penjajahan british report

Click here to load reader

Post on 27-Sep-2015

423 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

d

TRANSCRIPT

1.0ZAMAN PENJAJAHAN BRITISH Umum menyedari bahawa tanah melayu telah dijajah oleh beberapa buah kuasa asing yang bermula dengan kedatangan Portugis, Belanda, British , Jepun dan British semula. Dalam hal ini apa yang kita lihat adalah penjajahan Bristih memakan masa lebih lama berbanding dengan Portugis, Belanda, Jepun. Penglibatan Britsih dalam hal ehwal sosio ekonomi tanah melayu berlaku seawal tahun1786 dan terhenti seketika setelah penjajahn Jepun di tanah melayu yang bermula pada tahun 1942-1945. Setelah kekalahan Jepun, British balik semula ke tanah melayu pada tahun 1946 sehinggalah akhir tahun 1957.

British mula campur tangan di Tanah Melayu bermula 11 Ogos 1786 apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang.16 Feb 1819, Stamford Raffles Berjaya menduduki Singapura melalui perjanjian antara Tengku Long dan Temenggung Abd Rahman. Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 membuka jalan British menguasai Tanah Melayu.

Inggeris Berjaya menguasai Pulau Pinang, Melaka dan Singapura dan dikenali Negeri-negeri Selat pada tahun 1826. Selepas perjanjian Pangkor 1874, Inggeris mula campur tangan di negeri-negeri melayu secara langsung dengan memperkenalkan system residen. Wujud tiga unit pentabiran British di Tanah Melayu iaitu negeri-negeri selat, negeri-negeri melayu bersekutu dan negeri-negeri melayu tidak bersekutu.

1.1Faktor-Faktor Campur Tangan InggerisA) Faktor ekonomi :Berlaku Revolusi Perindustrian pada pertengahan abad ke-19 di Eropah (industry mengetin makanan) Tanah Melayu sebagai tempat pengeluar yang utama bijih timah. Selangor dan Perak negeri pengeluar utamaB) Faktor keadaan anarki :Masalah perang saudara antara pembesar. Perang Saudara (1867-1873) antara Tengku Kudin vs Raja Mahadi di Selangor.Di Perak berlaku pergaduhan antara kongsi gelap Hai San dan Ghee Hin Kegiatan pelanunan.

1.2Kronologi Penjajahan Inggeris Di Tanah Melayu

TARIKH PERISTIWA PENJAJAHAN

1786Francis Light membuka Pulau Pinang

1819Stamford Raffles membuka Singapura

1824Inggeris menerima Melaka daripada belanda akibat daripada persetiaan Inggeris-Belanda

1826Inggeris menerima Melaka dan Singapura di satukan dalam satu unit pentadbiran yang di kenali sebagai negeri-negeri selat.

1841James brooke memgambil Sarawak.

1874Campur tangan inggeris di Pahang

1878Perak, Selangor, negeri Sembilan dan Pahang disatukan dalam satu pentadbiran yang dikenali sebagai negeri-negeri melayu tidak bersekutu.

1888Campur tangan inggeris di Pahang.

1896Perak, Selangor, negeri Sembilan, dan Pahang disatukan dalam satu pentadbiran yang dikenali sebagai negeri-negeri melayu bersekutu.

1909Mengikut perjanjian Bangkok siam menyerahkan kedah, perlis, Kelantan dan Terengganu kepada inggeris (menjadi negeri-negeri tidak bersekutu.)

1914Johor menerima penasihat inggeris

1.3Sistem ResidenPemerintahan penjajah British di Tanah Melayu bermula pada tahun 1824. British pada masa itu telah menyerah koloni atau tanah jajahannya di Indonesia kepada Belanda sementara Belanda menyerahkan tanah jajahannya, iaitu negeri-negeri selat di Tanah Melayu kepada British. Di negeri-negeri Melayu yang lain, pada mulanya British tidak mengamalkan dasar campur tangan di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, pada 1860-an dan 1870-an, telah berlakunya pelbagai pergaduhan di Perak, Selangor, Pahang dan Sungai Ujong. Antara kekacauan itu ialah perebutan takhta, pergaduhan pembesar, pergaduhan antara pelombong Cina dan sebagainya. Namun, kekacauan ini telah dijadikan alasan kepada British untuk campur tangan.

Campur tangan British secara rasmi bermula di Perak dengan termeterainya Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874. Melalui Perjanjian Pangkor, Sistem Residen telah diperkenalkan di negeri-negeri tersebut. Sistem Residen memberikan gambaran bahawa pembesar-pembesar Melayu masih memegang kuasa pemerintahan, pada hal kuasa pemerintahan sebenarnya berpindah kepada Residen. Iasebenarnya adalah sistem pemerintahan secara tidak langsung yang membolehkanBritishbertapak di Negeri-NegeriTanah Melayu. Walaupun Sultan masih menjadi ketua negeri, dia tidak lagi menjadi ketua kerajaan. Kini kuasanya dihadkan kepada perkara-perkara berkaitan agama dan adat resam Melayu sahaja. Sultanwajibmenerima nasihat di dalam semua perkara pentadbiran dan pengurusan kerajaan, dan dengan itu nasihat yang diberikan sebenarnya adalah arahan yang perlu dipatuhi oleh Sultan berkenaan.

Pada masa itu, British telah menempatkan J.W.W. Birch sebagai Residen Perak yang pertama dan J.G. Davidson sebagai Residen Selangor pada tahun 1874. Martin Lister pula telah dilantik sebagai Residen di Negeri Sembilan pada tahun 1895, manakala J.P. Rodger ditempatkan sebagai Residen Pahang pada tahun 1888. Pada tahun 1909 Perjanjian Bangkok telah dimeterai dan menyaksikan penyerahan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu oleh kerajaan Siam kepada British. Kerajaan British telah melantik seorang Penasihat British di setiap negeri tersebut. Pada tahun 1914, Johor turut menyertai gabungan ini sebagai negeri Melayu terakhir.

