peranan gc

61
PERANAN GC – SATU PERANAN GC – SATU PERKONGSIAN BESTARI. PERKONGSIAN BESTARI.

Upload: guestaeb86d1

Post on 14-Jun-2015

21.745 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERANAN GC

PERANAN GC – SATU PERANAN GC – SATU PERKONGSIAN BESTARI.PERKONGSIAN BESTARI.

PERANAN GC – SATU PERANAN GC – SATU PERKONGSIAN BESTARI.PERKONGSIAN BESTARI.

Page 2: PERANAN GC

MUQADDIMAHMUQADDIMAH

GC - Semua layak / berpotensi:GC - Semua layak / berpotensi:

- Surah at-Tin- Surah at-Tin

- Potensi- Jasmani, - Potensi- Jasmani,

- Rohani,- Rohani,

- Intelek - Aqal- Intelek - Aqal

Page 3: PERANAN GC

Senario; - DGA32 -- DGA34 -- DG44 –DG48—DG52 (16) (05) (28) (04) (01) - 54 orang di seluruh Batang Padang

(11.8%) - Agak sedikit berbanding luas Negeri

Perak (Bilangan GC Negeri Perak – 460)

Page 4: PERANAN GC

PERKARA YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN;

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENGURUSAN SUMBANGAN SOKONGAN PRESTASI KERJA & PTK

Page 5: PERANAN GC

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1. Guru sebagai Fasilitator 2. BBM 3. Penyertaan murid 4. Pengurusan kelas 5. Aktiviti P & P

Page 6: PERANAN GC

Samb…

Aktiviti P & P - Rancangan Pelajaran Harian & Tahunan - Set Induksi - Penyampaian / Perkembangan Pelajaran - Teknik Penyoalan - Penglibatan Murid - Peneguhan

Page 7: PERANAN GC

Samb…

- Latihan dan Tugasan - Pemeriksaan Latihan & Tugasan Murid - Penutupan - Hasil Kerja Murid - Pengurusan Kelas - Perwatakan Guru

Page 8: PERANAN GC

PENGURUSAN

1. Buku Rekod Mengajar;

- Fizikal

- Pengisian;

- Biodata

- Jadual waktu

- SP / Rancangan tahunan

- Markah – Nama / Analisa / Tov

Page 9: PERANAN GC

Samb…

- Rancangan harian; - Bidang pembelajaran - Hasil pembelajaran - Pengalaman pembelajaran - Nilai - Refleksi

Page 10: PERANAN GC

2. Buku latihan / Nota;2. Buku latihan / Nota;

- Diberi – kertas, buku, - Diberi – kertas, buku,

lembaran kerjalembaran kerja

- Diperiksa – ada pembetulan- Diperiksa – ada pembetulan

- Ada ulasan membina.- Ada ulasan membina.

- Memberi penghargaan kepada - Memberi penghargaan kepada hasil hasil

kerja yang baik.kerja yang baik.

- Memeriksa dalam tempoh / - Memeriksa dalam tempoh /

kekerapan yang munasabahkekerapan yang munasabah

Page 11: PERANAN GC

3. Guru kelas;3. Guru kelas;

- Keadaan/suasana - Keadaan/suasana

- Pengurusan- Pengurusan

- Jadual kedatangan murid- Jadual kedatangan murid

Page 12: PERANAN GC

4. Ketua Panitia / Fail Panitia:

- 3 jenis fail

- Utama - Pekeliling

- Sokongan

- Arkib

Page 13: PERANAN GC

5. Lain-Lain Jawatan - Koku5. Lain-Lain Jawatan - Koku

- Ada fail pengurusan- Ada fail pengurusan

- Isi yang kemaskini- Isi yang kemaskini

- Terurus dengan baik- Terurus dengan baik

Page 14: PERANAN GC

SUMBANGANSUMBANGAN

# Penanda Aras;# Penanda Aras;

- Sekolah - Sekolah

- Daerah === BUKTI- Daerah === BUKTI

- Negeri- Negeri

- Kebangsaan- Kebangsaan

Page 15: PERANAN GC

BAHAN BUKTI;BAHAN BUKTI;

- Bahan bercetak (modul)- Bahan bercetak (modul)

