pengurusan kurikulum

of 43 /43
2012 CARTA ORGANISASI Pengurusan 2012 1 PENTADBIRAN PERKHIDMATAN KEWANGAN Perlantikan Pengesahan Perlanjutan Percubaan Pencen Cuti /Kedatangan Prestasi / Laporan Perisytiharan Harta Tanggung Kerja Letak Jawatan Pertukaran Sekolah Penyata / Data Lembaga Tatatertib Penyeliaan Kakitangan - Guru Terimaan Pembelian Pembayaran Buku Tunai PWR Audit Payroll Baucer Tuntutan Stok & Inventori Yuran KEBAJIKAN KWAPM SPBT RMT & PSS Bimb. & Kaunseling Displin Murid SSDM SMM e-Kasih AM Kehadiran / Jadual Kedatangan Pendaftaran Penempatan Pendidikan Wajib Sijil Maklumat / Data Rumah guru KECERIAAN Bangunan / Kelas Kawasan Sekolah Kawasan Rumah Guru Padang Kantin Perabot dan Stok KO-KURIKULUM Sukan & Permainan Olahraga Unit Beruniform Kelab & Persatuan Padang Lawatan Sekolah Perayaan dan Upacara Perhubungan Penyeliaan Pekerja Am Keselamatan Maklumat / Data Segak / TID GURU BESAR JADUAL WAKTU Jadual Waktu Guru Jadual Waktu Kelas Jadual Waktu Gantian Jadual Peperiksaan Jadual Kelas Tambahan Jadual Penggunaan Bilik Bilik Khas Jadual Bertugas Masa Cuti Takwim Sekolah KURIKULUM Penilaian & Peperiksaan PKSR, UPSR Ujian Bulanan / Penggal Pengurusan P&P Pemantauan Unit Kecil Kurikulum Panitia Mata Pelajaran Makmal / Bilik Khas Pemulihan Khas Pusat Sumber Sekolah Pra Sekolah Program Transisi Bilik Gerakan Lawatan JNSP PENOLONG KANAN HEM Pn Noor Laily Bt Mohamad PENOLONG KANAN PENTADBIRAN En. Ahmad Kamal Bin Abd Khalip PENOLONG KANAN KO- KURIKULUM Pn Ana Taksiah bt Bahari

Author: kamal-khalip

Post on 24-Nov-2015

61 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bm

TRANSCRIPT

PENGURUSAN KURIKULUM SK TITI GANTONG

2012CARTA ORGANISASI

GURU BESAR

PENOLONG KANAN PENTADBIRANEn. Ahmad Kamal Bin Abd KhalipPENOLONG KANAN KO-KURIKULUMPn Ana Taksiah bt BahariPENOLONG KANAN HEMPn Noor Laily Bt Mohamad

JADUAL WAKTUJadual Waktu GuruJadual Waktu KelasJadual Waktu GantianJadual PeperiksaanJadual Kelas TambahanJadual Penggunaan Bilik Bilik KhasJadual Bertugas Masa CutiTakwim SekolahPENTADBIRANPERKHIDMATANKEWANGANPerlantikanPengesahanPerlanjutanPercubaanPencenCuti /KedatanganPrestasi / LaporanPerisytiharan HartaTanggung KerjaLetak JawatanPertukaran SekolahPenyata / DataLembaga TatatertibPenyeliaan KakitanganGuruStaf SokonganTerimaanPembelianPembayaranBuku TunaiPWRAuditPayrollBaucerTuntutanStok & InventoriYuranKURIKULUMPenilaian & PeperiksaanPKSR, UPSR Ujian Bulanan / PenggalPengurusan P&PPemantauanUnit Kecil KurikulumPanitia Mata PelajaranMakmal / Bilik KhasPemulihan KhasPusat Sumber SekolahPra SekolahProgram TransisiBilik GerakanLawatan JNSPLaporan JNSPMaklumat / Data

KO-KURIKULUMSukan & PermainanOlahragaUnit BeruniformKelab & PersatuanPadangLawatan SekolahPerayaan dan UpacaraPerhubunganPenyeliaan Pekerja AmKeselamatanMaklumat / DataSegak / TID

KECERIAANBangunan / KelasKawasan SekolahKawasan Rumah GuruPadangKantinPerabot dan StokAMKehadiran / Jadual KedatanganPendaftaranPenempatanPendidikan WajibSijilMaklumat / DataRumah guru

KEBAJIKANKWAPMSPBTRMT & PSSBimb. & KaunselingDisplin MuridSSDMSMMe-Kasih

PENGERUSI Encik Azli b.Hashim- Guru Besar

NAIB PENGERUSI En Ahamad Fadzil Bin Ariff - Penolong Kanan Pentadbiran Pn. Hjh Muslima bte Mat Jaafar - Penolong Kanan Hal Ehwal Murid En Hasbullah b Busu- Penolong Kanan Kokurikulum Pn Hjh Siti Aishah bte Jaafar Penolong Kanan Pendidikan Khas

SETIAUSAHAEn Mohd Rizal bin Rabudin

PENOLONG SETIAUSAHAPn . Suhaida bte Md Isa

AHLI JAWATANKUASACik Rosila bte Jamaluddin - KSSRPn. Rohimah bte Ismail - LINUSPn Hjh Zaharah bte Wasoh - PBS dan DalamanPn Cik Esmawani bte Sharif - UPSREn Norazlan b Yahaya - Peningkatan AkademikPn. Rodziah bt Ramli - Kecemerlangan UPSRCik Rosila bte Jamaluddin - LadapEn. Mahamad Nizam b.Md Isa - ICTEn Megat Ishak b Megat Om - Kajian TindakanPn Koryati bte Abd Shukur - MBM/MBIEn Abdul Aziz b.Nordin - Pendidikan Pemulihan Cik Suriyanti Erniza Syam bte Termizi - PROTIM Pn Norashidah bte Abd Samad - PrasekolahPn. Suhaida bte Md Isa - Penyelaras Tahun 1Pn. Koryati Bte Abd Shukur - Penyelaras Tahun 2Pn. Zuliyana bte Saayan - Penyelaras Tahun 3Pn Rosmawati bte Ariffin - Penyelaras Tahun 4Pn. Nurul Ashikin bte Ayeob - Penyelaras Tahun 5Pn Rodziah bte Ramli - Penyelaras Tahun 6En Zulkifli b Harun - Bimbingan Kaunseling Semua Ketua Panitia Subjek Teras

