pengurusan jadual waktu - mrsm e-education · jadual waktu mengikut kesediaan guru akan dipaparkan....

of 21 /21
MRSM E-Education System - Panduan Pengguna TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 1 of 21 Pengurusan Jadual Waktu Pengenalan Pengurusan Jadual Waktu merupakan satu komponen utama di dalam sistem MRSM E- Pelajaran bagi membolehkan pengguna (pelajar/guru) dapat mengakses jadual waktu secara online. Antara elemen penting yang terdapat dalam modul pengurusan jadual waktu adalah seperti berikut: Jadual Waktu Pembelajaran pengguna (pentadbir sistem) boleh menjana jadual waktu dan boleh melihat kesemua jadual waktu pembelajaran secara online. Jadual Waktu Peperiksaan pengguna (pentadbir sistem) boleh melihat jadual waktu peperiksaan. Paparan ini diselenggarakan pada modul Peperiksaan. Sila rujuk panduan Pengurusan Peperiksaan. Persediaan Jadual Waktu Pembelajaran Jadual waktu akan disediakan dan diselenggarakan oleh pihak maktab. Biasanya jadual waktu akan dijana sebelum penggal baru persekolahan bermula. Penetapan jadual waktu dan aktiviti perlu ditetapkan sebelum menjana jadual waktu kelas. Bagi menjana jadual waktu, jadual waktu kelas digunakan untuk mengeksport jadual waktu semester ke dalam xml file. Program “aSc Timetable” telah digunakan untuk menjana jadual waktu. Sebelum menjana jadual waktu antara penetapan yang perlu di ambil kira adalah pada modul berikut: Akademik Kelas - Penetapan kelas dan lokasi kelas telah ditetapkan Akademik Subjek - Perlu dipastikan subjek yang hendak digunakan untuk jadual waktu perlu ditanda pada kotak ‘Active for Timetable’ Pengurusan Sumber -Lokasi untuk mata pelajaran juga telah diwujudkan pada menu ini. Contoh mata pelajaran Sains. Lokasi subjek adalah didalam makmal. Maka rekod makmal perlu ditambah pada pengurusan sumber (Resourse Management) Tugasan Matapelajaran (Lesson Assignment) Semua nama singkatan guru wajib ditambah dan kemaskini pada menu ini

Author: buidan

Post on 13-May-2018

240 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 1 of 21

  Pengurusan Jadual Waktu

  Pengenalan Pengurusan Jadual Waktu merupakan satu komponen utama di dalam sistem MRSM E-

  Pelajaran bagi membolehkan pengguna (pelajar/guru) dapat mengakses jadual waktu

  secara online. Antara elemen penting yang terdapat dalam modul pengurusan jadual

  waktu adalah seperti berikut:

  Jadual Waktu Pembelajaran pengguna (pentadbir sistem) boleh menjana

  jadual waktu dan boleh melihat kesemua jadual waktu pembelajaran secara

  online.

  Jadual Waktu Peperiksaan pengguna (pentadbir sistem) boleh melihat jadual

  waktu peperiksaan. Paparan ini diselenggarakan pada modul Peperiksaan. Sila

  rujuk panduan Pengurusan Peperiksaan.

  Persediaan Jadual Waktu Pembelajaran Jadual waktu akan disediakan dan diselenggarakan oleh pihak maktab. Biasanya jadual

  waktu akan dijana sebelum penggal baru persekolahan bermula. Penetapan jadual

  waktu dan aktiviti perlu ditetapkan sebelum menjana jadual waktu kelas. Bagi menjana

  jadual waktu, jadual waktu kelas digunakan untuk mengeksport jadual waktu semester

  ke dalam xml file. Program aSc Timetable telah digunakan untuk menjana jadual

  waktu. Sebelum menjana jadual waktu antara penetapan yang perlu di ambil kira adalah

  pada modul berikut:

  Akademik Kelas - Penetapan kelas dan lokasi kelas telah ditetapkan

  Akademik Subjek - Perlu dipastikan subjek yang hendak digunakan untuk jadual

  waktu perlu ditanda pada kotak Active for Timetable

  Pengurusan Sumber -Lokasi untuk mata pelajaran juga telah diwujudkan pada menu ini.