- Buku- Buku

- Surat jemputan- Surat jemputan

- Gambar- Gambar

- Sijil- Sijil

Page 16: PERANAN GC

CONTOH SUMBANGAN YANG CONTOH SUMBANGAN YANG BOLEH DIJADIKAN PENANDA BOLEH DIJADIKAN PENANDA

ARAS;ARAS;►KURIKULUM;KURIKULUM;

- Modul P & P- Modul P & P

- Modul Kecemerlangan Prestasi Murid- Modul Kecemerlangan Prestasi Murid

- Bahan Bantu Mengajar- Bahan Bantu Mengajar

- Peningkatan prestasi mp- Peningkatan prestasi mp

Page 17: PERANAN GC

KOKURIKULUM;KOKURIKULUM;

- Modul Sahsiah Pelajar- Modul Sahsiah Pelajar - Modul Ko-ku Pendidikan Islam- Modul Ko-ku Pendidikan Islam - Modul Kecemerlangan Koku- Modul Kecemerlangan Koku - Peningkatan Koku- Peningkatan Koku - Modul Bina Insan- Modul Bina Insan

Page 18: PERANAN GC

LAIN-LAIN;LAIN-LAIN;

- Sumbangan yang boleh dikenang – Sumbangan yang boleh dikenang – projek surau, taman PI, Kawasan projek surau, taman PI, Kawasan angkat dll.angkat dll.

- Kajian Tindakan - Kajian Tindakan

Page 19: PERANAN GC

SOKONGANSOKONGAN

- PENGETUA / PENGURUSAN PENGETUA / PENGURUSAN

SEKOLAH.SEKOLAH.

Page 20: PERANAN GC

PRESTASI KERJA DAN PTK

Page 21: PERANAN GC

LAIN-LAINLAIN-LAIN

- Sentiasa Cemerlang- Sentiasa Cemerlang

- Bersedia berkhidmat di mana- Bersedia berkhidmat di mana

mana sahaja di Malaysiamana sahaja di Malaysia

Page 22: PERANAN GC

PERKARA YANG SERING DITANYA SEMASA BERTEMU NAZIR / PEMANTAU.

Page 23: PERANAN GC

1. Sumbangan dalam meningkatkan prestasi pelajar:

- Melakukan Post mortem PMR ,SPM,STPM

Peperiksaan Pertengahan Tahun & Percubaan - Menyediakan head count - Menyemak Buku Latihan dan nota pelajar - Menggunakan TMK dalam P&P - Menyediakan modul pengayaan dan pengukuhan

mengikut tahap pelajar. - Melakukan latihan terancang mengikut masalah

Page 24: PERANAN GC

Samb… - Menghabiskan sukatan pelajaran - Mengadakan Program Kecemerlangan PMR/

SPM dan  STPM - Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) - Mengadakan kelas ICU - Menggunakan BBM / BBB dalam P&P - Melakukan P & P terancang dan berkesan

berorientasikan inovasi, pemikiran kreatif dan

kritis

Page 25: PERANAN GC

2. Usaha Meningkatkan tahap profesionalisme dalam P & P:

- Melaksanakan kajian tindakan - Mengikuti kursus-kursus dalaman - Perkongsian maklumat kursus dari Guru Cemerlang /

Pengetua Cemerlang - Penggunaan TMK dalam P&P - Menyertai pertandingan pertandingan Inovasi P&P

anjuran KPM / JPN / PPD - Menyertai Hari Profesionalisme Guru - Menghadiri kursus dalam perkhidmatan anjuran PPD,

JPN dan KPM - Menggunakan pelbagai sumber pendidikan di sekolah

Page 26: PERANAN GC

3. Sumbangan dan komitmen 3. Sumbangan dan komitmen kepadakepada

organisasi: organisasi: - - Membimbing guru baru untuk melaksanakan Membimbing guru baru untuk melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata

pelajaran berdasarkan sukatan pelajaran baru.pelajaran berdasarkan sukatan pelajaran baru. - Membimbing guru baru untuk melaksanakan - Membimbing guru baru untuk melaksanakan

kaedahkaedah

dan penggunaan pelbagai bahan bantu mengajar dan penggunaan pelbagai bahan bantu mengajar

(BBM) . (BBM) . - Mengikuti aktiviti kelab kebajikan staf.- Mengikuti aktiviti kelab kebajikan staf. - Melaksanakan aktiviti sosial di luar waktu kerja.- Melaksanakan aktiviti sosial di luar waktu kerja. - Membimbing guru baru untuk memahami tugas, - Membimbing guru baru untuk memahami tugas,

visi, misi dan piagam pelanggan organisasi.visi, misi dan piagam pelanggan organisasi.

