peranan jpam di ipt

64
JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN SEMINAR KEBANGSAAN SEMINAR KEBANGSAAN KESELAMATAN KAMPUS MALAYSIA KESELAMATAN KAMPUS MALAYSIA Tarikh : 16 Disember 2013 Tarikh : 16 Disember 2013 Tempat : Hotel Sama Sama. KLIA, Tempat : Hotel Sama Sama. KLIA, SEPANG SEPANG Disampaikan Oleh : Disampaikan Oleh : PPj. (PA) Roslan bin Wahab PPj. (PA) Roslan bin Wahab Pengarah Pengurusan Angkatan Pengarah Pengurusan Angkatan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

Upload: fiq-azmil

Post on 19-Jun-2015

2.657 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

SEMINAR KEBANGSAANSEMINAR KEBANGSAANKESELAMATAN KAMPUS MALAYSIAKESELAMATAN KAMPUS MALAYSIA

Tarikh : 16 Disember 2013Tarikh : 16 Disember 2013 Tempat : Hotel Sama Sama. KLIA, SEPANGTempat : Hotel Sama Sama. KLIA, SEPANG

Disampaikan Oleh : Disampaikan Oleh : PPj. (PA) Roslan bin WahabPPj. (PA) Roslan bin Wahab

Pengarah Pengurusan AngkatanPengarah Pengurusan AngkatanJabatan Pertahanan Awam MalaysiaJabatan Pertahanan Awam Malaysia

Page 2: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

SKOP CERAMAH SKOP CERAMAH TUJUAN TUJUAN

KENALI JPAM KENALI JPAM

FUNGSI & PERANAN JPAM FUNGSI & PERANAN JPAM

PASUKAN KAPA DAN KOR SISPA PASUKAN KAPA DAN KOR SISPA

CIVIL DEFENCE EMERGENCY RESPONSE TEAM CIVIL DEFENCE EMERGENCY RESPONSE TEAM

KESIMPULAN KESIMPULAN

VISI, MISI & PUNCA KUASA VISI, MISI & PUNCA KUASA

Page 3: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

SUMBANGAN YANG BOLEH DIBERIKAN OLEH SUMBANGAN YANG BOLEH DIBERIKAN OLEH JABATAN PERTAHANAN AWAM JABATAN PERTAHANAN AWAM

KEPADA KESELAMATAN DI KAMPUSKEPADA KESELAMATAN DI KAMPUS

Page 4: Peranan jpam di ipt

VISIVISIMENJADI AGENSI PENYELAMAT YANG

KOMPETEN DALAM PENGURUSAN BENCANA

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERIwww.civildefence.gov.my

MISI

MEMPERKASA KESIAPSIAGAAN AWAM UNTUK KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN NEGARA

MOTTOMOTTO

‘‘SEDIA, PANTAS DAN BERINTEGRITI’SEDIA, PANTAS DAN BERINTEGRITI’

9

VISI, MISI, MOTTOVISI, MISI, MOTTO

Page 5: Peranan jpam di ipt

SEMASA PEPERANGAN

Bermaksud apa-apa jua langkah yang tidak melibatkan penggunaan senjata (untuk berperang) bagi menghadapi serangan permusuhan samada langkah itu diambil sebelum,semasa atau selepas serangan

musuh  

SEMASA AMAN

Bermaksud apa-apa jua langkah yang diambil bagi melindungi nyawa dan harta benda samada langkah itu diambil sebelum, semasa atau

selepas sesuatu bencana.

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERIwww.civildefence.gov.my

TAFSIRAN PERTAHANAN AWAM

57

TAFSIRANTAFSIRAN

Page 6: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERIwww.civildefence.gov.my

1. JADUAL KESEMBILAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

2. AKTA PERTAHANAN AWAM 1951 (DISEMAK 1979) AKTA 221 (Cadangan Pindaan)

3. AKTA PERKHIDMATAN NEGARA 1952 – AKTA 425

4. ARAHAN NO. 18, NO. 20 & NO. 21 MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)

5. PERTAHANAN MENYELURUH (HANRUH)

6. PERLEMBAGAAN INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANISATION (ICDO)

7. INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW (IHL) UN

624

PUNCA KUASAPUNCA KUASA

Page 7: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERIwww.civildefence.gov.my

KUASA-KUASA MENTERI DALAM NEGERI

Seksyen 3 (1) – Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi Pertahanan Awam

Seksyen 8(1) – Persetujuan Menteri bagi mengarahkan kerja-kerja bantuan dan pemulihan dilakukan.