  Contoh mata pelajaran Sains. Lokasi subjek adalah didalam makmal. Maka rekod

  makmal perlu ditambah pada pengurusan sumber (Resourse Management)

  Tugasan Matapelajaran (Lesson Assignment) Semua nama singkatan guru wajib

  ditambah dan kemaskini pada menu ini

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 2 of 21

  Penetapan Aktiviti

  Penetapan aktiviti merupakan modul dimana pihak pengurusan sekolah

  menetapkan aktiviti yang terdapat disekolah. Aktiviti-aktiviti yang ditetapkan adalah

  seperti mesyuarat, elektif, homeroom dan perhimpunan. Terdapat beberapa kriteria

  di dalam penetapan aktiviti iaitu:

  Kelas tanpa guru

  Guru tanpa kelas

  Kelas yang mempunyai guru

  Gambarajah 1.1

  Gambarajah 1.2

  Langkah-langkah

  1. Klik pada menu Activity Setup di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada butang Add untuk aktiviti ( Sila rujuk Gambarajah 1.1)

  3. Paparan seperti gambarajah 1.2 akan dipaparkan

  4. Isikan ruangan yang disediakan seperti gambarajah 1.2 dan klik pada butang

  Submit untuk menyimpan rekod

  5. Untuk memadam rekod sila tanda pada check box dan klik pada butang

  Delete. ( Sila rujuk Gambarajah 1.1 )

  http://192.168.200.228/financial/addFinancialAssistance.jsp

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 3 of 21

  Menjana Jadual Waktu

  Menjana Jadual Waktu merupakan ciri penting yang terdapat dalam modul

  pengurusan jadual waktu. Digunakan untuk mengeksport data jadual waktu

  semester ke dalam xml. file. Jadual waktu kelas juga boleh mengeksport jadual

  waktu minggu pertama dan minggu kedua. Berikut adalah pengesahan bahawa data

  di dalam xml. file adalah lengkap :

  Penetapan Jadual waktu lengkap.

  Penetapan Kelas lengkap

  Subjek telah ditandakan aktik untuk jadual waktu

  Nama singkatan guru telah lengkap diisi.

  Gambarajah 2.1

  Gambarajah 2.2

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 4 of 21

  Gambarajah 2.3

  Langkah-langkah:

  1. Klik pada menu Generate Course Timetable di bahagian Timetable

  Management

  2. Paparan seperti gambarajah 2.1 akan dipaparkan

  3. Isikan ruangan yang disediakan seperti gambarajah 2.1 dan klik pada butang

  Generate Timetable untuk mencipta xml. fail

  4. Klik pada butang Ok ( Sila rujuk Gambarajah 2.2 )

  5. Paparan seperti gambarajah 2.3 akan dipaparkan

  6. Klik pada pautan Download untuk melihat paparan dalam format xml.

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 5 of 21

  Import Jadual Waktu

  Import jadual waktu merupakan proses selepas menjana jadual waktu

  menggunakan program aSc Timetable. Fail yang telah dijana di aSc Timetable akan

  diimport ke dalam CMS. Sekiranya pengguna telah sedia ada membuat penetapan

  pada ASC terlebih dahulu, fail yang dijana masih boleh diimport kedalam system

  dengan syarat kod pelajaran, kod kelas, kod lokasi, nama singkatan dan jumlah guru

  sama seperti didalam sistem.

  Contoh : Sekiranya didalam ASC terdapat guru bernama Ahmad Soffian bin

  Abdullan. Didalam sistem juga perlu ada guru yang bernama sedemikian dan

  singkatan nama mestilah sama bagi kedua2 belah.

  Gambarajah 3.1

  Gambarajah 3.2

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 6 of 21

  Langkah-langkah:

  1. Klik pada menu Manage Course Timetable di bahagian Timetable

  Management

  2. Senarai jadual waktu yang telah dijana akan dipaparkan. (Sila rujuk Gambarajah 3.1 )

  3. Klik pada nama jadual waktu yang akan di import. (Sila rujuk Gambarajah 3.1 )

  4. Paparan seperti gambarajah 3.2 akan dipaparkan

  5. Klik pada ASC Version untuk memilih versi ASC yang digunakan.

  6. Klik butang Browse untuk mencari fail jadual waktu yang telah di cipta di aSc

  Timetable Software dan klik pada butang Submit. (Sila rujuk Gambarajah 3.2 )

  7. Klik butang Activate untuk mengaktifkan jadual waktu yang telah siap diimport.

  (Sila rujuk Gambarajah 3.1 )

  8. Untuk memadam jadual waktu, klik pada check box dan klik pada butang

  delete. Hanya jadual waktu yang tidak aktif sahaja boleh dipadam. (Sila rujuk

  Gambarajah 3.1 )

  Lihat Semua Jadual Waktu

  Lihat semua jadual waktu merupakan modul yang membolehkan penguna (pentadbir

  sistem) melihat dan mencetak semua jadual waktu. Antara elemen yang terdapat dalam

  lihat semua Jadual waktu adalah:

  Jadual waktu mengikut Kelas

  Jadual waktu mengikut Guru

  Jadual waktu mengikut Lokasi

  Jadual waktu mengikut Tingkatan

  Jadual waktu mengikut Bahagian

  Jadual waktu mengikut Kesediaan Guru

  Jadual Waktu Mengikut Kelas

  Jadual waktu Mengikut Kelas merupakan sub-modul bagi. pengguna (Pentadbir

  Sistem) boleh melihat jadual waktu kursus mengikut kelas Pengguna juga boleh

  mencetak jadual waktu mengikut kelas yang dipilih atau keseluruhan kelas di MRSM

  tersebut.

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 7 of 21

  Gambarajah 4.1

  Langkah-Langkah:

  1. Klik pada menu View All Timetable di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Timetable by Class

  3. Jadual waktu mengikut kelas akan dipaparkan

  4. Sila pilih nama kelas dan klik pada butang Go (Sila rujuk Gambarajah 4.1 )

  5. Jadual waktu kelas yang dipilih akan dipaparkan

  6. Klik butang Print All atau Print Selected untuk mencetak jadual waktu. Sila

  rujuk Gambarajah 4.1 )

  Print All membolehkan pengguna mencetak ke semua jadual waktu. Manakala

  Print Selected membolehkan pengguna mencetak jadual waktu mengikut

  kelas yang dipilih sahaja

  Jadual Waktu Mengikut Guru

  Jadual waktu Mengikut Guru merupakan sub-modul bagi pengguna (Pentadbir

  Sistem) untuk melihat jadual waktu guru dan pengguna juga boleh mencetak jadual

  waktu mengikut guru yang dipilih atau kesemua guru yang mengajar di MRSM

  tersebut.

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 8 of 21

  Gambarajah 4.2

  Langkah-Langkah:

  1. Klik pada menu View All Timetable di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Timetable by Teacher

  3. Jadual waktu mengikut guru akan dipaparkan

  4. Sila pilih nama guru dan klik pada butang Go (Sila rujuk Gambarajah 4.2 )

  5. Jadual waktu guru yang dipilih akan dipaparkan

  6. Klik butang Print All atau Print Selected untuk mencetak jadual waktu. Sila

  rujuk Gambarajah 4.2 )

  Print All membolehkan pengguna mencetak ke semua jadual waktu. Manakala

  Print Selected membolehkan pengguna mencetak jadual waktu mengikut guru

  yang dipilih sahaja

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 9 of 21

  Jadual Waktu Mengikut Lokasi

  Jadual waktu Mengikut Lokasi merupakan sub-modul bagi pengguna (Pentadbir

  Sistem) untuk melihat jadual waktu mengikut lokasi. Pengguna juga boleh mencetak

  jadual waktu mengikut satu lokasi atau keseluruhan lokasi.

  Gambarajah 4.3

  Langkah-Langkah:

  1. Klik pada menu View All Timetable di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Timetable by Location

  3. Jadual waktu mengikut lokasi akan dipaparkan

  4. Sila pilih nama lokasi dan klik pada butang Go (Sila rujuk Gambarajah 4.3 )

  5. Jadual waktu lokasi yang dipilih akan dipaparkan

  6. Klik butang Print All atau Print Selected untuk mencetak jadual waktu. (Sila

  rujuk Gambarajah 4.3 )

  Print All membolehkan pengguna mencetak ke semua jadual waktu. Manakala

  Print Selected membolehkan pengguna mencetak jadual waktu mengikut lokasi

  yang dipilih sahaja

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 10 of 21

  Jadual Waktu Mengikut Tingkatan

  Jadual waktu Mengikut Tingkatan merupakan sub-modul bagi pengguna (Pentadbir

  Sistem) untuk melihat jadual waktu mengikut tingkatan. Pengguna juga boleh

  mencetak jadual waktu mengikut satu tingkatan atau keseluruhan tingkatan.

  Gambarajah 4.4

  Langkah-Langkah:

  1. Klik pada menu View All Timetable di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Timetable by Tingkatan

  3. Jadual waktu mengikut tingkatan akan dipaparkan

  4. Sila pilih nama tingkatan dan klik pada butang Go (Sila rujuk Gambarajah 4.4 )

  5. Jadual waktu tingkatan yang dipilih akan dipaparkan

  6. Klik butang Print All atau Print Selected untuk mencetak jadual waktu. (Sila

  rujuk Gambarajah 4.4 )

  Print All membolehkan pengguna mencetak ke semua jadual waktu. Manakala

  Print Selected membolehkan pengguna mencetak jadual waktu mengikut

  tingkatan yang dipilih sahaja

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 11 of 21

  Jadual Waktu Mengikut Bahagian

  Jadual waktu Mengikut Bahagian merupakan sub-modul bagi pengguna (Pentadbir

  Sistem) untuk melihat jadual waktu mengikut bahagian. Pengguna juga boleh

  mencetak jadual waktu mengikut satu bahagian atau keseluruhan bahagian

  .