Page 27: PERANAN GC

4. Harapan dan wawasan4. Harapan dan wawasan sebagai GC: sebagai GC: - Akan sentiasa cemerlang samada dalam kurikulum, ko- - Akan sentiasa cemerlang samada dalam kurikulum, ko- kurikulum, pengurusan dan sahsiah.kurikulum, pengurusan dan sahsiah. - Bersedia ditempatkan di mana-mana sahaja sekolah yang - Bersedia ditempatkan di mana-mana sahaja sekolah yang memerlukan kemahiran GCmemerlukan kemahiran GC - Bersedia membantu sekolah, guru, murid dan sebagainya - Bersedia membantu sekolah, guru, murid dan sebagainya yang memerlukan bimbingan GCyang memerlukan bimbingan GC - Berkhidmat dengan ikhlas kerana agama, bangsa dan negara- Berkhidmat dengan ikhlas kerana agama, bangsa dan negara Malaysia ke arah cemerlang, Malaysia ke arah cemerlang, gemilang dan terbilang.gemilang dan terbilang. - Berusaha melahirkan modal insan yang benar-benar - Berusaha melahirkan modal insan yang benar-benar berkualiti. berkualiti.

Page 28: PERANAN GC

Ciri-Ciri Guru Cemerlang

• Peribadi• Pengetahuan & Kemahiran• Hasil Kerja• Komunikasi• Potensi• Sumbangan Kepada Kemajuan Pendidikan Negara

Page 29: PERANAN GC

PERIBADIPERIBADI

1. Sahsiah terpuji:1. Sahsiah terpuji:

- Menepati masa- Menepati masa

- S- Sabar ketika menyampaikan ilmuabar ketika menyampaikan ilmu

- I- Ikhlas melaksanakan amanah khlas melaksanakan amanah mendidikmendidik

- Kesungguhan dan kebijaksanaan- Kesungguhan dan kebijaksanaan

- Mengambil berat dan prihatin - Mengambil berat dan prihatin

- - Bersih fizikal dan mentalBersih fizikal dan mental

Page 30: PERANAN GC

RENUNGANRENUNGAN

Page 31: PERANAN GC

RENUNGAN RENUNGAN

Page 32: PERANAN GC

2. Berketrampilan:2. Berketrampilan: - Berusaha me- Berusaha melengkapkan diri ilmu lengkapkan diri ilmu berasaskan teknologiberasaskan teknologi - Sentiasa bersedia terhadap penguasaan- Sentiasa bersedia terhadap penguasaan dan penggunaan teknologi maklumat.dan penggunaan teknologi maklumat. - - Kreativiti ke arah melahirkan satu corakKreativiti ke arah melahirkan satu corak penyampaian yang berkesan danpenyampaian yang berkesan dan bermakna.bermakna. - Berusaha- Berusaha membina pengetahuan dan membina pengetahuan dan kemahiran kemahiran

Page 33: PERANAN GC

3. Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam:

- Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa. - Panduan Pakaian - Penyediaan Rekod P & P

Page 34: PERANAN GC

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN

1. Menguasai dan menghayati sepenuhnya kandungan mata pelajaran.

2. Pakar rujuk P & P.3. Peka dan prihatin terhadap keperluan

dan kebajikan murid.4. Bijak mengurus masa, bahan sumber,

dan alatan P & P.

Page 35: PERANAN GC

Sambungan …

5. Kenalpasti keperluan dan masalah pembelajaran murid serta menyediakan tindakan susulan.6. Berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang TMK.

Page 36: PERANAN GC

HASIL KERJA1. Melaksanakan P & P berkesan: - Pelaksanaan P & P perlu dibuat dengan cekap dan berkesan. - Penyediaan peluang pembelajaran yang optimum kepada murid: - Alignment - Organization - Engagement - Success - Quality

Page 37: PERANAN GC

ALIGNMENT

- Memastikan objektif pelajaran selari dengan sukatan pelajaran.

- Memastikan strategi pengajaran yang dipilih, pengalaman pembelajaran yang disediakan sesuai dan menepati objektif pelajaran.

- Memastikan kandungan pembelajaran sesuai dengan tahap kebolehan murid.