2626

PUNCA KUASAPUNCA KUASA

Page 8: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KENALI JPAMKENALI JPAM

Page 9: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PELANCARAN WARNA PAKAIAN SERAGAM BARU JPAM PELANCARAN WARNA PAKAIAN SERAGAM BARU JPAM PADA PADA 13 SEPTEMBER 200913 SEPTEMBER 2009

KENALI JPAMKENALI JPAMPAKAIAN SERAGAMPAKAIAN SERAGAM

Page 10: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KENALI JPAMKENALI JPAMSEJARAH & PERISTIWASEJARAH & PERISTIWA

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

19511951- OrdinanOrdinanPertahanan

PertahananAwamAwamdiwujudkan

diwujudkan

19521952- Penubuhan

- PenubuhanJabatan Pertahanan

Jabatan PertahananAwamAwam

19931993-Tragedi Tragedi -Highland

Highland -TowersTowers

19951995-Talian Talian Kecemasan

Kecemasan 991991

20082008- Mers 999

- Mers 999

20132013

TragediTragediHighlands TowersHighlands TowersTumbangTumbang12 Disember 199312 Disember 1993

2004 Tsunami

Page 11: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KENALI JPAM KENALI JPAM SINGKATAN / AKRONAME SINGKATAN / AKRONAME

SINGKATANSINGKATAN

3

Sukarelawan Simpanan Polis

Tabung Amanah Perwira & Pertahanan Negara

Pengarah Pertahanan Awam Negeri

PPANPPAN

Ibu Pejabat Pertahanan Awam

IPPAIPPA

TAPPANTAPPAN

Pegawai Pertahanan Awam Daerah

Pejabat Negeri Pertahanan Awam

PNPAPNPA

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

JPAMJPAM

Anggota Sukarela Tugas Pejabat

International Civil Defence Organisation

Pejabat Daerah Pertahanan Awam

PDPAPDPA ASTPASTP

Pusat Latihan Pertahanan Awam

PULAPAPULAPA

Siswa – Siswi Pertahanan Awam

SISPASISPA

Pasukan Institusi Pertahanan Awam

PISPAPISPA

SSPSSPPPADPPAD

Anggota Sukarela Tugas Operasi

AST0AST0

ICDOICDO

Kadet Pertahanan Awam

KAPAKAPA

Page 12: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

Anggota Sukarela Pertahanan Awam(ASPA) sehingga Nov 2013

Pengambilan ASPA 201398,930 anggota

Page 13: Peranan jpam di ipt

KURSUS ASASKENALI JPAMKENALI JPAM

Page 14: Peranan jpam di ipt

KENALI JPAMKENALI JPAM

Page 15: Peranan jpam di ipt

KURSUS KEMAHIRANASCENDING & DESCENDING

KENALI JPAMKENALI JPAM

Page 16: Peranan jpam di ipt

KURSUS LANJUTAN KENALI JPAMKENALI JPAM

Page 17: Peranan jpam di ipt

KENALI JPAMKENALI JPAM

Page 18: Peranan jpam di ipt

TRANSFORMASI KENDERAANTRANSFORMASI KENDERAANJPAMJPAM

TRANSFORMASI KENDERAANTRANSFORMASI KENDERAANJPAMJPAM

FEBRUARI

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

DAHULUKINI

KENALI JPAM KENALI JPAM KENDERAAN LOGISTIKKENDERAAN LOGISTIK

Page 19: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KENDERAAN JPAMKENDERAAN JPAM

Page 20: Peranan jpam di ipt

KENALI JPAMKENALI JPAM

Page 21: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PDRM JPAM RELA OMNIPRESENT POLICE

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KENALI JPAM - NKRAKENALI JPAM - NKRA(National Key Result Area)(National Key Result Area)

