perancangan strategik 2016

22
1.0 CARTA ORGANISAS I

Upload: nik

Post on 13-Apr-2016

32 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

PERANCANGAN STRATEGIK 2016

TRANSCRIPT

Page 1: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

1.0CARTA

ORGANISASI

Page 2: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

CARTA ORGANISASIPANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT &

KOMUNIKASI2016

PENGERUSIENCIK HIRUDIN B MOHIT

KETUA BIDANG SAINS & MATEMATIK

EN NORHASIMAH BINTI HASHIM

KETUA PANITIAEN AHMAD HAMIDI BIN SALLEH

GURU ICT/ICTLEN AHMAD HAMIDI BIN SALLEHEN NIK NOOR HISHAMUL

HASNIZA NIK MUSTAPHAPN NAZWITA BINTI ALI

NAIB PENGERUSIENCIK SAUDI JUSOH

Page 3: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

2.1 VISI DAN MISI PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

VISI”PENDIDIKAN BERKUALITI

INSAN TERDIDIKNEGARA SEJAHTERA”

Page 4: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

MISI

2.2 ANALISIS SWOTKekuatan(Strength)

Kelemahan(Weakness)

S1 Terdiri daripada pelajar bermotivasi tinggi dan minat yang mendalam.

S2 Prasarana fizikal sekolah sangat kondusif.

S3 Barisan guru opsyen Matematik dalam panitia Matematik Tambahan menggalakkan idea-idea dan strategi baru dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran ini.

W1 Matapelajaran Matematik Tambahan dianggap subjek yang sukar dikuasai.

W2 Ramai pelajar mempunyai asas Matematik yang lemah dan terlalu bergantung pada kalkulator walaupun mempunyai keputusan PT3 yang baik.

W3 Kurang mahir menggunakan kalkulator

” Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi

Page 5: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

S4 Panatia mempunyai rancangan tahunan yang sistematik W4 Tidak dapat menguasai konsep asas yang kukuh Peluang

(Opportunity)Cabaran

(Challenge)

O1 Kebanyakkan pelajar gemarkan kelas tambahan berbanding kelas di sekolah.

O2 Pelajar suka pembelajaran secara rakan sebaya.

O3 Peruntukan kewangan dari pihak sekolah

O4 Kursus diadakan untuk guru-guru

C1 Pelajar sudah menanam tanggapan bahawa matapelajaran ini susah untuk dikuasai.

C2 Pelajar tidak rajin buat latihan sendiri atau berbincang dengan rakan.

C3 Kurang tekun, sabar, teliti dan tak kreatif serta malas berfikir.

C4 Gopoh dan selalu nak cepat serta tidak mahu memahami ‘step by step’ aturan pengiraan.

C5 Kekangan masa guru untuk memantau kerja-kerja pelajar.

KEKUATAN (S)

S1 Terdiri daripada pelajar cemerlang yang telah mempunyai asas yang kukuh dalam subjek Matematik. S2 Prasarana fizikal sekolah sangat kondusif.S3 Barisan guru opsyen Matematik dalam panitia Matematik Tambahan menggalakkan idea-idea dan strategi baru dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran ini. S4 Panatia mempunyai rancangan tahunan yang sistematik.

KELEMAHAN (W)

W1 Matapelajaran Matematik Tambahan dianggap subjek yang susah.

W2 Ramai pelajar mempunyai asas Matematik yang lemah dan terlalu bergantung pada kalkulator walaupun mempunyai keputusan PMR yang baik.

W3 Terdapat guru baru dan kurang pengalaman.

DALAMAN

LUARAN

Page 6: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

PELUANG (O)

O1 Kebanyakkan pelajar gemarkan kelas tambahan berbanding kelas di sekolah. O2 Pelajar suka pembelajaran secara rakan sebaya. O3 Peruntukan kewangan dari pihak sekolah O4 Kursus diadakan untuk guru- guru.