Page 38: PERANAN GC

ORGANISATION

- Kecekapan guru menguruskan proses

P & P supaya masa yang diperuntukkan dapat digunakan secara maksimum ke arah mencapai hasil pembelajaran.

Page 39: PERANAN GC

ENGAGEMENT

- Kecekapan guru menggunakan strategi pengurusan tingkahlaku (etika), motivasi dan kognitif yang dapat membantu meningkatkan penglibatan murid secara aktif ke atas pembelajaran ke arah mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan.

Page 40: PERANAN GC

SUCCESS

- Keberkesanan pengajaran guru diukur berdasarkan tahap kejayaan murid.

- Guru perlu mempunyai satu mekanisme memantau penguasaan dan perkembangan pembelajaran.

- Kejayaan murid akan meningkatkan hormat kendiri dan ini akan memberi kesan positif kepada pembelajarannya.

Page 41: PERANAN GC

QUALITY

- Pengajaran yang memberi makna kepada murid:

- Penyampaian tersusun.

- Bahasa yang mudah dan jelas.

- Penggunaan imej dan contoh yang

sesuai.

- Berkaitan dengan pengetahuan sedia ada.

- Kesungguhan guru.

- Penggunaan multi-media dll.

Page 42: PERANAN GC

2. Berupaya meningkatkan hasil pembelajaran dan membangunkan potensi murid selaras dengan FPK melalui:

- Peningkatan minat dan penglibatan murid. - Pelbagai pendekatan. - Kebolehan dan kejayaan membimbing murid di dalam dan di luar waktu pengajaran.

- Kekerapan pemberian kerja bertulis/tugasan. - Penguasaan dan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik P & P.

Page 43: PERANAN GC

KOMUNIKASIKOMUNIKASI

1. Kemahiran komunikasi yang tinggi.

2. Berjaya menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan.

Page 44: PERANAN GC

POTENSIPOTENSI

1. Berwawasan.1. Berwawasan.2. Perintis sesuatu usaha.2. Perintis sesuatu usaha.3. Sentiasa merancang, mengelola dan 3. Sentiasa merancang, mengelola dan melaksanakan program pendidikan.melaksanakan program pendidikan.4. Mampu membuat analisis dan 4. Mampu membuat analisis dan

mengambilmengambil tindakan terhadapnya.tindakan terhadapnya.5. Sentiasa belajar untuk peningkatan5. Sentiasa belajar untuk peningkatan kerjaya.kerjaya.

Page 45: PERANAN GC

Sambungan….Sambungan….

6. Sentiasa terlibat dan menyumbang 6. Sentiasa terlibat dan menyumbang dalam kursus, seminar dan bengkel.dalam kursus, seminar dan bengkel.

7. Menjalankan penyelidikan dan7. Menjalankan penyelidikan dan

menghasilkan penulisan ilmiah.menghasilkan penulisan ilmiah.

8. Sentiasa menyumbang tenaga dan8. Sentiasa menyumbang tenaga dan

kepakaran ke arah kejayaan sekolah.kepakaran ke arah kejayaan sekolah.

Page 46: PERANAN GC

SUMBANGAN KEPADA KEMAJUAN PENDIDIKAN NEGARA

1. Berupaya menyumbang idea baru bagi meningkatkan mutu pendidikan negara.

2. Berupaya memberi buah fikiran yang boleh membantu meningkatkan kualiti P & P di institusi pendidikan.

Page 47: PERANAN GC

PERANAN GURU CEMERLANG1. Membuat perancangan pengajaran, melaksanakan pengajaran MP kepakaran dan pembentukan serta pembangunan diri murid mengikut tahap yang tertinggi yang ditetapkan oleh KPM.

Page 48: PERANAN GC

Sambungan….

1.1 Menyediakan Rancangan P & P.

1.2 Mengajar mata pelajaran kepakaran.

1.3 Merancang dan melaksanakan tugas berkaitan P & P seperti penyediaan BBM, pentaksiran pencapaian murid, penetapan tugasan dan penyemakan kerja bertulis murid.

1.4 Menentukan TOV setiap murid dalam mata pelajaran kepakaran dan menetapkan sasaran pencapaian setiap murid yang diajar.

Page 49: PERANAN GC

Sambungan….

1.5 Menghasilkan pelbagai bahan p & p yang terkini, kreatif, inovatif, menarik dan berkesan.1.6 Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan setiap murid dalam mata pelajaran kepakaran. 1.7 Menyediakan program pengayaan untuk murid cemerlang dan pemulihan bagi yang berprestasi rendah.

