peperiksaan akhir tahun 2017 tahun 3 dunia sains & jangan buka kertas soalan sehingga diberitahu 1

Download PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017 TAHUN 3 DUNIA SAINS & JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1

Post on 11-Oct-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  SULIT

  DUNIA SAINS & TEKNOLOGI

  Kertas 1

  Tahun 3

  Oktober

  2017

  1 jam

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

  TAHUN 3

  Nama : ……………………………………………………… Kelas : ………………………

  DUNIA SAINS & TEKNOLOGI Kertas 1

  Satu Jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan objektif diikuti oleh tiga pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan

  D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu

  pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah

  dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

  Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

 • 2

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  1. Suraya mencatatkan ciri-ciri yang ada pada seekor kucing.

  Apakah kemahiran proses sains yang beliau gunakan?

  A. Meramal C. Memerhati

  B. Mengelas D. Melakar

  2. Antara peralatan sains berikut, yang manakah digunakan untuk menyukat

  suhu?

  A. Rod kaca C. Jam randik

  B. Termometer D. Silinder penyukat

  3. Rajah menunjukkan pakaian yang disidai di ampaian.

  Pilih ramalan yang betul tentang pakaian itu.

  A. Pakaian itu basah

  B. Pakaian itu dibasuh

  C. Pakaian itu diperbuat daripada kapas

  D. Pakaian itu akan menjadi kering

  4. Salman mengasingkan bunga-bunga yang dikumpulnya mengikut warna.

  Apakah kemahiran proses sains yang terlibat?

  A. Mengelas C. Berkomunikasi

  B. Meramal D. Membuat inferens

 • 3

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  5. Rajah menunjukkan keadaan suatu tumbuhan.

  Apakah inferens yang boleh dibuat?

  A. Tumbuhan itu layu

  B. Tumbuhan itu mati

  C. Tumbuhan itu tidak disiram air

  D. Tumbuhan itu tidak mendapat makanan

  6. Pilih maklumat yang betul tentang set gigi susu.

  A. Gigi yang besar dan kuat

  B. Bilangannya ialah 32 batang

  C. Mempunyai dua jenis gigi sahaja

  D. Jangka hayat yang pendek

  7. Rajah menunjukkan sejenis gigi manusia.

  Apakah jenis gigi itu?

  A. Gigi kacip C. Gigi geraham

  B. Gigi taring D. Gigi bongsu

  8. Apakah fungsi gigi geraham?

  A. Menyiat makanan

  B. Memotong makanan

  C. Mencernakan makanan

  D. Memecah dan melumatkan makanan

 • 4

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  9. Rajah menunjukkan struktur gigi manusia.

  Apakah bahagian yang berlabel X?

  A. Gusi C. Enamel

  B. Dentin D. Saraf

  10. Rajah menunjukkan cara Aishah menjaga gigi.

  Apakah tujuan Aishah berbuat begitu?

  A. Untuk menguatkan giginya

  B. Untuk memutihkan giginya

  C. Untuk mengilatkan giginya

  D. Untuk mengeluarkan sisa makanan di celah giginya

  11. Rajah menunjukkan sejenis haiwan.

  Apakah anggota badan yang dipunyai oleh haiwan ini?

  A. Berkaki dan berekor C. Bersayap dan bertanduk

  B. Berparuh dan berkaki D. Berbulu dan berkuku tajam

 • 5

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  12. Makanan bagi helang ialah tikus, ayam, arnab dan ular. Apakah tabiat

  makan helang?

  A. Karnivor C. Omnivor

  B. Herbivor D. Pelbagai

  13. Rajah menunjukkan kegigian sejenis haiwan.

  Apakah makanan yang mungkin bagi haiwan itu?

  A. Belalang C. Tikus

  B. Rumput D. Harimau

  14. Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai bulu pelepah?

  A. C.

  B. D.

  15.

  Haiwan manakah yang mempunyai ciri-ciri di atas?

  A. Katak C. Itik

  B. Ikan D. Tenggiling

  Haiwan ini bersisik, berekor, bertelur dan

  hidup di air.

 • 6

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  16. Antara tumbuhan berikut, yang manakah tidak berbunga?

  A. Paku-pakis C. Pokok kelapa

  B. Pokok durian D. Pokok pisang

  17. Rajah menunjukkan akar sejenis tumbuhan.

  Apakah jenis akar yang ditunjukkan di atas?

  A. Akar jejala C. Akar tunjang

  B. Akar serabut D. Akar selari

  18. Antara ciri berikut, yang manakah betul bagi pokok keembung?

  A. Tidak berbunga C. Urat daun jejala

  B. Hidup di air D. Membiak melalui daun

  19. Rajah menunjukkan cara pembiakan tumbuhan.

  Apakah cara membiak yang ditunjukkan di atas?

