pengenalan organ penting

41
BULAN SABIT MERAH BULAN SABIT MERAH MALAYSIA MALAYSIA Pengenal Pengenal an an Organ- Organ- organ organ

Upload: tuan-haroun

Post on 22-May-2015

15.079 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Pengenalan Pengenalan Organ-organ Organ-organ

PentingPenting

Page 2: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

JANTUNGJANTUNG

Page 3: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

JantungJantung atau dalam bahasa Inggeris dikenali atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai sebagai heartheart ( (Latin, , corcor) merupakan organ ) merupakan organ berongga yang berfungsi mengepam berongga yang berfungsi mengepam darah melalui saluran darah dengan denyutan yang melalui saluran darah dengan denyutan yang sekata yang berulang-ulang. Istilah sekata yang berulang-ulang. Istilah kardiumkardium bermaksud berkaitan dengan jantung, berasal bermaksud berkaitan dengan jantung, berasal dari perkataan dari perkataan Greek kardiakardia untuk "jantung". untuk "jantung".

Page 4: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Dalam Dalam tubuh manusia, jantung terletak , jantung terletak sebelah kiri sedikit dari tengah dada, dan di sebelah kiri sedikit dari tengah dada, dan di belakang tulang dada (belakang tulang dada (sternumsternum). Ia diselaputi ). Ia diselaputi oleh kantung yang dikenali sebagai oleh kantung yang dikenali sebagai perikardium dan dikelilingi oleh dan dikelilingi oleh peparu. . Secara purata, jantung orang dewasa Secara purata, jantung orang dewasa mempunyai berat sekitar 300-350 mempunyai berat sekitar 300-350 g. Ia terdiri . Ia terdiri dari empat ruang, dua atrium di atas dan dua dari empat ruang, dua atrium di atas dan dua ventrikel di bawah.ventrikel di bawah.

Page 5: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Page 6: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Dinding otot yang tebal (Dinding otot yang tebal (septum) ) membahagikan atrium dan ventrikel kanan membahagikan atrium dan ventrikel kanan dari atrium dan ventrikel kiri. Ia memisahkan dari atrium dan ventrikel kiri. Ia memisahkan darah beroksigen dan terdeoksigen dari beroksigen dan terdeoksigen dari bercampur. Injap antara atrium dan ventrikel bercampur. Injap antara atrium dan ventrikel hanya membenarkan aliran darah secara satu hanya membenarkan aliran darah secara satu hala dari atrium ke ventrikel.hala dari atrium ke ventrikel.

Page 7: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Page 8: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Ventrikel adalah bahagian jantung yang Ventrikel adalah bahagian jantung yang mengepam darah ke seluruh tubuh termasuk mengepam darah ke seluruh tubuh termasuk paru-paru. Dinding ventrikel adalah lebih tebal paru-paru. Dinding ventrikel adalah lebih tebal berbanding atrium, dan pengecutan dinding berbanding atrium, dan pengecutan dinding ventrikel adalah lebih penting bagi ventrikel adalah lebih penting bagi memastikan memastikan darah mengalir. mengalir.

Page 9: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Ventrikel kiri adalah lebih tebal berbanding Ventrikel kiri adalah lebih tebal berbanding kanan. Ini disebabkan oleh keperluan untuk kanan. Ini disebabkan oleh keperluan untuk mengenakan tekanan yang tinggi bagi mengenakan tekanan yang tinggi bagi mengatasi rintangan yang dikenakan oleh mengatasi rintangan yang dikenakan oleh tubuh. Ventrikel kanan hanya perlu tubuh. Ventrikel kanan hanya perlu mengepam darah ke mengepam darah ke peparu, jadi ia tidak , jadi ia tidak memerlukan otot dinding yang kuat.memerlukan otot dinding yang kuat.

Page 10: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Ini juga diperlukan kerana dua sebab lain: Ini juga diperlukan kerana dua sebab lain: – 1) 1) kapilari peparu adalah lemah; tekanan tinggi peparu adalah lemah; tekanan tinggi

akan merosakkan kapilari tersebut dan akan merosakkan kapilari tersebut dan

– 2) aliran darah yang perlahan adalah diperlukan 2) aliran darah yang perlahan adalah diperlukan bagi memberi masa untuk pertukaran gas antara bagi memberi masa untuk pertukaran gas antara darah dan peparu.darah dan peparu.

Page 11: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Dinding jantung terdiri daripada tiga lapisan. -perikardium (pericardium), – fibrous pericardium (luar) dan – serous pericardium (dalam).

myokardium (myocardium),- lapisan yang paling tebal dan terdiri daripada otot jantung. Ia membentuk majoriti keseluruhan dinding jantung.

Page 12: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• endokardium (endocardium)- merupakan lapisan terdalam yang terdiri daripada sel epitelium leper dan tisu penyambung.

