perancangan strategik panitia matematik tambahan ting. 4&5(spm)

of 32 /32
SK. KILIMU, RANAU PANITIA BAHASA INGGERIS PERANCANGAN STRATEGIK PELAN TAKTIKAL PELAN OPERASI

Author: aliceconny

Post on 27-Jun-2015

1.161 views

Category:

Documents


18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SK. KILIMU, RANAU PANITIA BAHASA INGGERIS PERANCANGAN STRATEGIK PELAN TAKTIKAL PELAN OPERASI TAHUN 2010-2012

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2010-2012 ANALISIS PERSEKITARAN (Analisis SWOT/KLAP) KEKUATAN (S) S1 Kerjasama antara guru mata pelajaran S2 Sokongan pihak pentadbiran sekolah S3 Peralatan/kemudahan P&P S4 Program peningkatan P&P yang berterusan KELEMAHAN (W) W1 Motivasi pelajar rendah W2 Murid kurang memahami teknik menjawab soalan W3 Peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti adalah sederhana W4 Murid lemah asas Bahasa Inggeris W5 Murid kurang minat subjek ini W6 Murid kurang membuat latihan. W7 - Kehadiran murid kurang memuaskan- kelas intensif dan biasa W8- Terdapat murid yang memperolehi D dan E dalam UPSR

PELUANG (O) O1 Sokongan dari pihak Kementeriaan Pelajaran dengan membekalkan bahan-bahan P&P O2 Peruntukan kewangan tahunan untuk panitia O3 Sumber kewangan daripada aktiviti panitia O4 Harapan ibu bapa terhadap pendidikan anak tinggi O5 Pasukan gerak SAGA daerah

ANCAMAN (T) T1 Masalah kereta sewa (alasan murid tidak hadir ke sekolah dan kelas intensif)

ISU, MASALAH, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN

ISU

MASALAH

MATLAMAT

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

SASARAN (%) TOV UPSR (2009) 2010 2011 2012

Kualiti dan kuantiti pencapaian dalam PKSR lemah

Tahap motivasi murid rendah

Meningkatkan tahap motivasi di kalangan murid

Murid dapat menunjukkan kesungguhan dalam pembelajarannya

Peningkatan kuantiti pencapaian dalam peperiksaan awam (UPSR)

93%

95%

98%

100%

Tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran masih ditahap lemah

Meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran

Semua murid dapat memahami dan menguasai kesemua topik dalam kertas 1 dan kertas 2

Peningkatan kualiti/gred markah murid dalam peperiksaan awam (UPSR)

GPMP 2.4

GPMP 2.2

GPMP 1.8

GPMP 1.6

MATRIKS TOWS KEKUATAN (S) S1 Kerjasama antara guru mata pelajaran S2 Sokongan pihak pentadbiran sekolah S3 Peralatan/kemudahan P&P S4 Program peningkatan P&P yang berterusan KELEMAHAN (W) W1 Motivasi murid rendah W2 Murid kurang memahami teknik menjawab soalan W3 Peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti adalah sederhana dalam UPSR W4 Murid lemah asas tatabahasa. W5 Murid kurang minat subjek ini. W6- Murid kurang membuat latihan. W7- Kehadiran murid kurang memuaskan- kelas Intensif dan biasa W8- Terdapat murid yang memperolehi D dan E dalam UPSR STRATEGI (W + O) (atasi kelemahan dengan mengambil peluang) 1. Meningkatkan komitmen dan kemahiran murid melalui kerjasama sekolah dengan pihak ibu bapa dan sekolah lain.

DALAMAN

LUARAN PELUANG ( O ) O1 Sokongan dari pihak Kementerian Pelajaran dengan membekalkan bahan-bahan P&P O2 Peruntukan kewangan tahunan untuk panitia O3 Sumber kewangan aktiviti panitia O4 Harapan ibu bapa terhadap pendidikan anak tinggi O5 Pasukan gerak SAGA Daerah ANCAMAN (T) T1 Masalah kereta sewa (alasan pelajar tidak hadir kelas intensif) STRATEGI (S + O) (gunakan kekuatan untuk rebut peluang) 1. Meningkatkan kemahiran guru dan penguasaan murid dengan kerjasama sekolah dengan PIBG, sekolah lain, pasukan gerak SAGA daerah, JPNS dan KPM. STRATEGI (S T) (gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman) 1. Bimbingan terarah bagi memastikan semua murid dapat menguasai semua topik dalam mata pelajaran ini