S+O

S1, S3 + O1ST1- Meningkatkan kualiti pencapaian pelajar melalui kelas tambahan yang diadakan pada sebelah petang atau malam.

S4 + O4ST2- Guru mempunyai idea baru bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bersistematik.

W+O

W1, W3 + O1ST3- Tingkat minat murid terhadap subjek ini dengan wujudnya pembelajaran secara rakan sebaya.

W4 + O4ST4 – Mengadakan kursus bagi mendedahkan proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan kepada guru-guru baru.

CABARAN (C)

C1 Pelajar sudah menanam tanggapan bahawa matapelajaran ini susah untuk dikuasai.C2 Pelajar tidak rajin buat latihan sendiri atau berbincang dengan rakan.C3 Kurang tekun, sabar, teliti dan tak kreatif serta malas berfikir.C4 Gopoh dan selalu nak cepat serta tidak mahu memahami ‘step by step’ aturan pengiraan.C5 Kekangan masa guru untuk memantau kerja-kerja pelajar.

S+C

S3 + C2ST5- Tenaga pengajar membincangkan cara- cara menjawab soalan mengikut skema yang ditetapkan

S1 + C5ST6- Guru memberi latihan secara berperingkat agar pelajar dapat menyiapkan semua kerja yang diberi.

W+C

W1 ,W3 + C1ST7- Guru mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik agar pelajar lebih meminati subjek ini.

2.3 PENJANAAN STRATEGI COWS / TOWS MATRIK

2.4 ISU, MATLAMAT , KPI & SASARAN

BIDANG ISU – ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA

(KPI)

SASARAN

TOV 2013 2014 2015 2016 2017

Page 7: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

2012

MATEMATIK & SAINS( Panitia

Matematik Tambahan )

Pelajar menganggap matapelajaran Matematik

Tambahan sukar dikuasai

Memastikan proses

pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar bagi mencapai kecemerlangan

