perancangan strategik panitia matematik tambahan ting. 4&5(spm)

of 32 /32
SK. KILIMU, RANAU PANITIA BAHASA INGGERIS PERANCANGAN STRATEGIK PELAN TAKTIKAL PELAN OPERASI

Upload: aliceconny

Post on 27-Jun-2015

1.215 views

Category:

Documents


19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

SK. KILIMU, RANAUPANITIA BAHASA INGGERIS

PERANCANGAN STRATEGIKPELAN TAKTIKALPELAN OPERASI

TAHUN 2010-2012

Page 2: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERISTAHUN 2010-2012

ANALISIS PERSEKITARAN

(Analisis SWOT/KLAP)

KEKUATAN (S)S1 – Kerjasama antara guru mata pelajaranS2 – Sokongan pihak pentadbiran sekolahS3 – Peralatan/kemudahan P&P S4 – Program peningkatan P&P yang berterusan

KELEMAHAN (W)W1 – Motivasi pelajar rendahW2 – Murid kurang memahami teknik menjawab soalanW3 – Peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti adalah sederhana W4 – Murid lemah asas Bahasa InggerisW5 – Murid kurang minat subjek iniW6 – Murid kurang membuat latihan. W7 - Kehadiran murid kurang memuaskan- kelas intensif dan biasaW8- Terdapat murid yang memperolehi D dan E dalam UPSR

Page 3: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

PELUANG (O)O1 – Sokongan dari pihak Kementeriaan Pelajaran dengan membekalkan bahan-bahan P&P O2 – Peruntukan kewangan tahunan untuk panitiaO3 – Sumber kewangan daripada aktiviti panitiaO4 – Harapan ibu bapa terhadap pendidikan anak tinggiO5 – Pasukan gerak SAGA daerah

ANCAMAN (T)T1 – Masalah kereta sewa (alasan murid tidak hadir ke sekolah dan kelas

intensif)

ISU, MASALAH, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN

ISU MASALAH MATLAMAT OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI

UTAMA (KPI)

SASARAN (%)

TOVUPSR (2009)

2010 2011 2012

Kualiti dan kuantiti pencapaian dalam PKSR lemah

Tahap motivasi murid rendah

Meningkatkan tahap motivasi di kalangan murid

Murid dapat menunjukkan kesungguhan dalam pembelajarannya

Peningkatan kuantiti pencapaian dalam peperiksaan awam (UPSR)

93% 95% 98% 100%

Tahap Meningkatkan Semua murid dapat Peningkatan GPMP

2.4GPMP

2.2GPMP

1.8GPMP

1.6

Page 4: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran masih ditahap lemah

tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran

memahami dan menguasai kesemua topik dalam kertas 1 dan kertas 2

kualiti/gred markah murid dalam peperiksaan awam (UPSR)

MATRIKS TOWS

DALAMAN

LUARAN

KEKUATAN (S)S1 – Kerjasama antara guru mata pelajaranS2 – Sokongan pihak pentadbiran sekolahS3 – Peralatan/kemudahan P&P S4 – Program peningkatan P&P yang

berterusan

KELEMAHAN (W)W1 – Motivasi murid rendahW2 – Murid kurang memahami teknik menjawab soalanW3 – Peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti adalah sederhana dalam UPSRW4 – Murid lemah asas tatabahasa.W5 – Murid kurang minat subjek ini.W6- Murid kurang membuat latihan. W7- Kehadiran murid kurang memuaskan- kelas Intensif dan biasaW8- Terdapat murid yang memperolehi D dan E dalam

UPSRPELUANG ( O )

O1 – Sokongan dari pihak Kementerian Pelajaran dengan membekalkan bahan-bahan P&P

O2 – Peruntukan kewangan tahunan untuk panitia

O3 – Sumber kewangan aktiviti panitia

STRATEGI (S + O)(gunakan kekuatan untuk rebut peluang)

1. Meningkatkan kemahiran guru dan penguasaan murid dengan kerjasama sekolah dengan PIBG, sekolah lain, pasukan gerak SAGA daerah, JPNS

STRATEGI (W + O)(atasi kelemahan dengan mengambil peluang)

1. Meningkatkan komitmen dan kemahiran murid melalui kerjasama sekolah dengan pihak ibu bapa dan sekolah lain.

Page 5: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

O4 – Harapan ibu bapa terhadap pendidikan anak tinggi

O5 – Pasukan gerak SAGA Daerah

dan KPM.

