peranan dan fungsi lembaga rayuan: · pdf file1.3 perayu/pembantah ... - papan tanda, papan...

Download PERANAN DAN FUNGSI LEMBAGA RAYUAN: · PDF file1.3 perayu/pembantah ... - papan tanda, papan kenyataan pbt - hantar by hand / guna ar registered 1.6 zoning –perlu justifikasi kukuh

If you can't read please download the document

Post on 06-Feb-2018

240 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERANAN DAN FUNGSI LEMBAGA

  RAYUAN:

  PENGALAMAN NEGERI SELANGOR

  18HB. DISEMBER 2012, UTM KL

  Oleh:

  Mohd Zainuddin Bin Jumaat (APPM, ALPBM)

  JPBD SEM. MALAYSIA

  Hak Cipta Mohd Zainuddin Jumaat

  JPBD Selangor

  Untuk nota kuliah DDPN3193 (November

  2014) oleh Dr. Khairul Hisyam Kamarudin,

  UTM Razak School, Kuala Lumpur

 • FEDERAL LIST External affairs

  Defence of the Federation

  Internal security

  Civil and criminal law and procedure and the administration of

  justice

  Federal citizenship and naturalisation

  Finance

  Federal works and power

  Medicine and health

  Education

  Communications and transport

  STATE LIST LAND

  LOCAL GOVERNMENT

  State works and water

  Machinery of the State Government

  State holidays

  CONCURRENT LIST TOWN AND COUNTRY PLANNING

  Drainage and irrigation

  Protection of wild animals and wild birds

  Rehabilitation of mining land

  Social welfare

  FEDERAL CONSTITUTION NINTH SCHEDULE

 • DI MANAKAH KEDUDUKAN

  LEMBAGA RAYUAN (LR) ?

  Seksyen 36(14), Akta 172

  Bagi maksud seperti yang diperuntukan

  dalam Kanun Kesiksaan (Akta 574),

  Lembaga Rayuan hendaklah disifatkan

  sebagai sebuah mahkamah dan setiap

  ahlinya hendaklah disifatkan sebagai

  penjawat awam

 • HIERARKI PERUNDANGAN

  MAHKAMAH

  PERSEKUTUAN

  MAHKAMAH TINGGI

  MALAYA

  MAHKAMAH TINGGI

  SABAH DAN SARAWAK

  MAHKAMAH

  RAYUAN

 • sambunganMAHKAMAH SESYEN

  MAHKAMAH MAJISTRETMAHKAMAH

  KANAK KANAK

  MAHKAMAH ADAT

  (SARAWAK SAHAJA)

  TRIBUNAL BIRO LEMBAGA

  ditubuhkan di bawah kuasa statutori mengikut akta-akta tertentu

 • THE JUDICIAL SYSTEM IN MALAYSIA

  SyariahCourt

  Penghulu'sCourt

  Small ClaimsCourt

  Magistrates'Court

  Sessions Court

  High Court(Malaya)

  NativeCourt

  Magistrates'Court

  Sessions Court

  High Court

  (Borneo)

  Supreme

  Court

  7

  Superior

  Courts

  Subordinate

  Courts

  Court of Appeal

  Federal Court

  7

 • PENGERTIAN LEMBAGA RAYUAN

  Mahkamah Perancangan-

  badan berkecuali/tribunal yang dilantik oleh PihakBerkuasa Negeri (PBN) untuk mendengar rayuandaripada pihak yang terkilan

  Bertujuan untuk menyelesaikan ketidakpuasanyang terbit daripada sesuatu keputusan perancangan olehPBPT yang digariskan di bawah Akta 172

 • PENGERTIAN LEMBAGA RAYUAN

  Bertanggungjawab untuk mendengar,mempertimbang dan membuat keputusan dalambeberapa hal tertentu yang diperuntukkan olehAkta 172.

  Check and balance.

  9

 • BAH.IV LEMBAGA RAYUAN

  SIAPA YANG BOLEH MERAYU ?

  Akta 172 membenarkan sesiapa yang terkilandengan keputusan/syarat-syarat permohonanperancangan mengikut peruntukan Akta 172,sama ada pemaju, pemilik tanah ataupunjiran tanah bersebelahan yang mana tanahtersebut terbabit dengan permohonankebenaran merancang.

