraturan yang berkuatkuasa.

  Pemahaman di kalangan semua staf berkaitan perkara ini perlu diberi penekanan.

  Penyebaran dasar maklumat terkini selaras dengan pekeliling-pekeliling yang berkuatkuasa harus disebarkan, diketahui dan sentiasa menjadi panduan dalam setiap tindakan berkaitan dengan kewangan.

  Pengurusan inventori bagi setiap unit dalam pengurusan SMeKeM harus

  ditambahbaik secara berterusan. Cabaran 8 : Meningkatkan Hubungan Komuniti.

  Perhubungan komuniti merupakan satu wadah penting bagi membantu menyalurkan perkhidmatan dan keperluan sekolah.

  Antara lain, pemantapan dalam hubungan komuniti yang melibatkan PIBG,

  masyarakat setempat dan NGO boleh dibuat melalui perkongsian pintar, permuafakatan atau aktiviti yang membawa keuntungan bersama.

  Oleh yang demikian, warga SMeKeM berhasrat untuk meningkatkan hubungan

  komuniti agar dapat membantu ke arah kecemerlangan melalui :-

  8.1 Membina sistem komunikasi yang berkesan antara sekolah dan komuniti. 8.2 Mobilisasi, latihan dan organisasi strategik. 8.3 Menjana pendapatan melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan

  berimpak tinggi.

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  26

  PEKELILING-PEKELILING KURIKULUM

  1. Dasar Pendidikan Kebangsaan 2. AKTA Pendidikan 1996 (Akta 550) Jadual Subseksyen 18(2) 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1979 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1986 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1987 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/1988 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/1988 8. Surat Pekeliling Iktisas Bil.5/1989 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1989 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1990 11. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990 12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1991 13. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1991 14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1991 15. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1991 16. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1992 17. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/92 18. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/93 19. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/93 20. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/94 21. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 22. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/98 23. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/98 24. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.25/98 25. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/99 26. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/99 27. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2000 28. Surat Pekelilig Ikhtisas Bil.3/2000 29. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2000 30. Surat Pekeliling KPM Bertarikh 22 Nov.1998 31. Surat Pekeliling KPM Bertarikh 28 Dis 1999 32. Surat Pekeliling KPM Bertarikh 20 Jan 2000 33. Surat Pekeliling KPM Bertarikh 11 Feb 2000 34. Surat Pekeliling KPM Bertarikh 15 Feb 2000 35. Surat Pekeliling IKhtisas Bil.1/2001 36. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2001 37. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2001 38. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2001 39. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2001 40. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2001

 • PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

  Perancangan Strategik SMeKeM 2017-2021

  27

  41. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2001 42. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2001 43. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2002 44. Surat pekeliling Ikhtisas Bil.2/2002 45. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/2002 46. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/2002 47. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2002 48. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/2002 49. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/2003 50. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2003 51. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2003 52. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2003 53. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2004 54. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2004 55. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2004 56. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2004 57. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2004 58. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2004 59. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 60. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2004 61. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2005 62. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2005 63. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2006 64. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2006 65. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2007 66. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2007 67. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2007 68. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2008 69. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2008 70. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2008 71. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2009 72. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2009 73. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2009 74. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2010 75. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2010 76. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2010 77. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2010 78. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2010 79. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2010 80. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2010 81. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2011 82. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2011 83. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2011 84. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2011 85. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2011

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KURIKULUM

  BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

  Kurikulum

  Pencapaian akademik pelajar masih lagi belum cemerlang

  Meningkatkan pencapaian akademik ke tahap cemerlang

  ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT): PENGURUSAN KURIKULUM

  KEKUATAN(S) S1- 100% guru terlatih S2- 70% guru berpengalaman 10 tahun S3- 2 orang Guru Cemerlang S4- 1 orang Guru Akademik DG52 S5- 4 orang Guru Akademik DG48 S6- 4 orang JU S7- 1 orang Panel LPM S8- 3 orang pemeriksa Kertas S9- 4 orang Pentaksir Kawasan S10- Kemudahan asrama S11- Sekolah satu sesi

  KELEMAHAN(W) W1- Pencapaian pepriksaan dalaman, PT3, SPM dan STPM sederhana. W2- Kekurangan bilik darjah W3- Motivasi murid rendah. W4- Murid tidak minat subjek tertentu. W5- Kemahiran pembelajaran kendiri murid yang lemah. W6- Kelas tidak kondusif untuk pdp. W7- . W8- Murid ponteng kelas/sekolah W9- Terdapat pelajar PROBIM (Ting1-5) W10- Kemudahan percetakan terhad. W11- Pelajar tidak hadir sekolah dalam jangka masa yang lama tetapi hadir semasa peperiksaan awam.

  PELUANG(O) O1- YB memberi sokongan padu O2- Sumbangan kewangan dari syarikat swasta dan individu. O3- Hubungan baik dengan PIBG O4- Berdekatan Perpustakaan Daerah Membakut O5- Hubungan baik dengan sekolah-sekolah di daerah Membakut. O6- Kursus Anjuran PPD,JPN,KPM O7- Ceramah daripada agensi luar O8- Bimbingan berterusan daripada pihak SIPartner dan SISC+

  CABARAN/ANCAMAN (T) C1- Ibu bapa kurang prihatin terhadap perkembangan akademik anak. C2- Masalah sosio ekonomi keluarga yang rendah. C3- Latar belakang keluarga pelajar yang bermasalah , broken family C4- Pengaruh media sosial dan gajet. C5- Bilangan keperluan guru mengikut opsyen tidak memenuhi keperluan sekolah. C6- 10% murid tinggal jauh dari sekolah. C7- Lokasi sekolah dan kediaman pelajar terdedah kepada Banjir C8- P&P sering terganggu (guru kursus,Kegiatan Ko-kurikulum PPD,JPN.Pusat Ko-Kurikulum) C9- Beban tugas guru dalam bidang perkeranian