  Gambarajah 4.5

  Langkah-Langkah:

  1. Klik pada menu View All Timetable di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Timetable by Department

  3. Jadual waktu mengikut bahagian akan dipaparkan

  4. Sila pilih nama bahagian dan klik pada butang Go (Sila rujuk Gambarajah 4.5 )

  5. Jadual waktu bahagian yang dipilih akan dipaparkan

  6. Klik butang Print All atau Print Selected untuk mencetak jadual waktu. (Sila

  rujuk Gambarajah 4.5 )

  Print All membolehkan pengguna mencetak ke semua jadual waktu. Manakala

  Print Selected membolehkan pengguna mencetak jadual waktu mengikut

  bahagian yang dipilih sahaja.

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 12 of 21

  Jadual Waktu Mengikut Kesediaan Guru

  Jadual waktu Mengikut Kesediaan Guru merupakan sub-modul bagi pengguna

  (Pentadbir Sistem) untuk melihat paparan kesediaan guru di maktab.

  Gambarajah 4.6

  Langkah-Langkah:

  1. Klik pada menu View All Timetable di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Teacher Availability.

  3. Jadual waktu mengikut kesediaan guru akan dipaparkan.

  4. Sila pilih nama kesedian guru dan klik pada butang Go (Sila rujuk Gambarajah 4.6 )

  5. Jadual kesediaan guru akan dipaparkan.

  6. Klik butang Print Selected untuk mencetak jadual waktu. (Sila rujuk Gambarajah

  4.6 )

  Print Selected membolehkan pengguna mencetak ke semua jadual waktu.

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 13 of 21

  Penggantian Guru

  Penggantian Guru merupakan modul yang membolehkan penggantian guru-guru di

  dalam jadual waktu. Terdapat dua jenis penggantian:

  Penggantian Lebih dari sehari, contoh guru yang mengambil cuti bersalin

  atau menghadiri kursus.

  Penggantian dalam jangka masa sehari.

  Guru Ganti

  Guru ganti merupakan modul yang membolehkan penggantian guru dalam jangka

  masa yang lama. Biasanya, modul ini akan digunakan sekiranya terdapat guru-guru

  yang akan menghadiri kursus dalam jangka masa yang lama, dan guru yang akan

  digantikan adalah guru baru. Guru ganti akan memberi kesan kepada keseluruhan

  semester.

  Gambarajah 5.1

  Gambarajah 5.2

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 14 of 21

  Langkah-Langkah:

  1. Klik pada menu Teacher Replacement di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Replace Teacher

  3. Paparan seperti gambarajah 5.1 akan dipaparkan

  4. Isikan ruangan yang disediakan pada gambarajah 5.1 dan 5.2. Klik pada butang

  Submit

  Guru Ganti Mengikut Tarikh

  Guru ganti mengikut tarikh merupakan modul yang membolehkan guru ganti dalam

  tempoh masa yang singkat. Guru ganti mengikut tarikh biasanya digunakan bagi

  menggantikan guru dalam tempoh tertentu.Guru ganti mengikut tarikh hanya

  memberi kesan didalam jadual waktu satu dan jadual waktu 2.

  Gambarajah 5.3

  Gambarajah 5.4

  Langkah-langkah:

  1. Klik pada menu Teacher Replacement di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Replace Teacher by Date Range

  3. Paparan seperti gambarajah 5.3 akan dipaparkan

  4. Isikan ruangan yang disediakan pada gambarajah 5.3. Klik pada butang Submit

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 15 of 21

  Guru Ganti Mengikut Hari

  Guru ganti mengikut tempoh merupakan modul yang membolehkan penggantian

  guru mengikut tempoh dalam masa sehari.