  A. Spora C. Anak pokok

  B. Keratan batang D. Batang bawah tanah

  20. Antara tumbuhan berikut, yang manakah mempunyai habitat yang sama

  dengan pokok teratai?

  A. Pokok selada air C. Pokok bunga raya

  B. Pokok pisang D. Pokok kaktus

 • 7

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  21. Apakah kegunaan jarum bermagnet pada kompas?

  A. Untuk menunjuk masa

  B. Untuk menunjuk arah

  C. Sebagai pelekat kompas

  D. Untuk menutup kompas dengan rapat

  22. Rajah menunjukkan sejenis magnet.

  Apakah magnet yang ditunjukkan di atas?

  A. Magnet U C. Magnet butang

  B. Magnet ladam D. Magnet silinder

  23. Antara berikut, yang manakah bahan magnet?

  A. C.

  B. D.

  24. Berdasarkan rajah di bawah, apakah yang mempengaruhi kekuatan

  magnet?

  A. Saiz magnet C. Bentuk magnet

  B. Bahan magnet D. Berat magnet

 • 8

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  25. Apakah yang akan berlaku jika dua magnet bar didekatkan seperti berikut?

  A. Kedua-dua magnet melekat

  B. Kedua-dua magnet menarik

  C. Kedua-dua magnet menolak

  D. Kekuatan kedua-dua magnet berkurang

  26. Azman tertumpah air di atas meja. Apakah objek yang boleh dia gunakan

  untuk mengelap air itu?

  A. Baju hujan C. Kertas tisu

  B. Beg plastik D. Kerajang aluminium

  27. Antara objek berikut, yang manakah menyerap air?

  A. C.

  B. D.

  28.

  Apakah yang akan diperhatikan dalam penyiasatan di atas?

  A. Buku tetap kering

  B. Buku menyerap air

  C. Buku menjadi basah

  D. Buku menjadi koyak

 • 9

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  29. Antara bahan berikut, yang manakah menyerap air?

  A. Getah C. Plastik

  B. Kertas D. Logam

  30. Antara berikut, yang manakah menunjukkan kegunaan bahan kalis air?

  A. C.

  B. D.

  31. Di kawasan manakah tanah liat boleh didapati?

  A. Gurun C. Kebun sayur

  B. Sawah padi D. Ladang kelapa sawit

  32. Rajah menunjukkan satu kawasan.

  Apakah jenis tanah yang terdapat di kawasan tersebut?

  A. Pasir C. Tanah liat

  B. Lumpur D. Tanah kebun

  33. Apakah jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok kaktus?

  A. Pasir C. Tanah liat

  B. Lumpur D. Tanah kebun

 • 10

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  34. Rajah menunjukkan kandungan tanah liat.

  Apakah lapisan X?

  A. Pasir C. Batu kerikil

  B. Kelodak D. Haiwan reput

  35. Jenis tanah yang manakah mengandungi batu kerikil?

  A. Tanah liat dan pasir

  B. Pasir dan tanah kebun

  C. Tanah liat dan tanah kebun

  D. Pasir, tanah liat dan tanah kebun

  36. Antara komponen berikut, yang manakah bersifat mesin?

  A. C.

  B. D.

  37. Antara berikut, yang manakah tidak diterangkan dalam manual?

  A. Bilangan komponen C. Langkah memasang model

  B. Teknik penyimpanan D. Tarikh luput komponen

  38. Berikut adalah fungsi bagi satu komponen.

  Apakah komponen tersebut?

  A. Engkol C. Pencantum

  B. Gegancu D. Takal

  Memusingkan gandar pada gear

 • 11

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  39.

  Apakah yang perlu dipasang pada kedua-dua gegancu di atas supaya

  boleh bergerak?

  A. Rod C. Rantai

  B. Kokpit D. Gandar

  40.

  Apakah sistem pergerakan yang terdapat pada model di atas?

  A. Pergerakan gear C. Pergerakan tali

  B. Pergerakan takal D. Pergerakan gegancu

  - Kertas soalan tamat -

 • 12

  PAT © 2017 [Sila lihat sebelah

  SKEMA JAWAPAN

  1. C

  2. B

  3. D

  4. A

  5. C

  6. D

  7. B

  8. D

  9. C

  10. D

  11. A

  12. A

  13. C

  14. B

  15. B

  16. A

  17. C

  18. C

  19. B

  20. A

  21. B

  22. B

  23. C

  24. A

  25. C

  26. C

  27. A

  28.

Recommended

View more >