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  STRATEGI PERINGKAT UNIT (TOWC): PENGURUSAN KURIKULUM DALAMAN LUARAN

  KEKUATAN (S)

  S1- 100% guru terlatih S2- 70% guru berpengalaman 10 tahun S3- 2 orang Guru Cemerlang S4- 1 orang Guru Akademik DG52 S5- 4 orang Guru Akademik DG48 S6- 4 orang JU S7- 1 orang Panel LPM S8- 3 orang pemeriksa Kertas S9- 2 orang Pentaksir Kawasan S10- Kemudahan asrama S11- Sekolah satu sesi

  KELEMAHAN (W) W1- Pencapaian PT3, SPM dan STPM sederhana. W2- P&P sering terganggu (guru kursus,Kegiatan Ko-kurikulum PPD,JPN.Pusat Ko-Kurikulum) W3- Motivasi murid rendah. W4- Murid tidak minat subjek tertentu. W5- Pembelajaran kendiri murid yang lemah. W6- Kelas tidak kondusif untuk pdp. W7- Beban tugas guru dalam bidang perkeranian. W8- Kes ponteng W9- Terdapat pelajar PROBIM (Ting1-5) W10- Kemudahan percetakan terhad. W11- Pelajar tidak hadir sekolah dalam jangka masa yang lama

  tetapi hadir semasa peperiksaan awam. PELUANG (O)

  O1- YB memberi sokongan padu O2- Sumbangan kewangan dari syarikat swasta dan individu. O3- Hubungan baik dengan PIBG O4- Berdekatan Perpustakaan Daerah Membakut O5- Hubungan baik dengan sekolah-sekolah di daerah Membakut. O6- Kursus Anjuran PPD,JPN,KPM O7- Ceramah daripada agensi luar O8- Bimbingan berterusan daripada pihak SIPartner dan SISC+ O9- Hubungan baik dengan bekas pelajar

  S + O S1: S1+S2+S3+S4+S5+O5+O6+O7+O8 Meningkatkan kualiti prestasi Straight A pelajar PT3,SPM dan STPM SMeKeM. S2 :S1+S2+S3+S4+S5+S8+O5+O6+O7+O8 Meningkatkan kualiti prestasi PT3,SPM dan STPM bagi pelajar HALUS SMeKeM. S3:S2+S3+S6+O6+O8 Mempelbagaikan kaedah pdp guru. S4:S10+S11+O1+O2+O3 Kelas Intensif diluar jadual waktu.

  W+O S5:W1+W2+W7+W10+O2+O9 Melindungi masa instruksional (MMI) S6:W3+W4+W5+W8+W11+O3+O4+O7+O8 Meningkatkan motivasi dan kesedaran diri murid.

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  CABARAN / ANCAMAN (T)

  C1- Ibu bapa kurang prihatin terhadap perkembangan akademik anak. C2- Masalah sosio ekonomi keluarga yang rendah. C3- Latar belakang keluarga pelajar yang bermasalah , broken family C4- Pengaruh media sosial dan gajet. C5- Bilangan guru mengikut opsyen agama, Matematik, Sains Teras,Sejarah, Seni Visual, KH ( Pertanian ), Pendidikan Moral tidak mencukupi. C6- 10% murid tinggal jauh dari sekolah. C7- Lokasi sekolah dan kediaman pelajar terdedah kepada banjir

  S+T S5 + T2 , T5

  S7:S1+S2+S3+S4+S5+S6+C1+C4+C5+C6+C7 Pembelajaran Abad ke 21

  W+T W3 + T2

  S8:W1+W3+W4+W5+W6+W9+C1+C2+C3+C5 Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada peningkatan dan kecemerlangan prestasi pelajar.dan guru

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KURIKULUM SMK MEMBAKUT

  TAHUN 2017-2021 KRA Meningkatkan Pencapaian Akademik ke Tahap Cemerlang JADUAL 1

  Sub-KRA Sekolah Menengah PPD/SR/SM-PS/01

  Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah

  KPI Pengarah/PPD/Sek

  Sektor/PPD/Sekolah SMK Membakut

  Bidang/Unit Umit Kurikulum

  Teras Strategik Isu-Isu Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI Sasaran

  (Berdasarkan 4 teras strategik)

  (Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)

  (Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)

  (Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)

  (Pernyataan indikator yang boleh diukur) TOV

  2017 2018 2019 2020 2021

  Meningkatkan pencapaian akademik ke tahap cemerlang

  1. Meningkatkan pencapaian akademik ke tahap cemerlang

  Memastikan peningkatan dalam pencapaian keseluruhan PMR

  - Program Lonjakan Bestari SMeKeM

  - Program HARAPAN SMeKeM

  - Sukatan On Time - Pemantapan

  Pemantauan E-cerap . - Pemeriksaan Buku

  rekod guru dan Buku latihan murid

  - Intensif kelas

  KPI PT3 GPS 22 Orang Straight A 9A/8A/7A

  57.50%

  3.36

  0/1/2 (3)

  66.00

  %

  3.00

  2/3/5 (10)

  70.00

  %

  2.90

  3/4/6 (13)

  80.00

  %

  2.80

  4/5/7 (16)

  90.00

  %

  2.70

  56/8 (19)

  100%

  2.60

  6/7/9 (22)

  Memastikan peningkatan berterusan dalam pencapaian SPM

  KPI SPM GPS 16 Pelajar Straight A 10A/9A/8A/7A

  98.85%

  4.97

  0/0/1/1

  100%

  4.80

  1/1/2/2

  100%

  4.60

  1/2/2/3

  100%

  4.40

  1/2/3/4

  100%

  4.20

  1/3/4/5

  100%

  4.00

  2/3/5/6

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  Memastikan peningkatan Prestasi dalam pencapaian keseluruhan STPM

  - Kem Motivasi

  - Kolaborasi guru

  - Home test - DRILL

  PMR,SPM,STPM

  - Anugerah Kecemerlangan pelajar.