Page 22: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

FUNGSI DAN FUNGSI DAN PERANANPERANAN

Page 23: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

JPAM

MATLAMAT / OBJEKTIF

-Menyelamat Nyawa & Harta

Benda-BAGI

KESEJAHTERAAN -RAKYAT

SEBELUM

TINDAKANTINDAKAN

SEMASA

SELEPAS

Page 24: Peranan jpam di ipt

“SEDIA, PANTAS, BERINTEGRITI”

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA www.civildefence.gov.my

24

A. Perkhidmatan Teras:

1. Pegawai Perkhidmatan Pertahanan Awam (Skim KP); dan2. Angkatan Pertahanan Awam:

i Pegawai Kehormat; ii Pegawai Bersekutu;iii Pegawai Sukarela ( PS );iv Anggota Sukarela (ASPA ); v Siswa Siswi Pertahanan Awam ( SISPA );vi Kadet Pertahanan Awam ( KAPA );

vii Civil Defence Emergency Response Team ( CDERT ); viii Anggota Sukarela Tetap Pejabat ( ASTP ); dan

viiii Anggota Sukarela Tetap Operasi ( ASTO ).

B. Perkhidmatan Sokongan/Gunasama:

1. Kumpulan Pengurusan dan Profesional;2. Kumpulan Sokongan I; dan3. Kumpulan Sokongan II.

KEANGGOTAAN JPAM

Page 25: Peranan jpam di ipt

“SEDIA, PANTAS, BERINTEGRITI”

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA www.civildefence.gov.my

25

Operasi Bencana

Perkhidmatan Kecemasan 999

Penyelamat Pantai

Khidmat Kemanusiaan

Tugas siap sedia kecemasan

PERKHIDMATAN JPAM

Page 26: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

MEM

PER

LUA

SK

AN

M

EM

PER

LUA

SK

AN

FU

NG

SI D

AN

PER

AN

AN

FU

NG

SI D

AN

PER

AN

AN

JP

AM

JPA

M

KAPAKADET PERTAHANAN AWAM

LKAMKLATIHAN KESIAPSIAGAAN AWAM MENGHADAPI KECEMASAN

PROKSPAPROGRAM KESEDARAN KESELAMATAN

SISPASISWA SISWI PERTAHANAN AWAM

CDERTCIVIL DEFENCE EMERGENCY RESPONSE TEAM

PISPAPASUKAN INSTITUSI PERTAHANAN AWAM

Page 27: Peranan jpam di ipt

INSURAN INSURAN NERKELOMPOKNERKELOMPOK

PEMBIAYAAN SENDIRI ANGGOTAPEMBIAYAAN SENDIRI ANGGOTA

INSURAN INSURAN NERKELOMPOKNERKELOMPOK

PEMBIAYAAN SENDIRI ANGGOTAPEMBIAYAAN SENDIRI ANGGOTA

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KEBAJIKAN ANGGOTAKEBAJIKAN ANGGOTA

KEBAJIKANKEBAJIKANANGGOTAANGGOTA

TABUNG AMANAH TABUNG AMANAH PERWIRA DAN PERWIRA DAN

PERTAHANAN NEGARAPERTAHANAN NEGARA( TAPPN )( TAPPN )

TABUNG AMANAH TABUNG AMANAH PERWIRA DAN PERWIRA DAN

PERTAHANAN NEGARAPERTAHANAN NEGARA( TAPPN )( TAPPN )

TABUNG PERTAHANAN TABUNG PERTAHANAN AWAM ( TAPA )AWAM ( TAPA )

PENGUMPULAN SUMBANGAN DANA DARI PEG. BESEKUTU, PEG PENGUMPULAN SUMBANGAN DANA DARI PEG. BESEKUTU, PEG TETAP TETAP

TABUNG PERTAHANAN TABUNG PERTAHANAN AWAM ( TAPA )AWAM ( TAPA )

PENGUMPULAN SUMBANGAN DANA DARI PEG. BESEKUTU, PEG PENGUMPULAN SUMBANGAN DANA DARI PEG. BESEKUTU, PEG TETAP TETAP

Page 28: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PEGAWAIPEGAWAIKEHORMAT & BERSEKUTUKEHORMAT & BERSEKUTU

Page 29: Peranan jpam di ipt

Memperluaskan penyertaan kepada tokoh pemimpin, tokoh korporat, ketua sesebuah organisasi, agensi atau pertubuhan

