pengkatalogan, pengklasan & penghantaran bahan perpustakaan

Download pengkatalogan, pengklasan & penghantaran bahan perpustakaan

If you can't read please download the document

Post on 22-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROSEDUR OPERASI

  NO. RUJUKAN

  : PK.PPAS(O)04

  NO. KELUARAN

  : 01

  PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN

  PENGHANTARAN BAHAN PERPUSTAKAAN

  NO. PINDAAN

  : 01

  TARIKH KUATKUASA

  : 08/01/2015

  MUKA SURAT : 1/15

  PROSEDUR PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN PENGHANTARAN

  BAHAN PERPUSTAKAAN PK.PPAS(O)04

  NAMA T/TANGAN TARIKH

  DISEDIAKAN OLEH

  SABARIAH BT SAYUTI Pustakawan

  08/01/2015

  DISEMAK OLEH

  SUZLIANA ABD HAMID Wakil Pengurusan

  08/01/2015

  DILULUSKAN OLEH

  MASTURA HJ MUHAMAD Pengarah PPAS

  08/01/2015

 • PROSEDUR OPERASI

  NO. RUJUKAN

  : PK.PPAS(O)04

  NO. KELUARAN

  : 01

  PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN

  PENGHANTARAN BAHAN PERPUSTAKAAN

  NO. PINDAAN

  : 01

  TARIKH KUATKUASA

  : 08/01/2015

  MUKA SURAT : 2/15

  REKOD PINDAAN

  Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen

  ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di

  dalamnya

  HALAMAN DIPINDA Tarikh No. Para Muka Surat Bentuk Pindaan Diluluskan

  08/01/2015 Keseluruhan Penambahbaikan proses kerja Pengarah

 • PROSEDUR OPERASI

  NO. RUJUKAN

  : PK.PPAS(O)04

  NO. KELUARAN

  : 01

  PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN

  PENGHANTARAN BAHAN PERPUSTAKAAN

  NO. PINDAAN

  : 01

  TARIKH KUATKUASA

  : 08/01/2015

  MUKA SURAT : 3/15

  KANDUNGAN MUKASURAT

  1. Objektif

  2. Skop

  3. Rujukan

  4. Definisi

  5. Singkatan

  6. Tindakan dan Tanggungjawab

  7. Carta Aliran Kerja

  8. Rekod Kualiti

  9. Lampiran

  4

  4

  4 - 5

  5

  6

  7 - 11

  12 - 13

  14

  15

 • PROSEDUR OPERASI

  NO. RUJUKAN

  : PK.PPAS(O)04

  NO. KELUARAN

  : 01

  PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN

  PENGHANTARAN BAHAN PERPUSTAKAAN

  NO. PINDAAN

  : 01

  TARIKH KUATKUASA

  : 08/01/2015

  MUKA SURAT : 4/15

  1. OBJEKTIF

  Prosedur ini menyediakan garis panduan bagi memastikan pemerosesan bahan serta

  penghantaran bahan perpustakaan adalah teratur dan berkesan.

  2. SKOP

  Prosedur ini diguna pakai di Bahagian Pendokumentasian yang merangkumi proses

  penerimaan bahan perpustakaan, pengkatalogan, pengklasan dan penghantaran

  bahan perpustakaan ke semua pusat perkhidmatan PPAS.

  3. RUJUKAN

  3.1 MK.PPAS.05 - Manual Kualiti MS ISO 9001:2008

  Seksyen 7.4.3 - Pemeriksaan dan pengujian

  Seksyen 7.5 - Penyediaan produk dan keselamatan

  Seksyen 7.5.1 - Kawalan proses

  Seksyen 7.5.3 - Identifikasi dan kemudahkesanan produk

  Seksyen 7.5.5 - Pemeliharaan produk

  Seksyen 8.3 - Kawalan produk yang tidak memenuhi spesifikasi

  3.2 Resource Description & Access.

  3.3 Dewey Decimal Clasification 23rd ed. 2011.

  3.4 Library of Congress Subject Headings 30th ed. 2010.

  3.5 Perluasan Jadual Kawasan Bagi Malaysia 1997.

  3.6 Tajuk Perkara Perpustakaan Negara Malaysia. Jilid 1&2 1992.

  3.7 Tajuk Perkara Tempatan 1993.

  3.8 Tajuk Standard Agensi-Agensi Kerajaan dan Badan-Badan Berkanun

  Sabah dan Sarawak 1996.