  KPI STPM GPS 11 orang Straight 5A/4A

  78.8%

  0.99

  0

  100%

  2.00

  1/1

  100%

  2.25

  2/2

  100%

  2.50

  3/3

  100%

  2.75

  4/4

  100%

  3.00

  5/6

  Memantapkan pengurusan bidang kurikulum

  Memastikan bidang kurikulum diurus dengan cekap dan berkesan

  Skor SKPM (standard 3) Skor SKPM (Standard 4)

  SKPM 2017

  78.52%

  78.83%

  85.00

  89.00

  95.00

  95.00

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh 5 tahun seperti yang telah dipersetujui oleh PPD dan Sekolah. 2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1. 3. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan tertera.

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  PELAN TAKTIKAL UNIT KURIKULUM SMK MEMBAKUT TAHUN 2017

  KRA Meningkatkan Pencapaian Akademik ke Tahap Cemerlang JADUAL 2

  Sub-KRA Sekolah Menengah PPD/SR/SM-PT/02

  Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah

  KPI Pengarah/PPD/Sek

  Sektor/PPD/Sekolah SMK Membakut

  Bidang/Unit Kurikulum

  Strategi Meningkatkan pencapaian akademik ke tahap cemerlang

  Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

  1 Hari Anugerah Kecemerlangan (Hari Q)

  Memberi Pengiktirafan dan Penghargaan kepada Pelajar dan Guru

  Pentadbir PIBG

  KB/KP

  April (1 Hari) RM6000++ Tokoh Pelajur Tahunan

  1 Pelajar Terbaik semua

  Tingkatan, Akademik, Sahsiah dan

  Kokurikulum

  2 SMeKeM Embracing Excellence Programme (SEEP)

  Meningkatkan kualiti prestasi Straight-A pelajar PT3, SPM dan STPM

  PK 1, KB/UBK

  Januari Mei Jun - November

  10 orang Straight-A PT3, SPM dan STPM

  2 JK tahu peranan, tugas dan pelaporan

  terkini

  3 Sukatan On Time

  Pemerkasaan PdPC guru

  KP dan semua Guru Subjek

  Jan- Julai (PT3)

  Jan-Ogos (SPM/ STPM)

  Sukatan Pelajaran

  dihabiskan

  2

  Semua

  sukatan telah habis diajar

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  Nota Jadual 2:

  1. Perlu dibina setiap tahun. 2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari tahun

  sebelumnya. 3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM. 4. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong

  PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM SMK MEMBAKUT

  Sektor/PPD/Sekolah SMK MEMBAKUT JADUAL 3

  Bidang/Unit Kurikulum PPD/SR/SM-PO/03 Program/Projek SMeKeM Embracing Excellence Programme (SEEP) Objektif Memastikan Peningkatan dalam Pencapaian Keseluruhan PT3, SPM & STPM Tarikh/Tempoh Januari - November Kumpulan Sasaran 10 orang pelajar terbaik PT3, SPM & STPM Tanggungjawab JK Kurikulum Proses Kerja Pra Operasi

  1.1 Mesyuarat Jawatankuasa (membentang kertas kerja) 1.2 Lantikan Jawatankuasa dan peranan 1.3 Tetapkan tarikh 1.4 Tetapkan kriteria pemilihan 1.5 Resolusi Akhir Operasi 2.1 Surat jemputan ibubapa 2.2 AKU Janji pelajar 2.3 Penyediaan bahan 2.4 Penyediaan tempat 2.5 Pelaksanaan Program Operasi Semasa 3.1 Ikrar pelajar terpilih 3.2 Taklimat pelajar Straight A

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  3.3 AKU Pelajar 3.4 Pembahagian Mentor-Mantee 3.5 Penyerahan Dokumen dan Permulaan Program 3.6 Bersurai Operasi selepas 4.1 Pelaporan program (Buku log) 4.2 Penilaian 4.3 Post Mortem/Penambahbaikan Tanggungjawab: JK Kurikulum, PK 1/KB/KP, Semua Guru Subjek

  Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

  Pemantauan

  (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

  Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

  Penambah-baikan

  Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

  Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

  Nota Jadual 3:

  1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun. 2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.

  4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (PPD/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

  PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM SMK MEMBAKUT

  Sektor/PPD/Sekolah SMK MEMBAKUT JADUAL 3

  Bidang/Unit Unit Kurikulum PPD/SR/SM-PO/03 Program/Projek Program Anugerah Kecemerlangan (Hari Q) Objektif Memberi Pengiktirafan Kecemerlangan Pelajar dan Guru Tarikh/Tempoh April Kumpulan Sasaran Semua pelajar cemerlang Tanggungjawab Pengetua, PK 1, JK Hari Q Proses Kerja Pra Operasi

  1.1 Mesyuarat Jawatankuasa (membentang kertas kerja) 1.2 Tetapkan tarikh/program 1.3 Kos Operasi 2.1 Penyediaan peralatan/bahan untuk Pelancaran Hari Q 2.2 Kumpul semua maklumat penerima anugerah 2.3 Surat jemputan Perasmi/ibubapa/pelajar cemerlang dan komuniti setempat 2.4 Penyediaan Banner 2.5 Penyediaan Sijil/cenderahati/hadiah 2.6 Mesyuarat akhir 2.7 Raptai Penuh Operasi Semasa 3.1 Perasmian 3.2 Pelbagai persembahan

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  3.3 Gimik-Hari Q 3.4 Penyampaian Anugerah Operasi selepas 4.1 Pelaporan 4.2 Dokumentasi di Papan Kenyataan SMeKeM

  Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

  Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

  Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

  Penambah-baikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

  Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh: Nota Jadual 3:

  1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun. 2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.

