penggolongan kata - kata tugas

Click here to load reader

Post on 17-Jan-2016

849 views

Category:

Documents

61 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kemahiran

TRANSCRIPT

 • 1

  htt

  p:/

  /de

  rm

  ag

  ab

  mk

  1.b

  log

  sp

  ot.

  co

  m

  Bahasa Melayu STPM Kertas 2 (910/2)

  1. Pengertian:

  Kata tugas = sejumlah morfem bebas yang tidak mempunyai makna sendiri, tetapi mempunyai tugas atau fungsi tatabahasa tertentu dalam binaan frasa, klausa, dan ayat.

  Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat ayat. 2. Fungsi:

  (a) Tugasnya adalah sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri, atau tugas-tugas lain.1

  (b) Peranannya membantu kata utama (KN, KK, KA) untuk menimbulkan makna tambahan.

  Kata Tugas Fungsi Kata bantu Memberi makna tambahan kepada KK. Kata penguat Menguatkan makna KA dari segi tingkat sifatnya.

  (c) Sesetengah kata mempunyai lebih daripada satu fungsi, bergantung pada tempat

  kehadirannya dalam frasa, klausa, dan ayat.

  Contoh Kata Tugas

  Jenis Kata Tugas

  Contoh Penggunaan dalam Frasa/Ayat

  dalam Kata sendi nama Dia tidak terlibat dalam hal itu. Kata arah Mereka bersembunyi di dalam gua.

  dengan Kata sendi nama Hadri datang dengan emaknya. Kata hubung Hadri datang dengan menaiki kereta.

  3. Ciri-ciri:

  (a) Memerlukan kata lain (kata utama) untuk berfungsi dalam frasa atau ayat

  Jenis Kata Tugas

  Contoh Kata Tugas

  Kata Utama yang Diperlukan

  Contoh Penggunaan

  Kata nafi tidak Kata kerja tidak datang bukan Kata nama bukan kami

  Kata sendi nama

  dari Kata nama dari Kelantan daripada Kata nama daripada kayu

  1 Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:249)

  A. KONSEP KATA TUGAS

  Nota PENGGAL

  2 MORFOLOGI

  PENGGOLONGAN KATA : KATA TUGAS

 • 2

  htt

  p:/

  /de

  rm

  ag

  ab

  mk

  1.b

  log

  sp

  ot.

  co

  m

  (b) Jenis kata tertutup2

  Tiada pinjaman kata hubung, kata penguat, atau kata sendi nama dalam bahasa Melayu

  Jumlahnya sangat terhad, dan sukar bertambah

  (c) Tidak dapat berfungsi sebagai unsur inti = tiada makna tersendiri, sebaliknya memerlukan kata lain untuk menimbulkan maknanya

  (d) Hampir semua kata tugas tidak dapat mengalami perubahan bentuk atau peluasan =

  tidak boleh dijadikan kata terbitan, kata ganda, dan kata majmuk.

  Berdasarkan kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat, kata tugas dipecahkan kepada empat kelompok dasar.3

  1.1 Konsep:

  Kata penyambung ayat dikenali sebagai kata hubung.

  Kata ini menghubungkan dua atau lebih binaan frasa, klausa, dan ayat.

  Penggunaan kata penyambung ayat menghasilkan bentuk ayat berlapis, dipanggil sebagai ayat majmuk.

  1.2 Bentuk:

  (a) Tunggal = terdiri daripada satu morfem bebas sahaja

  dan

  atau

  lalu

  jika

  dengan

  semenjak

  agar

  bagai

  kecuali

  2 Tatabahasa Asas (2012:203) 3 Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:250)

  B. KELOMPOK DASAR KATA TUGAS

  KATA TUGAS

  Kata Penyambung Ayat

  Kata Praklausa

  Kata Prafrasa dan Pascafrasa

  Kata Pascakata

  1. KATA PENYAMBUNG AYAT

 • 3

  htt

  p:/

  /de

  rm

  ag

  ab

  mk

  1.b

  log

  sp

  ot.

  co

  m

  (b) Bergabung = secara bercantum dan terpisah

  Bercantum Terpisah

  jikalau

  meskipun

  sedangkan

  sekiranya

  walaupun

  andai kata

  oleh sebab

  (c) Berpasangan

  bukan sahaja ... tetapi juga

  sedangkan ... tambahan pula

  baik ... mahupun

  sungguhpun ... namun

  (d) Gandaan

  moga-moga

  kalau-kalau

  seolah-olah

  seakan-akan

  1.3 Jenis Kata Penyambung Ayat:

  (a) Kata Hubung Gabungan

  Kata hubung ini menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya.

  Ayat majmuk yang terbentuk dipanggil ayat majmuk gabungan.

  Berfungsi menunjukkan: urutan, pertentangan, keserentakan, dan penjelasan.

  Urutan Pertentangan Keserentakan Penjelasan

  dan

  kemudian lalu

  namun

  sebaliknya

  tetapi

  sambil

  seraya maka

  Terdapat bentuk berpasangan:

  baik ... mahupun

  semakin ... semakin

  jangankan ... pun

  (b) Kata Hubung Pancangan

  Kata hubung pancangan menyambung klausa-klausa tak setara, iaitu klausa bebas (klausa utama atau klausa induk) dengan klausa tak bebas (klausa pancangan atau klausa kecil).

  Penggunaan kata hubung ini menghasilkan ayat majmuk pancangan.