Sebagai satu platform kepada mereka memberikan sumbangan

(buah fikiran, tenaga dan kewangan ) kepada negara melalui JPAM

Memperkukuhkan JPAM dari segi kerjasama antara Pegawai Lantikan Kehormatan dan Bersekutu dengan Pasukan Pertahanan Awam

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

TUJUANTUJUAN

PERLANTIKAN PEGAWAI PERLANTIKAN PEGAWAI KEHORMAT & BERSEKUTUKEHORMAT & BERSEKUTU

Page 30: Peranan jpam di ipt

Tokoh pemimpin sama ada di peringkat kebangsaan, negeri, daerah, organisasi, agensi atau pertubuhan

Mereka yang benar-benar berminat dalam pasukan sukarela dan bersedia memberikan perkhidmatan atau sumbangan

Bersedia memberikan perkhidmatan yang jujur untuk masyarakat dan negara

Mempunyai rekod peribadi yang baik.

KRITERIA PEMILIHAN

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KRITERIA PEMILIHANKRITERIA PEMILIHAN

PERLANTIKAN PEGAWAI PERLANTIKAN PEGAWAI KEHORMAT & BERSEKUTUKEHORMAT & BERSEKUTU

Page 31: Peranan jpam di ipt

Individu akan ditawarkan Perlantikan dan jika bersetuju, Proses perlantikan akan diteruskan

Tempoh Perlantikan selama 2 tahun (proses pindaan 5 tahun)

Watikah dan surat akuan perlantikan akan diberikan

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KAEDAH PERLANTIKANKAEDAH PERLANTIKAN

PERLANTIKAN PEGAWAI PERLANTIKAN PEGAWAI KEHORMAT & BERSEKUTUKEHORMAT & BERSEKUTU

Page 32: Peranan jpam di ipt

Calon yang layak dikenalpasti dan dicadangkan oleh Pengarah Pertahanan Awam Negeri kepada Lembaga Lantikan dan Kenaikan Pangkat (dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pertahanan Awam Malaysia).

Lembaga bersidang dan mengkaji kesesuaian seseorang calon yang dicadangkan.

Keputusan akan dikeluarkan sama ada calon tersebut dipilih atau ditolak.

Pangkat yang diberikan di atas lantikan tersebut akan diputuskan oleh Lembaga tersebut.

GARIS PANDUAN LANTIKANGARIS PANDUAN LANTIKAN

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PERLANTIKAN PEGAWAI PERLANTIKAN PEGAWAI KEHORMAT & BERSEKUTUKEHORMAT & BERSEKUTU

Page 33: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PENGURUSAN PENGURUSAN KAPA & SISPAKAPA & SISPA

Page 34: Peranan jpam di ipt

Versi 2.0 - 2010

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PENGURUSAN KAPAPENGURUSAN KAPA- Perlantikan KAPA- Perlantikan KAPA

BUKU PANDUANBUKU PANDUANPENGURUSAN KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIAPENGURUSAN KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

BUKU PANDUANBUKU PANDUANPENGURUSAN KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIAPENGURUSAN KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Versi 1.0 2006

Page 35: Peranan jpam di ipt

Membentuk masyarakat khususnya para pelajar melalui pelbagai aktiviti kesukarelaan bertujuan memantapkan semangat patriotik, meningkatkan tahap

disiplin dan membina semangat bekerjasama berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MATLAMAT PENUBUHAN KAPAMATLAMAT PENUBUHAN KAPAMATLAMAT PENUBUHAN KAPAMATLAMAT PENUBUHAN KAPA

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PENGURUSAN KAPAPENGURUSAN KAPA- Perlantikan KAPA- Perlantikan KAPA

Page 36: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PENGURUSAN KAPAPENGURUSAN KAPA- Perlantikan KAPA- Perlantikan KAPA