  4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (PPD/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

  PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM SMK MEMBAKUT

  Sektor/PPD/Sekolah SMK MEMBAKUT JADUAL 3

  Bidang/Unit Unit Kurikulum PPD/SR/SM-PO/03 Program/Projek Program Sukatan On Time Objektif Memastikan PdPC guru berada di tahap optimum Tarikh/Tempoh Januari Julai (PT3), Januari September (SPM & STPM) Kumpulan Sasaran Semua guru Tanggungjawab Pengetua, PK 1, Guru Sebjek Proses Kerja Operasi

  1.1 Proses P&P berjalan ikut Jadual Waktu P&P Guru 1.2 Kelas PROBIM BM dan Math Operasi Semasa 2.1 P&P berfokus 2.2 Guru kursus (JUAL BELI P&P) 2.3 Pemantauan E-Cerap/SKPM 2.4 Pemantauan Buku Rekod 2.5 Pemantauan Buku Latihan Murid Operasi selepas 3.1 Pelaporan 3.2 Post Mortem

  Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

  Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

  Penambah-baikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

  Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh: Nota Jadual 3:

  1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun. 2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif. 3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan

  kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.

  4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (PPD/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SMK MEMBAKUT / UNIT KURIKULUM TAHUN 2018

  Sektor/PPD/Sekolah SMK MEMBAKUT JADUAL 4 Bidang/Unit UNIT KURIKULUM PPD/SR/SM-PS/04

  Bil Program/Projek Tempoh Pelaksanaan Tarikh

  Pemantauan Penilaian Keberkesanan

  Program Cadangan

  Penambahbaikan Catatan

  1 Hari Anugerah Kecemerlangan April (1 Hari)

  2

  SMeKeM Embracing Excellence

  Programme (SEEP)

  Januari Mei Jun - November

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  3 Sukatan On Time

  Jan- Julai (PT3)

  Jan-Ogos (SPM/ STPM)

  Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

  Nota Jadual 4:

  1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2021

  Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

  MISI Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

  VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

  JADUAL 5

  PPD/SR/SM-PS/05

  Sektor/PPD/Sekolah SMK Membakut Bidang/Unit Unit Kurikulum

  Matlamat/Objektif KPI Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan,

  Program/Projek

  Prestasi Sebenar TOV 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Catatan

  Memberi Pengiktirafan dan Penghargaan

  kepada Pelajar dan Guru

  Tokoh Pelajur

  Tahunan

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  Meningkatkan kualiti prestasi Straight-A

  pelajar PT3, SPM dan STPM

  10 orang Straight-A PT3, SPM dan STPM

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Pemerkasaan PdPC

  guru

  KP dan semua Guru Subjek

  2

  2

  2

  3

  3

  4

 • | PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL 2017-2021

  Nota Jadual 5:

  1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4) perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.

  2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KOKURIKULUM

  BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

  KOKURIKULUM

  Kekangan kewangan dan kemudahan infrastruktur yang terhad untuk menyertai aktiviti di peringkat yang lebih tinggi serta kurang pencapaian prestasi dalam aktiviti kokurikulum.

  Dapat mengatasi masalah kewangan dan penambahbaikan infrastruktur yang sedia ada serta pencapaian prestasi ke peringkat yang lebih tinggi.

  ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT): PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Kekuatan (S) Kelemahan (W) S1- S2- S3- S4- S5- S6- S7-

  Dua orang Pengadil Bola Tampar Peringkat Negeri. Seroang Jurulatih Bola Sepak Peringkat Negeri. Seorang Pesuruhjaya Pengakap Peringkat Negeri. Seorang Jurulatih Tenis Peringkat Negeri. Dua orang Jurulatih Pusat Kokurikulum Negeri. 90% orang guru berminat dengan aktiviti kokurikulum. Terdapat pelajar berpotensi dalam bidang kokurikulum.

  W1- W2- W3- W4- W5- W6-

  Kekurangan kemudahan untuk beberapa sukan. Keadaan dewan sekolah yang memerlukan pembaikan. Peralatan sukan yang tidak mencukupi dan dalam keadaan yang uzur. 10% guru kurang berminat dengan aktiviti kokurikulum. 70% guru kurang berkemahiran. 30% pelajar kurang berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum.

  Peluang (O) Cabaran (C) O1- O2- O3- O4-

  Wakil rakyat yang prihatin. Pihak PIBG yang peka dalam memberi sumbangan untuk pembelian peralatan sukan. Syarikat persendirian yang prihatin dan memberikan sokongan dalam bentuk kewangan untuk pembelian peralatan sukan serta penganjuran aktiviti kokurikulum. Interaksi dan kerjasama baik dari komuniti setempat.

  C1- C2- C3- C4-

  Saingan aktiviti di luar sekolah. Kebanyakan ibu bapa kurang memahami kepentingan kokurikulum dan hanya memberikan tumpuan terhadap pencapaian akademik anak-anak mereka. Tempat tinggal yang jauh dari sekolah menyukarkan pengangkutan bagi pelajar harian, terutama waktu petang. Latar belakang sosioekonomi ibu bapa menyukarkan pengurusan kokurikulum.

