pengenalan kepada sektor tenaga, polisi dan perundangan kecekapan tenaga elektrik

44
Oleh: ZAINI ABDUL WAHAB Ketua Unit Demand Side Management Jabatan Kawalselia Ekonomi dan Pembangunan Industri SURUHANJAYA TENAGA Tarikh: 26 Ogos 2008 Tempat : Institut Pembangunan Kompetensi JPS, Ipoh PENGENALAN KEPADA SEKTOR TENAGA, POLISI DAN PERUNDANGAN KECEKAPAN TENAGA ELEKTRIK ENERGY EFFICIENCY INFORMATION SHARING SERIES

Upload: zaini-abdul-wahab

Post on 22-Nov-2014

633 views

Category:

Business


9 download

DESCRIPTION

The materials when I just started to head the Demand Side Management Unit in Malaysia to increase awareness on energy management at the public sector. The focus was to get them to understand the overall policies and legal status related to energy efficiency in Malaysia

TRANSCRIPT

Page 1: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

Oleh:

ZAINI ABDUL WAHAB

Ketua Unit Demand Side Management

Jabatan Kawalselia Ekonomi dan Pembangunan Industri

SURUHANJAYA TENAGA

Tarikh: 26 Ogos 2008

Tempat : Institut Pembangunan Kompetensi JPS, Ipoh

PENGENALAN KEPADA SEKTOR TENAGA,

POLISI DAN PERUNDANGAN

KECEKAPAN TENAGA ELEKTRIK

ENERGY EFFICIENCY INFORMATION

SHARING SERIES

Page 2: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

SKOP KANDUNGAN

SUMBER DAN PENGGUNAAN TENAGA

STRUKTUR INDUSTRI TENAGA ELEKTRIK

SURUHANJAYA TENAGA DAN FUNGSI-FUNGSINYA

POLISI-POLISI TENAGA DAN KECEKAPAN TENAGA

PERUNDANGAN BERKAITAN PENGGUNAAN TENAGA

ELEKTRIK DENGAN CEKAP

CADANGAN PENGENALAN PERATURAN-PERATURAN

PENGURUSAN TENAGA ELEKTRIK DENGAN CEKAP

PROGRAM KECEKAPAN TENAGA YANG DILAKSANAKAN

OLEH KERAJAAN

Page 3: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PERGERAKAN HARGA

MINYAK MENTAH DUNIA

Page 4: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PERGERAKAN HARGA GAS ASLI

Page 5: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PERGERAKAN HARGA

ARANG BATU DUNIA

Page 6: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

DATA-DATA UTAMA EKONOMI DAN TENAGA

Page 7: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

CORAK KDNK, BEKALAN TENAGA UTAMA DAN

PERMINTAAN TENAGA

Page 8: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

CORAK KDNK DAN PENGGUNAAN ELEKTRIK

Page 9: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

CORAK BEKALAN TENAGA KOMERSIL

Page 10: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PENGGUNAAN TENAGA MENGIKUT SEKTOR

Page 11: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PENGGUNAAN TENAGA MENGIKUT

JENIS BAHAN API

Page 12: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PENGELUARAN DAN SIMPANAN MINYAK

SETAKAT 1 JANUARI 2006

Page 13: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PENGGUNAAN MENGIKUT JENIS

PRODUK PETROLEUM 2006

Page 14: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

SIMPANAN DAN PENGELUARAN

GAS ASLI 2005

Page 15: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PENGGUNAAN GAS ASLI DI MALAYSIA 2006

Page 16: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PENGGUNAAN GAS ASLI MENGIKUT SEKTOR

Page 17: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PENGELUARAN DAN SIMPANAN ARANG

BATU SETAKAT 31 DISEMBER 2006

Page 18: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PENGGUNAAN ARANG BATU DI MALAYSIA

(TAN METRIK) PADA 2006

Page 19: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

KAPASITI TERPASANG TENAGA

ELEKTRIK SETAKAT 31 DISEMBER 2006 (MW)

Page 20: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PECAHAN TENAGA ELEKTRIK (PENJANAAN,

