penilaian formatif

12
PENILAIAN FORMATIF

Upload: azilah-azie

Post on 11-Aug-2015

104 views

Category:

Education


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Penilaian Formatif

PENILAIAN FORMATIF

Page 2: Penilaian Formatif

PENGERTIAN

MASA

LIPUTAN REKOD TINDAKAN

BENTUK SASARAN

TUJUAN AKTIVITI

Page 3: Penilaian Formatif

Satu jenis ujian formal atau tak formal untuk mengesan tahap penguasaan dan kemajuan pelajar di dalam kelas.

Page 4: Penilaian Formatif

Untuk mengesan penguasaan dan kemajuan pelajar untuk membaiki kelemahan dengan kadar segera.

Page 5: Penilaian Formatif

Menjalankan ujian formal atau tidak formal semasa sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) sama ada dibuat secara individu, kumpulan atau menyeluruh.

Page 6: Penilaian Formatif

Semasa sesi pengajaran dilakukan

atau setiap hujung bulan.

Page 7: Penilaian Formatif

Ujian tidak formal (pemerhatian dan sesi soal jawab), atau formal (ujian bulan) melibatkan ujian kertas pensel dalam masa yang singkat.

Page 8: Penilaian Formatif

Penilaian ini boleh dilakukan secara individu, kumpulan atau kelas.

Page 9: Penilaian Formatif

Meliputi sesuatu kemahiran (ujian tidak formal) atau beberapa kemahiran (ujian formal)

Page 10: Penilaian Formatif

Tiada (bagi ujian tidak formal) dan penggunaan senarai semak atau rekod prestasi (bagi ujian formal)

Page 11: Penilaian Formatif

Membetulkan kelemahan dengan kadar segera atau menjalankan aktiviti pengayaan atau pemulihan di dalam kelas.

Page 12: Penilaian Formatif

Sekian, terima kasih