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  STRATEGI PERINGKAT UNIT (TOWS): PENGURUSAN KOKURIKULUM

  DALAMAN

  LUARAN

  Kekuatan (S) Kelemahan (W) S1- S2- S3- S4- S5- S6- S7-

  Dua orang Pengadil Bola Tampar Peringkat Negeri. Seroang Jurulatih Bola Sepak Peringkat Negeri. Seorang Pesuruhjaya Pengakap Peringkat Negeri. Seorang Jurulatih Tenis Peringkat Negeri. Dua orang Jurulatih Pusat Kokurikulum Negeri. 90% orang guru berminat dengan aktiviti kokurikulum. Terdapat pelajar berpotensi dalam bidang kokurikulum.

  W1- W2- W3- W4- W5- W6-

  Kekurangan kemudahan untuk setiap sukan. Keadaan dewan sekolah yang sangat daif. Peralatan sukan yang tidak mencukupi dan dalam keadaan yang uzur. 10% guru kurang berminat dengan aktiviti kokurikulum. 70% guru kurang berkemahiran. 30% pelajar kurang berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum.

  Peluang (O) S+O W+O O1- O2- O3- O4-

  Wakil rakyat yang prihatin. Pihak PIBG yang peka dalam memberi sumbangan untuk pembelian peralatan sukan. Syarikat persendirian yang prihatin dan memberikan sokongan dalam bentuk kewangan untuk pembelian peralatan sukan serta penganjuran aktiviti kokurikulum. Interaksi dan kerjasama baik dari komuniti setempat.

  ST1- ST2-

  S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+O1+O4 Meningkatkan kualiti pencapaian dengan adanya kepakaran di sekolah serta sokongan pihak luar. S7+04 Menyertai pertandingan anjuran luar sebagai pendedahan dan mengasah bakat pelajar serta mencari sumber kewangan dengan menganjurkan pertandingan amal.

  ST3-

  W1+W2+W3+O2+O3 Membeli peralatan dan menaiktaraf padang, gelanggang serta kemudahan sukan di sekolah.

  Cabaran (C) S+C W+C C1- C2- C3- C4- C5-

  Tarikan aktiviti sosial di luar lebih kuat. Kebanyakan ibu bapa kurang memahami kepentingan kokurikulum dan hanya memberikan tumpuan terhadap pencapaian akademik anak-anak mereka. Tempat tinggal yang jauh dari sekolah menyukarkan pengangkutan bagi pelajar harian, terutama waktu petang. Perbezaan latar belakang sosial ibu bapa menyukarkan pengurusan kokurikulum. Sebaran maklumat yang terhad.

  ST4-

  S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+C5 Menyediakan pasukan pelapis yang mantap dan berdaya saing dalam bidang kokurikulum

  ST5-

  W4+W5+W6+C2 Meningkatkan kemahiran dan tahap profesionalisme guru serta memanggil jurulatih luar dalam bidang kokurikulum.

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM/ SMK MEMBAKUT TAHUN 2017-2021

  KRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

  Sub-KRA Sekolah Menengah PPD/SR/SM-PS/01

  Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah

  KPI Pengarah/PPD/Sek

  Sektor/PPD/Sekolah SMK Membakut

  Bidang/Unit Kokurikulum

  Teras Strategik Isu-Isu Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI Sasaran

  (Berdasarkan 4 teras strategik)

  (Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)

  (Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)

  (Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)

  (Pernyataan indikator yang boleh diukur)

  TOV 2017 2018 2019 2020 2021

  Struktur sisitem

  Kekangan kewangan dan kemudahan infrastruktur yang terhad untuk menyertai aktiviti di peringkat yang lebih tinggi serta kurang pencapaian prestasi dalam aktiviti kokurikulum.

  Meningkatkan kualiti pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum dengan adanya kepakaran di sekolah serta sokongan pihak luar. (ST1)

  mengukuhkan minat, potensi serta kemahiran pelajar demi meningkatkan penglibatan dan pencapaian dalam aktiviti sukan, unit beruniform, dan kelab/persatuan akademik.

  30% pelajar mendapat Gred A dalam Penilaian Kokurikulum.

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  Guru dan Kepimpinan

  Kekangan kewangan dan kemudahan infrastruktur yang terhad untuk menyertai aktiviti di peringkat yang lebih

  Menyertai pertandingan anjuran luar sebagai pendedahan dan mengasah bakat pelajar serta mencari sumber kewangan

  mengukuhkan minat, potensi serta kemahiran pelajar demi meningkatkan penglibatan dan pencapaian dalam aktiviti sukan, unit

  90% kehadiran pelajar (setiap perjumpaan kokurikulum

  70%

  75%

  80%

  83%

  87%

  90%

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  tinggi serta kurang pencapaian prestasi dalam aktiviti kokurikulum. .

  dengan menganjurkan pertandingan amal (ST2)

  beruniform, dan kelab/persatuan akademik.

  atau aktiviti sukan).

  Guru dan Kepimpinan

  Kekangan kewangan dan kemudahan infrastruktur yang terhad untuk menyertai aktiviti di peringkat yang lebih tinggi serta kurang pencapaian prestasi dalam aktiviti kokurikulum.

  Membeli peralatan dan menaiktaraf padang, gelanggang da kemudahan sukan di sekolah. (ST3)

  mengukuhkan minat, potensi serta kemahiran pelajar demi meningkatkan penglibatan dan pencapaian dalam aktiviti sukan, unit beruniform, dan kelab/persatuan akademik.

  Bilangan kejayaan yand dicapai di setiap peringkat:- Kebangs

  aan: Negeri: Zon

  Selatan: Daerah:

  0

  53

  45

  286

  2

  55

  50

  290

  3

  60

  55

  295

  4

  65

  60

  300

  5

  70

  65

  305

  6

  75

  70

  310

  Guru dan Kepimpinan

  Kekangan kewangan dan kemudahan infrastruktur yang terhad untuk menyertai aktiviti di peringkat yang lebih tinggi serta kurang pencapaian prestasi dalam aktiviti kokurikulum.