JAWATANKUASA KURIKULUM

SENARAI GURU KELAS DAN BILANGAN MURID

KELAS / TAHUNNAMA GURU KELAS

BILANGAN MURID

LPJUMLAH

1 JAUHARIPn Suhaida bte Md Isa14923

1 BESTARIPn Nor Aida bte Md Ajit91322

1 POTENSIPn Nurul Farhana bte Ariffin14923

PENYELARASPn Suhaida bte Md Isa

JUMLAH MURID373168

2 JAUHARIPn. Koryati bte Abd Shukor161430

2 BESTARIPn. Arbayah bte Aris121527

2 POTENSIPn. Rohimah bte Ismail91019

PENYELARASPn. Koryati bte Abd Shukor

JUMLAH MURID373976

3 JAUHARIPn. Zuliyana bte Saayan101727

3 BESTARICik Nurul Ashikin bte Ayeob121426

3 POTENSIPn .Norzita bte Abu Bakar @ Hashim11920

PENYELARASPn. Zuliyana bte Saayan

JUMLAH MURID334073

4 JAUHARIPn. Nahariah bte Mohd Yazi72330

4 BESTARIPn Lalitha A/P Samugam131730

4 POTENSICik Suriyanti Erniza Syam bte Hj Termizi13720

PENYELARASPn. Nahariah bte Mohd Yazi

JUMLAH MURID334780

5 JAUHARIPn.Rozita bte Hamzah161733

5 BESTARIPn.Harisun bte Ibrahim122032

5 POTENSIPn .Zarinom bte Md Noor15520

PENYELARASPn.Rozita bte Hamzah

JUMLAH MURID434285

6 JAUHARIPn. Rodziah bte Ramli171633

6 BESTARIPn.Rosmawati bte Ariffin121830

6 POTENSIPn.Hasnah bte Mat Yusof15823

PENYELARASPn. Rodziah bte Ramli

JUMLAH MURID444286

PRA INTANPn Hafizahtul Hawa bte Ahmad Thamizi

PRA MANJAPn Norashidah bte Ab. Samad

PRA COMELPn Eida Nurhayu bte Mohamad

PENYELARAS

JUMLAH MURID

PK JAUHARI

PK BESTARI

PK POTENSI

PK MURNI

PK HARAPAN

PENYELARAS

JUMLAH MURID

JUMLAH KESELURUHAN227241468

SENARAI GURU 2012

BILNAMA PEGAWAIOPSYENSEKOLAHMULA BERKHIDMATDI SKTGALAMATNO TEL

1Azli b. Hashim (Guru Besar)P.MelayuPend Sivik2008RPT Desa Seri Bayu012-5610191

2Ahamad Fadzil b. Ariff (PKP)SainsSains2011RPT Desa Seri Bayu019-5979090

3Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar (PKH)KH/ERTPend.Seni2008RPT Desa Seri Bayu017-5502464

4Hasbullah b. Busu (PK Koku)PJKPJK2008RPT Desa Seri Bayu019-5575665

5Siti Aisyah bt JaafarP.IslamP.Khas1997RPT Desa Seri Bayu019-5736919

6Abdul Aziz b. NoordinAmPemulihan1995RPT Desa Seri Bayu012-4641240

7Arbayah bt. ArisMatematikMatematik2010Tmn Meru017-2273857

8Azhar b. YahayaP.IslamP.Islam2005Tmn Dahlia016-4118480

9Eida Nurhayu bt MuhammadP.PrasekolahPrasekolah 2006Bota Kiri017-7151912

10Esmawani bt SharifMatematikMat/Kh/Sv1996Sri Iskandar013-4243815

11Hafizahtul Hawa bt Ah. ThamiziP.PrasekolahPrasekolah2006Tmn Bandar U012-5303167