PENGGUNAAN, PEMINTAAN PUNCAK DAN MARGIN SIMPANAN)

Page 21: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PENGGUNAAN ELEKTRIK

MENGIKUT SEKTOR PADA 2006

Page 22: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

CORAK PENGGUNAAN ELEKTRIK

MENGIKUT SEKTOR

Page 23: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

STRUKTUR INDUSTRI TENAGA ELEKTRIK

PENJANAAN

PENGHANTARAN

PENGAGIHAN

TNB,PENJANA BEBAS,

SESCO

TNB,SESB,SESCO

SURUHANJAYA TENAGA (SEMENANJUNG,

SABAH), MERINYU PEMERIKSA ELEKTRIK

(SARAWAK)

SEKTOR INDUSTRI,

BANGUNAN

KOMERSIL &

DOMESTIK

LOSSES LOSSES

LOSSES

Page 24: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PENUBUHAN SURUHANJAYA TENAGA

Akta Suruhanjaya Tenaga diluluskan di perlimen pada tahun 2001 untuk menyediakan Suruhajaya Tenaga yang bebas untuk mengambilalih fungsi yang dijalankan oleh Jabtan Bekalan Elektrik dan Gas.

Suruhanjaya Tenaga ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 pada 1 Mei 2001 dab mula beroperasi sepenuhnya pada 2 Januari

Bertanggungjawab dan berperanan untuk mengawalselia aktiviti perbekalan tenaga, menguatkuasakan undang-undang perbekalan tenaga dan menggalakkan pembangunan yang lebih pesat dalam industri tenaga. .

Visi Menjadi badan kawalselia yang diiktiraf efektif serta berpengaruh dalam hal ehwal tenaga secara berterusan.

Misi

Untuk mengimbangi keperluan pengguna dan pembekal tenaga serta memastikan pembekalan yang selamat dan berdaya harap pada harga yang berpatutan, melindungi kepentingan awam, menggalakkan pembangunan ekonomi dan persaingan dalam persekitaran yang sihat.

Page 25: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

SURUHANJAYA TENAGA

1. KAWALSELIA EKONOMI

Sokongan terhadap penjanaan, penghasilan, penghantaran, pengagihan bekalan dan penggunaan elektrik secara efisien dan ekonomikal termasuk juga dalam industri bekalan gas serta penggunaan bekalan gas melalui saluran paip: Memangkin serta menjaga saingan;

Mewujudkan pasaran tenaga yang efisien dan saksama atau dalam situasi tiada saingan dalam pasaran tenaga, tidak berlaku kes memonopoli dalam aspek penjanaan, penghasilan, pengagihan, dalam industri bekalan elektrik dan gas. Pengeluaran lesen, penguatkuasaan syarat lesen dan aplikasinya, serta memastikan peraturan dipatuhi.

2. TARIF

Bertanggungjawab untuk memastikan tarif elektrik adalah berpatutan serta tidak membebankan pengguna, sektor industri dan komersil.

Page 26: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

SURUHANJAYA TENAGA

3. KAWALSELIA TEKNIKAL

Untuk mencapai sistem yang boleh harap, sistem yang selamat, amalan yang telus dan adil dipraktis oleh operator pengagihan dan grid. Peraturan ini juga dikenalkan bagi pembangunan dan penguatkuasaan standard dan kod etika teknikal.

4. PERLINDUNGAN PENGGUNA

Mementingkan kuasa pengguna dan pada masa yang sama memastikan terdapat prosedur perlindungan dalam kes-kes bermasalah seperti kemampuan pengguna terhadap perkhidmatan dan kewujudannya.

3. PERATURAN KESELAMATAN

Melindungi seseorang dari bahaya yang bakal wujud dari penjanaan, penghasilan, penghantaraan dan pengagihan bekalan elektrik seperti termaktub dalam akta bekalan elektrik. Ia juga bertujuan melindungi seseorang dari bahaya yang bakal wujud dari penghantaran bekalan gas melalui saluran paip dan pengunaan gas seperti yang termaktub di bawah akta bekalan gas.