ANCAMAN (T)T1 – Masalah kereta sewa (alasan pelajar

tidak hadir kelas intensif)

STRATEGI (S – T)(gunakan kekuatan untuk menghadapi

ancaman)

1. Bimbingan terarah bagi memastikan semua murid dapat menguasai semua topik dalam mata pelajaran ini

STRATEGI (W – T)(minimakan kelemahan dan elakkan ancaman)

1. Meningkatkan tahap motivasi murid untuk mengikuti dan mempelajari mata pelajaran ini dengan penuh minat

SENARAI STRATEGI

BIL KOD STRATEGI STRATEGI

1 STRATEGI (S+O)Meningkatkan kemahiran guru dan penguasaan murid dengan kerjasama sekolah dengan PIBG, sekolah lain, Pasukan gerak SAGA Daerah, JPNS dan KPM.

2 STRATEGI (W+O)Meningkatkan komitmen dan kemahiran murid melalui kerjasama sekolah dengan pihak ibu bapa dan sekolah lain

3 STRATEGI (S - T) Bimbingan terarah bagi memastikan semua murid dapat menguasai semua topik dalam mata pelajaran ini

4 STRATEGI (W-T) Meningkatkan tahap motivasi murid untuk mengikuti dan mempelajari mata pelajaran ini dengan penuh minat

Page 6: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

PELAN TAKTIKAL

(STRATEGI 1)

StrategiMeningkatkan kemahiran guru dan penguasaan murid dengan kerjasama sekolah dengan PIBG, sekolah lain, pasukan gerak SAGA daerah, JPNS dan KPM

Isu Kualiti dan kuantiti pencapaian dalam UPSR adalah sederhanaMasalah Tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran masih ditahap lemahMatlamat Meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaranObjektif Semua murid dapat memahami dan menguasai kesemua topik dalam kertas 1 dan kertas 2

Indikator Prestasi (KPI) Peningkatan kualiti/gred markah murid dalam peperiksaan awam (UPSR)

Sasaran2010 2011 2012

GPMP2.2

GPMP1.8

GPMP1.6

BIL NAMAPROGRAM

TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS /SUMBER

OUTPUT INDIKATORPRESTASI

(KPI)

PELAN KONTEGENSI

1 Pendedahan dan perkembangan Kosa

Guru mata Pelajaran Jan - Murid mengetahui

Peningkatan % kelulusan dalam

Guru Mata Pelajaran

Page 7: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

Kata dalam sukatan pelajaran

SukatanPelajaran

peperiksaan dalaman

2 Menghabiskan Sukatan Pelajaran Lebih Awal

Ketua PanitiaGuru Mata Pelajaran

Jan – Oct(Thn 1-5)Jan - Ogos

- Dapat buat ulangkaji

Julai &

Ogos

Guru Mata Pelajaran

3 Program Latih Tubi Ketua PanitiaGuru Mata pelajaran

April Sekolah Latih Tubi gerak

gempur

Peningkatan % kelulusan dalam

peperiksaan dalaman

Guru Mata Pelajaran

4. Projek Modul P&P Ketua PanitiaGuru mata Pelajaran

April – Sept.