12Hamisyah bt RamliP.KhasP.Khas2008Parit 9, Titi Gantong012-5539912

13Harisun bt IbrahimSains BM/Sn/Kt2009Sri Iskandar017-6233627

14Hasnah bt Mat Yusof P.MelayuBM/Kt/Ps1995Taman Indera017-5131758

15Jessica OKelly2011

16Khamsiah bt Khadzaaij-QAF P.Khasj-QAF P.Khas2011Tmn Indera Putra019-5957278

17Koryati bt Abu ShukorB.InggerisBI./Ps2008Kg. Pulau Pisang019-4355746

18Lalitha A/P SamugamB.InggerisBI/Ps2004Ayer Tawar012-5337081

19Mahamad Nizam b. Md IsaMuzikSn/Mz2002RPT Desa Seri Bayu019-5592303

20Maizatul Akmam bt Mohd SallehMatematikMatematik1998Bota Kiri019-5155947

21Majidah bt Idrisj-QAFP.Islam2005Sri Iskandar012-9590661/ 019-9096443

22Mariyam bt Md JohorP.MelayuMat/Kh2001Tmn Dahlia012-4177626

23Megat Ishak b. Megat OmP.MelayuMat/PJK/Siv1994RPT Desa Seri Bayu016-5330426

24Mohd Jurairi b. Sharifudinj-QAFP.Islam2008Kpg PdgTenggala012-9228502

25Mohd Rizal b. RabudinMatematikMat/Kt/Sv2008RPT Desa SeriBayu019-5657100

26Mohd Zahiba b. Ibrahimj-QAFBA/PI2005Tmn Bandar U013-3503167

27Nahariah bt Mohd YaziP.MelayuBM/Mat2004Tmn Dahlia019-4027734

28Nor Aida bt Md AjitMatematikBM/Sn/Ps2002Kg. Pendiat019-5156700

29Norashidah bt Ab. SamadP.PrasekolahPrasekolah2007Changkat Kruing012-7430900

30Norazlan b. YahayaB.InggerisB/Sv/Kh1998RPT Desa SeriBayu012-3079417

31Norazwan b. TajuddinP.KhasP.Khas2006Tmn Parit Setia012- 3766746

32Norhashima bt Che Abu ShafieP.KhasP.Khas2009RPT Desa SeriBayu019-3726145

33Norhasyimah bt Mohd Nor Piahj-QAFBA/PI2006Titi Gantong019-3726145

34Nor Zalena bt Mohd RoliP.IslamPI/Ps/Sv2003Sri Iskandar013-5950061

35Norzita bt Abu BakarP.IslamPI/Ps2006Tmn Maju013-4299363

36Nur Hananiyah Che Abd. GhaniP.KhasP.Khas2008Tmn Dahlia019-6730122

37Nurul Farhana bt AriffinPJK & SainsPJK & Sains2011RPT Desa Seri Bayu0194716525

38Nurul Atiqah bt. AbdullahP.KhasP.Khas2010Bandar Universiti013-3249204

39Nurul Ashikin bt AyeobMatematikMat/BM2011Beruas013-5103325

40Nurul Izzati bt. AhmadP.KhasP.Khas2009Tmn Tersusun,017-4821534

41Rahaiyu bt Rabial HashimP.IslamP.Islam1994Quarters SKTG012-5564608

42Rodziah bt RamliB. MelayuBM/Mz2008Parit 9, Titi Gantong012-5572580

43Rohimah bt Ismail SainsBM/KH/Sn2008Ayer Tawar013-7149757

44Rosmawati bt. AriffinP.MelayuBM/Kt/Ps1994Tmn Indera016-5484561

45Rosila bt. JamaluddinP.IslamP.Islam2010Felcra Nasaruddin013-3539854

46Rozita bt HamzahP.MelayuSn/BM/KT1994Titi Gantong017-5541011

47Siti Khadijah bt Che Kobj-QAFBA/PI2010Tmn Indera Putra019-2841126

48Siti Norein bt OthmanP. KhasP.Khas2009Bandar Universiti013-7082100

49Siti Nor Eliza Potra bt AbdullahB.InggerisB.Ing/Mz2005Tmn Dahlia019-5431814

50Suhaida bt Md IsaMz/BIMz/B.Ing2009Kuarters TLDM019-5197879

51Suriyanti Erniza Syam bt TermiziP.MelayuBM/KT2004Sri Iskandar013-4021262

52Wan Zahir Azmi b. Wan DinPJKBM/PJ2005Tmn Indera Putra019-4175042

53Zaharah bt Abd. Hamidj-QAFP.Islam2005Tmn Indera012-5468412

54Zaharah bt WasohP.MelayuSn/Sv/Kt1998RPT Desa Seri Bayu012-5612676

55Zalila bt AhmadMatematikP.Khas2006Tmn Indera019-4748414

56Zarinom bt Md NoorB.InggerisB.Ing/Mz2002Tmn Dahlia013-4853913

57Zuliyana bt SaayanP.MelayuBM/Mat2004Bandar Universiti012-5776552

58Zulkifli b. HarunP.MelayuBim & Kaun2008Bandar Universiti019-5445016

JADUAL PENCERAPAN GURU

Bil.

Nama Pegawai

Jan Feb

Pencerap

Jul

Ogo

Pencerap

1Azli b. Hashim (Guru Besar)/PK1/PK Pend. Khas

2Ahamad Fadzil b. Ariff (PK Pent.)//

3Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar (PKH) //

4Hasbullah b. Busu (PK Koku)//

5Abdul Aziz b. Noordin//

6Arbayah bt. Aris//

7Azhar b. Yahaya//

8Eida Nurhayu bt Muhammad//

9Esmawani bt Sharif//

10Hafizahtul Hawa bt Ah. Thamizi//

11Hamisyah bt Ramli//

12Siti Aishah bt Jaafar/PK HEM /PK Koku

13Khamsiah bt Khadzaai //

14Harison bt Ibrahim //

15Hasnah bt Mat Yusof//

16Koryati bt Abu Shukor//

17Lalitha A/P Samugam//

18Mahamad Nizam b. Md Isa//

19Maizatul Akmam bt Mohd Salleh//

20Majidah bt Idris//

21Mariyam bt Md Johor//

22Megat Ishak b. Megat Om//

23Mohd Jurairi b. Sharifudin//

24Mohd Rizal b. Rabudin/PK Pend. Khas/Guru Besar

25Mohd Zahiba b. Ibrahim//

26Nahariah bt Mohd Yazi//

27Nor Aida bt Md Ajit//

28Norashidah bt Ab. Samad//

29Norazlan b. Yahaya//

30Norazwan b. Tajuddin//

31Norhasyimah bt Mohd Nor Piah//

32Nor Zalena bt Mohd Roli//

33Norzita bt Abu Bakar//

34Nur Hananiyah Che Abd. Ghani//

35Nurul Farhana bt Ariffin/PK Koku/PK HEM

36Nurul Ashikin bt Ayeob//

37Nurul Atiqah bt. Abdullah//

38Nurul Izzati bt. Ramli//

39Rahaiyu bt Rabial Hashim//

40Rodziah bt Ramli//

41Rohimah bt Ismail //

42Rosmawati bt Ariffin//

43Rosila bt. JamaluddinPK Koku/PK HEM/

45Rozita bt Hamzah//

46Siti Khadijah bt Che Kob//

47Siti Norein bt Othman/Guru Besar/Pk1

48Siti Nor Eliza Potra bt Abdullah//

49Suhaida bt Md Isa//

50Suriyanti Erniza Syam bt Termizi//

51Wan Zahir Azmi b. Wan Din//

52Zaharah bt Abd. Hamid//

53Zaharah bt Wasoh//

54Zalila bt Ahmad//

55Zarinom bt Md Noor//

56Zuliyana bt Saayan//

57Zulkifli b. Harun//

PENTADBIRAN SEKOLAH

GURU BESAR: En. Azli b. HashimPK. PENTADBIRAN: En.Ahamad Fadzil b.AriffPK. HAL EHWAL MURID: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat JaafarPK. KOKURIKULUM: En. Hasbullah b. BusuKETUA PEMBANTU TADBIR N26: Tn. Sayed Mohd Hamdan b.Sayed Mohd AliPEMBANTU TADBIR N17: Pn. Maihalimah bt. Hamzah: Pn. Harisun bt.Mohd IsaPEMBANTU AM RENDAH: Pn. Salamahbt. Abdullah

KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En.Ahamad Fadzil b.Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. BusuSETIAUSAHA: Tn. Sayed Mohd Hamdan b.Sayed Mohd Ali

AJK: Pn. Maihalimah bt. Hamzah: Pn. Harisun bt. Mohd Isa: Guru AkaunSekolah

LEMBAGA TATA TERTIB

PENGERUSI: En. Azli b. Hashim NAIB PENGERUSI: En.Ahamad Fadzil b.Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. BusuSETIAUSAHA: En. Norazwan b. TajuddinAJK: En. Norzlan b. Yahaya: En. Zulkifli b. Harun: Tn. Sayed Mohd Hamdan b.Sayed Mohd AliEMIS / DATA

PENGERUSI: En. Azli b. Hashim NAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil b Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. BusuSETIAUSAHA: Pn. Mariyam bt. Md JohorPEN. SETIAUSAHA: Cik Rosila bte Jamaluddin