STRATEGI (W T) (minimakan kelemahan dan elakkan ancaman) 1. Meningkatkan tahap motivasi murid untuk mengikuti dan mempelajari mata pelajaran ini dengan penuh minat

SENARAI STRATEGI

BIL 1

KOD STRATEGI STRATEGI (S+O)

STRATEGI Meningkatkan kemahiran guru dan penguasaan murid dengan kerjasama sekolah dengan PIBG, sekolah lain, Pasukan gerak SAGA Daerah, JPNS dan KPM. Meningkatkan komitmen dan kemahiran murid melalui kerjasama sekolah dengan pihak ibu bapa dan sekolah lain Bimbingan terarah bagi memastikan semua murid dapat menguasai semua topik dalam mata pelajaran ini Meningkatkan tahap motivasi murid untuk mengikuti dan mempelajari mata pelajaran ini dengan penuh minat

2

STRATEGI (W+O)

3 4

STRATEGI (S - T) STRATEGI (W-T)

PELAN TAKTIKAL (STRATEGI 1) Strategi Isu Masalah Matlamat Objektif Indikator Prestasi (KPI) Sasaran Meningkatkan kemahiran guru dan penguasaan murid dengan kerjasama sekolah dengan PIBG, sekolah lain, pasukan gerak SAGA daerah, JPNS dan KPM Kualiti dan kuantiti pencapaian dalam UPSR adalah sederhana Tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran masih ditahap lemah Meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran Semua murid dapat memahami dan menguasai kesemua topik dalam kertas 1 dan kertas 2 Peningkatan kualiti/gred markah murid dalam peperiksaan awam (UPSR) 2010 GPMP 2.2 NAMA PROGRAM Pendedahan dan perkembangan Kosa Kata dalam sukatan pelajaran Menghabiskan Sukatan Pelajaran Lebih Awal Program Latih Tubi Projek Modul P&P TANGGUNGJAWAB Guru mata Pelajaran TEMPOH Jan 2011 GPMP 1.8 KOS / OUTPUT SUMBER Murid mengetahui Sukatan Pelajaran Dapat buat ulangkaji Latih Tubi gerak gempur Menghasil kan modul 2012 GPMP 1.6 INDIKATOR PRESTASI (KPI) Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman Julai & Ogos Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman PELAN KONTEGENSI Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia

BIL 1

2 3 4.

Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata pelajaran Ketua Panitia Guru mata Pelajaran

Jan Oct (Thn 1-5) Jan - Ogos April April Sept.

Sekolah Sekolah

(STRATEGI 2)

Strategi Isu Masalah Matlamat Objektif Indikator Prestasi (KPI) Sasaran

Meningkatkan komitmen dan kemahiran murid melalui kerjasama sekolah dengan pihak ibu bapa dan sekolah lain Kualiti dan kuantiti pencapaian dalam UPSR adalah sederhana Tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran masih ditahap lemah Meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran Semua murid dapat memahami dan menguasai kesemua topik dalam kertas 1 dan kertas 2 Peningkatan kualiti/gred markah murid dalam peperiksaan awam (UPSR) 2010 GPMP 2.2 2011 GPMP 1.8 2012 GPMP 1.6

BIL

NAMA PROGRAM Analisis soalan bersama murid Pembelian Buku Rujukan

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER Sekolah

OUTPUT

INDIKATOR PRESTASI (KPI) Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman dan awam Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman

PELAN KONTEGENSI Guru Mata pelajaran Ketua Panitia

1.

Ketua Panitia Guru Mata pelajaran Ketua Panitia

April

Kemahiran Teknik Menjawab Dapat membeli buku rujukan Dapat menghasil kan murid cemerlang

2.

Mac

Panitia Sekolah

3.

Anugerah Murid cemerlang

Ketua Panitia Guru Mata pelajaran

November

Sekolah

Ketua Panitia

(STRATEGI 3)

Strategi Isu Masalah Matlamat Objektif Indikator Prestasi (KPI) Sasaran

Bimbingan terarah bagi memastikan semua murid dapat menguasai semua topik dalam matapelajaran ini Kualiti dan kuantiti pencapaian dalam UPSR adalah sederhana Tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran masih ditahap lemah Meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran Semua murid dapat memahami dan menguasai kesemua topik dalam kertas 1 dan kertas 2 Peningkatan kualiti/gred markah murid dalam peperiksaan awam (UPSR) 2010 GPMP 2.2 2011 GPMP 1.8 2012 GPMP 1.6

BIL

NAMA PROGRAM Analisis Markah Ujian/peperiksaan Kelas Intensif (Break Through) Program Recall

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER -

OUTPUT

INDIKATOR PRESTASI (KPI) Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan awam Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan awam

PELAN KONTEGENSI Ketua Panitia

1.

