pengiraan bertulis

Click here to load reader

Post on 15-Apr-2016

301 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kaedah pengiraan

TRANSCRIPT

PENGIRAAN BERTULIS

Darab tanpa SifirKaedah LuasKaedah JadualKaedah CerakinKaedah Garis/ SIGAIKaedah LaticeKaedah TiangKaedah KotakKaedah Bulat

KAEDAH 1:

DARAB TANPA SIFIR1. Menggunakan blok 2. 1 blok kecil mewakili nilai 1 3. 10 blok kecil mewakili nilai 10 4. 100 blok kecil mewakili nilai 100 5. Menggunakan konsep Lajur darab Baris

Contoh soalan 1:

6. 2 blok x 3 blok bermaksud 3 baris blok didarabkab dengan 2 lajur blok. Maka murid akan mengira hasil blok dalam kotak tersebut.

Soalan 2 : 13 x 4

a)Baris mempunyai 4 blok mewakili nilai 4 b) Lajur mempunyai 1 blok panjang mewakili nilai 10 dan 3 blok kecil mewakili nilai 3 c) Hasil darab dalam kotak mengikut jumlah blok barisKAEDAH 2:KAEDAH DARAB MODEL LUAS.1. Lukis secara ansur maju mengikut tahap abstrak yang berbeza1.1 Lukis segiempat di atas petak kecil dan mengira jumlah petak kecil. CONTOH : 13 x 7 = Panjang = 13 petak, Lebar = 7 petak

1.2. Permudahkan. Hilangkan garisan 9 garisan menegah. Kekalkan baki 3 lajur dalam bentuk petak kecil.

1.3 Permudahkan lagi. Hilangkan semua garisan menegak kecuali garisan yang memisahkan 10 dan 3.

1.4 Permudahkan lagi kepada dua segiempat sahaja.

2. CONTOH : 26 x 24

2.1 Cerakinkan : 26 dan 24 kepada 20 + 6 dan 20 + 42.2 Lukis satu segiempat besar. Lukis satu garisan menegak di dalam segiempat bagi memisahkan 20 dan 6 dan satu lagi garisan melintang bagi memisahkan 20 dan 4. Empat segiempat terhasil.2.3 Darabkan 20 dengan 20, 6 dengan 20, 6 dengan 20, 20 dengan 4 dan 6 dengan 4.2.4 Akhir sekali tambahkan semua hasil darab.

KAEDAH 3:DARAB KAEDAH JADUAL.1. CONTOH : 958 X 34 =1.1Cerakinkan 958 kepada (900 + 50 + 8) dan 34 kepada (30 + 4).1.2Lukiskan jadual. Bilangan lajur dan baris yang hendak dilukis bergantung kepada jumlah digit tetapi ditambah 1. 958 ( 3 digit +1) , jadi lukiskan empat lajur. 34 (2 digit + 1), jadi lukiskan tiga baris.

2.3Masukkan tanda darab di dalam kotak pertama dan tiga kotak sebelah kanan dengan tiga nombor yang telah dicerakinkan. (900) (50) (8) dan petak ke bawah dengan (30) dan (4).

X900508

30

4

2.4Darabkan.( 900 x 30), (50 x 30), (8 x 30) , (900 x 4), (50x 4) dan( 8 x4) .X900508

30270001500240

4360020032

2.5Tulis hasil darab di dalam petak yang berkenaan.

2.6Tambahkan hasil darab mengikut kotak ke bawah atau ke kananX900508

30270001500240

4360020032

28740

3832

32572272170030600

1.7Jumlahkan semua hasil tambah. 32572

KAEDAH 4:

CERAKIN

a) Kaedah cerakin adalah menggunakan konsep luas. b) Ia juga menggunakan rumus Panjang x Lebar. Oleh kerana soalan 2 digit darab 1 digit maka panjang melibatkan 2 bahagian manakala lebar 1 bahagian. c) Darab mengikut bahagian terlebih dahulu. Kemudian tambah semua jumlah keluasan.