AJK: Pn. Maihalimah bt. Hamzah : En. Mahamad Nizam b. Md Isa: Pn. Hjh. Siti Aisyah bt. Jaafar : Pn. Hafizahtul Hawa bt. Ahmad Thamizi

JAWATANKUASA KSSR

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil b.Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn. Hjh Siti Aishah bt. JaafarPENYELARAS : Cik Rosila bte Jamaluddin

PENOLONG PENYELARAS: Pn. Zuliyana bt.Saayan

AJK: Semua guru Tahun 1 dan 2

JAWATANKUASA LINUS

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil bin Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn Hjh Siti Aishah bt.Jaafar

SETIAUSAHA: Pn. Rohimah bt. Ismail

AJK: Pn. Rodziah bt. Ramli: Pn. Nahariah bt. Mohd Yazi : En. Abd. Aziz b. Noordin : Pn. Arbayah bt. Aris: Pn Zuliyana bt. Saayan

JAWATANKUASA MBM / MBI

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil bin Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn Hjh Siti Aishah bt.Jaafar

SETIAUSAHA: Pn. Koryati bte Abd Shukor

AJK: Guru Bahasa Melayu: Guru Bahasa Inggeris

JAWATANKUASA LADAP:

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil bin Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn Hjh Siti Aishah bt.Jaafar

SETIAUSAHA: Cik Rosila bte Jamaluddin

AJK: Setiausa Kurikulum: Setiausaha HEM: Setiausaha Ko Kurikulum

JAWATANKUASA ICT:

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil bin Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn Hjh Siti Aishah bt.Jaafar

PENYELARAS : En Mahamad Nizam b Mat Isa

AJK: Setiausa Kurikulum: Setiausaha HEM: Setiausaha Ko Kurikulum Penyelaras KSSR: Penyelaras Tahun: Penyelaras Bilik Tutorial

JAWATANKUASA PROTIM:

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil bin Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn Hjh Siti Aishah bt.Jaafar

SETIAUSAHA : Cik Suriyanti Erniza Syam bte Hj Termizi

AJK: Guru-guru Bahasa Melayu Tahap 2: Guru-guru Matematik Tahap 2

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil b.Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn. Hjh Siti Aishah bt. JaafarPENYELARAS :Cik Maizatul Akmam bt.Mohd Salleh

NAIB PENYELARAS:Pn. Zuliyana bt.Saayan

AJK: Ketua Ketua Panitia Penyelaras KSSR: Penyelaras Tahun: Guru Guru Kelas

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En AhamadFadzilb.Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En Hasbullah b, Busu: Pn Hjh Siti Aishah bt.Jaafar

SETIAUSAHA: En Megat Ishak b Megat OmPEN. SETIAUSAHA: Cik Norhasima bt. Che Abu Shafie:

AJK: En. Mohd Rizal b. Rabudin : Pn. Mariyam bt. Md Johor: En. Megat Ishak b. Megat Om

JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En AhamadFadzilb.Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn Hjh Siti Aishah bt.Jaafar

SETIAUSAHA : En Norazlan b YahayaPEN. SETIAUSAHA: Pn Rozita bt Hamzah

AJK: Pn Hasnah bte Yusof: Semua Penyalaras Kelas Tahap 2: Guru Pemulihan khas: Guru Bimbingan dan Kaunseling

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil b.Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu : Pn Hjh Siti Aishah bt.Jaafar

SETIAUSAHA: Pn. Rodziah bt Ramli

AJK: Semua Guru Tahun 6: Semua Ketua Panitia: Penyelaras PSS: Guru Pemulihan Khas: Guru Bimbingan dan Kaunseling

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil bin Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn Hjh Siti Aishah bte JaafarSETIAUSAHA: Peperiksaan Luar Cik Esmawani bt. Sharif : Pep. Dalaman Pn. Hjh. Zaharah WasohAJK:Semua Penyelaras Kelas: Penyelaras PLBS BM: Penyelaras PLBS BI

JAWATANKUASA PENCERAPAN

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil bin Ariff; Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn Hjh Siti Aishah bte Jaafar

SETIAUSAHA: Pn. Zarinom bte Md NoorPEN. SETIAUSAHA: Pn. Harisun bte IbrahimAJK: Semua Ketua Panitia: S/U KSSR : S/U LINUS

JAWATANKUASA PEMULIHAN

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil bin AriffSETIAUSAHA: En Abd Aziz b Nordin

AJK: Semua Guru Kelas S/U LINUS

JAWATANKUASA PRASEKOLAH

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil bin Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu

SETIAUSAHA: Pn. Norashidah bte Ab Samad

AJK: Semua Guru Prasekolah: Semua pembantu prasekolah

JAWATANKUASA TAKWIM

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En Ahamad Fadzil bin Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. Busu: Pn. Hjh Siti Aishahbte.JaafarSETIAUSAHA: Cik Maizatul Akmam bt. MohdSalleh

AJK: Semua Penyelaras: Semua Setiasuha

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En. Ahamad Fadzil b Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. BusuSETIAUSAHA: En. Mohd Rizal b. Rabudin

AJK: En. Mahamad Nizam b. Md Isa: Pn. Siti Aisyah bt. Jaafar : Pn. HafizahtulHawa bte. Ahamad Thamizi: Cik Majidah bt. Idris : En. Norazwan b. Tajuddin

JAWATANKUASA MAKLUMAT SEKOLAH

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En AhamadFadzil b Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. BusuSETIAUSAHA: Cik Majidah Bte Idris

AJK: En Mohd Rizal b Rabudin (S/U Kurikulum): Pn Siti Nor Eliza Potra bt Abdullah (S/U HEM): En Mohd Jurairi b Sharifuddin (S/U Ko Kurikulum):Pn. Rodziah bt Ramli( Penyelaras UPSR): En Norazwan b Tajuddin (S/U Pengawas): En Shahrul Azmi b Zahran (Pen Khas): Pn Hafizahtul Hawa bte Ahamad Thamizi (Pra)

JAWATANKUASA LAMAN WEB SEKOLAH

PENGERUSI: En. Azli b. HashimNAIB PENGERUSI: En AhamadFadzil b Ariff: Pn. Hjh. Muslima bt. Mat Jaafar: En. Hasbullah b. BusuSETIAUSAHA: Cik Majidah Bte Idris

AJK: En Mahamad Nizam b Mohd Isa: Pn Mariyam bte Md Johor: Pn Norhasyimah bte Mohd Nor Piah: Pn Hafizahtul Hawa bte Ahamad Thamizi

