penilaian berasaskan sekolah

22
PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH DEFINISI PENILAIAN YG DIRANCANG OLEH GURU DI SEKOLAH BENTUK PENILAIAN - PENILAIAN BERTERUSAN DLM SEMUA ASPEK - PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF - KENAL PASTI POTENSI KESELURUHAN DAN INTEGRATIF - MENDIAGNOS KELEMAHAN PELAJAR - MEMULIHKAN KELEMAHAN - MENINGKATKAN POTENSI DAN KEKUATAN PELAJAR - MEMANTAU KEMAJUAN PELAJAR - MENILAI PENCAPAIAN PELAJAR DLM ASPEK LAIN TIDAK 1

Upload: karomirahman

Post on 15-Nov-2014

122 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH DEFINISI PENILAIAN YG DIRANCANG OLEH GURU DI SEKOLAH BENTUK PENILAIAN - PENILAIAN BERTERUSAN DLM SEMUA ASPEK - PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF - KENAL PASTI POTENSI KESELURUHAN DAN INTEGRATIF - MENDIAGNOS KELEMAHAN PELAJAR - MEMULIHKAN KELEMAHAN - MENINGKATKAN POTENSI DAN KEKUATAN PELAJAR - MEMANTAU KEMAJUAN PELAJAR - MENILAI PENCAPAIAN PELAJAR DLM ASPEK LAIN TIDAK TERDAPAT DLM PEPERIKSAAN PUSAT1

TUJUAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH - KENAL PASTI PERKEMBANGAN KESELURUHAN - KENAL PASTI KEKUATAN DAN KELEMAHAN PELAJAR - MENILAI KEBERKESANAN PENGAJARAN - RANCANG DAN UBAH PENGAJARAN

2

CIRI-CIRI UTAMA PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH Tadbir oleh guru Berasaskan rujukan kriteria Menilai pelajar Menilai pelajar sendiri berasaskan hasil yg ditetapkan Formatif Pelbagai metod Ditadbirkan Pemerhatian berterusan Lisan Diagnos kemajuan Tulisan dan pencapaian pelajar Diagnos kemajuan Tumpuan kpd pembelajaran perkembangan secara keseluruhan individu Intelek Berasaskan kebolehan individu Moral dan Emosi bukanperbandingan Fizikal Menggalakkan penilaian kendiri Latih pelajar menilai kemajuan diri secara berterusan Guru menerima maklum balas3

Sistematic Rancang Bina instrumen Melaksana Analisa Melapor Tindakan lanjutan

tambahan Membolehkan tindakan lanjut Mengatasi kelemahan dlm pembelajaran Meningkatkan kekuatan dlm pembelajaran

(Source: Penilaian Kendalian Sekolah (2001), Pusat Perkembangan Kurikulum, pg.6)

ASPEK YG DINILAI - PENGETAHUAN - KEMAHIRAN BERFIKIR - KEMAHIRAN BAHASA - KEMAHIRAN ARITHMATIK - KEMAHIRAN PEMBELAJARAN - KEMAHIRAN PRAKTIK - KEMAHIRAN MANIPULATIF - KEMAHIRAN SOSIAL - KREATIVITI - KEMAHIRAN PROSES SAINS4

- TINGKAH LAKU DAN AMALAN NILAI MORAL - SIKAP - KESIHATAN - KEMAHIRAN KINESTETIK - APTITUD

5

PELAKSANAAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAHMerancang mendefinisi hasil pembelajaran dan instrumen penilaian membina instrumen menyediakan JPU bina item/instrumen

melaksana Penilaian Pemerhatian/lisan/ tulisan

mencatat

Analisis data

Pelaporan (jika perlu )

YA tindakan lanjut -peneguhan -pengayaan

Penguasaan bahan pengajaran

TIDAK tindakan lanjut -pemulihan

YA

6

terus ke pelajaran baru(Source: Penilaian Kendalian Sekolah (2001), Pusat Perkembangan Kurikulum, pg.9)

METOD PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN PEMERHATIAN LISAN TULISAN PEMILIHAN SETIAP METOD BERGANTUNG KPD HASIL PEMBELAJARAN YG DINILAI KERELEVANAN BAHAN YG DINILAI7

METOD PEMERHATIAN * DIGUNAKAN MENILAI ASPEK YG SUSAH DIKENAL PASTI MELALUI METODE LISAN ATAU TULISAN * MISALNYA: SIKAP TINGKAH LAKU / PENCAPAIAN AMALI KEMAHIRAN MANIPULATIF KEMAHIRAN SOSIAL KEMAHIRAN BELAJAR KEMAHIRAN KINESTETIK8