• Bekalan darah yang banyak diperlukan untuk membekalkan nutrien, terutama oksigen, kepada jantung. Darah ini dibekalkan oleh arteri koronari kiri dan kanan, yang bercabang keluar dari aorta. Bekalan darah kepada jantung dipanggil kitaran darah koronari

Page 13: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Penyakit JantungPenyakit JantungBidang kajian mengenai jantung dikenali sebagai Bidang kajian mengenai jantung dikenali sebagai kardiologi. Penyakit penting . Penyakit penting bagi jantung termasuk:bagi jantung termasuk:

1.Penyakit jantung koronari merupakan kekurangan bekalan oksigen kepada merupakan kekurangan bekalan oksigen kepada otot jantung Ia menyebabkan sakit dada teruk dan ketidak selesaan yang otot jantung Ia menyebabkan sakit dada teruk dan ketidak selesaan yang dikenali sebagai dikenali sebagai angina..2.2.Myocardial infarctionMyocardial infarction atau umumnya dikenali sebagai atau umumnya dikenali sebagai sakit jantung berlaku berlaku disebabkan kematian sel jantung akibat kitaran darah kepada jantung disebabkan kematian sel jantung akibat kitaran darah kepada jantung terganggu. Penyakit jantung koronari yang berterusan akan menyebabkan terganggu. Penyakit jantung koronari yang berterusan akan menyebabkan sakit jantung.sakit jantung.3.3.Congestive heart failureCongestive heart failure atau kegagalan jantung adalah kehilangan daya atau kegagalan jantung adalah kehilangan daya pam jantung.pam jantung.4.Endokarditis, , myokarditis dan dan perikarditis adalah keradangan jantung. adalah keradangan jantung.5.5.Arrhythmia kardiak (Arrhythmia kardiak (cardiac arrhythmiacardiac arrhythmia) adalah ketidaktentuan degupan ) adalah ketidaktentuan degupan jantung.jantung.

Page 14: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

HATI

Page 15: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Hati manusia dewasa mempunyai berat antara Hati manusia dewasa mempunyai berat antara 1.3 - 3.0 kilogram. Ia adalah organ lembut 1.3 - 3.0 kilogram. Ia adalah organ lembut berwarna perang kemerahan. Hati merupakan berwarna perang kemerahan. Hati merupakan organ kedua terbesar manusia (organ terbesar organ kedua terbesar manusia (organ terbesar adalah kulit) dan kelenjar terbesar dalam adalah kulit) dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia.tubuh manusia.

Page 16: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Ia terletak di bawah diafragma di sebelah Ia terletak di bawah diafragma di sebelah kanan badan manusia. Sebahagian besar kanan badan manusia. Sebahagian besar permukaan hati terletak di dalam sangkar permukaan hati terletak di dalam sangkar toraks bagi melindunginya daripada toraks bagi melindunginya daripada kecederaan. ia juga menjadi alas bagi pundi kecederaan. ia juga menjadi alas bagi pundi hempedu yang menyimpan hempedu.hempedu yang menyimpan hempedu.

Page 17: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Page 18: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Secara anatomi, hati dapat dibahagikan Secara anatomi, hati dapat dibahagikan kepada empat lobus iaitu lobus kanan (kepada empat lobus iaitu lobus kanan (right right lobelobe), lobus kiri (), lobus kiri (left lobeleft lobe), ), caudate lobecaudate lobe, dan , dan quadrate lobequadrate lobe. .

Page 19: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Page 20: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Berikut adalah fungsi-fungsi hati:Berikut adalah fungsi-fungsi hati:

• Mengawal aras glukosa darah dengan menyimpan Mengawal aras glukosa darah dengan menyimpan glikogen di dalam hati.glikogen di dalam hati.

• Menyimpan vitamin dan garam mineral tertentu.Menyimpan vitamin dan garam mineral tertentu.• Mengawalatur metabolisme karbohidrat, lipid dan Mengawalatur metabolisme karbohidrat, lipid dan

asid amino.asid amino.• Menghasilkan hempedu yang akan disimpan di dalam Menghasilkan hempedu yang akan disimpan di dalam

pundi hempedu.pundi hempedu.

Page 21: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Menghasilkan protein-protein plasma tertentu Menghasilkan protein-protein plasma tertentu seperti albumin. seperti albumin.

• Menghasilkan faktor-faktor pembekuan darah.Menghasilkan faktor-faktor pembekuan darah.• Menyahtoksik bahan-bahan beracun terutama dadah Menyahtoksik bahan-bahan beracun terutama dadah

dan bahan-bahan bernitrogen seperti ammonia.dan bahan-bahan bernitrogen seperti ammonia.• Sebagai tempat penghasilan sel-sel darah merah Sebagai tempat penghasilan sel-sel darah merah

fetus. fetus. • Menguraikan molekul hemoglobin tua.Menguraikan molekul hemoglobin tua.• Menyingkirkan hormon-hormon berlebihan.Menyingkirkan hormon-hormon berlebihan.

