pengisian fail

43
2016 VISI DAN MISI JPN SABAH

Upload: zorimas-mohd-kudin

Post on 14-Jul-2016

70 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

fail

TRANSCRIPT

Page 1: Pengisian Fail

2016

VISI DAN MISI JPN SABAH

Page 2: Pengisian Fail

2016

FOKUS JPN SABAH

GURU MENGAJAR MURID BELAJAR

Page 3: Pengisian Fail

2016FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Page 4: Pengisian Fail

2016STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) 2010

Page 5: Pengisian Fail

2016

Page 6: Pengisian Fail

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapai cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tinggnya.

I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik,

ekonomi, sosial, keturunan atau agama.3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata

pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.5. Menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar.6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, lawatan dan menghadiri kursus

ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga.3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau

mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.

4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.

5. Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan eknonomi ibu bapa pelajar.6. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan

kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA1. Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar,

masyarakat, negara atau pun yang bertentangan dengan Rukun Negara.2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk

menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.

3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.5. Memberi sumbangan cergas untuk meningkatkan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat.6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.

2016

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN

Page 7: Pengisian Fail

IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN1. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik

seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-

sungguh dan mengekalkan sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang beru dalam profesion keguruan.5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan.6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

CATATAN: Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi peringkat rendah, menengah dan tinggi, (termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan).

2016

…..TATASUSILA PROFESION KEGURUAN

Page 8: Pengisian Fail

2016

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025( SEBELAS ANJAKAN )

Page 9: Pengisian Fail

2016

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025( SEBELAS ANJAKAN )

Page 10: Pengisian Fail

2016

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025( ASPIRASI SISTEM )

Page 11: Pengisian Fail

2016

SURAT PEKELILING IKHTISAS

Page 12: Pengisian Fail

2016

Page 13: Pengisian Fail

2016

SURAT PEKELILING IKHTISAS

Page 14: Pengisian Fail

2016

Page 15: Pengisian Fail

2016

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN( KURIKULUM KEBANGSAAN ) 1997

Page 16: Pengisian Fail

2016

…PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN( KURIKULUM KEBANGSAAN ) 1997

Page 17: Pengisian Fail

1. Nama : ZO

2. Nombor Fail Peribadi

(Sekolah) : (JPN ) : C2/-0425335

3. Nombor Kad Pengenalan : Warna : 730607-12-5462

4. Jantina : PEREMPUAN

5. Jawatan : PENOLONG KANAN KOKUM

6. Bangsa : DUSUN Warganegara: MALAYSIA

7. Agama : ISLAM

8. Tarikh Lahir : 07.JUN.1973

No. Sijil Lahir :

9. Tempat Lahir : TUARAN, SABAH

10. Taraf Perkahwinan : BERKAHWIN

11. Nama Suami/Isteri :

AMRIWAN SHAH B.BOHAIMIN

12. Pekerjaan Suami/Isteri: SENDIRI

Alamat Majikan Suami/Isteri:

13. Tarikh Perlantikan : 01.07.2001

TETAP DAN BERPENCEN

14. Tarikh Pengesahan Jawatan 01.05.2001

15. Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen : 01.07.2001

16. Kelulusan :

a. Akademik : SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

b. Ikhtisas :SIJIL PERGURUAN MALAYSIA

17. Kategori ; PENGURUSAN & PROFESIONAL

18. Opsyen : PENGAJIAN INGGERIS

2016

MAKLUMAT DIRI GURU

Page 18: Pengisian Fail

19. Tarikh Mengajar Di sini : 04.JANUARI.2012

20. Nama Sekolah Dahulu :

SK MARABA,BEAUFORT

21. Kursus-kursus Yang Telah Dihadiri Tahun Semasa

I. BAHASA INGGERIS TAHUN 6Ii iii

22. Tugas-tugas Kokurikulum:

23. Lain-lain Kenyataan:

a. No. Sijil Pendaftaran Guru : -

b. No. KWSP : -

c. No. Cukai Pendapatan : SG21427608020

d. No. Akaun Pinjaman Perumahan:

e. No. Gaji: 10720407f. Nama Bank : RHB BANK

No. Akaun : 11112800022075g. Alamat Rumah :

TAMAN WANGSA, BLOK G2-04, TELIPOK 89200 TUARAN.

BAHAGIAN A

TUGAS 1 : KURIKULUM

Mata Pelajaran Kelas Minit Seminggu Bilangan Murid

BAHASA INGGERIS 6 AMANAH 10 X 30 =300 26 Orang

DUNIA MUZIK 6 JUJUR 01 X 30 =100 Orang

DUNIA MUZIK 6 AMANAH 01 X 30 =100 Orang

DUNIA MUZIK 5 JUJUR 01 X 30 = 100 Orang

DUNIA MUZIK 5 AMANAH 01 X 30 = 100 Orang

DUNIA MUZIK 4 JUJUR 01 X 30 = 100 Orang

DUNIA MUZIK 4 AMANAH 01 X 30 = 100 Orang

TUGAS 2: TUGAS-TUGAS KHAS / PENTADBIRAN

2.1 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 2.4

2.2 2.5

2.3 2.6

TUGAS 3: HAL EHWAL MURID

2016

SENARAI TUGAS GURU

Page 19: Pengisian Fail

3.1 3.4

3.2 3.5

3.3 3.6

TUGAS 4: KO-KURIKULUM

4.1 4.4

4.2 4.5

4.3 4.6

BAHAGIAN B

KEGIATAN DAN SUMBANGAN (AKTIVITI LUAR)5.1 TIMB.K. W UMNO CAWANGAN : 5.3 AJK KRT KG SIMPANG BERUNGIS,TUARAN5.2 TIMB.K.W PERKARA P170 TUARAN :5.4