Page 27: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

POLISI TENAGA KEBANGSAAN

OBJEKTIF PERBEKALAN Untuk mempastikan peruntukan bekalan yang mencukupi, terjamin dan berkesan dari segi kos melalui pembangunan sumber tenaga sedia ada merangkumi tenaga yang tidak boleh diperbaharui(fossil fuels) dan tenaga boleh diperbaharui menggunakan pilihan kos yang terkini dan kepelbagaian bekalan dari dalam dan luar negara.

OBJEKTIF PENGGUNAAN Untuk mempromosi penggunaan tenaga yang cekap dan tidak menggalakan pembaziran dan corak penggunaan yang tidak produktif

OBJEKTIF ALAM SEKITAR Untuk meminimumkan kesan-kesan negatif daripada pengeluaran , pemindahan, penukaran , penggunaan tenaga terhadap alam sekitar.

Page 28: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

POLISI GUNA HABIS/PENGURANGAN

KEBANGSAAN (NATIONAL DEPLETION POLICY)

Polisi ini diperkenalkan dalam tahun 1980 untuk melindungi simpanan minyak

yang semakin berkurangan dan tujuan-tujuan utamanya yang lain ialah :-

Untuk lapangan-lapangan minyak utama yang mempunyai lebih daripada 400 juta tong minyak yang sedia ada menghadkan pengeluaran sehingga 1.75% daripada minyak sedia ada. Pada tahun 1985, polisi ini disemak semula dan had dinaikkan kepada 3%. Hasil daripada polisi ini, jumlah pengeluaran minyak mentah dihadkan kepada lebih kurang 650,000 tong sehari. Dengan kadar pengeluaran semasa, jumlah simpanan minyak yang dikenalpasti dijangka akan bertahan sehingga 16 tahun lagi (tanpa penemuan sumber-sumber simpanan minyak baru

Polisi tersebut kemudiannya telah dipanjangkan daripada minyak mentah ke simpanan gas asli. Had atas sebanyak 2000 juta kaki padu standard sehari dikenakan di Semenanjung Malaysia. Pada kadar pengeluaran sekarang, simpanan gas asli yang diketahui dijangka akan bertahan sehingga kira-kira 70 tahun.

Page 29: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

RANCANGAN MALAYSIA KE-9

(2006-2010) Bab 19 : Pembangunan Tenaga Lestari (Kecekapan Tenaga) Menekankan kepentingan inisiatf kecekapan tenaga treutamanaya dalam

sektor industri dan komersil

Prgogram-program yang dirancangn dalam RMK9

Penggunaan lampu dan sistem penyaman udara cekap tenaga yang lebih meluas di sektor

industri dan komersil

Mengadakan sistem pengurusan tenaga untuk bangunan

Pengenalan dan penguatkuasaan Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik Dengan Cekap

Pindaan terhadap Undang-Undang Bangunan Seragam(UBBL) untuk memasukkan ciri-ciri

kecekapan tenaga

Menambahkan pelabelan cekap tenaga untuk kelengkapan elektrik

Promosi dan kempen untuk penggunaan motor cekap tenaga (HEMs) yang lebih meluas

Menjalankan audit tenaga ke atas bangunan kerajaan dan promosi penggunaan yang lebih

meluas untuk lampu dan sistem penyaman udara cekap tenaga

Penambahbaikan insentif fiskal dan kewangan yang sedia ada seperti elaun pelaburan, taraf

perintis, pengecualian cukai jualan dan duti import.

Pembangunan kursus-kursus yang sesuai berkenaan kecekapan tenaga di IPT

Pembangunan kursus khas untuk meningkatkan keupayaan syarikat perkhidmatan tenaga (ESCO)

atau profesional dalam bidang pengurusan tenaga

Inisiatif dan sokongan untuk membangunkan kepakaran tempatan dan pembuatan kelengkapan

dan mesin cekap tenaga sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi

Page 30: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

AKTA SURUHANJAYA TENAGA 2001

Seksyen 14 (1)Suruhanjaya hendaklah mempunyai segala fungsi yang dipertanggungjawabkan di bawah undang-undang pembekalan tenaga dan hendaklah juga mempunyai fungs-fungsi berikut:

(g) menggalakkan kecekapan, keekonomian dan keselamatan dalam penjanaan, pengeluaran, penghantaran, pengagihan, pembekalan dan penggunaan elektrik dan dalam pembekalan gas melalui talian paip dan penggunaan gas yang dibekalkan melalui talian paip.