PENYELARAS BILIK KHAS :

Bilik KH: Pn Rohimah bte IsmailKedai Buku: Pn Hamisyah bte RamliBilik BOSS: En Mohd Rizal b RabudinBilik Tayangan:Pn Zuliyana bte SaayanDewan Koku: Cik Majidah bte IdrisBilik Seni: Pn Rodziah bte RamliBilik SAL: Pn Zarinom bte Md NoorBilik Musolla:Pn Norhasyimah bte Mohd Nor PiahBilik j-QAF:Cik Majidah bte IdrisBilik B & K:En Zulkifli b HarunBilik Kesihatan:Pn Hasnah bte YusofBilik Sekreteriat Koku: En Azhar b YahyaBilik Guru:Pn Arbayah bte ArisBilik Gerakan: Pn Norashidah bte Abd samatBilik Penilaian & Pentaksiran: Pn Hjh Zaharah bte WasohMakmal Sains: Pn Hjh Zaharah bte WasohBilik Tutorial: Pn Lalitha a/p ShamugamStor Sukan: En Wan Zahir Azmi b Wan DinDewan Besar: Pn Nor Aida bte Mat Ajit

PANITIA MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYUBAHASA INGGERIS

KETUA : Pn. Rosmawati bt. Ariffin KETUA : Pn. Koryati bte Abd Shukor S/USAHA : CikSuriyanti bte. Hj.TermiziS/USAHA: Pn Suhaida bte Md IsaAJK : Semua Guru BM AJK : Semua Guru BI

MATEMATIKSAINS

KETUA : CikNurul Ashikin bte AyeobKETUA :Pn. Nor Aida bt. Md Ajit S/USAHA: Pn. Nahariah bt. Mohd YaziS/USAHA : Pn. Harisun bt. IbrahimAJK :Semua Guru MatematikAJK: Semua Guru Sains

PEND. AGAMA ISLAMKAJIAN TEMPATAN

KETUA: Pn. Rahaiyu bt. Rabial HashimKETUA : Pn. Lalitha A/P SamugamS/USAHA :Pn. Zaharah bt. Abd. Hamid S/USAHA : Pn. Hjh Zaharah bt. WasohAJK : Semua Guru AgamaAJK : Semua Guru KT

PEND. JASMANI DAN KESIHATANPEND. MUZIKKETUA : Pn Nurul Farhana bte AriffinKETUA : En. Mahamad Nizam b. Md Isa S/USAHA:En. Wan Zahir b. Wan DinS/USAHA : Pn Zarinom bte Md NoorAJK : Semua Guru PJKAJK : Semua Guru Muzik

PEND. SENI DAN VISUALKEMAHIRAN HIDUPKETUA: Pn. Rodziah bte Ramli KETUA : Pn Rohimah bte IsmailS/USAHA: Pn. Hasnah bt. Mat YusofS/USAHA : Cik Esmawani bte SharifAJK: Semua Guru SeniAJK : Semua Guru KH

PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

KETUA : En. Norazlan b. YahayaS/USAHA : Pn Rozita bte HamzahAJK : Semua Guru Sivik

PANDUAN GURU BERTUGAS MINGGUAN

Bertanggungjawab dalam masa 1 minggu Dikehendaki berada di sekolah lebih awal dan pulang lebih lewat daripada guru guru lain pada hari hari ia bertugas Pembahagian tugas adalah seperti berikut

PENGURUSAN PERHIMPUNAN

Bertanggungjawab mengurus dan mengelola perhimpunan mingguan supaya lancar dan teratur Menyampaikan ucapan berdasarkan topik topik yang ditetapkan Memastikan loceng dibunyikan mengikut masa yang ditetapkan Memastikan bendera dikibarkan dan diturunkan mengikut waktu Mengelola perhimpunan harian dan memastikan aktiviti pagi ijalankan

MENGURUS HAL KEBERSIHAN

Menyelia dan memastikan kebersihan bilik bilik darjah, bilik air / tandas dan kawasan sekolah serta menyediakan laporan Menguruskan hal hal berkaitan barang hilang atau terjumpa Menguruskan hal hal kecemasan, murid sakit dan menghantar ke hospital / klinik atau ke rumah (rujuk Penolong Kanan) Memantau kebersihan kawasan kantin, menyelia dan memastikan kebersihan, kualiti dan kuantiti makanan yang disediakan menepati peraturan. Mengelola pengawasan pelajar di kantin supaya bertertib semasa makan dan menjaga kebersihan ditempat makan

DISIPLIN DAN KEBAJIKAN PELAJAR

Bekerjasama dengan guru disiplin bagi memastikan murid datang awal sebelum loceng pertama (7.30 pagi) dibunyikan Memastikan murid beratur sebelum masuk kelas, sewaktu pulang dan sentiasa dalam keadaan berdisplin Bertanggung jawab diatas hal hal kebajikan dan keselamatan murid disekitar kawasan sekolah. Bertanggungjawab menyedia dan melengkapkan laporan di dalam Buku Laporan Bertugas Mingguan untuk diserahkan kepada Penolong Kanan