  Menyediakan pasukan pelapis yang mantap dan berdaya saing. (ST4)

  Meningkatkan tahap profesionalisma guru serta memanggil jurulatih luar dalam bidang kokurikulum. (ST5)

  Memantapkan pengurusan kokurikulum

  Bilangan kursus kejurulatihan dan pengurusan kokurikulum yang dihadiri oleh guru.

  6 7 8 9 10 11

  1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh 5 tahun seperti yang telah dipersetujui oleh PPD dan Sekolah. 2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1. 3. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan tertera.

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM / SMK MEMBAKUT

  TAHUN 2017

  KRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2

  Sub-KRA Sekolah Menengah PPD/SR/SM-PT/02

  Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah

  KPI Pengarah/PPD/Sek

  Sektor/PPD/Sekolah SMK Membakut

  Bidang/Unit Kokurikulum

  Strategi Dapat mengatasi masalah kewangan dan penambahbaikan infrastruktur yang sedia ada serta pencapaian prestasi ke peringkat yang lebih tinggi.

  Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

  1 TID (Talent Identification) Pencarian Bakat di kalangan Pelajar

  a) Menggilap dan mengukuhkan minat, potensi serta kemahiran pelajar demi meningkatkan penglibatan dan pencapaian dalam aktiviti sukan, unit beruniform, dan kelab/persatuan akademik

  AJK Majlis Sukan

  Sekolah/ Penyelaras Setiap Unit/

  Guru Penasihat

  Sepanjang tahun

  RM500 (PIBG / ADUN

  / Sekolah)

  Bilangan pelajar yang mewakilli sekolah di

  semua peringkat.

  5%

  Lebih ramai pelajar yang

  berbakat dapat digilap dan diasuh.

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  2 Kursus/Bengkel Kejurulatihan

  Memantapkan pengurusan kokurikulum.

  Setiausaha Sukan

  Sekolah / Penyelaras

  LDP.

  Mac November (1 2 kali setahun)

  RM500 (Sekolah / PIBG/PPD/

  MSS)

  Bilangan guru yang mahir akan bertambah.

  70%

  Tahap profesionalis

  me guru meningkat.

  3 Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum.

  b) Menggilap dan mengukuhkan minat, potensi serta kemahiran pelajar demi meningkatkan penglibatan dan pencapaian dalam aktiviti sukan, unit beruniform, dan kelab/persatuan akademik

  PK Kokurikulum / Penyelaras Unit / Guru Penasihat

  Unit Kokurikulum.

  April Mei (sekali

  setahun)

  RM1,500 (PIBG /

  Sekolah)

  Kualiti pencapaian kokurikulum semakin

  meningkat. Bilangan kejayaan yand dicapai di setiap peringkat:- Kebangsaan: Negeri: Zon Selatan: Daerah:

  0

  53

  45

  286

  Pencapaian pelajar dan sumbangan

  guru menerima

  pengiktirafan.

  4 Projek Menaiktaraf Kemudahan dan Peralatan Sukan Sekolah

  Memantapkan pengurusan kokurikulum.

  PK Kokurikulum / Setiausaha

  Sukan Sekolah.

  Sepanjang tahun

  RM200,000 (PIBG / ADUN

  / JPNS / Sekolah)

  Kemudahan / Infrastruktur sukan di sekolah lebih lengkap

  dan sempurna.

  6 Pelajar dan guru

  menikmati kemudahan / infrasturuktu

  r Sukan yang

  lengkap dan berkualiti.

  Nota Jadual 2:

  1. Perlu dibina setiap tahun. 2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari

  tahun sebelumnya. 3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM. 4. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  PELAN OPERASI SMK MEMBAKUT / KOKURIKULUM TAHUN 2017 Sektor/PPD/Sekolah Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 3 Bidang/Unit Sekolah Menengah PPD/SR/SM-PO/03 Program/Projek TID (Talent Identification) Pencarian Bakat di kalangan Pelajar Objektif Menggilap dan mengukuhkan minat, potensi serta kemahiran pelajar demi meningkatkan penglibatan dan pencapaian dalam aktiviti

  sukan, unit beruniform, dan kelab/persatuan akademik

  Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran Pelajar Tanggungjawab AJK Majlis Sukan Sekolah/

  Penyelaras Setiap Unit/ Guru Penasihat

  Proses Kerja Perbincangan dengan pihak Penyediaan Kertas Kerja Program pentadbiran. Mesyuarat dan Pelantikan AJK Program Program dilaksanakan Pelaporan. Penilaian dan Penambahbaikan Program

  Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

  Pemantauan

  (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

  Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

  Penambah-baikan

  Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

  Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  Nota Jadual 3:

  1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun. 2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif. 3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan

  ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.