Sekolah Menghasilkan modul

Peningkatan % kelulusan dalam

peperiksaan dalaman

Ketua Panitia

(STRATEGI 2)

Strategi Meningkatkan komitmen dan kemahiran murid melalui kerjasama sekolah dengan pihak ibu bapa dan sekolah lain Isu Kualiti dan kuantiti pencapaian dalam UPSR adalah sederhanaMasalah Tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran masih ditahap lemahMatlamat Meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaranObjektif Semua murid dapat memahami dan menguasai kesemua topik dalam kertas 1 dan kertas 2Indikator Prestasi (KPI) Peningkatan kualiti/gred markah murid dalam peperiksaan awam (UPSR)

Sasaran2010 2011 2012

GPMP2.2

GPMP1.8

GPMP1.6

BIL NAMAPROGRAM

TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS /SUMBER

OUTPUT INDIKATORPRESTASI

(KPI)

PELAN KONTEGENSI

1. Analisis soalan bersama murid

Ketua PanitiaGuru Mata pelajaran

April Sekolah Kemahiran Teknik

Menjawab

Peningkatan % kelulusan dalam

peperiksaan

Guru Mata pelajaran

Page 8: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

dalaman2. Pembelian Buku

RujukanKetua Panitia Mac Panitia

SekolahDapat

membeli buku

rujukan

Peningkatan % kelulusan dalam

peperiksaan dalaman dan

awam

Ketua Panitia

3. Anugerah Murid cemerlang

Ketua PanitiaGuru Mata pelajaran

November Sekolah Dapat menghasilkan murid cemerlang

Peningkatan % kelulusan dalam

peperiksaan dalaman

Ketua Panitia

(STRATEGI 3)

Strategi Bimbingan terarah bagi memastikan semua murid dapat menguasai semua topik dalam matapelajaran ini

Isu Kualiti dan kuantiti pencapaian dalam UPSR adalah sederhanaMasalah Tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran masih ditahap lemahMatlamat Meningkatkan tahap penguasaan murid terhadap sukatan pelajaran

Objektif Semua murid dapat memahami dan menguasai kesemua topik dalam kertas 1 dan kertas 2

Indikator Prestasi (KPI) Peningkatan kualiti/gred markah murid dalam peperiksaan awam (UPSR)

Sasaran2010 2011 2012

GPMP2.2

GPMP1.8

GPMP1.6

BIL NAMAPROGRAM

TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS /SUMBER

OUTPUT INDIKATORPRESTASI

(KPI)

PELAN KONTEGENSI

1. Analisis Markah Ketua Panitia Setiap - Kenalpasti Peningkatan % Ketua Panitia

Page 9: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

Ujian/peperiksaan bulan tahap dan pencapaian murid

kelulusan dalam peperiksaan dalaman

2. Kelas Intensif (Break Through)

Guru Mata Pelajaran Mula: Feb Sekolah Tingkatkan kemahiran murid thn 6

Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan awam

Guru Mata Pelajaran

3. Program Recall Guru Mata Pelajaran Ogos - Mantapkan kemahiran Murid

Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan awam

Guru Mata Pelajaran

(STRATEGI 4)

Strategi Meningkatkan tahap motivasi murid untuk mengikuti dan mempelajari mata pelajaran ini dengan penuh minat

Isu Kualiti dan kuantiti pencapaian dalam UPSR lemahMasalah Tahap motivasi murid rendah Matlamat Meningkatkan tahap motivasi di kalangan muridObjektif Murid dapat menunjukkan kesungguhan dalam pembelajarannya

Indikator Prestasi (KPI) Peningkatan kuantiti pencapaian dalam peperiksaan awam (UPSR)

Sasaran2010 2011 2012

GPMP2.2

GPMP1.8

GPMP1.6

BIL NAMAPROGRAM

TANGGUNGJAWAB TEMPOHKOS /

SUMBEROUTPUT INDIKATOR

PRESTASI(KPI)

PELAN KONTEGENSI

1. Program Kem Motivasi

Guru Penyelaras April Sekolah Tingkatkan motivasi

Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman dan awam

Guru Penyelaras

Page 10: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

2. Program I Love English

Ketua Panitia Mei Panitia Minat subjek

Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman

Ketua Panitia

3. Program Learning English Is Fun

Ketua Panitia Julai Panitia Minat subjek

Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman

Ketua Panitia

4. Program First Step Guru Mata pelajaran Mac-Oct Panitia Tingkat kemahiran

Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman

Ketua Panitia

5. Program English Time

Guru Mata Pelajaran Mac-Oct Panitia Tingkat kemahiran

Peningkatan % kelulusan dalam peperiksaan dalaman

Ketua Panitia

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (1) Pendedahan dan perkembangan Kosa Kata dalam sukatan pelajaran : Memberi peluang kepada murid mengetahui lebih awal tentang sukatan pelajaran: Murid dapat membuat persediaan awal untuk mempelajari sesuatu topik: 2 jam: Semua murid tahun 6:

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Penyelarasan sukatan dan Rancangan Pengajaran

Tahunan Penetapan tarikh

Ketua Panitia/AJK Pasukan Gerak SAGA Daerah

November tahun lalu

2 Perbincangan dengan guru mata pelajaran Ketua Panitia 1 kali3 Publisiti Guru B. Inggeris

Tahun 61 kali

4 Penyediaan bahan Guru B. Inggeris Tahun 6

1 minggu

5 Perlaksanaan program Guru B. Inggeris Tahun 6

Mac

6 Penilaian Ketua Panitia/ AJK Selepas aktiviti

Page 11: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

penilaian dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (2) Menghabiskan Sukatan Pelajaran Lebih Awal: Sukatan dapat dihabiskan sebelum peperiksaan akhir tahun/percubaan UPSR: Murid dapat mempelajari semua topik yang perlu untuk percubaan UPSR: Ogos : Semua murid tahun 6: -

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Perbincangan dengan guru mata pelajaran Ketua Panitia 1 minggu

2 Perlaksanaan program Guru Mata pelajaran Jan- Ogos

3 Penilaian Ketua Panitia Selepas aktiviti dilaksanakan

Page 12: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (3) Program Latih Tubi: Mengukuhkan kemahiran yang sudah dipelajari: Dapat menjawab semua soalan yang berkaitan dengan semua kemahiran yang sudah dipelajari : Sebaik sahaja sesuatu topik selesai diajar: Semua murid tahun 1-6:

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Perbincangan antara guru mata pelajaran

Buat Kertas KonsepCara pentadbiran latih tubi

Ketua Panitia 2 kali

2 Menyediakan Latih Tubi Guru Matapelajaran 1 minggu

3 Publisiti kepada murid Guru Matapelajaran Mac -1 kali

4 Perlaksanaan program Guru Matapelajaran Setiap bulan

5 Penilaian Ketua Panitia Selepas

Page 13: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (4) Projek Modul: Menyediakan Modul untuk kegunaan murid: Modul berorientasikan kertas peperiksaan UPSR sebenar dan pembelajaran kendiri murid dapat disediakan: Mula -Mac: Semua murid tahun 6:

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Perbincangan dengan guru mata pelajaran

Kertas KerjaLantik AJKTetap tarikh perlaksanaanBincang kos yang terlibatHal-hal lain

Ketua Panitia 1 hari

3 Perlaksanaan program Semua guru Bahasa Inggeris

Mac

4 Pengumpulan Modul (Tahun1-6) Ketua Panitia April

Membuat salinan modul untuk diagihkan kepada Setiausaha Panitia April

Page 14: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

semua guruMemperbanyakkan modul untuk semua murid Setiausaha panitia April

4 Penilaian Ketua Panitia/ Guru Cemerlang BI

Selepas aktiviti

dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (5) Analisis Soalan Bersama murid: Memberi pendedahan kepada murid mengenai teknik/strategi menjawab soalan peperiksaan : Murid dapat mengetahui cara yang betul untuk menjawab soalan peperiksaan : Selepas ujian/peperiksaan: Semua murid tahun 6: - (Penceramah: Pn. Asiah@Noraini Sadi-Guru Cemerlang BI)

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Ucapan Pengerusi

Bentang kertas Konsep Lantik AJKTetap tarikh perlaksanaanHal-hal lain

Ketua Panitia 1 hari

2 Perlaksanaan program Semua Guru Bahasa Inggeris

Selepas Waktu

pembelajaran

3 Penilaian AJK penilaian Selepas

Page 15: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (6) Pembelian buku rujukan murid dan guru: Menambahkan bahan rujukan guru: Guru mudah mendapatkan bahan rujukan di Makmal B. Inggeris: Mula: Mac: Semua murid tahun 1-6 dan guru mata pelajaran :