  Gambarajah 5.6

  Gambarajah 5.7

  Langkah-langkah:

  1. Klik pada menu Teacher Replacement di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Replace Teacher for A Day

  3. Paparan seperti gambarajah 5.6 akan dipaparkan

  4. Isikan ruangan yang disediakan pada gambarajah 5.6. Klik pada butang Search

  Available teacher

  5. Paparan seperti gambarajah 5.7 akan dipaparkan

  6. Untuk melihat jadual waktu guru, klik pada ikon .

  7. Tandakan butang radio untuk memilih guru yang mempunyai masa untuk

  mengantikan kelas, sekiranya terdapat ulasan, sila isikan dia ruangan Remarks

  dan klik pada butang Submit. (Sila rujuk Gambarajah 5.7 )

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 16 of 21

  Rekod Guru Gantian

  Rekod Guru Gantian merupakan modul dimana pihak pengurusan dapat melihat

  senarai rekod pengantian guru.

  Gambarajah 5.8

  Langkah-langkah:

  1. Klik pada menu Teacher Replacement di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Teacher Replacement History

  3. Paparan seperti gambarajah 5.6 akan dipaparkan

  4. Sila pilih tarikh mula, tarikh akhir dan nama guru (jika perlu) yang dikehendaki

  kemudian klik pada butang Show

  5. Senarai rekod pengantian guru akan dipaparkan. (Sila rujuk Gambarajah 5.8)

  6. Senarai rekod boleh dicetak dengan klik pada butang Print this list

  7. Untuk memadam rekod klik pada check box dan klik pada butang Delete

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 17 of 21

  Sejarah Guru Gantian (Permanent)

  Sejarah gantian guru (Permanent) merupakan modul dimana pihak pengurusan

  dapat melihat senarai rekod pengantian guru (permanent).

  Gambarajah 5.9

  Langkah-langkah:

  1. Klik pada menu Teacher Replacement di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Permanent Teacher Replacement History

  3. Senarai rekod akan dipaparkan

  4. Senarai rekod boleh dicetak dengan klik pada butang Print this list. (Sila rujuk

  Gambarajah 5.9)

  5. Untuk memadam rekod klik pada check box dan klik pada butang Delete. (Sila

  rujuk Gambarajah 5.9)

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 18 of 21

  Jadual Waktu Guru dan Maklumat Pengantian

  Jadual waktu dan maklumat penggantian akan dipaparkan di dalam bentuk

  warna. Berikut adalah keterangan mengenai warna yang dipaparkan :

  Kotak Hijau Kelas telas digantikan. Rujuk Gambarajah 6.0

  Kotak Biru Muda Log Masuk sebagai guru. Jadual waktu akan

  menunjukan kotak berwarna biru muda pada tempoh yang digantikan.

  Rujuk Gambarajah 6.1

  Gambarajah 6.0

  Gambarajah 6.1 Jadual waktu Guru

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 19 of 21

  Lesson Assignment

  Lesson Assignment merupakan modul dimana membolehkan pengguna untuk

  menambah Virtual Teacher, mengemaskini nama singkatan dan major subjek.

  Maklumat Subjek dan Kelas akan dipaparkan setelah xml fail di import.

  Gambarajah 7.1

  Gambarajah 7.2

  Gambarajah 7.3

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 20 of 21

  Langkah-langkah:

  1. Klik pada menu Lesson Assigment di bahagian Timetable

  Management

  2. Senarai nama guru akan dipaparkan

  3. Klik pada butang Add Virtual teacher untuk menambah rekod. (Sila rujuk

  Gambarajah 7.5)

  4. Klik pada nama guru untuk mengemas kini rekod pengajaran

  5. Paparan seperti gambarajah 7.2 akan dipaparkan

  6. Sila isikan pada ruangan Short Name dan pilih Major Subject

  7. Klik pada butang Save untuk kembali ke paparan hadapan atau Save &

  Continue untuk menambah rekod subjek dan kelas. (Sila rujuk Gambarajah

  7.2)

  8. Klik pada butang Print untuk mencetak senarai lesson assigment

 • MRSM E-Education System - Panduan Pengguna

  TMS MRSM e-Education User Manual_Pengurusan Jadual Waktu_V1.0a

  PRIVATE & CONFIDENTIAL Page : 21 of 21

  Period Allocation

  Pengguna boleh melihat jumlah subjek yang telah diagihkan pada kelas setelah

  jadual waktu di jana

  Gambarajah 7.6

  Gambarajah 7.7

  Langkah-langkah:

  1. Klik pada menu Lesson Assigment di bahagian Timetable Management

  2. Klik pada menu Period Allocation

  3. Paparan seperti gambarajah 7.6 akan dipaparkan

  4. Sila pilih Academic Semester dan Timetable. (Sila rujuk Gambarajah 7.6)

  5. Klik pada butang Submit

  6. Paparan seperti gambarajah 7.7 akan dipaparkan