SURAT AKU JANJI

 

Saya ,ZORIMAS BINTI MOHD KUDIN No. Kad Pengenalan : 730607125462 beralamat di TAMAN WANGSA TELIPO . dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta peraturan dan arahan lain yang dikeluar dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya:

(i)                   akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan Kerajaan;

(ii)                 akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab;

(iii)                tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;

(iv)                tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi bercanggah dengan tugas awam saya;

(v)                 tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam;

2016

SURAT AKU JANJI

Page 20: Pengisian Fail

(vi)                tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri;

(vii)              tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama perkhidmatan awam;

(viii)             tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan

(ix)                tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.

 Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

 Di hadapan saya,

………………………………… ………….……………………… (Tandatangan Pegawai) (Tandatangan Ketua Jabatan)

……………………………

(Tarikh) 

 

2016

KALENDER TAHUN 2016

Page 21: Pengisian Fail

2016

Page 22: Pengisian Fail

2016

LAPAN PROSES PEMIKIRAN

Page 23: Pengisian Fail

BIL. NAMA BUKU HARGA PENGARANG PENERBIT

01 Buku Teks BAHASA INGGERIS Tahun 6

RM13.00 1.Suwaibatulaaslamiah Bt. Jalaludin2.Jong Tze Kian3. Mohd. Ramadhan bin Anwar

Dewan Bahasa Pustaka

 02 Model KertasSoalan PeperiksaanUPSR 2016 BI( Calon UPSR 2016 )

 RM6.90 Pengarang Kumpulan Sasbadi

Sasbadi Sdn. Bhd.Sasbadi Holdings Berhad

 03 Fokus Cemerlang BI KSSR Tahun 6

 RM11.00 1.Zazolnizam Zakaria2. Zalina Ariffin

Pentas Gemawan Venture

 04  Kuasai KBATTahun 6(Edisi 2016 )

 RM9.90  Suhaimi Mamat NusamasGlobal Mediastreet Sdn. Bhd.

 05   06      

 07      

 08        

 09        

 10        

2016

SENARAI BUKU RUJUKAN

Page 24: Pengisian Fail

WAKTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MASA

6.50

7.20

7.20

7.50

7.50

8.20

8.20

8.50

8.50

9.20

9.20

9.50

9.50

10.10

10.10

10.40

10.40

11.10

11.10

11.40

11.40

12.10

12.10

12.40

ISNIN PHN

DMZ

6A

R

BI

6A

BI

6A

DMZ

6J

SELASA

BI

6A

BI

6A

E

RABU

DMZ

4A

H

BI

6A

BI

6A

KHAMIS

DMZ

4J

DMZ

5J

A

BI

6A

BI

6A

2016

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN

Page 25: Pengisian Fail

JUMAAT

BI

6A

BI

6A

T

DMZ

5A

2016

Page 26: Pengisian Fail

2016

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANBAHASA INGGERIS

TAHUN 6TELAH DIBUKUKAN

Page 27: Pengisian Fail

2016

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANDUNIA MUZIK

TAHUN 6TELAH DIBUKUKAN

Page 28: Pengisian Fail

2016

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANDUNIA MUZIK TAHUN 4

TELAH DIBUKUKAN

Page 29: Pengisian Fail

2016

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANDUNIA MUZIK TAHUN 5

TELAH DIBUKUKAN

Page 30: Pengisian Fail

MATA PELAJARAN : TAHUN :

Bil. Nama MuridU1 PST U2 PAT

M G M G M G M G

2016

REKOD PENCAPAIAN MURID

Page 31: Pengisian Fail

MATA PELAJARAN : TAHUN :

Bil. Nama MuridU1 PST U2 PAT

M G M G M G M G

2016

REKOD PENCAPAIAN MURID

Page 32: Pengisian Fail

MATA PELAJARAN : TAHUN :

Bil. Nama MuridU1 PST U2 PAT

M G M G M G M G

2016

REKOD PENCAPAIAN MURID

Page 33: Pengisian Fail

BIL. TARIKH CATATAN / ULASAN TDT & JAWATAN

2016

CATATAN / ULASAN / PENYELIAAN / PEMANTAUAN

Page 34: Pengisian Fail

BIL. TARIKH PERIHAL PERTEMUAAN DAN PERBINCANGAN

2016

PERTEMUAN / PERBINCANGAN PROFESIONAL

Page 35: Pengisian Fail

BIL. TARIKH PERIHAL PERTEMUAAN DAN PERBINCANGAN

2016

PERTEMUAN / PERBINCANGAN PROFESIONAL

Page 36: Pengisian Fail

BIL. TARIKH SENARAI AKTIVITIPENGESAHAN /

RUJUKAN

2016

AKTIVITI GURU

AKTIVITI GURU

Page 37: Pengisian Fail

BIL. TARIKH SENARAI AKTIVITIPENGESAHAN /

RUJUKAN

2016

AKTIVITI GURU

Page 38: Pengisian Fail

BIL. TARIKH SENARAI AKTIVITIPENGESAHAN /

RUJUKAN

2016

REKOD PENGHARGAAN

Page 39: Pengisian Fail

BIL. TARIKH PERIHAL PENGHARGAAN PEMBERI

2016

Page 40: Pengisian Fail

2016