KEMAHIRAN LITERASI KOMPUTER KEMAHIRAN INOVASI

METOD LISAN ASPEK YG DINILAI MELALUI CARA INI ADALAH SPT: PEMAHAMAN KONSEP PENGETAHUAN FAKTA KOMPETENSI PENDENGARAN PENGGUNAAN BAHSA TEPAT KEFASIHAN MEMBACA MEMBUNYIKAN PERKATAAN

9

KOMPETENSI ARITMATIK GAYA PERSEMBAHAN PERBUALAN DAN SIKAP PENULISAN ASPEK PENILAIAN PENULISAN BOLEH DIKENAL PASTI MELALUI: ESEI LAPORAN PROJEK/ KERJA KURSUS/ TUGASAN / FOLIO LATIHAN DAN UJIAN BERTULIS MENGHURAIKAN INTERPRETASI PETA, JADUAL, GRAF ATAU CARTA10

PENILAIAN PORTFOLIO DEFINISI: o MENGANDUNGI DOKUMEN YG MEMBUKTIKAN PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN / ATAU DISPOSISI SESEORANG INDIVIDU o PENGUMPULAN HASIL KERJA PELAJAR YG MENERANGKAN USAHA, KEMAJUAN ATAU11

PENCAPAIAN DLM BIDANG TERTENTU

o PENGLIBATAN PELAJAR DLM PEMILIHAN KANDUNGAN PORTFOLIO, GARIS PANDUAN PEMILIHAN, KRITERIA PEMARKAHAN, DAN BUKTI REFLEKSI KENDIRI PENILAIAN PORTFOLIO: o SISTEM PELBAGAI DIMENSI YG

12

MENGGAMBARKAN SECARA LENGKAP KEBOLEHAN DAN PERKEMBANGAN PELAJAR

o PROSES PELBAGAI DIMENSI YG MEMBOLEHKAN PENGUMPULAN BUKTI UTK MENERANGKAN PERKEMBANGAN PELAJAR, USAHA DAN KEMAJUAN PADA TEMPOH TERTENTU o MEMBUKTIKAN PENGLIBATAN AKTIF PELAJAR DLM PROSES

13

MENYIAPKAN PORTFOLIO

TUJUAN PENILAIAN PORTFOLIO o BANTU MENDOKUMENKAN PEMBELAJARAN DAN PERKEMBANGAN IKUT MASA o MENGGALAKKAN ANALYSIS KENDIRI YG DAPAT BANTU REFLEKSI KRITIKAL MEMBERI BUKTI YG RELEVVAN14

o

KPD TEMA SPT PEMBELAJARAN, PENGAJARAN, KURIKULUM DAN ISI KANDUNGAN o MAKLUMAT ASAS TERHADAP PENGETAHUAN PELAJAR SEBELUM PENGAJARAN, DOKUMENTASI HASIL PEMBELAJARAN SERTA REFLEKSI

15

CIRI-CIRI PENILAIAN PORTFOLIO o PENGUMPULAN HASIL KERJA PELAJAR o DIBINA DRP PROSES PEMILIHAN DARI KOLEKSI HASIL KERJA PELAJAR o TERMASUK REFLEKSI KENDIRI PELAJAR TERHADAP PEMBELAJARAN o MELIBATKAN PENILAIAN HASIL16

KERJA PELAJAR OLEH GURU DAN PELAJAR SENDIRI o MEMAKLUMKAN SESUAUT TTG PELAJAR, PEMBELAJARAN , DAN KONTEKS DI MANA PELAJAR TELAH BERADA

CARA UTAMA UTK MENILAI PORTFOLIO o KUMPULKAN PELBAGAI JENIS PENULISAN UTK PELBAGAI TUJUAN o BERIKAN MASA UTK PELAJAR MENGKRITIKNYA17

o BANYAKKAN PELUANG UTK MENGESAN KOLEKSI o BANTU PELAJAR MENYUSUN ATUR KOLEKSI DALAM KATEGORI DAN SUB KATEGORI YG BERMAKNA DAN MENARIK KPD MEREKA o TUJUAN UTAMA PORTFOLIO ADALAH PENILAIAN KENDIRI DAN SEDAR AKAN PERKEMBANGANNYA o MENILAI PROSES DAN HASIL UTK KENAL PASTI KEKUATAN DAN KEPERLUAN o LIHAT DIMENSI YG BERLAINAN18

DLM MENILAI PORTFOLIO: BANYAKNYA BAHAN, SIKAP, MINAT DAN TANDA KEMAJUAN

19