  3.9 Fail kuasa Tajuk Perkara Kumpulan Etnik Sabah dan Sarawak 1996.

 • PROSEDUR OPERASI

  NO. RUJUKAN

  : PK.PPAS(O)04

  NO. KELUARAN

  : 01

  PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN

  PENGHANTARAN BAHAN PERPUSTAKAAN

  NO. PINDAAN

  : 01

  TARIKH KUATKUASA

  : 08/01/2015

  MUKA SURAT : 5/15

  3.10 OPAC (On-line Public Access Catalog).

  3.11 Polisi Mengkatalog dan Mengkelas Bahan Perpustakaan Ogos 2006.

  3.12 Garis panduan Menjaket Buku 2007.

  3.13 Panduan RDA Malaysia Edisi Pertama.

  3.14 Tajuk Perkara Malaysia: Perluasan Library of Congress Subject Headings

  3.15 Senarai Darjah Kebesaran & Gelaran Malaysia

  4. DEFINISI

  4.1 Pengkatalogan

  Proses identifikasi bahan berdasarkan 8 kawasan utama berpandukan RDA.

  4.2 Pengklasan

  Menentukan nombor klas bahan mengikut Dewey Decimal Classification (DDC).

  4.3 Label Tetulang Buku (Spining label)

  Label yang mengandungi nombor/kod penempatan sesebuah bahan samada di atas

  rak atau di mana-mana lokasi di dalam perpustakaan.

  4.4 Label maklumat

  Label yang mengandungi sebahagian maklumat bahan iaitu nombor perolehan,

  lokasi, nombor panggilan, penanggungjawab, tajuk dan harga bahan.

  4.5 Penghantaran

  Proses penghantaran bahan perpustakaan ke semua pusat perkhidmatan PPAS.

 • PROSEDUR OPERASI

  NO. RUJUKAN

  : PK.PPAS(O)04

  NO. KELUARAN

  : 01

  PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN

  PENGHANTARAN BAHAN PERPUSTAKAAN

  NO. PINDAAN

  : 01

  TARIKH KUATKUASA

  : 08/01/2015

  MUKA SURAT : 6/15

  5. SINGKATAN

  PPAS - Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor

  DOK - Bahagian Pendokumentasian

  KOL - Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Koleksi

  KEW/P - Bahagian Kewangan & Penyelenggaraan

  KB - Ketua Bahagian

  PPP - Penolong Pegawai Perpustakaan

  PP - Pembantu Perpustakaan

  PO - Pembantu Operasi

  PAP - Pembantu Am Pejabat

  BPD - Bahan Pandang Dengar

  RDA - Resource Description & Access

  DDC - Dewey Decimal Classification

  LCSH - Library of Congress Subject Headings

 • PROSEDUR OPERASI

  NO. RUJUKAN

  : PK.PPAS(O)04

  NO. KELUARAN

  : 01

  PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN

  PENGHANTARAN BAHAN PERPUSTAKAAN

  NO. PINDAAN

  : 01

  TARIKH KUATKUASA

  : 08/01/2015

  MUKA SURAT : 7/15

  6. TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

  TINDAKAN T/JAWAB

  1.

  2.

  Rancang dan selia pemprosesan bahan agar dapat dilaksanakan

  dengan cekap dan berkesan.

  Pastikan peralatan dalam keadaan baik dan sempurna.

  KB

  3.