Menjalankan tugas tugas lain yang diarah oleh Pentadbir dari semasa ke semasa

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

MingguTarikhNama GuruTajuk

Januari

104-06Azhar b.YahyaPengurusan Penempatan Pelajar

209 - 13Norazwan b TajuddinPeraturan peraturan sekolah

3 16 - 20Mohd Rizal b RabudinPenjagaan Buku Teks

423 - 27Pn Hasnah bte Mat YusofKebersihan dan Kekemasan Diri

Februari

630 Jan-3 FebLalitha a/p SamugamCo-operation among fellow (Classmates)

76 - 10Arbayah bte ArisKebersihan sekolah tanggungjawab kita

813 - 17Zulkifli b HarunTanggongjawab sebagai pelajar

920 - 24Mariyam bte Md JohorRasulullah Pemimpin Agong

1027 Feb 2 MacHarisun bte IbrahimKeutamaan Salam dan menghormati orang tua

March

95 9Koryati bte Abd ShukorStrategi membuat ulangkaji bagi menghadapi peperiksaan

1012 - 16

Cuti Pertengahan Penggal Pertama

1119 23Muhamad Zahiba b IbrahimMenjaga Kemudahan Awam

1226 - 30

Wan Zahir Azmi b.Wan DinBadan Sihat minda cerdas

APRIL

1302 - 06Mahamad Nizam b. Mat IsaTeknologi Maklumat dalam Pembelajaran

1409 - 13Maizatul Akmam bte Mohd SalehMembaca Jambatan Ilmu

1516 - 20Hjh Zaharah bte WasohKepentingan Sains dlam kehidupan

1623 - 27Megat Ishak b Megat OmTanggongjawab terhadap Alam Sekitar

1730 Apr 4 MeiMohd Jurairi b.SharifuddinPentingnya Solat dalam kehidupan

Mei

1807 - 11Nahariah bte Mohd YaziMenghormati Guru

1914 - 18Norazlan b YahayaKepentingan Menguasai Bahasa Inggeris

2021 - 25Nor Aida bte Md Ajit

Sikap berlumba dalam mengejar kecemerlangan

Jun

21-2228 Mei 8 JunCuti Pertengahan Tahun

2311 - 15Zarinom Bte Md NoorEnglish is Unique

2418 22Norzita bte Abu Bakar @ HashimKeselamatan di Jalanraya

2525 - 29Norashidah bte Ab SamadMenjaga Kemudahan Awam

Julai

2702 - 06Rosila JamaluddinKelebihan Bulan Syaaban

2809 - 13Rosmawati bte AriffinMembaca Jambatan Ilmu

2916 - 20Raihayu bte Rabial HashimKelebihan Bulan Ramdhan

3023 - 27Rozita bte HamzahMemupuk semangat Patriotisme dalam kalangan pelajar

Ogos

3130 Jul 3 OgNor Zalena bte Mohamad RoliKebesaran Nuzul Al Quran

3206 10 Norhasyimah bte Mohamed Nor PiahPuasa mengajar umat erti kesabaran

3313 - 17Zaharah bte Abd HamidMenyambut Aidil Fitri sebagai satu Ibadah

Ogos / September

3420 - 24Cuti Pertengahan Penggal

3527 - 31Siti Khadijah bte Che KobKesederhanaan merayakan Aidil fitri

3703 - 07Nurul Farhana bte AriffinSayangilah diri anda dan keluarga anda

3810 -14Rodziah bte RamliSeni dalam Kehidupan

3917 - 21

Rosmawati bte AriffinKebaikan amalan menabung

September / Oktober

4024 - 28Rohimah bte IsmailSikap Tolong Menolong amalan mulia

4101 - 05Suriyanti Erniza SyamKaedah Pengurusan masa yang berkesan

4208 - 12Suhaida bte Md IsaPersiapan menghadapi peperiksaan

4315 - 19Zuliyana bte SaayanBudi Bahasa Budaya Kita

4422 - 26Esmawani bte SharifKerjaya yang gemilang

November

4429 Okt 2 NovSiti Nor Eliza Potra bt AbdullahCourtesy as a way of life

4505 - 09Abd Aziz b NordinMemanfaatkan masa cuti dengan kegiatan berfaedah

10 Nov - 31 DisCuti Akhir Tahun

TAKWIM TAHUNANDISEMBER

HariTarikhAktivitiTindakan

Khamis1

Jumaat2

Sabtu3

Ahad4

Isnin5

Selasa6

Rabu7

Khamis8

Jumaat9

Sabtu10

Ahad11

Isnin12

Selasa13

Rabu14Mesyuarat Pentadbir dan Penolong Kanan

Khamis15

Jumaat16Mesyuarat Pentadbir dengan Kakitangansokongan dan pekerja swasta

Sabtu17

Ahad18

Isnin19

Selasa20

Rabu21

Khamis22Pendaftaran Pra sekolahPenyelaras/Guru guru dan pembantu Pra Sekolah

Jumaat23

Sabtu24

Ahad25

Isnin26

Selasa27Mesyuarat JK Kurikulum Kali Pertama danMesyuarat Guru Kali Pertama

Rabu28Pendaftaran Murid Tahun 1Penyelaras dan guru guru Tahun 1

Khamis29Penjualan AlatulisKedai Buku

Jumaat30Penjualan AlatuliusKedai Buku

Sabtu31

JANUARIHariTarikhAktivitiTindakan

Ahad1

Isnin2Cuti Tahun Baru

Selasa3

Rabu4Hari Pertama PersekolahanProgram transisi Tahun 1MESYUARAT PENDIDIKAN KHAS KALI PERTAMAS/U Unit

Khamis5Perlantikan Ketua dan Penolong Ketua Kelas

Jumaat6Penghantaran Buku Rekod Mengajar

PK 1 / G.Besar

Sabtu7

Ahad8

Isnin9Mesyuarat Panitia Sains, Mate , PJ, PK,P.Agama Islam & KTMesyuarat HEM Kali PertamaS/U PanitiaSU HEM

Selasa10Mesyuarat Pengurusan Pra sekolah 1Mesyuarat KSSR dan LINUSMesyuarat RMT Kali PertamaSU RMT

Rabu11Mesyuarat Panitia BM , BI,Bah.Arab, Sivik dan Pen SeniMesyuarat Permuafakatan Pra Sekolah 1Mesyuarat Kelab sukan /permainan 1 murid 1 sukanS /U Panitia

Khamis12Mesyuarat Kelab dan Persatuan AkademikMesyuarat AJK SPBTS/U UnitSU SPBT

Jumaat13Penghantaran Buku Rekod Mengajar

PK HEM / G.Besar

Sabtu14Majlis Bertemu Waris & AkujanjiPenyelaras Tahun 6

Ahad15

Isnin16Mesyuarat J/K KecemerlanganMesyuarat AJK MusollaS/U KecemerlanganPenyelaras Musolla

Selasa17

Rabu18Mesyuarat J/K Bilik Khas

Penyelaras Bilik Khas

Khamis19Mesyuarat AJK Kebersihan,Kesihatan dan Keselamatan sekolah

SU Unit

Jumaat20Penghantaran Buku Rekod Mengajar

PK Ko Ku / G.Besar

Sabtu21Majlis Bertemu Waris & AkujanjiPenyelaras Tahun 6

Ahad22

Isnin23PERAYAAN TAHUN BARU CINA

Selasa24PERAYAAN TAHUN BARU CINA

Rabu25

Khamis26

Jumaat27Penghantaran Buku Rekod MengajarMesyuarat AJK Peerabut

PK 1 / G.BesarSU Perabot

Sabtu28

Ahad29

Isnin30Mesyuarat Peningkatan AkademikMesyuarat AJK Kebajikan dan KeselamatanEn NorazlanSU unit