pelajar

Menimbulkan minat pelajar

pada matapelajaran

% lulus keseluruhan

matapelajaran Matematik

Tambahan dalam ujian setara dan

tahunan

70 75 80 90 95 100

Murid tidak bersedia sebelum

memulakan sesuatu tajuk

yang baru

Setiap murid akan sentiasa

membuat ulangkaji dan

membuat persiapan

sebelum mula tajuk yang baru

Menggalakkan murid sentiasa bersedia dan

membuat ulangkaji di

rumah sebelum masuk ke kelas

% kesediaan murid untuk menghadapi peperiksaan / ujian

75 80 85 90 95 100

Murid masih belum dapat menguasai tajuk yang

telah diajar di dalam kelas

Setiap murid dapat

menguasai topik yang diajar di dalam kelas

Pemulihan bagi topik yang

belum dikuasai di dalam kelas

% murid menguasai topik-

topik tertentu70 80 90 95 97 100

Pencapaian SPM mata pelajaran

masih belum memuaskan

Meningkatkan prestasi

Matematik Tambahan dari segi kualiti dan

kuantiti

Meningkatkan % pencapaian

murid% lulus 75 80 85 90 95 100

Penglibatan ibu bapa

untuk memberi sokongan

dalam meningkatkan kecemerlanga

n subjek ini

Ibu bapa memberi

sokongan dari segi kewangan kepada pelajar

Komitmen ibu bapa dalam

membeli buku latihan

tambahan serta membenarkan anak mereka

mengikuti kelas tambahan yang

disediakan

% ibu bapa yang menyokong 50 75 85 95 98 100

Murid tidak bersedia

untuk menghadapi peperiksaan/

ujian

Setiap murid akan sentiasa

bersedia untuk menghadapi

peperiksaan/ujian pada bila-bila

masa

Menggalakkan murid sentiasa bersedia untuk

menghadapi peperiksaan /

ujian

% kesediaan murid untuk menghadapi peperiksaan / ujian

65 75 85 90 95 100

Page 8: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

2.3 PELAN TAKTIKAL PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN 2016

BIL PROGRAM OBJEKTIF PROGRAM AKTIVITI STRATEGI PELAKSANAAN

JANGKA MASA PELAKSANAAN

KUMPULAN SASARAN

KOS PELAKSANA KPI

1 RAKAN SEBAYA ADD MATH (GURU MUDA)

1. Mewujudkan proses pembelajaran yang berkesan dengan adanya bimbingan rakan sebaya

2. Pelajar lebih mendalami sesuatu topik dengan baik.

1. Melantik Rakan Sebaya Add Math di kalangan pelajar cemerlang.

2. Dilaksanakan setiap kali tamat sesuatu topik yang diajar.

Pelajar cemerlang dilantik untuk membantu pelajar-pelajar potensi.

Semasa aktiviti dalam kelas.

Semua pelajar tingkatan 4 dan 5.

Semua guru Matematik Tambahan

Ujian Bulan Mac, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Percubaan dan Peperiksaan Akhir Tahun

2. REVISION PROGRAMME

Pelajar dapat memantapkan konsep penting yang perlu dikuasai (ulangkaji topic ting. 4)

1. Pelajar didedahkan dengan soalan berformat SPM mengikut topic yang dibincangkan

2. Pelajar menyelesaikan soalan-soalan bagi tajuk tingkatan 4

Kelas tambahan dijalankan 4 kali dalam sebulan

Februari – Oktober

Semua pelajar tingkatan 5

Semua guru Matematik Tambahan

Hasil dari secara lisan dan bertulis bagi topic berkenaan.

3. KELAS TAMBAHAN STF / PIBG

1. Membantu murid-murid untuk menguasai Matematik Tambahan serta mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan

2. Mengukuhkan

1. Pelajar diberi latihan sebagai latihan pengukuhan.

2. Guru dapat membincangkan setiap soalan dengan lebih terperinci

Menyediakan soalan berformat SPM

Januari – Oktober

Semua pelajar tingkatan 5

Semua guru Matematik Tambahan

80% pelajar dapat menguasai topik/tajuk yang dibincangkan.

Page 9: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

pembelajaran di dalam kelas dan memberi peluang pelajar lebih ruang untuk perbincangan mengenai tajuk-tajuk yang kurang dikuasai.

4. SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN

1. Pelajar dapat menganalisis topik-topik yang dapat memberi markah kepada pelajar.

2. Pelajar dapat mengetahui cara pemarkahan bagi kertas 1 dan kertas 2

1. Tunjuk ajar oleh tenaga pengajar sekolah

2. Tunjuk ajar daripada penceramah jemputan/guru pakar/penanda kertas.

1. Menyediakan kertas kerja

2. Menyediakan bahan seminar

3. Menjemput penceramah

Selepas percubaan SPM

Semua pelajar tingkatan 5

Semua guru Matematik Tambahan

Semua pelajar dapat menjawab soalan terutamanya tajuk-tajuk pilihan.

5. POST TRIAL 1. Pelajar didedahkan dengan soalan berformatkan SPM.

1. Menjawab soalan-soalan trial negeri lain mengikut masa yang ditetapkan.

2. Perbincagan bersama guru.

1. Mengumpulkan kertas-kertas trial negeri lain.

Selepas percubaan

Semua pelajar tingkatan 5

Semua guru Matematik Tambahan

85% pelajar dapat menjawab soalan berbentuk SPM terutama tajuk yang mudah mendapat markah.

Page 10: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

2.5 PELAN OPERASI

PROGRAM 1 Nama Program RAKAN SEBAYA ADD MATH ( GURU MUDA)Matlamat Membantu pelajar-pelajar yang lemah supaya dapat menguasai topic

yang diajar dengan baik.Objektif Program i. Mewujudkan proses pembelajaran yang berkesan dengan

adanya bimbingan rakan sebayaii. Pelajar lebih mendalami sesuatu topik dengan baik.

