penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

of 72 /72
Oleh: Mohd Hafiz Safiai Ibnor Azli Ibrahim Ros Maimunah Haji Yahya Zikri PENILAIAN SEMULA WAKTU DHUHA BERASASKAN PENGAMATAN HADIS DAN KERJA LAPANGAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Upload: hafizsafiai

Post on 10-Feb-2017

293 views

Category:

Science


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Oleh:

Mohd Hafiz Safiai Ibnor Azli Ibrahim

Ros Maimunah Haji Yahya Zikri

PENILAIAN SEMULA WAKTU DHUHA BERASASKAN PENGAMATAN HADIS

DAN KERJA LAPANGAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Page 2: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

BEBERAPA PERSOALAN

1) Siapakah yang membina kaedah penentuan waktu Dhuha yang diguna pakai sekarang ini?

2) Bagaimanakah asas kiraan tersebut dikira?

3) Mengapakah hadis menyebut dua waktu bagi Dhuha?

4) Apakah perbezaan antara waktu Dhuha dan syuruk sehingga wujudnya solat sunat Dhuha dan solat sunat syuruk?

5) 1 ‘rumh’ diukur mengikut fizikalnya atau bayangnya?

6) Apakah waktu kita sekarang berada dalam tempoh Dhuha yang disarankan oleh Hadis?

Page 3: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

STATUS KEPERLUAN KAJIAN

Daruriyyat Hajiyyat Tahsiniyyat Mukammilat

Kajian ini bukan kategori kritikal untuk diangkat sebagai isu yang mesti diketengahkan dalam dunia Islam namun ia mempunyai nilai istimewa dalam teknik memahami Hadis yang berasaskan falak yang mencakupi pengamatan bahasa, sosio budaya dan teknikal di lapangan.

Page 4: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

KEPENTINGAN KAJIAN

• Menyemak semula waktu Dhuha sebenar berasaskan pengamatan yang tepat terhadap nas-nas berkaitan.

• Menggarap kepentingan pengamatan terhadap pengaruh bahasa dalam hukum.

• Mengenengahkan kepentingan pengaruh suasana (waqi’) seperti budaya, sosiobudaya, tingkah laku dan faktor tempatan terhadap pembentukan hukum.

Page 5: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

• Menggalakkan para penyelidik dan ulama memberi ruang yang sepenuhnya kepada gabungan konsep yang terdapat di dalam karya-karya fiqh dengan kerja-kerja teknikal untuk menentukan hukum-hukum tertentu seperti yang terdapat dalam astrofiqh.

• Memperkenalkan korpus ilmu baru iaitu astrofiqh dan kosmofiqh sebagai bidang yang boleh diterokai oleh bakal penyelidik.

Page 6: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

METODE KAJIAN 1

Pengamatan Hadith

Page 7: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

• Hadith :

(Hadis Riwayat Abu Daud No.1277)

Maksudnya: “Solatlah sesukamu kerana solat itu nyata dan termaktub sehingga kamu bersolat subuh. Kemudian berhenti apabila terbit mentari sehingga tingginya itu dikiaskan kepada segalah atau dua galah, kerana ia terbit antara dua tanduk syaitan”.

Page 8: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Rasulullah SAW menegah untuk melakukan solat ketika terbit matahari sehingga tingginya dikiaskan kepada segalah/tombak atau dua galah/tombak.

Umat Islam ditegah untuk solat selepas matahari terbit kerana dikhuatiri menyerupai orang musyrik yang menyembah matahari (Majusi, Budha dll)

Ketinggian matahari Anggaran waktu

1 galah /tombak 30-40° 10 pagi

2 galah / tombak 20°-30° 9 pagi

Page 9: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 10: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Manakala mengikut kepercayaan Khonghucu pula, perayaan Peh Cun lebih dikenali dengan nama Hari Raya Twan Yang, iaitu hari suci bersujud ke hadirat Tian Yang Maha Esa. Twan Yang ialah saat matahari memancarkan cahaya yang paling terik. Tempoh menyembah matahari antara jam 11 pagi sehingga 1 tengah hari.

http://www.nana-tan.com/2013/06/12/tentang-hari-raya-peh-cun-twan-yang-festival-perahu-naga-bakcang/

Page 11: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

3 WAKTU LARANGAN SOLAT

• Ketika matahari muncul dan sedang menaik (awal dhuha)

• Ketika matahari di tengah-tengah (penghabisan dhuha) sehingga ia tergelincir

• Ketika matahari hampir terbenam

Page 12: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

METODE KAJIAN II

Pengamatan Bahasa

Page 13: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Makna Rumh Dari Sudut Bahasa dan Istilah Falak

Page 14: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Pengertian Dhuha Menurut Bahasa

• Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, Dhuha ialah waktu pagi sehingga menjelang tengah hari.

