pengisian ikmts

of 14 /14
Pengisian IKMTS

Author: anonymous-mbc9t4nh2x

Post on 13-Dec-2015

320 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

juhcsdcbhsdkv.dhb

TRANSCRIPT

Page 1: Pengisian IKMTS

Pengisian IKMTS

Page 2: Pengisian IKMTS

PENTADBIRAN IKMTS

Guru

• Lengkapkan Instrumen Kesediaan Murid Prasekolah Ke Tahun Satu

• Key-in ke dalam templat sekolah dengan betul dan tepat

• Cetak Pelaporan Individu Murid untuk diedarkan kepada ibu bapa

PPD

• key-in maklumat dari sekolah ke dalam templat PPD

• Rumus dapatan IKMTS

• ‘Min’ PPD: (Jum. Skor Aspek ÷ Bil. Murid Semua Sekolah) ÷ Bilangan item aspek (Jasmani = 6, Sosioemosi = 8, Kerohanian = 7 dan Intelek = 17)

JPN

• key-in maklumat dari sekolah ke dalam templat JPN

• Rumus dapatan rintis peringkat negeri

• Sediakan laporan keseluruhan

• ‘Min’ JPN : (Jum. Skor Aspek ÷ Bil. Murid Semua Sekolah) ÷ Bilangan item aspek (Jasmani = 6, Sosioemosi = 8, Kerohanian = 7 dan Intelek = 17)

BPSH

• melaksanakan penataran kepada semua PPD dan JPN

• mengumpul data yang lengkap bagi semua negeri daripada JPN

• laporan IKMTS

• Merancang dan menyelaras aktiviti akademik prasekolah

PPD

JPN

BPSH

GURU

Page 3: Pengisian IKMTS

Instrumen 38 item (Jasmani = 6, Sosioemosi = 8, Kerohanian = 7 dan Intelek = 17) Guru perlu memasukkan semua nama pelajar (mengikut kelas) ke dalam

semua helaian sebelum dicetak untuk dibuat penilaian

Page 4: Pengisian IKMTS

Templat Kelas

Page 5: Pengisian IKMTS

PANDUAN • Guru Kelas

i. Mengisi nama murid ke dalam senarai nama di softcopy Instrumen Kesediaan Murid Ke tahun Satu di sheet IKMTS

Page 6: Pengisian IKMTS

• Guru Kelas

ii. Memasukkan skor yang diberi berdasarkan penilaian yang telah dibuat. (1-4)

JUM.SKOR DAN MIN

TAK PERLU DIUBAH

Page 7: Pengisian IKMTS

Laporan individu akan terhasil secara automatik di sheet (M1,M2,M3…M25) yang telah di sediakan setelah guru memasukkan skor bagi setiap item

• Guru Kelas

iii. Mencetak laporan bagi setiap murid untuk diedarkan kepada ibu bapa.

Page 8: Pengisian IKMTS

LAPORAN INDIVIDU

Page 9: Pengisian IKMTS

PERINGATAN!!!! • JANGAN DELETE / UBAH

Sheet M1-M25 Kolum MIN

Sheet UTAMA Baris SKOR MIN MENGIKUT ASPEK

Kolum JUM. SKOR

Page 10: Pengisian IKMTS

Templat PPD •PPD perlu dapatkan data dari setiap sekolah untuk di masukkan ke dalam templat PPD • Data hendaklah dimasukkan mengikut kelas (bukan sekolah)

Page 11: Pengisian IKMTS

Templat JPN Data dimasukkan mengikut daerah yang ada di negeri masing-masing

Page 12: Pengisian IKMTS

ASPEK ITEM SKOR MIN TAHAP PENERANGAN

JASMANI

6

19-24 3.1 - 4.0 Sangat Bersedia 360 Murid (94.24%)

13-18 2.1 - 3.0 Bersedia

7-12 1.1 - 2.0 Kurang Bersedia 22 murid (5.7%)