Kumpulan Sasaran Semua pelajar tingkatan 4 dan 5.Tarikh dan Tempoh Program ini dilaksanakan semasa P&P. Tempoh perlaksanaan ialah

sepanjang tahun.Januari – Oktober

Kos Tiada  

Langkah Proses Kerja(jelaskan dgn detail)

Tanggungjawab(Jawatan) Tempoh

Catatan / StatusTindakan

Kontingensi

1.

Melantik Rakan Sebaya Add Math di kalangan pelajar cemerlang.

Guru menerangkan peranan guru muda kepada rakan-rakan pelajar yang lain.

Guru matapelajaran 1 hari

2.Dilaksanakan setiap kali tamat sesuatu topik yang diajar.

Guru matapelajaran

Setiap kali waktu p&p

3.

Pelajar-pelajar yang lemah dalam sesuatu topic boleh merujuk kepada guru muda untuk lebih memahami

4. Penilaian melalui ujian di akhir setiap topik

Guru matapelajaran

Akhir setiap topik

Penilaian pencapaian objektif program

Ujian Bulan Mac, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Percubaan dan Peperiksaan Akhir Tahun

Guru matapelajaran

Tindakan Susulan

Ujian Pengayaan dan Pemulihan akan diberi mengikut prestasi mereka.

Guru matapelajaran

Page 11: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

PROGRAM 2Nama Program KELAS PEMULIHANMatlamat Mengimbas kembali topic-topik tingkatan 4Objektif Program Pelajar dapat memantapkan konsep penting yang perlu dikuasai

(ulangkaji topic ting. 4)Kumpulan Sasaran Semua pelajar tingkatan 5.Tarikh dan Tempoh Program ini dilaksanakan semasa kelas tambahan.

Februari – OktoberKos Tiada  

Langkah Proses Kerja(jelaskan dgn detail)

Tanggungjawab(Jawatan) Tempoh

Catatan / StatusTindakan

Kontingensi

1.

Guru mengulangkaji semula topic tingkatan 4 sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan.

Guru matapelajaran

1 kali seminggu

2.

Pelajar didedahkan dengan soalan berformat SPM mengikut topic yang dibincangkan

Guru matapelajaran

3.Pelajar menyelesaikan soalan-soalan bagi tajuk tingkatan 4

4. Penilaian melalui ujian di akhir setiap topik

Guru matapelajaran

Akhir setiap topik

Penilaian pencapaian objektif program

Hasil dari secara lisan dan bertulis bagi topic berkenaan.

Guru matapelajaran

Tindakan Susulan

Latih tubi yang berterusan akan diberi mengikut prestasi mereka.

Guru matapelajaran

Page 12: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

PROGRAM 3Nama Program KELAS TAMBAHAN PIBGMatlamat Memberi pendedahan kepada pelajar dengan bentuk soalan SPM

Objektif Program

i. Membantu murid-murid untuk menguasai Matematik Tambahan serta mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan

ii. Mengukuhkan pembelajaran di dalam kelas dan memberi peluang pelajar lebih ruang untuk perbincangan mengenai tajuk-tajuk yang kurang dikuasai.

Kumpulan Sasaran Semua pelajar tingkatan 5.Tarikh dan Tempoh Sepanjang tahun (Januari – Oktober )Kos Tiada  

Langkah Proses Kerja(jelaskan dgn detail)

Tanggungjawab(Jawatan) Tempoh

Catatan / Status

Tindakan Kontingensi

1. Pelajar diberi latihan sebagai latihan pengukuhan

Guru matapelajaran

2 kali sebulan

2.Guru dapat membincangkan setiap soalan dengan lebih terperinci

Guru matapelajaran

3.

Pelajar belajar dalam kumpulan yang dibimbing oleh Guru Muda dan guru sebagai fasilitator

Guru muda

4. Penilaian melalui ujian di akhir setiap topik

Guru matapelajaran

Akhir setiap topik

Penilaian pencapaian objektif program

80% pelajar dapat menguasai topik/tajuk yang dibincangkan.