Ketua Panitia

Setiap bulan Mula: Feb

2.

Guru Mata Pelajaran

Sekolah

Kenalpasti tahap dan pencapaian murid Tingkatkan kemahiran murid thn 6 Mantapkan kemahiran Murid

Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran

3.

Guru Mata Pelajaran

Ogos

-

(STRATEGI 4)

Strategi Isu Masalah Matlamat Objektif Indikator Prestasi (KPI) Sasaran

Meningkatkan tahap motivasi murid untuk mengikuti dan mempelajari mata pelajaran ini dengan penuh minat Kualiti dan kuantiti pencapaian dalam UPSR lemah Tahap motivasi murid rendah Meningkatkan tahap motivasi di kalangan murid Murid dapat menunjukkan kesungguhan dalam pembelajarannya Peningkatan kuantiti pencapaian dalam peperiksaan awam (UPSR) 2010 GPMP 2.2 2011 GPMP 1.8 KOS / SUMBER Sekolah OUTPUT INDIKATOR PRESTASI (KPI) Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman dan awam Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman 2012 GPMP 1.6

BIL 1.

NAMA PROGRAM Program Kem Motivasi Program I Love English Program Learning English Is Fun Program First Step Program English Time

TANGGUNGJAWAB Guru Penyelaras

TEMPOH April

PELAN KONTEGENSI Guru Penyelaras

Tingkatkan motivasi Minat subjek Minat subjek Tingkat kemahiran Tingkat kemahiran

2. 3. 4. 5.

Ketua Panitia Ketua Panitia Guru Mata pelajaran Guru Mata Pelajaran

Mei Julai Mac-Oct Mac-Oct

Panitia Panitia Panitia Panitia

Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 2 3 4 5 6

: (1) Pendedahan dan perkembangan Kosa Kata dalam sukatan pelajaran : Memberi peluang kepada murid mengetahui lebih awal tentang sukatan pelajaran : Murid dapat membuat persediaan awal untuk mempelajari sesuatu topik : 2 jam : Semua murid tahun 6 : PROSES KERJA Penyelarasan sukatan dan Rancangan Pengajaran Tahunan Penetapan tarikh Perbincangan dengan guru mata pelajaran Publisiti Penyediaan bahan Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia/AJK Pasukan Gerak SAGA Daerah Ketua Panitia Guru B. Inggeris Tahun 6 Guru B. Inggeris Tahun 6 Guru B. Inggeris Tahun 6 Ketua Panitia/ AJK penilaian TEMPOH November tahun lalu 1 kali 1 kali 1 minggu Mac Selepas aktiviti dilaksanakan STATUS

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 2 3

: (2) Menghabiskan Sukatan Pelajaran Lebih Awal : Sukatan dapat dihabiskan sebelum peperiksaan akhir tahun/percubaan UPSR : Murid dapat mempelajari semua topik yang perlu untuk percubaan UPSR : Ogos : Semua murid tahun 6 :PROSES KERJA Perbincangan dengan guru mata pelajaran Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB TEMPOH Ketua Panitia 1 minggu Guru Mata pelajaran Ketua Panitia Jan- Ogos Selepas aktiviti dilaksanakan STATUS

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1

: (3) Program Latih Tubi : Mengukuhkan kemahiran yang sudah dipelajari : Dapat menjawab semua soalan yang berkaitan dengan semua kemahiran yang sudah dipelajari : Sebaik sahaja sesuatu topik selesai diajar : Semua murid tahun 1-6 : PROSES KERJA Perbincangan antara guru mata pelajaran Buat Kertas Konsep Cara pentadbiran latih tubi Menyediakan Latih Tubi Publisiti kepada murid Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH 2 kali STATUS

2 3 4 5

Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Ketua Panitia

1 minggu Mac -1 kali Setiap bulan Selepas aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1

: (4) Projek Modul : Menyediakan Modul untuk kegunaan murid : Modul berorientasikan kertas peperiksaan UPSR sebenar dan pembelajaran kendiri murid dapat disediakan : Mula -Mac : Semua murid tahun 6 : PROSES KERJA Perbincangan dengan guru mata pelajaran Kertas Kerja Lantik AJK Tetap tarikh perlaksanaan Bincang kos yang terlibat Hal-hal lain Perlaksanaan program Pengumpulan Modul (Tahun1-6) Membuat salinan modul untuk diagihkan kepada semua guru Memperbanyakkan modul untuk semua murid Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH 1 hari STATUS