AKTIVITI KADET PERTAHANAN AWAMAKTIVITI KADET PERTAHANAN AWAMAKTIVITI KADET PERTAHANAN AWAMAKTIVITI KADET PERTAHANAN AWAM

Page 37: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PENGURUSAN KAPAPENGURUSAN KAPA- Perlantikan KAPA- Perlantikan KAPA

AKTIVITI KADET PERTAHANAN AWAMAKTIVITI KADET PERTAHANAN AWAMAKTIVITI KADET PERTAHANAN AWAMAKTIVITI KADET PERTAHANAN AWAM

Page 38: Peranan jpam di ipt

Versi 2.0 - 2010

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PENGURUSAN SISPAPENGURUSAN SISPA-Perhimpunan & PentauliahanPerhimpunan & Pentauliahan

SISPASISPA

Page 39: Peranan jpam di ipt

Bertujuan untuk memperkasakan soft skill di kalangan pelajar dan ini dapat memberi nilai tambahan kepada pelajar di samping penekanan akademik. Secara spesifiknya kemahiran yang dapat diterapkan melalui kokurikulum

SISPA ini ialah semangat kerja berpasukan, memupuk nilai jati diri dan cintakan kepada tanah air.

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PENGURUSAN SISPAPENGURUSAN SISPA-Perhimpunan & PentauliahanPerhimpunan & Pentauliahan

SISPASISPA

MATLAMAT PENUBUHANMATLAMAT PENUBUHANKor SISPAKor SISPA

Page 40: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PENGURUSAN SISPAPENGURUSAN SISPA-Perhimpunan & PentauliahanPerhimpunan & Pentauliahan

SISPASISPA

PERHIMPUNAN Kor SISPA PERHIMPUNAN Kor SISPA PERINGKAT KEBANGSAANPERINGKAT KEBANGSAAN

2010 – UiTM2010 – UiTM

2011 – USIM2011 – USIM

2012 – UMT2012 – UMT

2013 – UTHM2013 – UTHM

2014 – UKM2014 – UKM

Page 41: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PENGURUSAN SISPAPENGURUSAN SISPA-Perhimpunan & PentauliahanPerhimpunan & Pentauliahan

SISPASISPA

AKTIVITI SEPANJANG PERHIMPUNANAKTIVITI SEPANJANG PERHIMPUNAN

Page 42: Peranan jpam di ipt

FEBRUARI

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

lapor diridi

negeri

PEGAWAIYANG

DITAULIAHDARI

IPTA/S

KAPA

LKAMK

PROKSPA

SISPA

CDERT

PISPA

PERKHIDMATANPERKHIDMATANJPAMJPAM

TUGAS SIAP SEDIA KECEMASAN

OPERASI

Page 43: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KEMUNGKINAN KEMUNGKINAN BENCANA BERLAKU BENCANA BERLAKU

DI KAMPUSDI KAMPUS

Page 44: Peranan jpam di ipt

KEBAKARANKEBAKARAN

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BANGUNAN RUNTUH

BANGUNAN RUNTUH

TANAH RUNTUHTANAH

RUNTUH

RIBUTRIBUT

TANAH JERLUSTANAH JERLUS

BANJIRBANJIR

KEMALANGANKEMALANGAN

Page 45: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KECEDERAAN KECEDERAAN

Page 46: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KECEDERAAN TERUKKECEDERAAN TERUK

Page 47: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KEMALANGAN / BENCANA KEMALANGAN / BENCANA BESAR YANG MELIBATKAN BESAR YANG MELIBATKAN

BANYAK NYAWABANYAK NYAWA

Page 48: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Golden hourGolden hour

2004 Tsunami

4 minit

Page 49: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

PELAKSANAAN CIVIL DEFENCE PELAKSANAAN CIVIL DEFENCE EMERGENCY RESPONSE TEAMEMERGENCY RESPONSE TEAM

Sasaran : Merupakan program sukarelawan yang diwujudkan oleh JPAM bagi memberi fokus kepada penglibatan orang awam khususnya di sektor kerajaan, sektor swasta, badan-badan berkanun, pusat komuniti dan rukun tetangga dalam menangani sebarang kemalangan atau sebarang bentuk kecemasan industri mahupun bencana di tempat kerja melalui kemahiran ilmu pertahanan awam.

