pengeluaran sem 1

Download PENGELUARAN SEM 1

Post on 06-Jun-2015

8.483 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MODUL PEMBELAJARAN

PENGAJIAN PERNIAGAAN

PENGELUARANSEMESTER 1Disediakan Oleh: Faridah Mariani Binti Johari Jabatan Kemahiran Hidup Institut Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru.

PENGELUARAN1. 2. 3. 4.

Definisi Latarbelakang Bidang Pengeluaran Kepentingan Pengurusan Pengeluaran Cabaran Pengurus Pengeluaran Perhubungan Jabatan Pengeluaran dgn Jabatan LainPengeluaran 2

5. 6.

fmj/IPTI

PENGELUARAN1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Proses Pengeluaran Perancangan Jenis-jenis Pengeluaran Kawalan Kualiti Kawalan Inventori Penyenggaraan Peralatan Konsep Pengurusan Pengeluaran ModenPengeluaran 3

fmj/IPTI

Definisi

Pengurusan melibatkan aktiviti1. 2. 3. 4. 5.

Perancangan Penyusunan Penstafan Pengarahan Pengawalan

Pengeluaran melibatkan aktiviti penghasilan barang atau perkhidmatan.Pengeluaran 4

fmj/IPTI

Pengurusan pengeluaran melibatkan:1. 2. 3. 4. 5.

Perancangan Penyusunan Penstafan Pengarahan Pengawalan

Penghasilan barang atau perkhidmatan untuk memastikan proses pengeluaran barangan berlaku secara sistematik, tersusun dan mencapai matlamat.Pengeluaran 5

fmj/IPTI

Tujuan PengeluaranUntuk menghasilkan barang dan perkhidmatan yang ditempah oleh jabatan pemasaran untuk memenuhi kehendak pelanggan.

fmj/IPTI

Pengeluaran

6

Evolusi Pengurusan Pengeluaran

Bermula sekitar tahun 1700-an, selepas Revolusi Perindustrian di Eropah. Revolusi Perindustrian ini telah mengubah cara bekerja di Eropah. Sebelumnya, buruh dan pekerja mahir menghasilkan produk dari mula sampai akhir di rumah. Selepas revolusi, mereka bekerja secara berkumpulan di kilang-kilang dengan menggunakan mesin.Pengeluaran 7

fmj/IPTI

Adam Smith (1776) memperkenalkan konsep pengkhususan dan pembahagian kerja. Proses pengeluaran dibahagikan kepada unit-unit kecil dan diagihkan kepada pekerja. Pengkhususan kerja melahirkan pekerja mahir dan kemajuan mesin di dalam menjalankan kerja-kerja tertentu. Kemajuan teknologi dan pengenalan sistem kawalan perakaunan wujud dahulu. Kemudian Frederick W. Taylor memperkenalkan pengurusan secara saintifik. Falsafah pengurusan secara saintifik berdasarkan kepada pemerhatian dalam melakukan setiap kerja. Standard atau piawaian telah ditetapkan untuk semua pekerja.Pengeluaran 8

fmj/IPTI

Falsafah Taylor diaplikasikan oleh pengeluarpengeluar di Amerika Syarikat seperti:

Henry Ford mengeluarkan keretanya secara besar-besaran (mass production)

Orang Jepun mengubah falsafah pengeluaran orang Amerika dengan:1. 2.

Utamakan kualiti bukan kuantiti Pengeluaran secara kecil-kecilan bukan besar-besaran Utamakan fleksibiliti Kepentingan pelangganPengeluaran 9

3. 4.fmj/IPTI

BIDANG PENGELUARANfmj/IPTI Pengeluaran 10

BIDANG PENGELUARAN

Bidang pengeluaran dapat dibahagikan :1. 2. 3. 4.

Ekstraktif Perkilangan Perkhidmatan PembinaanPengeluaran 11

fmj/IPTI

EKSTRAKTIF

Segala pekerjaan yang melibatkan kegiatan pengeluaran sumber alam dari bumi atau laut. CONTOH:1. 2. 3. 4. 5.