Setiap residen telah diberikan tugas masing-masing. Pada teorinya, tugas seorang residen adalah untuk menasihati Sultan dalam urusan-urusan pentadbiran kecuali dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan adat istiadat melayu. Selain itu, residen juga haruslah mengekalkan ketenteraman dan menegakkan peraturan serta undang-undang di wilayah pemerintahannya. Segala tindakan hendaklah jangan mengguanakan paksaan. Residen juga bertanggungjawab untuk membentuk sebuah system cukai yang berkesan dan merancang dan membangunkan kawasan-kawasan bandar.

Walaupun begitu, Sistem Residen yang diperkenalkan oleh British telah mewujudkan keadaan yang aman di negeri Melayu. Dengan melaksanakan Sistem Residen, perebutan takhta di kalangan pewaris taktha seperti di Perak telah ditamatkan. Begitu juga dengan perebutan kawasan dan kuasa di kalangan pembesar Melayu serta pergaduhan antara kongsi gelap Ghee Hin dan Hai San. Kegiatan lanun di Selat Melaka juga dapat dikurangkan dengan perlaksanaan system tersebut.Selain itu, keadaan turut menjadi aman melalui pelaksanaan undang-undang. Lebih banyak pasukan polis telah ditubuhkan, misalnya Kapten Speedy, telah menambah anggota polis kepada 2,500 orang untuk mengembalikan keamanan daerah Larut. Mahkamah juga telah didirikan di Negeri-negeri Melayu dengan menguatkuasakan undang-undang yang mengamalkan Hukum Kanun Jenayah India.

Perkembangan sistem pengangkutan juga telah diwujudkan dengan perkenalan Sistem Residen. Landasan keretapi pertama di Taiping- Port Weld (1885) telah dibina. Pembinaan landasan keretapi tersebut bertujuan untuk menghubungkan kawasan perlombongan bijih timah dengan pelabuhan eksport. Jalan raya juga turut dibina bagi menghubungkan pusat perlombongan bijih timah dengan bandar-bandar baru. Dengan ini, ekonomi di tanah Melayu dapat diperkembangkan dan perkembangan ekonomi ini telah meningkatkan hasil pendapatan Negeri-negeri Melayu kepada lebih $2.2 juta pada tahun 1885. Hasil eksport juga turut meningkat kepada $9.6 juta pada tahun 1885.

Di samping itu, Majlis Mesyuarat Negeri juga telah deperkenalkan di tanah Melayu. Majlis Melayu ditubuhkan oleh William Jervois, telah ditukar kepada Majlis Mesyuarat Negeri pada tahun 1877 dengan dianggotai oleh Sultan (Presiden MN), residen, pembesar Melayu dan wakil pedagang Cina. Peranan MN termasuklah membincangkan soal pembahagian hasil dan perbelanjaan negeri, tugas-tugas perundangan dan kehakiman, sebagai Mahkamah Rayuan dan menjatuhkan hukuman mati serta melakukan pelantikan pembesar Melayu dan menguruskan hal ehwal agama Islam.

Walaupun terdapat banyak kebaikan telah dibawa oleh perlaksanaan Sistem Residen, terdapat juga kelemahan-kelemahan Sistem tersebut yang diperkenalkan oleh British. Salah satunya berlaku bahawa Residen tersebut tidak diberi panduan yang jelas untuk menjalankan tugas mereka. Ini telah menyebakan Residen terlalu berkuasa di negeri-negeri Melayu dan sehingga Gabenor di Negeri-negeri Selat juga tidak dapat mengawal kuasa Residen. Kelemahan in telah menyebabkan kehilangan kuasa sultan dan golongan pembesar tempatan.

Pada asalnya, residen hanya ditugaskan untuk menasihati Sultan dalam urusan pentadbiran, pemulihan keamanan, memajukan ekonomi dan sistem cukai. Namun Residen akhirnya menghakis kuasa Sultan sehingga hanya berkuasa dalam adat resam dan agama. Pembesar-pembesar tempatan juga kehilangan kuasa mengutip cukai dan mereka hanya diberi jawatan dalam peringkat bawahan pentadbiran British. Keadaan ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam golongan pembesar tempatan dan golongan raja terhadap penjajah British.Tambahanpula,sistem kehakiman tradisional yang terdiri daripada golongan pembesar dan ketua kampung sebagai hakim telah terjejas. Pelaksanaan sistem residen juga menimbulkan pelbagai kesan terhadap ekonomi tempatan terutamanya terhadap jurang ekonomi antara kaum. Tumpuan British terhadap tanah Melayu ialah perlombongan bijih timah dan mereka telah bertindak untukmembawa masuk buruh asing, khususnya buruh Cina untuk mengusahakan lombon-lombong bijih timah. Apabila tanaman komersial seperti getah diperkenalkan, mereka turut membawa buruh asing mengusahakannya iaitu buruh India. Denganini,telahmewujudkan masyarakat majmuk dan dalam masa yang sama masyarakat tempatan, iaitu orang Melayu telah diketepikan daripada kegiatan ekonomi moden. Mereka kekal dalam kegiatan ekonomi tradisional seperti pertanian padi dan perikanan. Ini adalah untuk menjamin supaya tadak memungkinkan hubungan rapat dijalinkan antara mereka supaya British boleh terus menjajah tanah Melayu.

1.4Kesan-Kesan Penjajahan BritishSemasa penjajahan British, British melaksanakan dasar pecah dan perintah, yang memungkinkan kerjasama antara kaum tidak wujud (Maurice freedman,1960). Penduduk pelba