Page 50: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

OBJEKTIF PENUBUHANOBJEKTIF PENUBUHAN

Page 51: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

BILAANGAN CDERT JPAMBILAANGAN CDERT JPAM

Page 52: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

CONTOH CDERT JPAMCONTOH CDERT JPAM

NO AGENSI KERAJAAN / SEKTOR SWASTA / BADAN BERKANUN NEGERI

1 TRACTOR MANUFACTURING AND ASSEMBLY SDN. BHD. JOHOR2 SIME DARBY ENGENEERING SDN. BHD. JOHOR3 MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BHARU JOHOR4 JABATAN KIMIA NEGERI JOHOR JOHOR5 SAJ HOLDING BHD. JOHOR6 CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD. MELAKA7 POS MALAYSIA NEGERI MELAKA MELAKA8 ANSELL NP SDN. BHD. MELAKA9 MCIS SAFETY GLASS NSEMBILAN

10 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) NSEMBILAN11 PANASONIC ELECTRONIC DEVISE MALAYSIA (PEDMAY) WP12 UNIVERSITI MALAYA (UM) WP13 MAPA GLOVE SDN. BHD. PERAK14 PADIBERAS NASIONAL (BERNAS) NEGERI KEDAH KEDAH15 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) PERLIS

Page 53: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

CDERT BERNASCDERT BERNAS

Page 54: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

CDERT MAPA GLOVE CDERT MAPA GLOVE

Page 55: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

CDERT MEDIA PRIMACDERT MEDIA PRIMA

Page 56: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LANGKAH LANGKAH & &

TINDAKANTINDAKAN

RESPONSE KEPADA BENCANA

KAJIAN & PENAMBAHBAIKAN

PENUBUHAN PASUKAN TINDAKAN

KECEMASAN

MENYEDIAKAN PELAN KONTIGENSI

KESEDARAN

LATIHAN / EKSESAIS ( simulasi ) / LATIHAN BERSAMA

LATIHAN / EKSESAIS / LATIHAN BERSAMA

Page 57: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

SILIBUS LATIHANSILIBUS LATIHAN1. Latihan Asas

- Pengenalan Pertahanan Awam- Etika & Protokol- Asas Pertolongan Cemas - Asas Melawan Kebakaran - Asas Menyelamat

2. Latihan Lanjutan (Opsyen)- Arahan MKN 18, 20 & 21 - Pengurusan Bencana & Krisis- Pengurusan Kecemasan Trauma- Pengurusan First Responder- Pengurusan Ascending & Decending

Page 58: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERTOLONGAN CEMAS DAN PERTOLONGAN CEMAS DAN PERAWATANPERAWATAN

LATIHAN CDERTLATIHAN CDERT

Page 59: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

MELAWAN KEBAKARANMELAWAN KEBAKARAN

LATIHAN CDERTLATIHAN CDERT

Page 60: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

MENYELAMATMENYELAMAT

LATIHAN CDERTLATIHAN CDERT

Page 61: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LATIHAN PENGURUSAN LATIHAN PENGURUSAN BENCANABENCANA

LATIHAN CDERTLATIHAN CDERT

Page 62: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

RAHSIA RAHSIA KEJAYAANKEJAYAAN

PENGEMBELINGAN TENAGA DALAM /

LUARAN

PENGEMBELINGAN TENAGA DALAM /

LUARAN

PERANCANGANPERANCANGAN

SOKONGAN & PENGLIBATAN

PIHAK PENGURUSAN

SOKONGAN & PENGLIBATAN

PIHAK PENGURUSAN

Faktor 4 M-Man, Money,

Material, Method

Faktor 4 M-Man, Money,

Material, Method

KERJASAMA ANTARA 2 AGENSI

KERJASAMA ANTARA 2 AGENSI

BELAJAR DARI KEJAYAAN ORANG

LAIN

BELAJAR DARI KEJAYAAN ORANG

LAIN

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

Page 63: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

KESIMPULANKESIMPULAN

Page 64: Peranan jpam di ipt

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATANBAHAGIAN PENGURUSAN ANGKATAN

SEKIANSEKIANTERIMA KASIHTERIMA KASIH