• Dhuha diambil dari perkataan ad-Dhahwu yang bermaksud siang hari yang mulai memanas (waktu terbitnya matahari).

• Waktu dhuha adalah waktu ketika matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal (tergelincir matahari)

Page 15: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Mengapa Ulama Alam Melayu Menterjemahkan Rumh Kepada Galah, Tidak Kepada Lembing dan Tombak?

Page 16: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

METODE KAJIAN III

TAFSIRAN FIQH

Page 17: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 18: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Pandangan Mazhab Mengenai Kadar Rumh

Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki 1 Rumh ialah 12 jengkal sederhana. Manakala Ulama Mazhab Shafie dan Hanbali pula menyatakan 1 Rumh ialah 7 hasta yang bersamaan dengan 13 jengkal sederhana.

Ukuran Hanafi Maliki Shafie &

Hanbali

1 Jengkal 11.592 cm

8.832 cm 15.456 cm

Jumlah 1 Rumh 12x12=144 cm 9x12=108 cm 16x13=208 cm

Page 19: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Kaedah Penetapan Waktu Dhuha di Malaysia

• Kaedah umum (secara purata kira-kira 28 minit selepas waktu syuruk). Formula kiraan waktu Dhuha:

Dhuha = Syuruk + 1/3 (Syuruk-Subuh)

• Kiraan waktu Dhuha pada 04 April 2015 di Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Melaka:

Dhuha = 7.10 + 1/3 (7.10 - 5.54 )

= 7.10 + 1/3 ( 1 jam 16 minit = 76 minit)

= 7.10 + 25 minit

= 7.35 pagi

Page 20: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

METODE KAJIAN IV

PENGARUH

SOSIO-BUDAYA

Bagaimana 1 dan 2 Penggalah Dirujuk dalam Kehidupan?

Page 21: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Tombak dan Lembing di Alam Melayu

Page 22: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Kegunaan galah dalam masyarakat Melayu kebiasaannya untuk menjolok buah-buahan dan menolak sampan.

Page 23: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Memegang Lembing

Page 24: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

METODE KAJIAN V

Kerja Lapangan

Page 25: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Kerja Lapangan Semakan Bayang Rumh untuk Waktu Dhuha

Latar Belakang:

• Pada 04 April 2015, seramai 19 orang mahasiswa/i dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah menyertai Kem Astrofiqh (KASTROF) di Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Melaka.

• Mereka diagihkan kepada 4 kumpulan untuk mengukur waktu dhuha mengikut mazhab yang ditetapkan iaitu Mazhab Syafie, Hanbali, Hanafi dan Maliki.

• Pada 7.05 pagi, para peserta mula bergerak untuk mencari kawasan yang sesuai membuat cerapan syuruk matahari.

Page 26: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Bahan & Peralatan yang Digunakan

• 4 buah laptop untuk sokongan simulasi menggunakan perisian Stellarium 0.11.2

• 4 batang gnomon diagihkan kepada setiap kumpulan – ia mewakili tombak atau galah dalam kajian ini.

• Pita pengukur untuk mengukur bayang-bayang bagi setiap kumpulan.

• Alat tulis untuk merekod panjang bayang.

• Jam dan pengukur waktu yang tepat.

• Reben dan stik berwarna untuk penanda bayang gnomon.

• Kamera.

Page 27: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Bengkel Pemahaman Konsep & Teori

Page 28: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 29: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 30: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 31: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 32: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 33: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 34: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Praktikal di Lapangan

Page 35: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 36: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 37: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Tombak Galah

Page 38: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Hasil/Dapatan Kajian Lapangan

Kumpulan 1 & 2 (Mazhab Shafie dan Hanbali = 1 Rumh bersamaan 200cm)

Skala Gnomon yang digunakan berukuran 50cm: 200cm

MASA PANJANG BAYANG GNOMON

7.38 am 443 cm

8.00 am 229 cm

8.16 am 163 cm

8.26 am 139 cm

8.50 am 100 cm (2 Penggalah)

10.13 am 50 cm (1 Penggalah)