  4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (PPD/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  PELAN OPERASI SMK MEMBAKUT / KOKURIKULUM TAHUN 2017 Sektor/PPD/Sekolah SMK MEMBAKUT JADUAL 3 Bidang/Unit Kokurikulum PPD/SR/SM-PO/03 Program/Projek Kursus/Bengkel Kejurulatihan

  Objektif Memantapkan pengurusan kokurikulum Tarikh/Tempoh Mac November

  (1 2 kali setahun) Kumpulan Sasaran Guru Tanggungjawab Setiausaha Sukan Sekolah / Penyelaras LDP. Proses Kerja Perbincangan dengan pihak pentadbiran. Penyediaan Kertas Kerja Kursus/Bengkel

  Mesyuarat dan Pelantikan AJK Pelaksana Penghantaran Surat Jemputan/Makluman kepada Penceramah dan pihak terlibat Kursus/Bengkel dilaksanakan Pelaporan. Penilaian dan Penambahbaikan Program

  Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

  Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

  Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

  Penambah-baikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

  Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  PELAN OPERASI SMK MEMBAKUT/KOKURIKULUM TAHUN 2017 Sektor/PPD/Sekolah SMK MEMBAKUT JADUAL 3 Bidang/Unit Kokurikulum PPD/SR/SM-PO/03 Program/Projek Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum. Objektif Menggilap dan mengukuhkan minat, potensi serta kemahiran pelajar demi meningkatkan penglibatan dan pencapaian dalam aktiviti

  sukan, unit beruniform, dan kelab/persatuan akademik Tarikh/Tempoh April Mei

  (sekali setahun) Kumpulan Sasaran Semua guru dan pelajar Tingkatan 1 6 SMeKeM. Tanggungjawab PK Kokurikulum / Penyelaras Unit / Guru Penasihat Unit Kokurikulum Proses Kerja Perbincangan dengan pihak pentadbiran.

  Penyediaan Kertas Kerja Program Mesyuarat dan penubuhan AJK Pelaksana dan Jawatankuasa Penilaian. Mengenalpasti serta menilai guru dan pelajar yang layak dicalonkan sebagai penerima anugerah kokurikulum Penghantaran Surat Makluman / Jemputan kepada guru dan pelajar terpilih. Pelaksanaan Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum. Pelaporan. Penilaian dan Perancangan untuk Tindakan Penambahbaikan Program.

  Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

  Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

  Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

  Penambah-baikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  PELAN OPERASI SMK MEMBAKUT/KOKURIKULUM Sektor/PPD/Sekolah SMK MEMBAKUT JADUAL 3 Bidang/Unit Kokurikulum PPD/SR/SM-PO/03 Program/Projek Projek Menaiktaraf Kemudahan dan Peralatan Sukan Sekolah

  Objektif Memantapkan pengurusan kokurikulum. Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran Guru Tanggungjawab PK Kokurikulum / Setiausaha Sukan Sekolah Proses Kerja Perbincangan dengan pihak pentadbiran.

  Mesyuarat dan pelantikan Ahli Jawatankuasa Bertindak. Mengenalpasti infrastruktur dan peralatan sukan yang perlu penambahbaikan. Membuat anggaran kos menaiktaraf Penyediaan Kertas Kerja Projek Penghantaran Surat Permohonan serta Kertas Kerja Projek kepada pihak berkenaan. Pelaksanaan Projek Pelaporan Projek Penilaian dan Penambahbaikan Projek

  Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

  Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

  Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

  Penambah-baikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SMK MEMBAKUT / KOKURIKULUM TAHUN 2017 Sektor/PPD/Sekolah SMK MEMBAKUT JADUAL 4 Bidang/Unit KOKURIKULUM PPD/SR/SM-PS/04

  Bil Program/Projek Tempoh Pelaksanaan Tarikh

  Pemantauan

  Penilaian Keberkesanan

  Program

  Cadangan Penambahbaikan Catatan

  1 TID (Talent Identification)

  Pencarian Bakat di kalangan Pelajar

  Sepanjang tahun

  2 Kursus/Bengkel Kejurulatihan

  Mac November (1 2 kali setahun)

  3 Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum.

  April Mei (sekali

  setahun)

  4 Projek Menaiktaraf Kemudahan dan Peralatan Sukan Sekolah

  Sepanjang tahun

  Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

  Nota Jadual 4:

  1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2021

  Ulasan: Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

  MISI Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

  VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

  JADUAL 5

  PPD/SR/SM-PS/05

  Sektor/PPD/Sekolah SMK Membakut Bidang/Unit Pengurusan Sumber Manusia

  Matlamat/Objektif KPI Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Program/Projek Prestasi Sebenar

  TOV 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Catatan Pengetahuan /

  kecekapan guru dan AKS

  Tugas dan bebanan seimbang

  Bil.kursus LDP dijalankan

  8

  10

  11

  12

  13

  12

  Pengetahuan

  guru/staf meningkat

  Peratus staf cemerlang berdasarkan LNPT (92% ke atas)

  75%

  80%

  83%

  85%

  90%

  92%

  Pengetahuan

  guru/staf meningkat

  Bilangan guru yang menghasiikan inovasi/kajian

  0

  1

  2

  3

  4

  5

 • | Perancangan Strategik KOKURIKULUM 2017-2021

  Nota Jadual 5:

  1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4) perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.

  2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

 • PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

  ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT ) : UNIT HAL EHWAL MURID

  KEKUATAN (S)

  KELEMAHAN (W)

  S1- S2- S3- S4- S5- S6- S7- S8-

  Pihak pentadbir sentiasa memberikan kerjasama dan galakan terhadap setiap aktiviti yang dijalankan. Tahap kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan warga sekolah. Guru disiplin dan kaunselor mengamalkan kerjasama yang tinggi. Kemudahan prasarana berada pada tahap yang baik. Data pelajar yang lengkap. Sahsiah murid yang masih boleh dibentuk. Sekolah sebagai tempat yang kondusif untuk pelajar belajar. Kemudahan asrama untuk pelajar

  W1- W2- W3- W4- W5- W6- W7-

  Terdapat pelajar yang tidak bertanggungjawab terhadap peminjaman buku teks oleh SPBT. Sikap murid yang tidak mengendahkan terhadap permohonan biasiswa. Pelajar kurang menitikberatkan aspek keselamatan semasa berada di sekolah. Sebilangan kecil pelajar kurang bermotivasi. Segelintir pelajar kurang berdisiplin. Pelajar kurang menghargai harta benda Sekolah. Terdapat kawasan sekolah menjadi tempat pelajar melakukan salahlaku.