(i) menggalakkan penggunaan tenaga dapat diperbaharui dan penjimatan tenaga tidak dapat diperebaharui.

Page 31: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

Bahagian II - Fungsi, tugas dan kuasa Suruhanjaya

Subseksyen 4 (la) - untuk menggalakkan penggunaan

elektrik dengan cekap

Page 32: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

Bahagian VA - Penggunaan Elektrik Dengan Cekap

Seksyen 23A : Menteri boleh, dari masa ke semasa, menetapkan

standard, spesifikasi, amalan dan langkah yang hendaklah diterima

dan diamalkan dan apa-apa perkara lain berkenaan dengan

penggunaan elektrik dengan cekap.

Page 33: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

Bahagian VA - Penggunaan Elektrik Dengan Cekap

Seksyen 23B : Tiada seorang pun boleh menggunakan atau

mengendalikan mana-mana pepasangan melainkan jika pepasangan

itu memenuhi kehendak sebagaimana ditetapkan berkenaan dengan

penggunaan elektrik dengan cekap

Page 34: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

Bahagian VA - Penggunaan Elektrik Dengan Cekap

Seksyen 23C : Tiada seorang pun boleh mengilang, mengimport,

menjual atau menawarkan untuk menjual atau memajakkan mana-

mana kelengkapan melainkan jika kelengkapan itu memenuhi

kehendak sebagaimana yang ditetapkan berkenaan dengan

penggunaan elektrik dengan cekap

Page 35: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994

Peraturan 46 – Kelayakan Menjadi Jurutera Perkhidmatan Elektrik

Subperaturan 46 (2) Sebelum sesuatu Perakuan Kekompetenan sebagai seorang Jurutera Perkhidmatan Elektrik dikeluarkan kepada seseorang, dia hendaklah menghadiri temuduga profesional yang dijalankan oleh Suruhanjaya dan hendaklah memuaskan hati Suruhanjaya bahawa –

(a) dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang penyenggaraan dan pembaikan, baik pulih dan servis, penentukuran, ujian dan melengkapkan kelengkapan, termasuklah prinsip-prinsip pengendalian kelengkapan yang digunakan untuk penjanakuasaan, penghantaran, pengagihan, penggunaan, perlindungan dan pemeteran dalam pepasangan elektrik dan pengurusan tenaga dengan cekap

Page 36: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994

Peraturan 47 - Kelayakan Untuk Menjadi Jurutera Elektrik Kompeten

Subperaturan 47 (2) Sebelum sesuatu Perakuan Kekompetenan sebagai seorang Jurutera Elektrik dikeluarkan kepada seseorang, dia hendaklah menghadiri temuduga profesional yang dijalankan oleh Suruhanjaya dan hendaklah memuaskan hati Suruhanjaya bahawa –

(a) dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang amalan kejuruteraan elektrik moden , termasuklah prinsip-prinsip pengendalian kelengkapan yang digunakan untuk penjanakuasaan, penghantaran, pengagihan, penggunaan, perlindungan dan pemeteran dalam pepasangan elektrik dan pengurusan tenaga dengan cekap

Page 37: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994

Peraturan 48 – Kelayakan Untuk Menjadi Penyelia Elektrik

Subperaturan 48 (2) Sebelum sesuatu Perakuan Kekompetenan sebagai seorang Penyelia Elektrik dikeluarkan kepada seseorang, dia hendaklah menghadiri temuduga yang dijalankan oleh Suruhanjaya dan hendaklah memuaskan hati Suruhanjaya bahawa –

(a) dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang amalan kejuruteraan elektrik moden , termasuklah prinsip-prinsip pengendalian kelengkapan yang digunakan untuk penjanakuasaan, penghantaran, pengagihan, penggunaan, perlindungan dan pemeteran dalam pepasangan elektrik dan pengurusan tenaga dengan cekap