3 4

Semua guru Bahasa Inggeris Ketua Panitia Setiausaha Panitia Setiausaha panitia Ketua Panitia/ Guru Cemerlang BI

Mac April April April Selepas aktiviti dilaksanakan

4

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1

: (5) Analisis Soalan Bersama murid : Memberi pendedahan kepada murid mengenai teknik/strategi menjawab soalan peperiksaan : Murid dapat mengetahui cara yang betul untuk menjawab soalan peperiksaan : Selepas ujian/peperiksaan : Semua murid tahun 6 : - (Penceramah: Pn. [email protected] Sadi-Guru Cemerlang BI) PROSES KERJA Ucapan Pengerusi Bentang kertas Konsep Lantik AJK Tetap tarikh perlaksanaan Hal-hal lain Perlaksanaan program TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH 1 hari STATUS

2

Semua Guru Bahasa Inggeris AJK penilaian

Selepas Waktu pembelajaran Selepas aktiviti dilaksanakan

3

Penilaian

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 2 3 : (6) Pembelian buku rujukan murid dan guru : Menambahkan bahan rujukan guru : Guru mudah mendapatkan bahan rujukan di Makmal B. Inggeris : Mula: Mac : Semua murid tahun 1-6 dan guru mata pelajaran : PROSES KERJA Perbincangan dengan guru mata pelajaran Menyediakan surat permohonan dan nota minta Mengemukakan permohonan kepada pentadbir TANGGUNGJAWAB TEMPOH Ketua Panitia 1 kali Ketua Panitia Ketua Panitia 1 kali 1 kali STATUS

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 : (7) Anugerah Murid Cemerlang : Memberi penghargaan kepada murid yang mendapat keputusan yang baik dalam ujian/peperiksaan : Murid bersungguh-sungguh dan bermotivasi untuk mempelajari mata pelajaran ini : 1 hari : Semua murid tahun 1-6 : PROSES KERJA Mesyuarat Panitia 1.1 Ucapan Pengerusi 1.2 Bentang kertas Kerja 1.3 Lantik AJK 1.4 Tetap tarikh perlaksanaan 1.5 Bincang kos yang terlibat 1.6 Hal-hal lain Menyediakan syarat anugerah Publisiti Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB TEMPOH Ketua Panitia 1 hari Setiausaha Panitia STATUS

2 3 4 5

Semua Guru B.Inggeris 1 hari Setiausaha B. Inggeris Semua Guru Bahasa Inggeris Ketua Panitia 1 minggu 1 hari Selepas aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7

: (8) Analisis Markah Ujian/Peperiksaan : Murid lemah dan cemerlang dapat dikenalpasti : Murid lemah dapat diberi bimbingan lebih awal : : Semua murid tahun 1-6 : Tidak ada PROSES KERJA Perbincangan antara guru mata pelajaran Menyediakan kriteria murid lemah, sederhana dan cemerlang Makluman kepada semua murid Pelaksanaan program Penilaian program Perbincangan dengan pentadbir sekolah Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua panitia Ketua Panitia Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua PAnitia TEMPOH Februari 1 hari 2 minggu MAc Mac-Okt November November Selepas aktiviti dilaksanakan STATUS

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 2 3

: (9) Kelas Intensif (Break Through) : Menyediakan satu masa khas untuk menambah kemahiran murid mengikut tahap mereka : Murid dapat berbincang dan mempertingkatkan kemahiran dengan guru mata pelajaran : Bulan Februari hingga Ogos : Semua murid tahun 6 : PROSES KERJA Perbincangan dengan guru mata pelajaran Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru Mata pelajaran Ketua Panitia Selepas aktiviti dilaksanakan TEMPOH STATUS

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 2 3 4 : (10) Program Recall : Menjawab dan membincangkan soalan tahun-tahun lepas : Murid dapat menjawab dan mengetahui berformat soalan UPSR sebenar : Sepanjang tahun : Semua murid tahun 6 PROSES KERJA Perbincangan dengan guru mata pelajaran Penyediaan bahan Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru B. Inggeris Tahun 6 Guru B. Inggeris Tahun 6 Ketua Panitia TEMPOH 1 minggu Mac Mac-Ogos Selepas aktiviti dilaksanakan STATUS