  10

 • CONTOH LEMBAGA RAYUAN DI

  LUAR NEGARA Planning Appeal Tribunal

  Australia Dan New Zealand

  An Board Pleanala

  Ireland

  Board Of Zoning Appeal

  U.S.A

 • PENUBUHAN LEMBAGA RAYUAN

  DI MALAYSIA

  Bah.6 Seksyen 36 (1) Akta 172

  hendaklah ditubuh satu Lembaga Rayuan di dalam dan bagi Negeri

  Seksyen 36 (2)

  Pelantikan Pengerusi, Timbalan Pengerusi perlu mendapat concurrence Menteri KPKT

 • Kuasa-kuasa yang diperuntukkan kepada

  Lembaga Rayuan

  Di bawah Seksyen 36(10), Lembaga Rayuan :-

  a.hendaklah mendengar perayu dan pihakberkuasa perancang tempatan;

  b.boleh memanggil dan memeriksa saksi;

  c.boleh mengkehendaki mana-mana orangmengikat dirinya atas sumpah untukmenyatakan orang yang benar;

 • d. boleh memaksa pengemukaan danpenghantar serahan apa-apa dokumen yangdifikirkan berkaitan atau material olehnyabagi rayuan itu;

  e. boleh mengesahkan, mengubah ataumengakas perintah atau keputusan yangdirayu;

  f. boleh mengawardkan kos; dan

  g. boleh membuat apa-apa perintah sama adayang diperuntukkan atau tidak oleh, danyang selaras dengan Akta ini.

 • JENIS-JENIS RAYUAN

  Perenggan 23(1)(a)Terkilan keputusan penolakan atau ke atas syarat yang

  dikenakan

  Perenggan 23(1)(b) Rayuan oleh tuan tanah berjiranan

  Subseksyen 25(9) Terkilan dgn amaun pampasan

  Subseksyen 30(2) Terkilan dgn notis beli dan amaun

  Subseksyen 30(7) Terkilan dgn pampasan sbg. pematuhan notis permintaan

  Subseksyen 35(c)

  Perihal perintah pemeliharaan pokokSubseksyen 35(d)

  Subseksyen 35(e)

  Subseksyen 36(13)

  Sesuatu perintah yang dibuat oleh Lembaga Rayuan atas

  suatu rayuan di hadapannya adalah muktamad, tidak boleh

  dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah, dan semua

  pihak yang terlibat dengan perintah tersebut hendaklah

  mematuhinya.

 • PROSES KEBENARAN MERANCANG

  NOTIS KEPADA TUAN PUNYA TANAH LOT BERSEBELAHAN

  BANTAHAN TIADA BANTAHAN

  MESYUARAT KHAS MAJLIS PERUNDANGAN

  PEMOHON

  MAJLIS

  KEPUTUSAN

  DITERIMA DENGAN SYARAT

  DITOLAK DITERIMA

  RAYUAN

 • PENINGKATAN KES

  4

  1

  9

  3

  1918

  22

  33

  44

  60

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  60

  1,050 pendengaran/ sebutan telah diadakan59% kes dapat diselesaikan

 • LEMBAGA RAYUAN

  KEBENARAN MERANCANG

  (Sec. 18, TCPA 76; conformity with the local plan, Sec. 19(1); planning

  permission)

  Local Authority ; Respondent

  Pemaju/ Individu/ Syarikat inter alia/

  Pembantah Lot Berjiran; Plantiff/

  Appellant

  4 KOMPONEN UTAMA DALAM PERJALANAN LEMBAGA RAYUAN DI

  BAWAH SEC. 23(1)(a) dan 23(1)(b)

  check n balance

 • ISU-ISU PENGURUSAN DAN

  PERJALANAN LEMBAGA RAYUAN

  BERASASKAN APPEAL BOARDS

  CASE LAWS DI SELANGOR

 • 1. PERKARA PENTING DALAM PENGURUSAN KES LEMBAGA RAYUAN

  1.3 PERAYU/PEMBANTAH (PLANTIF) PERLULAH DATANG

  DENGAN PRINSIP CLEAN HANDS YAKNI DIA MESTILAH

  BEBAS DARIPADA TEGURAN ATAU TIDAK DICEMARI DENGAN

  NIAT TIDAK BAIK, ATAU UNSUR-UNSUR LUAR YG

  MEMPENGARUHINYA. BONA FIDE IKHLAS DAN JUJUR

  1.4BAGI CIVIL MATTERS, LEMBAGA RAYUAN TIDAK ADA

  KUASA TERHADAPNYA, PERLULAH DI BAWAH KE CIVIL SIDE

  DENGAN MENGAMBIL CIVIL ACTION.

