perancangan perancangan strategik panitia matematik 2

Author: ayzarranasuha

Post on 02-Mar-2016

79 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PELAN

TRANSCRIPT

PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIKTAHUN 2015SMK KATHOLIK28700 BENTONG, PAHANG

BILISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1VISI SEKOLAH DAN MISI SEKOLAH

2PENDAHULUAN , MATLAMAT DAN OBJEKTIF PANITIA

3 CARTA ORGANISASI PANITIA

4 MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN

5ANALISIS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1,2 & 4 dan PT3

6 ANALISIS SWOT

7 STRATEGI PENINGKATAN UTAMA

8 PELAN TAKTIKAL

9 PELAN OPERASI

10 TAKWIM PANITIA MATA PELAJARAN

11 CARTA GANTT PELAKSANAAN RANCANGAN PANITIA

12ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN WANG PCG MATA PELAJARAN ................................... TAHUN 2015

VISI SEKOLAH

MISI SEKOLAH Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu BagiMemenuhi Aspirasi Negara"PENDAHULUAN :MATLAMAT PANITIA :OBJEKTIF PANITIA:( SILA RUJUK SUKATAN PELAJARAN MATA PELAJARAN DAN HUBUNGKAIT DENGAN PENDAHULUAN, MATLAMAT DAN

OBJEKTIF PANITIA)

CARTA ORGANISASI PANITIA MATEMATIK 2015

AJK

MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN MATEMATIKBilNama guruKelulusanOpsyenGredTing MengajarBil Tahun Mengajarcatatan

1. Su Hou Lay (Ketua Panitia)

Sarjana Muda PendidikanMaths/SejarahDG443 Dahlia,,4 Rajin,4 Usaha,5 Gigih34 Tahun

2.Aw Wai Fong

Sarjana MudaMathsDG41

3. Bina KhairahSarjana MudaMathsDG411 Dahlia, 1 Teratai, 2 Dahlia, 3 Mawar17 tahun

4Lew Chok Leong

Sarjana MudaDG41

5.Suriani

Sarjana MudaDG41

6.Siew Ah Hoi

Sarjana MudaDG41

Maklumat terkini ketua panitia dan guru mata pelajaran tahun 2015 selewat-lewatnya boleh didapati pada 29.12.2015 drp PK1Analisa Pencapaian Pelajar 2014 dan Pelunjuran 2015 bagi Tingkatan 2, berlandaskan Peperiksaan Akhir Tahun 2014TINGKATAN 2

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014BILTINGA%B%C%D%E%Bilangan PelajarTidak

HadirTOV (%)

12D11434

22M2434

32T1114361

PELUNJURAN BAGI TAHUN 2015BILTINGA%B%C%D%E%BIL PELTHETR (%)

12D

22M

32T

( DI ATAS ADALAH CONTOH SAHAJA)

ANALISIS PEP. AKHIR TAHUN 2014 T1, T2 DAN T4 - rujuk unit peperiksaan dalaman/guru kanan bidang/pk1 PELUNJURAN PANITIA SENDIRI YANG BUAT TIADA KETETAPAN.ANALISIS SWOT

STRENGHT (KEKUATAN)

1. Mempunyai guru-guru yang berpengalaman yang pernah mengajar PT3 dan SPM. Antaranya ada juga pemeriksa kertas BM SPM.2. Hubungan guru-guru dengan kakitangan sokongan yag baik memudahkan guru meminta pertolongan terutama untuk mencetak soalan dan latihan pelajar.

3. Hubungan yang baik antara Ibu bapa dengan pihak sekolah memudahkan program-program diadakan kepada pelajar.4. Program selepas waktu persekolahan dapat dirancang dan dilaksanakan memandangkan majority pelajar tinggal di taman berdekatan dengan sekolah. WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Tahap pengguasaan B.Melayu pelajar agak rendah. Pelajar tidak begitu berminat dalam mempelajari bahasa Melayu.