  Jenis kata hubung pancangan:

 • 4

  htt

  p:/

  /de

  rm

  ag

  ab

  mk

  1.b

  log

  sp

  ot.

  co

  m

  (i) Kata Hubung (Pancangan) Relatif

  Kata hubung relatif (kata relatif), berfungsi menghubungkan klausa utama (klausa bebas) dengan satu klausa kecil (klausa tak bebas) lain.

  Penggunaannya menghasilkan ayat majmuk pancangan relatif (ayat relatif).

  Terdapat satu kata hubung relatif sahaja, tetapi dapat berfungsi dalam subjek dan predikat ayat.

  yang

  (ii) Kata Hubung (Pancangan) Komplemen

  Kata hubung komplemen (kata komplemen), berfungsi menghubungkan klausa tak bebas yang menjadi pelengkap pada klausa utama.

  Penggunaannya menghasilkan ayat majmuk pancangan komplemen (ayat komplemen).

  bahawa

  untuk

  (iii) Kata Hubung (Pancangan) Keterangan

  Kata hubung keterangan (kata keterangan) berfungsi menghubungkan klausa tak bebas yang menjadi keterangan pada klausa utama.

  Penggunaannya menghasilkan ayat majmuk pancangan keterangan (ayat keterangan).

  Jenis-jenis kata hubung keterangan: sebab, syarat, tujuan, harapan, cara, waktu, akibat, pertentangan, dan perbandingan.

  agar

  kerana

  setelah

  andai kata

  ketika

  sewaktu

  apabila

  meskipun

  sungguhpun

  hingga

  sekiranya

  supaya

  jika(lau)

  semasa

  tatkala

  kalau

  sementara

  untuk

  kendatip

  semoga

  walaupun

 • 5

  htt

  p:/

  /de

  rm

  ag

  ab

  mk

  1.b

  log

  sp

  ot.

  co

  m

  2.1 Konsep

  Kata praklausa = perkataan yang hadir di hadapan klausa atau ayat.

  Tugas praklausa untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, pengeyaan, atau sebagai penerang pangkal kepada klausa.

  2.2 Jenis Kata Praklausa

  (a) Kata Seru

  Kata seru = kata untuk menzahirkan perasaan, antaranya sakit, marah, hairan, kagum, gembira, dan sebagainya.

  Digunakan pada permulaan ayat seru.

  Perasaan Kata seru Contoh dalam Ayat

  Menarik perhatian

  Eh

  Hai

  Helo

  Wahai

  Eh, kamu datang!

  Hai, belum siap-siap lagi!

  Helo, tengok ke sini!

  Wahai pelajarku, rajin-rajinlah belajar!

  Kagum dan hairan

  Amboi

  Eh

  Ha

  Oh

  Wah

  Amboi, cerewetnya orang tua itu!

  Eh, pelik benar!

  Ha, tidak percaya aku!

  Oh Tuhan, semuanya kehendak-Mu!

  Wah, tangkas betul dia!

  Kesakitan Aduh Aduh, sakitnya gigiku!

  Kesedihan Aduh

  Aduhai

  Aduh, tidak sanggup melihatnya!

  Aduhai, malang benar nasib kita!

  Sesal dan kecewa

  Ah

  Alahai

  Ah, masih seperti dulu!

  Alahai, teruslah kita tertunggu-tunggu di sini!

  Kelegaan Syukur

  Alhamdulillah

  Syukur, kamu selamat!

  Alhamdulillah, doa kita dimakbulkan!

  Kebencian dan marah

  Cis

  Nah

  Cis, kurang ajar betul!

  Nah, kamu rasakan sakitnya kena tipu!

  Harapan Oh

  Wahai

  Ya

  Oh kekasihku, kembalilah segera!

  Wahai Tuhan, kasihanilah hambamu ini!

  Terkejut Alamak

  Eh

  Wah

  Alamak, aku terlupa mengambil wang itu!

  Eh, kamu rupa-rupanya!

  Wah, murahnya!

  Tahniah Syabas Syabas, kamu berjaya akhirnya!

  2. KATA PRAKLAUSA

 • 6

  htt

  p:/

  /de

  rm

  ag

  ab

  mk

  1.b

  log

  sp

  ot.

  co

  m

  (b) Kata Tanya

  Kata tanya = perkataan untuk menanyakan atau menyoal sesuatu berkenaan orang, benda, tempat, cara, jumlah, masa, sebab, hal, dan sebagainya.

  Termasuk dalam kata tanya ialah kata ganti nama tanya.

  Kata jenis ini hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat.

  Jika digunakan pada permulaan ayat songsang, kata tanya hendaklah disertakan dengan penegas -kah.

  Bagaimana

  Berapa

  Bila

  Mengapa

  Apa

  Mana

  Siapa

  (c) Kata Perintah

  Kata perintah = kata berupa arahan, larangan, ajakan, harapan, silaan, dan permintaan, yang digunakan untuk menimbulkan tindak balas daripada orang yang dikenakan perintah.

  Kata perintah digunakan pada permulaan ayat perintah dan boleh menerima penegas -lah.

  Permintaan Silaan Larangan Ajakan4 Pembiaran5

  Minta

  Mohon

  Tolong

  Jemput

  Sila

  Sudi

  Jangan

  Tak usah

  Usah

  Ayuh

  Jom

  Mari

  Biar

  (d) Kata Pembenar

  Kata pembenar = perkataan yang digunakan untuk mengesahkan atau menyokong kesahihan sesuatu penyataan.

  Benar

  betul

  Ya

  (e) Kata Pangkal Ayat

  Kata pangkal ayat = perkataan ya