 • 1. PERKARA PENTING DALAM PENGURUSAN KES LEMBAGA RAYUAN

  1.1 PERAYU MESTI MEMPUNYAI STATUS SEBAGAI PERAYU/

  DIWAKILKAN KUASA/JIKA SYARIKAT MESTI BERDAFTAR DAN NAMA

  TERNYATA DI DALAM SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT

  - RUJUK KES CITRASAMA, PNSB V. MBPJ APA BERLAKU JIKA

  PEMILIK TANAH MEMUTUSKAN PERJANJIAN DENGAN

  PEMAJU SEMASA PERBICARAAN BERJALAN

  1.2 JIKA PEMBANTAH LOT BERJIRAN (SEK.21(6) PERLU YANG BERHAK

  DI BAWAH SEK.21(8)/ JIKA PERSATUAN MESTI SALAH SEORANG

  ADALAH YANG BERHAK DAN SAH/ ATAS NAMA PERSATUAN TANPA

  HAK ADALAH PENYEBUK RUJUK KES TAMAN SUBANG RIA

  PENDUDUK V. SIME DARBY

 • 1. PERKARA PENTING DALAM PENGURUSAN KES LEMBAGA RAYUAN

  1.5DALAM HAL TAMAN SUBANG RIA (SIME DARBY V. MPSJ),

  HAK PENDUDUK TIDAK DINAFIKAN TETAPI SALURAN LAIN

  BOLEH BERHUBUNG DGN PBT UNTUK KEMUKAKAN HUJAHAN

  KELAK.

  1.6APA BERLAKU JIKA PBT MASIH MENGELUARKAN NOTIS

  LOT BERJIRAN WALAUPUN LOCAL PLAN DAH DIWARTAKAN,

  ATAS ALASAN AGENDA 21 ASINGKAN YANG SAH DAN

  PENTADBIRAN

 • 1. PERKARA PENTING DALAM PENGURUSAN KES LEMBAGA RAYUAN

  1.7 BOLEHKAH LEMBAGA MEMBUAT KEPUTUSAN DI LUAR

  AKTA 172???? KUASA HANYA DI BAWAH AKTA 172, LEMBAGA

  HANYA BERDASARKAN APA YG BERADA

  DIHADAPANNYA/STATUTE APPROACH (CTH; LOCAL PLAN,

  GUIDELINES, PEKELILING, PELAN AKHIR KM inter alia). JIKA

  ADA KESILAPAN DI DALAM LOCAL PLAN, LEMBAGA TIDAK ADA

  HAK MENGUBAHNYA. JIKA MENGGUNAKAN APA JUGA

  DOKUMEN/PELAN, KEDUA-DUA PIHAK MESTI SETUJU

  BAHAWA DOKUMEN/PELAN TERSEBUT ADALAH SAH, BUKAN

  DIAMBIL DARI TEMPAT YG TIDAK DIKETAHUI RUJUK KES

  BEEMER SDN. BHD. V. MBPJ, BLUEMENTHAL REALTY, DATO

  ABDUL AZIZ, TAN GIM ENG V. MAA INSURANCE, SUBANG RIA

  KES

 • 1. PERKARA PENTING DALAM PENGURUSAN KES LEMBAGA RAYUAN

  1.8 PERAYU/RESPONDEN BOLEH MEMBUAT INJUNCTION

  PERINTAH MAHKAMAH YANG MENGARAHKAN UNTUK MENAHAN

  SESEORANG DARI MELAKUKAN ATAU TERUS MELAKUKAN

  PERBUATAN YANG DIADUKAN/ MENGHALANG DIA DARI TERUS

  MELAKUKAN PENINGGALAN. DALAM KES LEMBAGA RAYUAN

  SESEORANG YANG INGKAR ATAU MELANGGAR ARAHAN/

  KEPUTUSAN LEMBAGA RAYUAN

  BOLEH DIBUAT SECARA EX PARTE KEPADA MAHKAMAH

  TETAPI PERLU DISERTAKAN DENGAN CERTIFICATE OF

  URGENCY

 • 1. PERKARA PENTING DALAM PENGURUSAN KES LEMBAGA RAYUAN

  1.9 PERAYU/RESPONDEN BOLEH MEMBUAT PERMOHONAN SECARA

  PRINSIP RIGHTS TO BE HEARD, SEKIRANYA KEPUTUSAN DI BUAT

  TANPA MEMBERI RUANG ATAU PELUANG HUJAHAN/FAKTA KES

  DIDENGAR DAHULU.

  2.0KEBENARAN MERANCANG PERLU DIKELUARKAN ATAS NAMA

  ORANG YANG MEMAJUKAN PERMOHONAN/ INDIVIDU BERKAITAN/

  PEMILIK TANAH inter alia.

 • 1. KESILAPAN-KESILAPAN BIASA PBT

  1.1 PENGELUARAN FINAL ORDER C(1)/C(2) DI BAHAGIAN KAEDAH-

  KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (SELANGOR) 2001

  - PBT MESTI ADA STAND YANG KUKUH

  - PENGELUARAN SURAT PENTADBIRAN RUJUK KES

  ARUNAMARI MEDICAL CENTER V. MPK, BEEMER SDN. BHD. V.

  MBPJ

  NOTA ;

  Sec. 22(6), TCPA 76, if