Selasa31Mesyuarat JK Kewangan

HariTarikhAktivitiTindakan

Rabu1Mesyuarat JK PSSMesyuarat AJK Sekolah Selamat

SU Unit

Khamis2Mesyuarat AJK Pencegahan Dadah

SU Unit

Jumaat3Pelancaran program Sekolah Selamat

SU Unit

Sabtu4Mesyuarat Agung PIBGS/U PIBG

Ahad5SUKAN PENDIDIKAN KHAS PERAK TENGAHS/U Unit

Isnin6Mesyuarat KGKT

Selasa7Cuti Hari Thaipusam

Rabu8

Khamis9

Jumaat10

Sabtu11

Ahad12

Isnin13

Selasa14

Rabu15Kursus Kepimpinan Pengawas Sekolah

Penyelaras

Khamis16

Jumaat17

Sabtu18

Ahad19

Isnin20

Selasa21

Rabu22

Khamis23Kem Bestari Solat Pra Sekolah

Jumaat24

Sabtu25

Ahad26

Isnin27Motivasi Bulanan Tahun 6

B & K

Selasa28

Rabu29

FEBRUARI

MACHariTarikhAktivitiTindakan

Khamis1Mesyuarat JK Peningkatan Akademik

Jumaat2Latihan KebakaranSemua Warga SKTG

Sabtu3

Ahad4

Isnin5Mesyuarat Kurikulum Kalli ke 2 UJIAN 1S/U Peperiksaan

Selasa6UJIAN 1MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN KHAS KALI KE-2S/U Peperiksaan

Rabu7UJIAN 1S/U Peperiksaan

Khamis8Mesyuarat HEM dan Koku Kali ke 2 UJIAN 1Sambutan Hari Jadi (Chicky)S/U Peperiksaan

Penyelaras Pra

Jumaat9

Sabtu10

Ahad11

Isnin12Cuti Pertengahan Semester 1

Selasa13Cuti Pertengahan Semester 1

Rabu14Cuti Pertengahan Semester 1

Khamis15Cuti Pertengahan Semester 1

Jumaat16Cuti Pertengahan Semester 1

Sabtu17

Ahad18

Isnin19

Selasa20Pentaksiran Pra Sekolah 1

Rabu21

Khamis22

Jumaat23

Sabtu24

Ahad25

Isnin26

Selasa27MESYUARAT BALAPAN DAN PADANG PERINGKAT SEKOLAH

SEMUA GURU DAN PELAJAR

Rabu28

Khamis29

Jumaat30

Sabtu31

APRIL

HariTarikhAktivitiTindakan

Ahad1

Isnin2

Selasa3PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA PENDIDIKAN KHAS

S/U Unit

Rabu4

Khamis5

Jumaat6

Sabtu7

Ahad8

Isnin9

Selasa10Mesyuarat Pengurusan 2 Pra

Rabu11

Khamis12

Jumaat13

Sabtu14

Ahad15

Isnin16

Selasa17

Rabu18

Khamis19Cuti Keputeraan Sultan Perak

Jumaat20

Sabtu21

Ahad22

Isnin23

Selasa24

Rabu25

Khamis26

Jumaat27

Sabtu28

Ahad29

Isnin30

MEIHariTarikhAktivitiTindakan

Selasa1

Rabu2

Khamis3

Jumaat4

Sabtu5

Ahad6

Isnin7Mesyuarat Kurikulum Kali Ke 2

Selasa8

Rabu9Gotong Royong Keceriaan Kelas

Semua Guru Kelas

Khamis10Mesyuarat HEM dan Ko Ku kali ke 2

Jumaat11]Latihan Kebakaran Kali keduaSemua warga SKTG

Sabtu12Gotong Royong Perdana Pra

Ahad13

Isnin14Ujian Pertengahan TahunS/U Peperiksaan

Selasa15Ujian Pertengahan TahunS/U Peperiksaan

Rabu16Sambutan Hari guruSetiausaha Sambutan

Khamis17Ujian Pertengahan TahunS/U Peperiksaan

Jumaat18Ujian Pertengahan TahunS/U Peperiksaan

Sabtu19

Ahad20

Isnin21Ujian Pertengahan TahunS/U Peperiksaan

Selasa22Ujian Pertengahan TahunSUKANTARA ANTARA RUMAHS/U PeperiksaanGURU DAN PELAJAR

Rabu23Ujian Pertengahan TahunSUKANTARA ANTARA RUMAHS/U PeperiksaanGURU DAN PELAJAR

Khamis24Ujian Pertengahan TahunS/U Peperiksaan

Jumaat25

Sabtu26

Ahad27

Isnin28Cuti Semester 1

Selasa29Cuti Semester 1

Rabu30Cuti Semester 1

Khamis31Cuti Semester 1

JUN

HariTarikhAktivitiTindakan

Jumaat1Cuti Semester 1

Sabtu2Cuti Semester 1

Ahad3Cuti Semester 1

Isnin4Cuti Semester 1

Selasa5Cuti Semester 1

Rabu6Cuti Semester 1LAWATAN SAMBIL BELAJARS/U Unit

Khamis7Cuti Semester 1

Jumaat8Cuti Semester 1

Sabtu9

Ahad10

Isnin11

Selasa12Pertandingan tulisan Cantik PraMesyuarat AJK SPBT

SU SPBT

Rabu13

Khamis14Mesyuarat Permuafakatan 2 Pra

Jumaat15

Sabtu16

Ahad17

Isnin18

Selasa19RAPTAI TEMASYA BALAPAN DAN PADANG SKTGGURU DAN PELAJAR

Rabu20RAPTAI PENUH TEMASYA BALAPAN DAN PADANG SKTGGURU DAN PELAJAR

Khamis21Hari Sukan TahunanSemua Warga SKTG

Jumaat22

Sabtu23

Ahad24

Isnin25

Selasa26Pentaksiran 2 PraMesyuarat AJK Bimbingan dan Kunseling

SU Unit

Rabu27Pentaksiran Agama Islam 2 (Pra)

Khamis28

Jumaat29

Sabtu30

JULAI

HariTarikhAktivitiTindakan

Ahad1

Isnin2

Selasa3MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN KHAS KALI KE-3S/U unit

Rabu4

Khamis5Mesyuarat Pengurusan 3 (Pra)

Jumaat6

Sabtu7

Ahad8

Isnin9

Selasa10Sambutan Hari Jadi 2 (Marry Brown)

Rabu11

Khamis12Latihan Kebakaran 2 (Pra)