  PELUANG (O)

  ANCAMAN (T)

  O1- O2- O3- O4- O5- O6-

  Hubungan sekolah yang baik dengan semua pihak. Pengurusan PIBG yang sentiasa memberi sokongan kewangan dan moral. Pemimpin setempat sentiasa prihatin terhadap sekolah. Hubungan baik dengan agensi swasta. Kerjasama baik dengan pihak keselamatan seperti polis, kesihatan, AADK, bomba dan NGOs. Hubungan baik dengan PPD, JPN dan Pihak Berkuasa Tempatan.

  T1- T2- T3- T4- T5- T6- T7-

  Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya hidup kurang sihat. Ibu bapa kurang melibatkan diri dengan aktiviti sekolah. Ibu bapa kurang cakna terhadap kekemasan. Ibu bapa kurang perihatin terhadap masalah kehadiran anak-anak ke sekolah Pelajar pergi ke sekolah dengan bermotorsikal dan memandu kereta tanpa lesen Keselamatan pelajar di luar sekolah terancam kerana pergaduhan sesama rakan. Ibu bapa kurang mementingkan keselamatan anak semasa menghantar dan mengambil anak di sekolah

  BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK HAL EHWAL MURID

  Sahsiah pelajar masih kurang memuaskan

  Meningkatkan sahsiah pelajar ke tahap yang cemerlang

 • STRATEGI PERINGKAT UNIT (TOWS): UNIT HAL EHWAL MURID

  DALAMAN

  LUARAN

  Kekuatan (S) Kelemahan (W) S1- S2- S3- S4- S5- S6- S7- S8-

  Pihak pentadbir sentiasa memberikan kerjasama dan galakan terhadap setiap aktiviti yang dijalankan. Tahap kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan warga sekolah. Guru disiplin dan kaunselor mengamalkan kerjasama yang tinggi. Kemudahan prasarana berada pada tahap yang baik. Data pelajar yang lengkap. Sahsiah murid yang masih boleh dibentuk. Sekolah sebagai tempat yang kondusif untuk pelajar belajar. Kemudahan asrama untuk pelajar.

  W1- W2- W3- W4- W5- W6- W7-

  Terdapat pelajar yang tidak bertanggungjawab terhadap peminjaman buku teks oleh SPBT. Sikap murid yang tidak mengendahkan terhadap permohonan biasiswa. Pelajar kurang menitikberatkan aspek keselamatan semasa berada di sekolah. Sebilangan kecil pelajar kurang bermotivasi. Segelintir pelajar kurang berdisiplin. Pelajar kurang menghargai harta benda sekolah. Terdapat kawasan sekolah menjadi tempat pelajar melakukan salahlaku.

  Peluang (O) S+O W+O O1- O2- O3- O4- O5- O6-

  Hubungan sekolah yang baik dengan semua pihak. Pengurusan PIBG yang sentiasa memberi sokongan kewangan dan moral. Pemimpin setempat sentiasa prihatin terhadap sekolah. Hubungan baik dengan agensi swasta. Kerjasama baik dengan pihak keselamatan seperti polis, kesihatan, AADK, bomba dan NGOs. Hubungan baik dengan PPD, JPN dan Pihak Berkuasa Tempatan.

  S1+S2+S3+O1+O2+O5 STRATEGI Menjalinkan kerjasama dengan pihak polis, AADK dan pihak luar untuk mendapatkan bantuan bagi menjayakan semua program disiplin sekolah. Memperkasakan tugas-tugas pengawas sekolah.

  W1+W3+W5+W6+W7+O1+O2+O4+O5 STRATEGI

  Menggunakan sumber tenaga dan idea daripada para guru, para pengawas, pihak PIBG dan pengawal keselamatan untuk memastikan keselamatan dan disiplin pelajar di sekolah sentiasa dalam keadaan terkawal.

  Cabaran (T) S+T W+T T1- T2- T3- T4- T5- T6- T7-

  Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya hidup kurang sihat. Ibu bapa kurang melibatkan diri dengan aktiviti sekolah. Ibu bapa kurang cakna terhadap kekemasan. Ibu bapa kurang perihatin terhadap masalah kehadiran anak-anak ke sekolah Pelajar pergi ke sekolah dengan bermotorsikal dan memandu kereta tanpa lesen Keselamatan pelajar di luar sekolah terancam kerana pergaduhan sesama rakan. Ibu bapa kurang mementingkan keselamatan anak semasa menghantar dan mengambil anak di sekolah

  S1+S2+S5+S6+T1+T2+T3+T4 STRATEGI Komitmen semua guru untuk memberikan info terkini berkaitan dengan pelajar yang memerlukan khidmat bantuan dan kaunseling. Menggunakan khidmat pengawal keselamatan untuk memantau keselamatan pelajar. Memperkasakan program SARANA ibu bapa. Melibatkan ibu bapa dalam program sekolah.

  W3+W5+W6+W7+T3+T5+T6 STRATEGI Memantau dan memastikan pelaksanaan tugas para guru, para pengawas dan pengawal keselamatan bagi memastikan kawalan disiplin sekolah dalam keadaan selamat.

 • SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS MATRIKS

  BIL KOD STRATEGI STRATEGI

  1 Strategi SO S1+S2+S3+O1+O2+O5

  S1 Mengadakan ceramah atau program yang berkaitan jenayah dan keselamatan dengan pihak polis. S2 Mengadakan kerjasama dengan pihak AADK sekurang-kurangnya 2 kali setahun. S3 Memperkasakan tugas-tugas pengawas melalui kursus-kursus kepimpinan UBK.

  2 Strategi WO

  W1+W3+W5