Page 22: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

SISTEM SARAFSISTEM SARAF

Page 23: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Sistem saraf berfungsi untuk menyelaras dan mengawal sistem-sistem tubuh.

• Sistem saraf terbahagi kepada dua, iaitu:-– Sistem Saraf Pusat– Sistem Saraf Periferi

Page 24: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Komponen saraf pusat:

– Otak - Brain– Saraf Tunjang – Spinal Chord

Page 25: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Otak berfungsi sebagai tempat untuk mentafsir maklumat.

• Terbahagi kepada:1. Serebrum2. Serebelum3. Medula Oblongata

Page 26: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Page 27: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Page 28: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Berfungsi sebagai:– Tempat kawalan saraf / impuls dan tafsir impuls.

– Pusat intelek, ingatan dan kewarasan.– Pusat kawalan pergerakan.– Pusat kawalan deria (sentuhan, penglihatan, bau,

pendengaran).– Mengawal tindakan terkawal.

Page 29: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Page 30: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Berfungsi sebagai tempat:–Menyelaras pergerakan badan.–Mengawal keseimbangan badan.

Page 31: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Page 32: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Medula Oblongata adalah penyambung saraf tunjang ke otak.

• Ianya berfungsi :– Mengawal tindakan luar kawalan.– Kadar denyutan jantung.– Kadar repirasi (pernafasan).– Kadar peristalsis (pergerakan salur esofagus).– Pengembangan dan pengecutan salur darah.– Bersih, batuk, muntah.

Page 33: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Page 34: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Bermula dari Medula Oblongata hingga ke hujung ruangan tulang belakang.

• Saraf tunjang bukan sebahagian tulang vertebrata.

• Bahagian dalam saraf tunjang terdiri daripada jirim kelabu (badan sel).

• Bahagian luar saraf tunjang terdiri daripada jirim putih (gentian saraf).

Page 35: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA• Di sepanjang saraf tunjang terdapat 31 pasang saraf spina.

• Saraf spina terbahagi kepada dua:– Akar dorsal– Akar ventral

Page 36: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

• Fungsi saraf tunjang:

– Menghubungkan otak ke seluruh badan.– Pusat tindakan pantulan.

Page 37: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA

1. Sistem saraf Sistem saraf AutonomiAutonomi 2. Sistem saraf 2. Sistem saraf SomatikSomatik1.1 Sistem saraf 1.1 Sistem saraf simpatetik simpatetik 1.2 Sistem 1.2 Sistem saraf saraf ParasimpatetikParasimpatetik

1.3a Sistem 1.3a Sistem saraf Kranialsaraf Kranial1.2a Sistem 1.2a Sistem saraf Spinasaraf Spina1.1a Sistem 1.1a Sistem saraf Spinasaraf Spina

2.1 Urat Saraf 2.1 Urat Saraf Otak/KranialOtak/Kranial

2.2 Urat Saraf 2.2 Urat Saraf Tunjang/SpinaTunjang/Spina

Page 38: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA1. Sistem saraf Autonomi- Mengawal tindakan luar kawalan badan manusia.• Merupakan sistem saraf luar kawal seperti peristalsis (pergerakan kembang kuncup otot secara beritma untuk menolak makanan sepanjang salur pencernaan) & rembesan kelenjar (Bahan kimia yang dihasilkan oleh kelenjar organ pencernaan bagi melakukan fungsi tertentu).

Contoh gambar :Peristalsis

Page 39: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIAKesan Ransangan AutonomikOrgan Simpatetik ParasempatetikKelenjar peluh Rembes peluh Tiada kesanKelenjar air liur Mukus (Pekat) Serous (Cair)Otot iris mata Pupil (anak mata) membesar Pupil (anak mata) mengecilOtot jantung Denyutan menaik Denyutan menurunOtot saluran darah menguncup MembesarKelenjar pencernaan -Tiada rembesan-- menahankan peristalsis-Ada rembesan-- meransangkan peristalsisOtot bronkus Saiz membesar Saiz mengecilOtot pundi kencing Relaks Mengecut

Page 40: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA2. Sistem Somatik- Mengawal tindakan terkawal dalam badan manusia.• Urat Saraf otak/Kranial

Cth : 1. Olfactory Jenis : Deria Taburan : Mukus membran hidung (Bau) 2. Optic Jenis : Deria Taburan : retina mata (Penglihatan) 3. Abducens Jenis : motor Taburan : otot rectartor & lat.rectus mata.

• Urat Saraf Tunjang/SpinaTerdiri daripada :- Servikum (Cervical)- Toraks (Thoracic)- Lumbar (Lower back)- Sakrum (Sacral)- Kauda (Coccygeal)

Page 41: Pengenalan organ penting

BULAN SABIT MERAH MALAYSIABULAN SABIT MERAH MALAYSIA