2. Sikap pelajar yang tidak membuat kerja sekolah dan latihan yang diberikan oleh guru .

3. Terdapat segelintir pelajar ponteng sekolah agak ketara.

4. Sikap tidak ambil tahu ibu bapa menjejaskan pembelajaran anak-anak.OPPORTUNITIES (PELUANG)

1. Pendedahan pelajar kepada prasarana dan system maklumat teknologi yang moden.

2. Sokongan Kewangan yang kuat daripada PIBG dan Pihak Lembaga Pengelola.3. Hubungan baik guru-guru B.Melayu.4. Hubungan baik dengan PPD dan JPN.5. Usaha pihak lembaga Pengelola Sekolah dengan membekalkan peralatan ICT untuk menjayakan program Smart Classsroom6. Prasarana dan persekitaran sekolah baru diharap dapat meningkatkan semangat dan minat pelajar untuk belajar. THREATS (ANCAMAN)

1. Segelintir pelajar yang bekerja selepas waktu sekolah.2. Kurang mendapat sokongan dari waris kerana tahap pendidikan yang rendah. . 3. Pelajar ponteng sekolah. STRATEGI PENINGKATAN UTAMA

Action Component:

Keperluan Utama:

1. Mengukuhkan asas bahasa Melayu2. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran B.Melayu

3. Meningatkan penguasaan B.Melayu antara murid.

4. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid.

Matlamat:

A1. Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran B.MelayuB1. Meningkatkan kualiti gred A B.MelayuC1. Memastikan guru-guru B.Melayu menyampaikan pengajaran dengan menggunakan ICT.

D1. Memastikan pelajar memahami konsep sastera dalam komsas.

Punca/Faktor Penyumbang:

A1. Kemahiran berbahasa Melayu adalah lemah dalam kalangan murid.B1. Kurang penggunaan B.Melayu dalam kehidupan seharian.

C1. Ketidakupayaan menguasai B.Melayu menyebabkan murid lemah mengarang atau mengembangkan isi karangan.D1. Pelajar kurang berkeyakinan dalam m/ pelajaran B.Melayu.Objektif:

A1. Peningkatan 3 % pencapaian B.Melayu setiap tahun.

B1. Semua guru B.Melayu adalah guru option BMC2.Setiap pelajar akan meningkat peratus lulus sebanyak 3 peratus dalam setiap ujian/peperiksaan.

D1. Sekurang-kurangnya 15 % pelajar mendapat gred A.

PELAN TAKTIKAL/TINDAKANObj/

LabelStrategi/

Aktiviti Kesan Jangkaan dalam Tempoh Pelaksanaan dan KejayaanSasaranTindakanTarikh mulaTarikh AkhirAnggaran

Sumber/

KosPunca Kewangan

C1

C2

A1

B1

D1

Melaksanakan PLCKursus dalaman untuk guru.

Micro Teaching antara guru.

Program 1 perkataan sehariMinggu Bahasa Melayu .(Usahasama dgn Pihak Luar)

Lawatan ke DBP atau IPTATumpuan kepada P&P yang mudah difahami

Memperbanyakkan latih tubi

Kelas Tambahan

Ujian,ujian diagnostik dan peperiksaan

Teknik menjawab soalan PMR dan SPMMeningkatkan teknik penyampaian yang menarik dalam p&p.

P&P menarik dan berkesan.

P&P menarik dan berkesan.

Meningkatkan penggunaan B.Inggeris pelajar

Meningkatkan minat pelajar kpd B.MelayuMeningkatkan minat pelajar kepada Bahasa MelayuMeningkatkan peratus lulus B.MelayuMeningkatkan peratus lulus B.MelayuMeningkatkan peratus lulus B.MelayuKumpulan Galus

Kumpulan Sederhana

Kumpulan Cemerlang Menguasai asas mengarang.

Meningkatkan peratus lulus matematik

Guru Bahasa MelayuGuru Bahasa

Guru Bahasa MelayuSemua pelajar

Semua pelajar

Pelajar di bawah Persatuan matematik dan Sains

Pelajar Galus dan sederhana

Semua pelajar

Semua pelajar ting 3 dan 5Semua pelajar

Ting 3 dan 5KP BMGK & KP

GK & KP

Guru m/p B.MelayuKP & Guru Guru BM dan ahli Persatuan BM KP & Guru Guru BM dan ahli Persatuan BMGuru mata