Page 38: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

CADANGAN PENGENALAN PERATURAN-PERATURAN

PENGURUSAN TENAGA ELEKTRIK DENGAN CEKAP

Pemegang-pemegang lesen perbekalan/pengguna elektrik melaporkan

kepada Suruhanjaya Tenaga mana-mana pepasangan yang mengggunakan tenaga elektrik melebihi jumlah tertentu

Pemegang-pemegang lesen pepasangan penjanaan elektrik melaporkan kepada Suruhanjaya Tenaga sekiranya kuantiti yang dijana telah melebihi jumlah tertentu

Keperluan pemegang-pemegang lesen untuk melantik pengurus tenaga di pepasangan masing-masing

Tanggungjawab pengurus tenaga yang dilantik untuk menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan berkaitan penggunaan tenaga dengan cekap

Keperluan mengemukakan laporan berkenaan kecekapan tenaga di pepasangan kepada Suruhanjaya Tenaga

Page 39: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PROGRAM KECEKAPAN TENAGA

YANG DILAKSANAKAN OLEH KERAJAAN

1. PELABELAN CEKAP TENAGA OLEH SURUHANJAYA TENAGA

Wajib: Ujian dan label SIRIM prestasi tenaga kelengkapan

elektrik

Ballast lampu kalimantang

Kipas domestik

Sukarela : Label cekap tenaga kelengkapan dan peralatan oleh

pengeluar

Motor cekap tenaga (HEM)

Penarafan “STAR” untuk peti sejuk domestik

Page 40: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PROGRAM KECEKAPAN TENAGA

YANG DILAKSANAKAN OLEH KERAJAAN

2. PENYEDIAAN DAN PENERBITAN BUKU PANDUAN KECEKAPAN

TENAGA

Panduan Audit Tenaga untuk indusri dan bangunan komersil oleh

Pusat Tenaga Malaysia(PTM).

Panduan Kecekapan Tenaga Peralatan Elektrik Untuk Industri

(transformer, motor, pam, kipas, blower,air compressor,

chiller, cooling tower,lampu) oleh PTM.

Panduan Kecekapan Tenaga Peralatan Thermal Untuk Industri(

boiler,thermal oil heater, liquid absorption chiller, heat

exchanger, cogeneration system) oleh PTM.

Panduan kecekapan tenaga di rumah dan pejabat oleh

Suruhanjaya Tenaga.

Page 41: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PROGRAM KECEKAPAN TENAGA

YANG DILAKSANAKAN OLEH KERAJAAN

3. PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN REKABENTUK CEKAP TENAGA

Bangunan Low Energy Office(LEO) Kementerian Tenaga, Air

Dan Komunikasi, Putrajaya

Bangunan Zero Energy Office (ZEO) Pusat Tenaga Malaysia,

Bangi

Bangunan “Diamond” Ibu pejabat Suruhanjaya Tenaga ,

Putrajaya

Pembinaan bangunan baru kerajaan dengan ciri-ciri cekap

tenaga oleh JKR

Page 42: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

PROGRAM KECEKAPAN TENAGA

YANG DILAKSANAKAN OLEH KERAJAAN

4. PROMOSI DAN KEMPEN KESEDARAN

Artikel Dan Iklan Dalam Akhbar-akhbar Utama

Penganjuran Energy Month oleh KTAK

Suruhanjaya Tenaga:-

Kempen Penggunaan HEM dan peti sejuk cekap tenaga dengan

label STAR di semua media

Ceramah kecekapan tenaga untuk semua sektor

Pameran kecekapan tenaga

Page 43: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

HUBUNGI KAMI

Alamat :Suruhanjaya Tenaga

Tingkat 13, Menara TH Perdana

Maju Junction, 1001

Jalan Sultan Ismail

50250 Kuala Lumpur

Tel: 03 2612 5400/5536/5532 Faks: 03 26951776

Laman web: www.st.gov.my

E-mel: [email protected]

[email protected]

Page 44: Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

SOAL - JAWAB

?