perakaunan kos dan pen gurus an

Click here to load reader

Post on 10-Jun-2015

2.641 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PERAKAUNAN KOS DAN PENGURUSAN

KENALI SAYAMALIAH ALWI 32 TAHUN ANAK SULUNG DARI DUA BERADIK MEMPUNYAI 3 ORANG ANAK (SEORANG LELAKI DAN DUA ORANG PEREMPUAN) ASAL : MANJUNG , PERAK SAYA SEORANG YANG SIMPLE

APA HARAPAN ANDA ????? LULUS ????? . MENERIMA SEGULUNG DIPLOMA ..

TEKNIK MENJAWAB SOALAN FAHAMI KEHENDAK SOALAN.. CATATKAN POINTS YANG PENTING DI TEPI SOALAN..

TOPIK 1 : PENGENALAN i. Perbezaan perakaunan kewangan dan perakaunanpengurusan.

ii.

Isu kes dan etika, peranan etika, kepentingan dan cara penyelesaian.

TOPIK 2 : ISTILAH DAN KONSEP

i. Pelbagai jenis kos. ii. Pengiraan KBDK, KBDJ, Penyata Pendapatan dan kos-kos lain. iii. Kos campur dan cara pembahagian kos dengan menggunakan kaedah tinggi rendah.

TOPIK 3 : SISTEM PENGEKOSANPengekosan Kerja - kadar pratentu overhed, pengiraan overhed dan kos pengeluaran produk. ii. Pengekosan Proses - purata wajaran, MDKD (FIFO) unit tara, pengagihan kos dan kos siap dan dipindah keluar. sambungan i.

TOPIK 3 : SISTEM PENGEKOSANiii. Pengekosan Berasaskan Aktiviti (ABC) - pengiraan overhed berdasarkan pemandu kos / kumpulan kos dan aktiviti kos.

TOPIK 4 : PERHUBUNGAN KOS VOLUM UNTUNGi. Kepentingan dan kelemahan analisis kos-volum-untung ii. Analisis titik pulang modal iii. Struktur kos dan leveraj kendalian (PEPERIKSAAN MID TERM SEHINGGA TOPIK INI SAHAJA)

TOPIK 5 : BELANJAWAN PERANCANGAN UNTUNG & SISTEM KAWALAN i. Tujuan Belanjawan ii. Bajet jualan, pengeluaran, bahan dan buruh. iii. Belanjawan berubah

TOPIK 6 : PENGEKOSAN PIAWAIi. Takrif kos piawai ii. Pengiraan varians (jenis jenis varians)

TOPIK 7 : PERAKAUNAN TANGGUNGJAWABi. Pelaporan segmen ii. Common cost iii. Pulangan atas pelaburan dan pendapatan lebihan (ROI & RI) iv. Kad skor imbangan

TOPIK 8 : HARGA PINDAHANi. Pendekatan harga pindahan ii. Jenis-jenis pindahan iii. Penentuan harga pindahan ( harga minimum dan harga maksimum)

TOPIK 9 : PENGEKOSAN RELEVANi. Konsep kos relevan ii. Membuat keputusan a. tutup atau teruskan b. beli atau buat c. tempatan istimewa d. faktor-faktor yang terhad

HARAPAN SAYA I. BUAT LATIHAN UNTUK MEMAHIRKAN ANDA DALAM MENGHADAPI PELBAGAI BENTUK SOALAN II. BERJUMPA DENGAN SAYA JIKA TIDAK FAHAM III.SENANTIASA BERTANYAKAN PADA DIRI ANDA. FAHAM / TIDAK ???

HUBUNGI SAYA.PHONE NUMBER : 012 2398067 E-Mail : [email protected] YM : dhaniyah58

MUTIARA KATA Saya berjaya kerana saya sanggup melakukan sesuatu yang saya tidak selesa lakukan dan saya sanggup lakukan sesuatu yang tidak mudah dilakukan Azizi Ali Create your future from your future not your past Werner Erhard

Sek ia n. Teri ma ka sih