pelajaran

Guru mata

pelajaran

Ketua Panitia B.MelayuGuru mata

pelajaran

Ketua panitia B.Melayu / Unit Kaunseling

Jan 2015April -Ogos

Sepanjang

Jan 2015April 2015Mei 2015Jan 2015Jan 2015Jun 2015Feb 2015Aug 2015

Okt 2015April -

Ogos

tahun

Okt 2015April 2015Mei 2015Okt 2015Okt 2015Sept 2015Okt 2015Aug 2015

Fail Poket dan alat tulis/

RM 100RM 100

Kamus

RM 30RM400RM 100PCG PCG

PCGKaunseling/pelajarbantuan PIBG

/Lembaga

Nama Program/Aktiviti : Program Mengilap BintangObjektif Program : Meningkatkan bilangan pelajar mencapai gred A dalam PT3Tempoh : 7 bulan KPI : % pelajar LULUS dalam Bahasa Melayu PT3 meningkat Sasaran : Pelajar tingkatan 3M dan 3TLANGKAHPROSES KERJATEMPOH/TARIKHTANGGUNGJAWABSTATUS/KONTIGENSI/CATATAN

1Penzahiran Maklumat1 hari (1/2)Ketua Panitia

2Penubuhan Jawatankuasa & Mesyuarat1 hari ( 3/2)Ketua Panitia

3Majlis Pelancaran1 hari ( 15/2)AJK Panitia

4Pemilihan Pelajar Mengikut Kategori & Punca Kelemahan7 hari (17/1 24/1)AJK

5Rawatan Berkumpulan1 bulan (1/2 -1/3)AJK

6Ujian Penilaian5 hari (7/3 -11/3)AJK

7Rawatan Individu7 bulan (21/3 28/10)AJK

8Post-mortem1 hari ( 1/11)Ketua Panitia

(PELAN OPERASI BERDASARKAN AKTIVITI/STRATEGI PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK DARIPADA PELAN TAKTIKAL)

Nama Program/Aktiviti : Bengkel Teknik Menjawab Soalan PT3/SPMObjektif Program : Menyediakan pelajar dengan teknik menjawab yang betul

Tempoh :

KPI :

Sasaran : LANGKAHPROSES KERJATEMPOH/TARIKHTANGGUNGJAWABSTATUS/KONTIGENSI/CATATAN

1Penzahiran Maklumat1 hariGuru yang menghadiri kursus

2Penentuan Tempat dan Tarikh1 hariGuru yang menghadiri kursus

3Edaran Surat Panggilan Menghadiri Kursus1 hariSetiausaha Panitia B.Melayu

4Penyediaan Tempat1 hariPanitia B.Melayu

5Bengkel Teknik Menjawab Soalan1 hariPelajar

6Mengemas1 hariPanitia B.Melayu

7Post-mortem1 hariKetua Panitia

Nama Program/Aktiviti : Minggu Bahasa MelayuObjektif Program : Merangsang minat dan keyakinan yang tinggi terhadap mata pelajaran B.MelayuTempoh :

KPI :

Sasaran :LANGKAHPROSES KERJATEMPOH/TARIKHTANGGUNGJAWABSTATUS/KONTIGENSI/CATATAN

1Penzahiran Maklumat1 hari (3/5)Ketua Panitia

2Penubuhan Jawatankuasa dan Mesyuarat1 hari ( 3/5)Ketua Panitia

3Penentuan Tempat dan Tarikh1 hari (3/5)AJK Panitia

4Kuiz B.Melayu1 minggu ( 9/5 13/5)AJK

5Mesyuarat Penyelarasan1 hari ( 14/6)Ketua Panitia

6Menghasilkan Modul B.MelayuSetiap hari RabuAJK

7Majlis Penyampaian Hadiah1 hariAJK

Nama Program/Aktiviti : Latih-tubi (Drilling) Objektif Program : Memantapkan kefahaman dan memperbaiki kelemahan pelajar.