Guru matapelajaran

Tindakan Susulan

Latih tubi yang berterusan akan diberi mengikut prestasi mereka.

Guru matapelajaran

Page 13: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

PROGRAM 4Nama Program SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN

Matlamat Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pemarkahan dan topic-topik mudah yang boleh dikuasai.

Objektif Program

i. Pelajar dapat menganalisis topik-topik yang dapat memberi markah kepada pelajar.

ii. Pelajar dapat mengetahui cara pemarkahan bagi kertas 1 dan kertas 2

iii. Pelajar dapat mengetahui topic-topik yang mudah untuk dikuasai.

Kumpulan Sasaran Semua pelajar tingkatan 5.Tarikh dan Tempoh April & SeptemberKos 

Langkah Proses Kerja(jelaskan dgn detail)

Tanggungjawab(Jawatan) Tempoh

Catatan / StatusTindakan

Kontingensi

1.

Ketua panitia menyediakan kertas kerja untuk menjemput penceramah dari luar

Surat jemputan dibuat.

Menyediakan bahan seminar

Ketua panitia

2 kali(sebelum percubaan & selepas percubaan)

2.

Penceramah membincangkan : Topic-topik yang

mudah dikuasai oleh pelajar

Cara pemarkahan bagi kertas 1 dan 2

Analisis soalan SPM tahun-tahun lepas

Penceramah luar

3.Penilaian melalui ujian di dalam kelas selepas seminar dijalankan

Guru matapelajaran

Penilaian pencapaian objektif program

Semua pelajar dapat menjawab soalan terutamanya tajuk-tajuk pilihan.

Guru matapelajaran

Tindakan Susulan

Latih tubi yang berterusan akan diberi mengikut prestasi mereka.

Guru matapelajaran

PROGRAM 5

Page 14: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

Nama Program POST TRIAL

Matlamat Menguji tahap pencapaian pelajar sebelum peperiksaan SPM sebenar dijalankan.

Objektif Program Pelajar didedahkan dengan soalan berformatkan SPM..Kumpulan Sasaran Semua pelajar tingkatan 5.Tarikh dan Tempoh Selepas percubaanKos Tiada 

Langkah Proses Kerja(jelaskan dgn detail)

Tanggungjawab(Jawatan) Tempoh

Catatan / Status

Tindakan Kontingensi

1.

Mengumpulkan kertas percubaan negeri-negeri lain

Menjilidkan 5 set soalan percubaan negeri-negeri lain untuk latihan sebelum post trial dijalankan

Ketua panitia Selepas percubaan

2.Ujian post trial dijalankan mengikut masa yang ditetapkan

Guru matapelajaran

3.Perbincangan secara terperinci dibuat di dalam kelas masing-masing.

Guru matapelajaran

3.

Penilaian dapat dilihat melalui markah yang diperolehi oleh setiap pelajar

Guru matapelajaran

Penilaian pencapaian objektif program

85% pelajar dapat menjawab soalan berbentuk SPM terutama tajuk yang mudah mendapat markah.

Guru matapelajaran

Tindakan Susulan

Pelajar yang lemah akan diajar dengan topic-topik mudah sahaja.

Guru matapelajaran

Page 15: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

3.0TAKWIM PANITIA

Page 16: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

TAKWIM PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN2016

AKTIVITI/BULAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV

Mesyurat Panitia

Penyediaan PKKP F4 dan F5

Ujian / Peperiksaan

Kerja Projek Add Math

Kelas Tambahan SPM

Rakan Sebaya Add Math (Guru Muda)

Revision Programme

Seminar Teknik Menjawab SoalanPost Trial

Page 17: PERANCANGAN STRATEGIK 2016

SMK KERATONG, 26900 BANDAR TUN RAZAKPAHANG DARUL MAKMUR