  Penerimaan Bahan

  Terima bahan dari KOL dan pastikan ia memenuhi spesifikasi yang

  telah ditetapkan.

  PP

  4. Semak jumlah naskhah/ unit bahan berdasarkan catatan di slip

  aliran kerja.

  5. Sekiranya bahan lengkap, letakkan bahan buku di Rak Buku Untuk

  Dikatalog dan bahan BPD di Rak Bahan BPD Untuk Dikatalog

  6.

  Bahan yang lengkap dan sedia untuk dikatalog dan diklas mengikut

  tindakan 10.

  PPP

  7.

  Sekiranya bahan tidak lengkap, rekodkan bahan di borang

  Pemulangan Bahan Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi.

  PP

 • PROSEDUR OPERASI

  NO. RUJUKAN

  : PK.PPAS(O)04

  NO. KELUARAN

  : 01

  PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN

  PENGHANTARAN BAHAN PERPUSTAKAAN

  NO. PINDAAN

  : 01

  TARIKH KUATKUASA

  : 08/01/2015

  MUKA SURAT : 8/15

  TINDAKAN T/JAWAB

  8.

  Dapatkan tandatangan pengesahan daripada KB pada borang

  tersebut.

  PP

  9.

  Kembalikan bahan yang tidak lengkap ke KOL berserta dengan

  borang Pemulangan Bahan Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi.

  10.

  Mengkatalog dan Mengklas Bahan

  Dapatkan rekod bibliografi di dalam modul Katalog. (Rujuk Manual

  Virtua Cataloging: Creating Bibliographics Records 025.30285,

  Virtua Cataloging: Configuration and Authority Control 025.30285)

  PPP/ PP

  11. Mengkatalog dan mengklas berpandukan RDA, DDC dan LCSH.

  12. Letakkan bahan yang telah dikatalog dan diklas di rak.

  13.

  Semak bahan yang telah dikatalog dan diklas oleh PPP.

  KB

  14.

  Letakkan semua bahan di Rak Cetak dan Tampal label tetulang

  buku.

  PP/ PO/ PAP

 • PROSEDUR OPERASI

  NO. RUJUKAN

  : PK.PPAS(O)04

  NO. KELUARAN

  : 01

  PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN

  PENGHANTARAN BAHAN PERPUSTAKAAN

  NO. PINDAAN

  : 01

  TARIKH KUATKUASA

  : 08/01/2015

  MUKA SURAT : 9/15

  TINDAKAN T/JAWAB

  15.

  Cetak dan tampal label tetulang buku. (Rujuk AK/PPAS/07-08)

  PP/PO/PAP

  16. Letak bahan di Rak Cetak dan Tampal Label Maklumat

  17.

  a) Cetak Label Maklumat (Rujuk AK/PPAS/09)

  b) Tampal Label Maklumat dan Slip Tarikh Pemulangan. (Rujuk

  AK/PPAS/09-10)

  c) Tampal poket buku bersama kad pinjaman pada bahan bagi

  pusat perkhidmatan yang tiada sistem pengkomputeran. (Rujuk

  AK/PPAS/10)

  PO/PAP

  18.

  Menjaket bahan jika perlu. (Rujuk Garis panduan Menjaket Buku

  2007)

  PO/PAP

  19.

  Sediakan perangkaan bagi bahan yang telah siap diproses (Rujuk

  lampiran 3 6).

  PP

  20.

  Pengagihan dan Penghantaran Bahan

  Agih bahan mengikut penempatan yang telah ditetapkan.

  PAP

 • PROSEDUR OPERASI

  NO. RUJUKAN

  : PK.PPAS(O)04

  NO. KELUARAN

  : 01

  PENGKATALOGAN, PENGKLASAN DAN

  PENGHANTARAN BAHAN PERPUSTAKAAN

  NO. PINDAAN

  : 01

  TARIKH KUATKUASA

  : 08/01/2015

  MUKA SURAT

Recommended

View more >