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 : (11) Program Kem Motivasi : Membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri : Murid dapat menunjukkan kesungguhan dan kesedaran dalam pembelajaran : 2 hari : Semua murid tahun 6 : PROSES KERJA Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi 1.2 Bentang kertas Konsep 1.3 Lantik AJK 1.4 Tetap tarikh perlaksanaan 1.5 Bincang kos yang terlibat 1.6 Hal-hal lain Menyediakan surat menyurat Publisiti Aturcara majlis Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru cemerlang BI TEMPOH STATUS

2 3 4 6 7

SU Panitia SU Panitia Guru B. Inggeris Tahun 6 Guru Cemerlang AJK Penilaian

1 minggu April April 2 hari Selepas aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 : (12) Program I Love English : Menggalakkan murid minat kepada mata pelajaran ini : Murid dapat mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran : 1 minggu : Semua murid tahun 1-6 : PROSES KERJA Mesyuarat 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Bentang kertas Konsep 1.3 Lantik AJK 1.4 Tetap tarikh perlaksanaan 1.5 Bincang kos yang terlibat 1.6 Hal-hal lain Menyediakan jadual aktiviti Publisiti Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH STATUS

2 3 4 5

SU Panitia SU Panitia Guru Mata pelajaran AJK Penilaian

1 hari 1 minggu 1 minggu Selepas aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 : (13) Program Learning English Is Fun : Menggalakkan murid mempelajari mata pelajaran ini dengan aktiviti yang menyeronokkan : Murid dapat mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran : 1 minggu : Semua murid tahun 1-6 : PROSES KERJA Mesyuarat 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Bentang kertas Konsep 1.3 Lantik AJK 1.4 Tetap tarikh perlaksanaan 1.5 Bincang kos yang terlibat 1.6 Hal-hal lain Menyediakan jadual aktiviti Publisiti Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH STATUS

2 3 4 5

SU Panitia SU Panitia Guru mata pelajaran AJK Penilaian

1 hari 1 minggu 1 minggu Selepas aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1

: (14) Program First Step : Memberi pemulihan kepada murid-murid lemah dengan fokus kepada program bacaan di Makmal B.I : Murid dapat mempertingkatkan dan memperkayakan kemahiran mereka dalam mata pelajaran ini : Sepanjang tahun : Semua murid tahun 1-6 : PROSES KERJA Mesyuarat 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Bentang kertas Konsep 1.3 Lantik AJK 1.4 Tetap tarikh perlaksanaan 1.5 Bincang kos yang terlibat 1.6 Hal-hal lain Menyediakan jadual penggunaan makmal Publisiti Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH STATUS

2 3 4 5

Ketua Panitia SU Panitia Guru Mata pelajaran Ketua Panitia

Mac 3 kali Sepanjang tahun Selepas aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 : (15) Program English Time : Memberi galakan kepada murid menggunakan makmal Bahasa Inggeris : Murid dapat memempertingkatkan kemahiran melalui penggunaan bahan-bahan yang disediakan : Mac - October : Semua murid tahun 1-6 : PROSES KERJA Mesyuarat 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Bentang kertas Konsep 1.3 Lantik AJK 1.4 Tetap tarikh perlaksanaan 1.5 Bincang kos yang terlibat 1.6 Hal-hal lain Menyediakan jadual penggunaan makmal Publisiti Perlaksanaan program Penilaian TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH STATUS

2 3 4 5

Ketua Panitia Ketua Panitia Guru mata pelajaran Ketua Panitia

Mac 3 kali Sepanjang tahun Selepas aktiviti dilaksanakan

KAWALAN DAN PENILAIAN a) Kawalan 1) Kawalan setiap aktiviti/program yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut perancangan 2) Mengukur pencapaian pelajar dalam peperiksaan dan dibandingkan dengan pelunjuran/sasaran (ETR) 3) Mengambil tindakan pembetulan/pengubahsuaian/penambahbaikan sekiranya perlu jika program yang dirancang tidak mencapai tahap yang diinginkan. Penilaian 1) Penilaian dibuat secara kualitatif dan kuantitatif bagi tujuan untuk mengetahui keberkesanan program yang dirancang. Penilaian antara lain merangkumi aspek pencapaian objektif, kecekapan pelaksanaan, kecukupan sumber, tempoh dan kesesuaian masa, sokongan dan penglibatan 2) Membuat laporan kepada pihak sekolah.

b)