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Perbincangan dengan guru mata pelajaran Ketua Panitia 1 kali

2 Menyediakan surat permohonan dan nota minta Ketua Panitia 1 kali

3 Mengemukakan permohonan kepada pentadbir Ketua Panitia 1 kali

Page 16: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (7) Anugerah Murid Cemerlang: Memberi penghargaan kepada murid yang mendapat keputusan yang baik dalam ujian/peperiksaan: Murid bersungguh-sungguh dan bermotivasi untuk mempelajari mata pelajaran ini: 1 hari: Semua murid tahun 1-6:

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Mesyuarat Panitia

1.1 Ucapan Pengerusi1.2 Bentang kertas Kerja 1.3 Lantik AJK1.4 Tetap tarikh perlaksanaan1.5 Bincang kos yang terlibat1.6 Hal-hal lain

Ketua Panitia

Setiausaha Panitia

1 hari

2 Menyediakan syarat anugerah Semua Guru B.Inggeris 1 hari

3 Publisiti Setiausaha B. Inggeris 1 minggu

Page 17: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

4 Perlaksanaan program Semua Guru Bahasa Inggeris

1 hari

5 Penilaian Ketua Panitia Selepas aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (8) Analisis Markah Ujian/Peperiksaan : Murid lemah dan cemerlang dapat dikenalpasti: Murid lemah dapat diberi bimbingan lebih awal: : Semua murid tahun 1-6: Tidak ada

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Perbincangan antara guru mata pelajaran Ketua panitia Februari

1 hari

2 Menyediakan kriteria murid lemah, sederhana dan cemerlang

Ketua Panitia 2 minggu

3 Makluman kepada semua murid Guru mata pelajaran MAc

4 Pelaksanaan program Guru mata pelajaran Mac-Okt

Page 18: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

5 Penilaian program Ketua Panitia November

6 Perbincangan dengan pentadbir sekolah Ketua Panitia November7 Penilaian Ketua PAnitia Selepas

aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (9) Kelas Intensif (Break Through): Menyediakan satu masa khas untuk menambah kemahiran murid mengikut tahap mereka: Murid dapat berbincang dan mempertingkatkan kemahiran dengan guru mata pelajaran: Bulan Februari hingga Ogos: Semua murid tahun 6:

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Perbincangan dengan guru mata pelajaran Ketua Panitia

2 Perlaksanaan program Guru Mata pelajaran

3 Penilaian Ketua Panitia Selepas aktiviti dilaksanakan

Page 19: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (10) Program Recall: Menjawab dan membincangkan soalan tahun-tahun lepas: Murid dapat menjawab dan mengetahui berformat soalan UPSR sebenar: Sepanjang tahun: Semua murid tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Perbincangan dengan guru mata pelajaran Ketua Panitia 1 minggu

2 Penyediaan bahan Guru B. Inggeris Tahun 6

Mac

3 Perlaksanaan program Guru B. Inggeris Tahun 6

Mac-Ogos

4 Penilaian Ketua Panitia Selepas aktiviti

dilaksanakan

Page 20: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (11) Program Kem Motivasi: Membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri: Murid dapat menunjukkan kesungguhan dan kesedaran dalam pembelajaran: 2 hari: Semua murid tahun 6:

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Mesyuarat

1.1 Ucapan Pengerusi1.2 Bentang kertas Konsep 1.3 Lantik AJK1.4 Tetap tarikh perlaksanaan1.5 Bincang kos yang terlibat1.6 Hal-hal lain

Ketua PanitiaGuru cemerlang BI

2 Menyediakan surat menyurat SU Panitia 1 minggu

3 Publisiti SU Panitia April

Page 21: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

4 Aturcara majlis Guru B. Inggeris Tahun 6

April

6 Perlaksanaan program Guru Cemerlang 2 hari

7 Penilaian AJK Penilaian Selepas aktiviti

dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (12) Program I Love English: Menggalakkan murid minat kepada mata pelajaran ini: Murid dapat mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran: 1 minggu: Semua murid tahun 1-6:

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Mesyuarat

1.1 Ucapan Ketua Panitia1.2 Bentang kertas Konsep 1.3 Lantik AJK1.4 Tetap tarikh perlaksanaan1.5 Bincang kos yang terlibat1.6 Hal-hal lain

Ketua Panitia

2 Menyediakan jadual aktiviti SU Panitia 1 hari

3 Publisiti SU Panitia 1 minggu

Page 22: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

4 Perlaksanaan program Guru Mata pelajaran 1 minggu

5 Penilaian AJK Penilaian Selepas aktiviti

dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (13) Program Learning English Is Fun: Menggalakkan murid mempelajari mata pelajaran ini dengan aktiviti yang menyeronokkan: Murid dapat mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran: 1 minggu: Semua murid tahun 1-6:

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Mesyuarat

1.1 Ucapan Ketua Panitia1.2 Bentang kertas Konsep 1.3 Lantik AJK1.4 Tetap tarikh perlaksanaan1.5 Bincang kos yang terlibat1.6 Hal-hal lain

Ketua Panitia

2 Menyediakan jadual aktiviti SU Panitia 1 hari

3 Publisiti SU Panitia 1 minggu

Page 23: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

4 Perlaksanaan program Guru mata pelajaran 1 minggu

5 Penilaian AJK Penilaian Selepas aktiviti

dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (14) Program First Step: Memberi pemulihan kepada murid-murid lemah dengan fokus kepada program bacaan di Makmal B.I: Murid dapat mempertingkatkan dan memperkayakan kemahiran mereka dalam mata pelajaran ini: Sepanjang tahun: Semua murid tahun 1-6:

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Mesyuarat

1.1 Ucapan Ketua Panitia1.2 Bentang kertas Konsep 1.3 Lantik AJK1.4 Tetap tarikh perlaksanaan1.5 Bincang kos yang terlibat1.6 Hal-hal lain

Ketua Panitia

2 Menyediakan jadual penggunaan makmal Ketua Panitia Mac

3 Publisiti SU Panitia 3 kali

Page 24: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

4 Perlaksanaan program Guru Mata pelajaran Sepanjang tahun

5 Penilaian Ketua Panitia Selepas aktiviti

dilaksanakan

PELAN OPERASI

NAMA PROGRAMMATLAMATOBJEKTIFTEMPOH SASARAN KOS

: (15) Program English Time: Memberi galakan kepada murid menggunakan makmal Bahasa Inggeris: Murid dapat memempertingkatkan kemahiran melalui penggunaan bahan-bahan yang disediakan: Mac - October: Semua murid tahun 1-6:

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS1 Mesyuarat

1.1 Ucapan Ketua Panitia1.2 Bentang kertas Konsep 1.3 Lantik AJK1.4 Tetap tarikh perlaksanaan1.5 Bincang kos yang terlibat1.6 Hal-hal lain

Ketua Panitia

2 Menyediakan jadual penggunaan makmal Ketua Panitia Mac

3 Publisiti Ketua Panitia 3 kali

Page 25: Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan Ting. 4&5(Spm)

4 Perlaksanaan program Guru mata pelajaran Sepanjang tahun

5 Penilaian Ketua Panitia Selepas aktiviti

dilaksanakan

KAWALAN DAN PENILAIAN

a) Kawalan1) Kawalan setiap aktiviti/program yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut perancangan2) Mengukur pencapaian pelajar dalam peperiksaan dan dibandingkan dengan pelunjuran/sasaran (ETR)3) Mengambil tindakan pembetulan/pengubahsuaian/penambahbaikan sekiranya perlu jika program yang dirancang tidak mencapai

tahap yang diinginkan.

b) Penilaian1) Penilaian dibuat secara kualitatif dan kuantitatif bagi tujuan untuk mengetahui keberkesanan program yang dirancang. Penilaian

antara lain merangkumi aspek pencapaian objektif, kecekapan pelaksanaan, kecukupan sumber, tempoh dan kesesuaian masa, sokongan dan penglibatan

2) Membuat laporan kepada pihak sekolah.