Page 39: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Panjang Bayang Gnomon 100 cm bersamaan 2 Penggalah pada Jam 8.50 pagi (Shafie dan Hanbali)

Page 40: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Hasil/Dapatan Kajian Lapangan

Kumpulan 3 (Mazhab Maliki = 1 Rumh bersamaan 108cm)

Skala Gnomon yang digunakan berukuran 54cm: 108cm

MASA PANJANG BAYANG GNOMON

8.16 am 170 cm

8.18 am 170 cm

8.23 am 150 cm

8.52 am 108 cm (2 Penggalah)

10.10 am 54 cm (1 Penggalah)

Page 41: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Panjang Bayang Gnomon 108 cm bersamaan 2 Penggalah pada Jam 8.52 pagi (Maliki)

Page 42: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Hasil/Dapatan Kajian Lapangan

Kumpulan 4 (Mazhab Hanafi = 1 Rumh bersamaan 144cm)

Skala Gnomon yang digunakan berukuran 72cm: 144cm

MASA PANJANG BAYANG GNOMON

7.55 am 365 cm

8.29 am 230 cm

9.03 am 165 cm

9.42 am 144 cm (2 Penggalah)

11.12 am 72 cm (1 Penggalah)

Page 43: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Panjang Bayang Gnomon 144 Cm bersamaan 2 Penggalah pada Jam 9.42 pagi (Hanafi)

Page 44: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

RUMUSAN (Bagi Tarikh 04 April 2015)

• Waktu dhuha Mazhab Syafie dan Hanbali: Lebih kurang pukul 9 pagi

• Waktu dhuha Mazhab Maliki:

Lebih kurang pukul 9 pagi

• Waktu dhuha Mazhab Hanafi: Lebih kurang pukul 10 pagi

• Waktu dhuha mengikut kiraan sedia ada:

7.35 pagi

Page 45: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Perbandingan Kiraan Waktu Dhuha

(04 April 2015, Sabtu)

Mazhab Waktu Dhuha ( Sepengalah)

Waktu Dhuha kiraan JAKIM

Selisih waktu

Syafie & Hanbali 10.13 am 7.35 am 2 jam 38 minit

Maliki 10.10 am 7.35 am 2 jam 35 minit

Hanafi 11.12 am 7.35 am 3 jam 37 minit

Mazhab Waktu Dhuha (Dua pengalah)

Waktu Dhuha kiraan JAKIM

Selisih waktu

Syafie & Hanbali 8.50 am 7.35 am 1 jam 20 minit

Maliki 8.52 am 7.35 am 1 jam 22 minit

Hanafi 9.42 am 7.35 am 2 jam 07 minit

Page 46: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Justifikasi waktu Dhuha sebenar di Malaysia ialah sekitar pukul 9 pagi

kerana pengiraan dilakukan berdasarkan kepada bayang rumh

bukan panjang rumh .

Page 47: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 48: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 49: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 50: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Mengapa Waktu Dhuha Tidak Boleh Ditetapkan dengan Tepat?

Kerana ia tidak melibatkan waktu ghurub, syuruk dan zawal

Page 51: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Perbezaan Subuh Shafie & Subuh Hanafi

Mazhab Syafie

Mazhab Hanafi

Azan Subuh

Iqamat & Mula Solat

Syuruk

Dhuha

Dhuha Iqamat & Mula Solat

Page 52: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Waktu Afdal Mendirikan Solat Subuh

Hadith 1:

[

Page 53: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Hadith 2:

Page 54: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Solat Awal Waktu (Subuh)

Hadith 1:

Page 55: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Solat Akhir Waktu (Subuh)

Hadith 1:

• •

Hadith 2:

• •

Page 56: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

(Kecerahan Selepas solat Subuh di Malaysia - SHAFIE)

TARIKH: 6 OGOS 2015, SAMSUNG NOTE 2 – MOHD HAFIZ SAFIAI

Page 57: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

(Selepas solat Subuh di Masjid Eyyub Sultan Istanbul - HANAFI)

TARIKH: 18 NOV. 2010, DSLR SONY ALPHA 230 – IBNOR AZLI IBRAHIM

Page 58: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

(Selepas solat Subuh di Masjid Suleymaniye Istanbul -

HANAFI)

https://www.youtube.com/watch?v=LrxU55ajTTA

TARIKH: 3 NOV. 2010, DSLR SONY ALPHA 230 – IBNOR AZLI IBRAHIM

Page 59: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Kenapa Waktu Dhuha Perlu Dihadkan Tempohnya dengan

Kadar yang Munasabah?