Jumaat13

Sabtu14

Ahad15

Isnin16Karnival 1Murid 1SukanGURU DAN PELAJAR

Selasa17Karnival 1Murid 1SukanGURU DAN PELAJAR

Rabu18Gotong Royong Keceriaan SekolahKarnival 1Murid 1Sukan

Semua Warga SKTG

Khamis19Karnival 1Murid 1SukanGURU DAN PELAJAR

Jumaat20Karnival 1Murid 1SukanGURU DAN PELAJAR

Sabtu21

Ahad22

Isnin23

Selasa24

Rabu25

Khamis26

Jumaat27

Sabtu28

Ahad29

Isnin30

Selasa31

OGOSHariTarikhAktivitiTindakan

Rabu1

Khamis2

Jumaat3

Sabtu4KARNIVAL WARGA PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT NEGERIS/U Unit

Ahad5

Isnin6Cuti Nuzul Quran

Selasa7Mesyuarat AJK Keceriaan Kelas

S/U Unit

Rabu8

Khamis9

Jumaat10

Sabtu11

Ahad12

Isnin13Percubaan UPSRPerlancaran Bulan KemerdekaanS/ U PeperiksaanSU Sambutan

Selasa14Percubaan UPSRGotong Royong Keceriaan KelasS/ U PeperiksaanSemua Guru Kelas

Rabu15Percubaan UPSRS/ U Peperiksaan

Khamis16Percubaan UPSR

S/ U Peperiksaan

Jumaat17Percubaan UPSRS/ U Peperiksaan

Sabtu18

Ahad19Hari Raya Puasa

Isnin20Hari Raya Puasa

Selasa21Cuti Pertengahan Semester 2

Rabu22Cuti Pertengahan Semester 2

Khamis23Cuti Pertengahan Semester 2

Jumaat24Cuti Pertengahan Semester 2

Sabtu25

Ahad26

Isnin27Mesyuarat Kurikulum Kali Ke 3

Selasa28

Rabu29Pertandingan lagu lagu patriotik

Khamis30Sambutan Hari Raya Peringkat SekolahMasyuarat HEM dan Ko Kurikulum Kali Ke 3

Jumaat31Cuti Hari Kemerdekaan

SEPTEMBER

HariTarikhAktivitiTindakan

Sabtu1

Ahad2

Isnin3

Selasa4

Rabu5

Khamis6Rumah Terbuka Aidil Fitri (Pra)MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN KHAS KALI KE-4

S/U Unit

Jumaat7

Sabtu8

Ahad9

Isnin10

Selasa11

Rabu12

Khamis13

Jumaat14

Sabtu15

Ahad16

Isnin17

Selasa18

Rabu19Kem Muhibbah 1 Malaysia

Khamis20

Jumaat21

Sabtu22

Ahad23

Isnin24

Selasa25

Rabu26

Khamis27Majlis Penutupan Ikhya Ramadhan dan Khatam Al Quran Serta Penyampaian Sumbangan Kepada Murid Miskin dan Anak-Anak YatimS/U Unit

Jumaat28

Sabtu29

Ahad30

OKTOBER

HariTarikhAktivitiTindakan

Isnin1

Selasa2

Rabu3Mesyuarat Pengurusan 4 (Pra)

Khamis4

Jumaat5

Sabtu6

Ahad7

Isnin8

Selasa9

Rabu10

Khamis11

Jumaat12

Sabtu13

Ahad14

Isnin15

Selasa16MESYUARAT AJK BIMBINGAN DAN KAUNSELINGAJK KAUNSELING

Rabu17MESYUARAT AJK BILIK GERAKANAJK BILIK GERAKAN

Khamis18MESYUARAT AJK PENDAFTARAN DAN SIJILAJK PENDAFTARAN

Jumaat19Hari KokurikulumMESYUARAT AJK KBAJIKAN DAN KESIHATANPK KoAJK KEBAJIKAN

Sabtu20Hari Kokurikulum

PK Ko

Ahad21Hari KokurikulumPK Ko

Isnin22MESYUARAT AJK PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAHAJK DADAH

Selasa23MESYUARAT KEMUDAHAN FIZIKAL DAN PERABUTAJK PERABUT

Rabu24MESYUARAT AJK KANTIN,RMT DAN SUSU SEKOLAHMESYUARAT AJK SURAUAJK RMTAJK SURAU

Khamis25

Jumaat26Cuti Hari Raya Qurban

Sabtu27

Ahad28

Isnin29Peperiksaan Akhir Tahun /Mesyuarat Kurikulum Kali Ke 4S/U Peperiksaan

Selasa30Peperiksaan Akhir TahunS/U Peperiksaan

Rabu31Peperiksaan Akhir TahunS/U Peperiksaan

NOVEMBER

HariAktivitiTindakan

Khamis1Peperiksaan Akhir Tahun / Mesyuarat HEM dan Ko KurikulmKali Ke 4S/U Peperiksaan

Jumaat2Peperiksaan Akhir TahunS/U Peperiksaan

Sabtu3

Ahad4

Isnin5

Selasa6Hari Anugerah KecemerlanganMEMUNGUT SEMULA SEMUA BUKU TEKS,BUKU KERJA DAN BUKU-BUKU LAIN DARI MURID DALAM PROGRAM SPBTAJK SPBTS/U Unit

Rabu7MENGUMPUL SEMULA SEMUA BUKU PANDUAN GURU DAN BUKU RUJUKAN GURUPENGEDARAN BUKU-BUKU SPBT KEPADA MURID-MURID TAHUN 1 HINGGA 5 BAGI KEGUNAAN TAHUN 2013AJK SPBT DAN GURU KELAS

Khamis8PROSES NAIK DARJAH 2013 DAN GOTONG ROYONG MENGEMASKAN KELASGURU KELAS

Jumaat9Hari Akhir Persekolahan

Sabtu10

Ahad11

Isnin12Cuti Semester 2

Selasa13

Rabu14

Khamis15

Jumaat16

Sabtu17

Ahad18

Isnin19

Selasa20

Rabu21

Khamis22

Jumaat23

Sabtu24

Ahad25

Isnin26

Selasa27

Rabu28

Khamis29

Jumaat30

DISEMBER

HariAktivitiTindakan

Sabtu1

Ahad2

Isnin3

Selasa4

Rabu5

Khamis6

Jumaat7

Sabtu8

Ahad9

Isnin10

Selasa11

Rabu12

Khamis13

Jumaat14

Sabtu15

Ahad16

Isnin17

Selasa18

Rabu19

Khamis20

Jumaat21

Sabtu22

Ahad23

Isnin24

Selasa25Hari Krismas

Rabu26

Khamis27

Jumaat28

Sabtu29

Ahad30

Isnin31

Pengurusan 20121