Page 50: PERANAN GC

Sambungan….

1.8 Memantau kemajuan pencapaian akademik

setiap murid yang diajar.

1.9 Menyediakan laporan & menganalisis

kemajuan setiap murid yang diajar dalam

mata pelajaran kepakaran.

1.10 Menyampaikan laporan kemajuan

pembelajaran murid yang diajar kepada

pengetua, ibubapa dan murid.

Page 51: PERANAN GC

Sambungan….

1.11 Menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian

(JSU) pentaksiran dan penilaian bagi

mata pelajaran kepakaran.

1.12 Menjadi ahli badan profesional yang

berkaitan dengan mata pelajaran

kepakaran (jika ada).

Page 52: PERANAN GC

2. Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan kokurikulum berkaitan mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.

Page 53: PERANAN GC

Sambungan ….2.1 Menjadi ahli panitia dalam mata pelajaran kepakaran.2.2 Menjadi pakar rujuk mata pelajaran kepakaran.2.3 Membantu mengatasi kelemahan

dan membimbing murid dalam mata pelajaran kepakaran.

Page 54: PERANAN GC

Sambungan….2.4 Menyelaras penyediaan rancangan strategik, taktikal dan operasi p & p mata pelajaran kepakaran.2.5 Merancang dan menjadi fasilitator

dalam bengkel peningkatan profesionalisme guru khasnya mata pelajaran kepakaran.2.6 Menjadi penasihat persatuan akademik mata pelajaran kepakaran.

Page 55: PERANAN GC

Sambungan….

2.7 Merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum yang boleh membantu meningkatkan prestasi akademik murid. 2.8 Menyediakan laporan kemajuan setiap murid dalam aktiviti kokurikulum mata pelajaran kepakaran.

Page 56: PERANAN GC

3. Menjadi pakar rujuk, memberi khidmat nasihat dan membimbing guru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.

Page 57: PERANAN GC

Sambungan ….Sambungan ….

3.1 Merancang dan melaksanakan aktiviti perkembangan staf bidang kurikulum dan kokurikulum mata pelajaran kepakaran.

3.2 Menjadi mentor kepada guru dalam bidang pedagogi khususnya berkaitan strategi pengajaran.

3.3 Memberi maklum balas tentang kemajuan guru yang dibimbingnya kepada Pengetua / Guru Besar.

3.4 Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada guru di institusi yang memerlukan kepakarannya.

Page 58: PERANAN GC

4. Menjalankan kajian, 4. Menjalankan kajian, menghasilkan penulisan menghasilkan penulisan ilmiah dan penyelidikan, ilmiah dan penyelidikan, menerokai inovasi dan menerokai inovasi dan penemuan baru dalam MP penemuan baru dalam MP kepakaran atau bidang kepakaran atau bidang pengkhususan dan pengkhususan dan membentang hasilnya.membentang hasilnya.

Page 59: PERANAN GC

5. Melaksanakan tugas-tugas 5. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pegawai yang diarahkan oleh Pegawai Pendidikan Daerah, Pengarah Pendidikan Daerah, Pengarah Pelajaran Negeri dan Pelajaran Negeri dan Pengarah Bahagian di KPM.Pengarah Bahagian di KPM.

Page 60: PERANAN GC

Sambungan….Sambungan….

5.1 Menjalankan tugas-tugas 5.1 Menjalankan tugas-tugas

berkaitan dengan mata pelajaran berkaitan dengan mata pelajaran

kepakaran yang diarahkan dari kepakaran yang diarahkan dari

semasa ke semasa dengan semasa ke semasa dengan

kebenaran Pengetua / Guru kebenaran Pengetua / Guru

Besar.Besar.

Page 61: PERANAN GC

6. Am6. Am

6.1 Bertanggungjawab 6.1 Bertanggungjawab memaklumkan secara rasmi memaklumkan secara rasmi sebarang perubahan dari segi sebarang perubahan dari segi pertukaran jawatan, penempatan pertukaran jawatan, penempatan dan apa juga perubahan daripada dan apa juga perubahan daripada status perkhidmatan kepada status perkhidmatan kepada Bahagian Sumber Manusia, Jemaah Bahagian Sumber Manusia, Jemaah Nazir Sekolah, Ibu Pejabat dan Nazir Sekolah, Ibu Pejabat dan Negeri.Negeri.