KAEDAH 5:KAEDAH GARIS (SIGAI)Fasa 1Nombor

Garis (menegak)Garis (melintang)

1

1 1

2

2 2

0

0

0

7

7 7

Fasa 2Nombor

Garis (menegak)Garis (melintang)

10

1

0

1

0

12

2 1 1

2

30

3 0

3

0

71

1 7 1 7

Fasa 3Nombor

Garis (menegak)Garis (melintang)

101

1 0 1 1

1 0

125

5 2 1 1

2

5

300

0 0 3 3

0

0

713

3 1 7 3 1 7

ContohSoalan

Penyelesaian

2 X 4 = _____

= 8

2 X 10 = _____

= 20 puluh

+

20= 0 sa

23 X 12 = _____

pu ra

pu sa

Ratus40 + 30200

Puluh70

Sa6

Jumlah276

ContohSoalanPenyelesaian

2 X 106 = _____

ra

200

+

pu+212012 sa

314 X 16 = _____

ra

ri pu

ra sa

pu

Ribu1800 + 1003000

Ratus 60 + 401900

Puluh 100

Sa 24

Jumlah 5024

KAEDAH 6:KAEDAH LATICE / KEKISI

Langkah 1Cara mengisi nombor dalam petak ke kisi

Tens :PuluhOnes : SaMendarab Sa dengan Sa

Mendarab Puluh dengan Puluha) Cara meletakkan nombor mengikut nilai rumahContoh : 14 x 56

b) Langkah pengisian nombor

c) Melaksanakan operasi tambah secara condong ke kiri. Jawapan dibaca mengikut arah anak panah dengan mengabaikan sifar yang pertama.

Mendarab Ratus dengan PuluhLangkah 1 :Contoh: 247 x 38

Langkah 2:

Langkah 3:a)b)

c)

Catatan: Boleh cuba dengan pelbagai nombor.

KAEDAH 7:

KAEDAH DARAB TIANGa) Soalan ini melibatkan 3 digit x 2 digit b) Tiang 2 digit perlu dilukis terlebih dahulu iaitu garisan berwarna hijau( garisan pertama ) dan merah ( garisan kedua ).c) Kemudian diikuti operasi darab. Darab rumah Sa dahulu diikuti rumah Puluh dan Ratus bagi nombor 3 digit tersebut dengan 2 digit.d) Hasil darab akan berada dalam kotak kotak e) Kemudian semua hasil darab akan ditambah mengikut lajur kotak.

KAEDAH 8:SIFIR KOTAKSifirinihanyasesuaiuntuknombor 2 digit darab 2 digit sahaja.

Contoh :49 x 65

(b)(a)(d)(c)+

(a) Darabkan 4 dengan 6 menjadi 24(b) Darabkan 9 dengan 5 menjadi 45(c) Darabkan 4 dengan 5 menjadi 20(d) Darabkan 9 dengan 6 menjadi 54Catatan : Isi hasil darab mengikut acuan yang diberi. Kemudian laksanakan operasi tambah seperti biasa.

KAEDAH 9:KAEDAH DARAB BULAT

Tatacara Pengisian1 :1. Bulatan disediakan mengikut nombor soalan. Sekiranya:a. 2 digit darab 2 digit 4 bulatanb. 2 digit darab 3 digit 6 bulatanc. 3 digit darab 4 digit 12 bulatandanseterusnya2. Nombor diisi mengikut bulatan. Nombor pertama diisi dalam bulatan merah mengikut arah yang ditunjukkan.3. Nombor kedua diisi dalam bulatan ungu mengikut arah yang ditunjukkan.4. Nombor dari bulatan merah didarabkan dengan nombor dari bulatan ungu. Hasil jawapan ditulis dalam bulantan besar.

Tatacara Pengisian 2 :1. Hasil darab dalam bulatan mestilah mempunyai 2 digit. Contohnya sekiranya 2 x 3 = 6, perlu ditulis 06.2. Setiap hasil darab perlu ditambah mengikut lajur dari kanan ke kiri.

Darab Tanpa Sifir

mewakili nilai 100Dan

Darab Tanpa Sifir3 X 2 = __

x6

Darab Tanpa Sifir13 X 4 = __

x52104314 x 3 = 42Cerakinkan 14 kepada 10 dan 4Aplikasi darab konsep LUAS30Jumlah keluasan ialah 30 + 12 = 4212213024181008060798 3 4 5x261

Darab Tanpa Sifir

Mewakili nilai 1Mewakili nilai 10