/24 6 1.0 Tidak Bersedia

ROHANI

8

25-32 3.1 - 4.0 Sangat Bersedia

17-24 2.1 - 3.0 Bersedia

9-16 1.1 - 2.0 Kurang Bersedia

/32 8 1.0 Tidak Bersedia

7

22-28 3.1 - 4.0 Sangat Bersedia

EMOSI 15-21 2.1 - 3.0 Bersedia

8-14 1.1 - 2.0 Kurang Bersedia

/28 7 1.0 Tidak Bersedia

17

52-68 3.1 - 4.0 Sangat Bersedia

INTELEK 35-51 2.1 - 3.0 Bersedia

18-34 1.1 - 2.0 Kurang Bersedia

/68 17 1.0 Tidak Bersedia

JUMLAH SKOR BIL MURID (%) TAHAP

115-152 360 (94.24%) Sangat Bersedia

77-114 22 (5.7%) Bersedia

39-76 Kurang Bersedia

1 - 38 Tidak bersedia

Secara keseluruhan tahap kesediaan murid dapat dirumuskan kepada 4 kategori utama iaitu Sangat Bersedia,

Bersedia, Kurang Bersedia dan Tidak Bersedia menggunakan skor 1-4. Terdapat 30 item yang dibahagikan

kepada 4 aspek iaitu :

PANDUAN RUMUSAN KESELURUHAN BAGI KESEDIAAN MURID

BERDASARKAN PANDUAN SKOR BAGI PELAPORAN OLEH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

Jumlah Skor Keseluruhan :

Page 13: Pengisian IKMTS

Contoh / Panduan Pelaporan

Kesediaan Murid Prasekolah Ke Tahun

Satu

Berdasarkan skor dan tahap daripada dapatan pemantauan yang telah dilaksanakan di <JPN XX> melibatkan <jumlah

kelas> mengikut 4 aspek yang disediakan :

Aspek Jasmani : didapati sebanyak <?%> melibatkan seramai < jumlah murid > sangat bersedia, <?%> bersedia (<jumlah murid>) <?%>

Kurang bersedia (<jumlah murid>)<?%> tidak bersedia (<jumlah murid>) Ini adalah kerana <senaraikan faktor menyokong>

Contoh Senarai mengikut skor :

1. Sangat Bersedia (item 1,2 dan 5) : kebersihan diri dan persekitaran merupakan amalah harian murid di rumah dan

ditekankan lagi di peringkat sekolah dengan kaedah yang betul. Murid telah menguasai kemahiran motor kasar dan

motor halus sesuai dengan tahap umur(item 3 & 4)

2. Bersedia (item 1,2 dan 5) : kebersihan diri dan persekitaran merupakan amalah harian murid di rumah dan ditekankan

lagi di peringkat sekolah dengan kaedah yang betul. Murid telah menguasai kemahiran motor kasar dan motor halus

sesuai dengan tahap umur (item 3 & 4) tetapi murid masih memerlukan bantuan dan peringatan yang minima daripada

guru atau rakan.

3. Kurang Bersedia : (item 1,2 dan 5) : kebersihan diri dan persekitaran merupakan amalah harian murid di rumah dan

ditekankan lagi di peringkat sekolah dengan kaedah yang betul. Murid telah menguasai kemahiran motor kasar dan

motor halus sesuai dengan tahap umur (item 3 & 4) tetapi murid masih memerlukan bantuan dan peringatan daripada

guru atau rakan untuk amalan yang konsisten daripada guru.

4. Tidak Bersedia : (item 1,2 dan 5) : belum mampu mengamalkan kebersihan diri dan persekitaran merupakan amalah

harian murid di rumah dan ditekankan lagi di peringkat sekolah dengan kaedah yang betul. Murid belum menguasai

kemahiran motor kasar dan motor halus sesuai dengan tahap umur (item 3 & 4) murid masih memerlukan bantuan dan

peringatan daripada guru atau rakan untuk amalan yang konsisten daripada guru secara maksima.

Page 14: Pengisian IKMTS

Sekian, terima Kasih