Tempoh :

KPI :

Sasaran :

LANGKAHPROSES KERJATEMPOH/TARIKHTANGGUNGJAWABSTATUS/KONTIGENSI/CATATAN

1Penzahiran Maklumat1 hari (19/7)Ketua Panitia

2Pengumpulan Soalan7 hari ( 20/7 27/7)Guru Mata Pelajaran

3Menganalisis Soalan3 hari (28/7 30/7)Guru Mata Pelajaran

4Pemberian Latih-tubi Tajuk Terpilih/Secara Topikal1 bulan (Ogos)Guru Mata Pelajaran

5Pemberian Latihan Latih-tubi Berorentasi Soalan PT32 bulan (Sept Okt)Guru Mata Pelajaran

6Penilaian Keberkesanan1 hari (15 Nov)Guru Mata Pelajaran

TAKWIM PANITIA MATA PELAJARAN .......................................................TAHUN 2015BILAKTIVITITARIKH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Merekod kerja cuti terancang

Mesyuarat Panitia

ujian TOV

Ujian OTI dan analisis ujian

Pengajaran dan Pembelajaran

Penggunaan ABM

Semakan Nota dan latihan

Program Pengkayaan dan Pemilihan

Kem Motivasi

Kelas Tuisyen Perkasa

Kerja Cuti Terancang

Kem Kecemerlangan

Kelas PerhalusPeperiksaan Percubaan SPM

Gerak Gempur mata pelajaran

Bacaan Yassin dan Solat Hajat (untuk pelajar Islam)Analisis SPM 2014

Jan

Jan, April, Julai & Sept

Jan & Feb

Mac, Mei, Julai

Jan November

Jan November

Mac & Ogos

Jan Okt

Mei & Julai

Feb Okt

Mac- Okt

Julai

April, Mei, Jun& Julai

Okt

Julai,Ogos &Sept

Oktober

Feb 2015

( Takwim panitia adalah contoh sahaja, anda dikehendaki membuat takwim panitia berdasarkan pendekatan panitia masing-masing)

CARTA GANTT PELAKSANAAN RANCANGAN PANITIA MATEMATIK TAHUN 2015BilProgram / BulanJanFebMacAprMeiJunJulyOgsSeptOktNov

1Mesyuarat. J/kuasa Kurikulum dan PanitiaXXXX

2Penyediaan Rancangan PengajaranX

3Perjumpaan PanitiaXXXX

4Ujian & PeperiksaanXXXX

5Semakan nota & latihanXXXXXXXXXX

6Kelas Bimbingan AkademikXXXX

9Minggu Bahasa MelayuX

19Kursus DalamanXX

10Program Satu Perkataan SehariXXXXXXXXX

11Latih TubiXXXXXXXXXXX

12Eksplorasi Sutera Dalam Lukisan Versus RenyahX

13.Teknik menjawab soalan PPT3X

( Carta gantt adalah contoh sahaja, anda dikehendaki membuat program berdasarkan pendekatan panitia masing-masing)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN WANG PCG PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2015ANGGARAN PERUNTUKAN 2015

: RMBAKI 2014

:RM ANGGARAN JUMLAH PENDAPATAN 2015:RM

BILPERKARAKUANTITIKOS SEUNIT (RM)JUMLAH KOS (RM)

1.Buku latihan Komsas Tingkatan 4 40 Unit180.00

2.Buku latihan Tatabahasa Tingkatan 5 40 Unit200.00

3.Buku latihan SPM 40 Unit200.00

4.Buku Rujukan SPM 40 Unit400.00

5.CD soalan Lisan PT31 set450.00

6.CD soalan SPM 1 set450.00

7.Pen Marker ( non permanent )8 btg24.00

8.Kertas A410 rim96.00

JUMLAH PERBELANJAAN 20152 000.00

JUMLAH BAKI 2012100.00

JUMLAH KESELURUHAN2100.00

(JUMLAH BAKI 2014 - 5%) RUJUK PT SEKOLAH: PN AIZAH AN KARIM

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

PENASIHAT (PENGETUA)

PN TUI SOKE LAI

PENGERUSI (PK1)

PN RODIAH BT ZAKARIA

NAIB PENGERUSI

GURU KANAN BIDANG

PN NOORUL AIDA ROSLAN

SETIAUSAHA

SU HOU LAY

GURU MATA PELAJARAN

Pn Aw Wai Fong

Pn Bina Khairah bt Awang

Pn Lew Chok Leong

Pn Suryani bt Taib

En Siew Ah Hoi

PELAN OPERASI 1

PELAN OPERASI 2

PELAN OPERASI 3

PELAN OPERASI 4

PAGE 20