pengurusan pesakit yg ganas dalam hospital

17

Upload: nordin-rasid

Post on 18-Jul-2015

79 views

Category:

Healthcare


3 download

TRANSCRIPT

The term aggression refers to a range of

behaviors that can result in both physical and psychological harm to oneself, other or objects in the environment.The expression of aggression can occur in a

number of ways, including verbally, mentally and physically.

:Behar, D.; Hunt, J.; Ricciuti, A.; Stoff, D.; Vitiello, B. (1990). Subtyping Aggression in Children and Adolescents. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 2 (2): 189–192.Berkowitz, L. (1993). Aggression: Its causes, consequences, and control. New York, NY: McGraw-Hill.

DEFINITION

The term aggression refers to a range of

behaviors that can result in both physical and psychological harm to oneself, other or objects in the environment.The expression of aggression can occur in a

number of ways, including verbally, mentally and physically.

:Behar, D.; Hunt, J.; Ricciuti, A.; Stoff, D.; Vitiello, B. (1990). Subtyping Aggression in Children and Adolescents. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 2 (2): 189–192.Berkowitz, L. (1993). Aggression: Its causes, consequences, and control. New York, NY: McGraw-Hill.

DEFINITION

• Dari segi psikologikal:

1. Kerisauan dan ketakutan apabilamengancam keselamatan pesakit secarafizikal atau mental

2. Kekecewaan

3. Hiperaktif seperti dalam keadaan‘mania’

4. Halusinasi seperti suara-suara yang menyuruh pesakit menyerang oranglain.

Sebab- Sebab

Dari Segi Fizikal:

1. Kesesakan dalam wad (overcrowding)

2. Kekurangan tidur

3. Kebosanan ( Boredom)- Kurang aktivitiyang memberangsangkan.

4. Halangan kebebasan- eg: pintu-pintuwad terkunci.

5. Sikap staf yang tidak kemanusiaanterhadap pesakit.

6. Perhubungan yang tidak harmonisantara staff dengan pesakit .

Sebab- Sebab

Dari Segi Fizikal:

1. Kesesakan dalam wad (overcrowding)

2. Kekurangan tidur

3. Kebosanan ( Boredom)- Kurang aktivitiyang memberangsangkan.

4. Halangan kebebasan- eg: pintu-pintuwad terkunci.

5. Sikap staf yang tidak kemanusiaanterhadap pesakit.

6. Perhubungan yang tidak harmonisantara staff dengan pesakit .

Sebab- Sebab

Dari Segi Fizikal:

1. Kesesakan dalam wad (overcrowding)

2. Kekurangan tidur

3. Kebosanan ( Boredom)- Kurang aktivitiyang memberangsangkan.

4. Halangan kebebasan- eg: pintu-pintuwad terkunci.

5. Sikap staf yang tidak kemanusiaanterhadap pesakit.

6. Perhubungan yang tidak harmonisantara staff dengan pesakit .

• Dari segi psikologikal:

1. Kerisauan dan ketakutan apabilamengancam keselamatan pesakit secarafizikal atau mental

2. Kekecewaan

3. Hiperaktif seperti dalam keadaan‘mania’

4. Halusinasi seperti suara-suara yang menyuruh pesakit menyerang oranglain.

Cara pengendalian

• Tujuan perawatan

1. Pesakit tidak cedera secara fizikal.

2. Pesakit tidak menjadi penat.

3. Pesakit lain tidak terganggu.

4. Staf terlibat tidak mendapatkecederaan fizikal.

5. Harta benda tidak dapat dirosakkan.

6. Pesakit menjadi tenang selepas itu.

Pengendalian

Semasa kejadian agresif:

1. Menilai dulu keadaan sebelummengambil tindakan.

2. Jururawat tidak boleh menghampiripesakit sendirian- minta bantuan staff lain.

3. Panggil nama pesakit- supaya pesakitsedar dari halusinasinya.

4. Suara yang digunakan mestilah lemahlembut.

5. Sekiranya pesakit tiada bertindak, baringkan pesakti diatas lantaidengan melemparkan selimut keatas kepalanya. Dilakukan olehempat orang, dengan teknik yang betul.

6. Doktor memberikan suntikan ‘stat’ atau ‘prn’.

7. Staf mesti berada di sisi pesakitsehingga kesan suntikan berlaku.

Selepas kejadian agresif

1. Selepas pesakit bangun/sedar dari kesansuntikan, berikan pt makanan dan minumansuam.

2. Bercakap dengan pt dan cuba tanya sebab-sebab pt menjadi agresif- Jangan marah pt, terangkan sebab suntikan diberi.

3. Jika pt tidak jadi tenang selepas suntikan, asingkan pt atas kebenaran doktor.

4. Semasa pengasingan, sentiasa pantauperkembangan pt- makanan,minuman , kesihatan dan elakkan kejadian berlakusemula