PERTANIAN PERLOMBONGAN PEMBALAKAN PERIKANAN PENTERNAKANPengeluaran 12

fmj/IPTI

PERKILANGAN

Semua pekerjaan memproses dan menukarkan bahan mentah keluaran ekstraktif kpd barang siap atau barang separuh siap. CONTOH 1. KASUT, 2. PAKAIAN 3. BEG 4. PERABOT 5. TAYARPengeluaran 13

fmj/IPTI

PEMBINAAN

Semua pekerjaan berkaitan pembangunan infrastruktur dan aktiviti memasang barang siap atau separuh siap menjadi produk lengkap. CONTOH: Pembinaan Bangunan Pembinaan Infrastruktur Pembinaan Kapal

fmj/IPTI

Pengeluaran

14

PERKHIDMATAN

Menjual kepakaran dan khidmat tenaga secara langsung Tidak melibatkan barang Contoh:1. 2. 3. 4. 5.

AGIHAN NASIHAT KEWANGAN PERLINDUNGAN PENDIDIKANPengeluaran 15

fmj/IPTI

Proses pengeluaran melibatkan proses penukaran bahan mentah kepada barang separuh siap atau barang siap untuk digunakan oleh pengguna. Komponen asas proses pengeluaran ialah Input (Bahan Mentah ) dan Output (Produk/hasil )

fmj/IPTI

Pengeluaran

16

Penukaran bentuk bahan mentah kepada barang yang lebih bermakna ini dipanggil transformasi. Proses transformasi terbahagi kepada dua iaitu : Proses Transformasi bahan mentah kepada barang siap Proses Transformasi bahan mentah kepada barang siap dan separuh siapfmj/IPTI Pengeluaran 17

Transformasi

Transformasi

Bahan mentah ( Input )

Barang separuh siap ( Output )

Barang siap ( Output )

Proses Transformasi Bahan Mentah Kepada Barang Separuh Siap Dan Barang Siapfmj/IPTI Pengeluaran 18

Transformas i

Bahan mentah

Barang Siap

fmj/IPTI

Pengeluaran

19

Walaubagaimanapun, proses pengeluaran terpaksa dihentikan seketika sekiranya berlaku sesakan. Sesakan akan berlaku apabila : Bahan mentah tidak cukup Kemalangan di tempat pengeluaran Mogok oleh pekerja Bekalan elektrik dan air terputus Mesin rosakfmj/IPTI Pengeluaran 20

Kepentingan Pengurusan Pengeluaran1.

Aktiviti pengeluaran perlu cekap dan berkesan untuk mengurangkan kos dan tingkatkan produktiviti. Tingkatkan kefahaman terhadap produk atau perkhidmatan dengan membuat penambahbaikan. Tanggungjawab Pengurus Pengeluaran:a. b. c. d.

2.

3.

Pastikan keluaran memenuhi spesifikasi pengguna Pastikan keluaran mematuhi standard / kualiti Pastikan keluaran mengikut tempoh pelanggan Mengurus dan mengawal pekerja, bahan mentah dan inventori, mesin dan peralatan secara berkesan.

fmj/IPTI

Pengeluaran

21

Cabaran Pengurus Pengeluaran1. 2.

Teknologi baru Sumber digunakan secara optimum, elakkan pembaziran Produk dikeluarkan mengikut jadual dan memenuhi spesifikasi pengguna. Kerjasama antara pekerja. Kepelbagaian produk yang hendak ditawarkan kepada pengguna pelbagai citarasa.

3.

4. 5.

fmj/IPTI

Pengeluaran

22

1.

Di samping penekanan kepada kualiti barangan, sistem pengeluaran mesti mengikuti perkembangan arus kemajuan teknologi supaya produk mempunyai daya saing yang tinggi. Proses pengeluaran haruslah fleksibel dan reke bentuk yang pelbagai memenuhi citarasa pengguna. Globalisasi dan perdagangan antarabangsa menuntut supaya pengeluaran produk dan perkhidmatan mengambil kiran kesan pengeluaran ke atas alam sekitar.