• Tiada solat sunat yang terlalu panjang waktunya seperti waktu dhuha yang kita amalkan sekarang iaitu: lebih kurang 5 jam.

• Kerana terdapat waktu “haram” sebelum dan selepas waktu Dhuha yang perlu diambil perhatian secara ihtiyati.

• Waktu Dhuha diukur/diqiaskan kepada sepertiga malam- iaitu: 2 jam 30 minit hingga 3 jam

Page 60: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 61: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 62: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Mengelakkan Kecelaruan Jika Hari Raya Jatuh Pada Hari Jumaat?

• Sekiranya hari raya jatuh pada hari Jumaat, kita diberi pilihan sama ada ingin menunaikan solat sunat hari raya ataupun solat Jumaat.

• Menurut Jabatan Mufti Negeri Sembilan, waktu Dhuha berakhir kira-kira 30 minit sebelum waktu zohor.

• Jika seseorang itu memilih untuk melakukan solat sunat hari raya dan meninggalkan solat jumaat, dan waktu Dhuha berakhir pada 30 minit sebelum waktu Zuhur , ini akan menimbulkan kekeliruan.

• Jika ada kelompok masyarakat yang memilih untuk solat Hari raya tepat pada waktunya iaitu 7.30 pagi, maka ia tidak munasabah kerana kebiasaannya pelaksanaan solat subuh berserta wirid dan doa selesai lebih kurang jam 7 pagi. Oleh itu, puasa yang disunatkan sebelum solat sunat hari raya korban juga adalah tidak munasabah disebabkan puasa itu hanya berlangsung selama lebih kurang setengah jam sahaja.

Page 63: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Solat Dhuha Pada Waktunya yang Munasabah Akan Memudahkan Masyarakat Islam di Malaysia

• Purata masa yang diambil oleh sebuah keluarga di Malaysia pada pagi hari raya untuk tujuan persiapan diri, sarapan bersama (sunat), bermaaf-maafan dan sampai semula ke masjid untuk bersolat sunat hari raya ialah lebih kurang 2 jam hingga 2 jam setengah.

• Selesai solat Subuh di Malaysia sekitar jam 7 pagi + 2 jam setengah = 9.30 pagi.

• Jika keluarga sederhana ialah sekitar jam 7 pagi + 2 jam = 9 pagi.

Page 64: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Apa Kata Lisan Al-‛Arab?

Page 65: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Page 66: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Page 67: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan
Page 68: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Bagaimana seperlima (1/5) siang dikira?

Dengan mengambil kira kiraan jam bermula 7 pagi sehingga 7 malam = 12 jam,

12 jam x 60 minit = 720 minit

1/5 daripada 720 minit = 144 minit

= 2 jam 24 minit

Waktu Dhuha bermula = 7 pagi + 2 jam 24 minit

= 9.24 pagi (anggaran )

Page 69: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Penentuan Waktu Dhuha oleh Rasulullah SAW

Page 70: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

Jambangan Waktu Solat

Page 71: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

1) Kajian waktu dhuha di latitud yang berbeza. Adakah perbezaan latitud memberi kesan kepada pengukuran bayang waktu dhuha?

2) Kajian waktu dhuha yang melibatkan kawasan yang mempunyai kadar panjang siang dan malam yang berbeza (siang lebih panjang).

3) Kajian berkaitan maksud sebenar رمحين iaitu sama ada merujuk kepada 2 dhuha dalam waktu yang sama atau 2 dhuha dalam waktu yang berbeza (1 dhuha musim panas dan 1 dhuha musim sejuk).

* Rasulullah SAW tidak menentukan waktu dhuha secara tepat kerana baginda memberi ruang kepada kita untuk mengkaji.

Page 72: Penilaian semula waktu dhuha berasaskan pengamatan hadis dan kerja lapangan

AHLI PENYELIDIK:

PROF. MADYA DR. IBNOR AZLI IBRAHIM

Pensyarah Jabatan Syariah, FPI, UKM Felo Kanan Institut Islam Hadhari, UKM

ROS MAIMUNAH HAJI YAHYA ZIKRI Calon Sarjana Peradaban Islam

Institut Islam Hadhari, UKM

MOHD HAFIZ SAFIAI Pensyarah Jabatan Syariah, FPI, UKM Calon Doktor Falsafah Peradaban Islam Institut Islam Hadhari, UKM