2.

3.

fmj/IPTI

Pengeluaran

23

Isu-isunya:Pembuangan sisa produk Pencemaran bunyi Kesan sampingan penggunaan bahan kimia dalam pengeluaran

1. 2. 3.

fmj/IPTI

Pengeluaran

24

Perhubungan Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan lain1.

Fungsi utama organisasi ialaha.

1.

Fungsi lain ialah:a. b. c.

Sumber manusia Kewangan Perakaunan

Fungsi pengeluaran Pemasaran Pengedaran

b. c.

fmj/IPTI

Pengeluaran

25

Perhubungan Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan lainJABATAN PEMASARAN

JABATAN KEWANGAN

JABATAN PENGELUARANJABATAN PEMBELIAN JABATAN SUMBER MANUSIA

fmj/IPTI

Pengeluaran

26

Jabatan Pemasaran akan berinteraksi dgn Jabatan Pengeluaran utk memaklumkan kehendak dan tempahan pelanggan. Jabatan Kewangan berinteraksi dengan Jabatan Pengeluaran utk menyediakan modal, belanjawan dan merekod pendapatan pengeluaran. Jabatan lain spt Jabatan Pembelian bertanggungjawab menempah bahan mentah mengikut spesifikasi Jabatan PengeluaranPengeluaran 27

fmj/IPTI

PROSES PENGELUARANSISTEM PENGELUARAN Ia melibatkan banyak subsistem yang lebih kecil bagi membentuk satu sistem yang lebih besar. Sistem pengeluaran melibatkan beberapa aspek dalam pengurusan seperti:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengurusan kewangan Pemasaran Sumber manusia Latihan, pengurusan pengangkutan dan pengedaran Perancangan Kawalan inventori Penjadualan, projek dan pengurusan kualitiPengeluaran 28

fmj/IPTI

PERANCANGAN

LOKASI KILANG

SUSUN ATUR KILANG

fmj/IPTI

Pengeluaran

29

Perancangan lokasi kilang1.

Ia bermula dengan objektif yang jelas yang perlu dicapai oleh organisasi. Perancangan operasi melibatkan perancangan apa, berapa, bagaimana, di mana, dan siapa yang terlibat dalam proses pengeluaran. Apa dan berapa banyak yang hendak dikeluarkan berdasarkan kehendak atau permintaan pengguna, keupayaan pengeluar, keupayaan pembekal yang membekalkan barang dan perkhidmatan serta pengelaman pengeluar.Pengeluaran 30

2.

3.

fmj/IPTI

1.

Tarikan pengguna dan pasaran merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk diambilkira. Banyak kilang atau firma gagal beroperasi apabila tidak dapat sumber buruh yang dikehendaki. Pengurus pengeluaran perlu memikirkan tahap pendidikan serta tahap kemahiran buruh berkenaan serta kekuatan kesatuan sekerja. Kedai makanan dan firma perkhidmatan haruslah berdekatan dengan pengguna untuk meningkatkan jualan. Tujuan lain untuk meminimumkan kos perjalnan pengguna dari rumah ke kedai tersebut.Pengeluaran 31

2.

3.

4.

5.

fmj/IPTI

1.

Tujuan lain untuk meminimumkan kos perjalnan pengguna dari rumah ke kedai tersebut. Kilang perlu menyimpan stok, menepah bahan mentah serta membuat penghantaran kepada pengguna atau pengedar. Lazimnya pengangkutan dan kemudahan logistik perlu difikirkan sebelum sesuatu lokasi dipilih.

2.

3.

fmj/IPTI

Pengeluaran

32

Faktor lain1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

Kemudahan prasarana Sistem kerajaan tempatan Kemudahan pendidikan Kadar jenayah Keadaan cuaca dan musin setempat Sikap dan penerimaan komuniti terhadap perniagaa