pengecualian kursus · pdf filemenggantikan kursus tersebut adalah kursus bbm1401 bahasa...

Click here to load reader

Post on 12-Jul-2019

242 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INFO AKADEMIK [SESI 2017/2018] Halaman 1 daripada 12

  PENGECUALIAN KURSUS DAN PEMINDAHAN KREDIT

  PENGECUALIAN KURSUS Pengecualian Kursus merujuk kepada sesuatu kursus dikecualikan ke atas pelajar di sepanjang tempoh pengajian. Namun demikian, jam kredit ke atas kursus yang dikecualikan perlu digantikan. PELAJAR YANG TERLIBAT DENGAN PENGECUALIAN KURSUS (a) ASASI PERTANIAN (ASPER)

  Kelulusan SENAT UPM ke-639 pada 12 Oktober 2017

  Lepasan ASPER diberi pengecualian kursus PRT2008 Pertanian dan Manusia (2 kr) tetapi bukan sebagai pemindahan kredit mulai ambilan pelajar sesi 2017/2018. Pelajar perlu menggantikan kredit kursus itu dengan kursus lain bagi melengkapi jumlah jam bergraduat.

  (b) PELAJAR ANTARABANGSA Pelajar Antarabangsa diberi pengecualian kursus SKP2203 Tamadun Islam dan Asia, serta; SKP2204 Hubungan Etnik. Maka pelajar perlu mengambil kursus lain bagi menggantikan kursus tersebut. Salah satu kursus untuk menggantikan kursus tersebut adalah Kursus BBM1401 Bahasa Melayu Asas.

  PEMINDAHAN KREDIT Pemindahan Kredit bermaksud sesuatu kursus yang setara/sama itu dikecualikan tetapi kreditnya diambil kira sebagai memenuhi keperluan kredit program pengajian. Manakala, gred pula akan dipindahkan dalam PNG/PNGK program pengajian sekiranya pelajar masih dalam sistem yakni belum tamat pengajian program asal. PELAJAR YANG TERLIBAT DENGAN PEMINDAHAN KREDIT (a) PELAJAR MOBILITI SATU (1) SEMESTER

  Pelajar fakulti yang telah menyertai Program Mobiliti satu semester di universiti luar boleh memohon pemindahan kredit dan gred daripada universiti mobiliti masing-masing setelah menerima keputusan. Walau bagaimanapun,

 • INFO AKADEMIK [SESI 2017/2018] Halaman 2 daripada 12

  keputusan pemindahan kredit ke atas kursus yang dimohon adalah tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Penilaian Kesetaraan.

  (b) PELAJAR PERTUKARAN PROGRAM Situasi di mana pertukaran program seorang pelajar semester tiga (3) dari Bacelor Sains Pertanian kepada Program Bacelor Pengurusan Perladangan juga boleh memohon pemindahan kredit. Sebarang kursus yang telah diambil dalam Program Bacelor Sains Pertanian adalah sama dengan kursus dalam skema Program Bacelor Pengurusan Perladangan adalah layak untuk memohon pemindahan kredit.

  Tarikh kuatkuasa adalah bermula pada Semester Pertama 2017/2018.

  MAKLUMAT TAMBAHAN DALAM PENGECUALIAN DAN PEMINDAHAN KREDIT Fakulti Pertanian telah menetapkan pengecualian kursus dan pemindahan kredit adalah berdasarkan pertimbangan berikut:

  (a) Kursus yang diguna sebagai asas pemindahan kredit mestilah tidak melebihi 5 tahun (pada tarikh permohonan) dari tarikh bergraduat;

  (b) Gred minimum kelulusan kursus teras adalah: -

  (i) Gred B bagi pemohon daripada Diploma, Matrikulasi, Asasi Sains Pertanian atau Sijil yang diiktiraf oleh Senat;

  (ii) Gred C bagi pemohon daripada STPM

  (c) Gred minimum kelulusan kursus universiti adalah C dan ke atas;

  (d) Tiada pengecualian kursus dibenarkan ke atas kursus elektif.

 • INFO AKADEMIK [SESI 2017/2018] Halaman 3 daripada 12

  BAGAIMANA MEMOHON PENGECUALIAN KURSUS / PEMINDAHAN KREDIT

  1. Rujuk SENARAI PEMINDAHAN KREDIT

  2. Permohonan adalah melalui Sistem Maklumat Pelajar (SMP) di alamat url http://www.smp.upm.edu.my Klik pada MENU >> MYBORANG >> PERMOHONAN BARU

  3. Perkara Akademik Prasiswazah (Pindaan) 2016. Perkara 10 (3) Semua permohonan pemindahan kredit perlu diselesaikan selewat-lewatnya pada minggu kedua semester pertama pengajian seseorang pelajar itu.

  4. Perkara Akademik Prasiswazah (Pindaan) 2016. Perkara 10 (4) Pemindahan kredit itu diasaskan kepada kursus demi kursus pengajian yang telah lulus dan tidak sebagai keseluruhan bagi sesuatu Program Pengajian. Pemindahan kredit sesuatu kursus pengajian dibenarkan hanya sekali sahaja bagi sepanjang Program Pengajiannya.

  5. Sertakan salinan keputusan ke atas kursus yang yang dimohon untuk pemindahan kredit.

  6. Bagi pengecualian melalui Pengalaman Kerja. Surat majikan pengesahan perlu disertakan sebagai dokumen sokongan.

 • INFO AKADEMIK [SESI 2017/2018] Halaman 4 daripada 12

  SENARAI PENGECUALIAN KURSUS DAN PEMINDAHAN KREDIT

  BACELOR SAINS PERTANIAN

  Kemasukan Asasi Sains Pertanian KOD

  KURSUS

  NAMA

  KURSUS

  KREDIT

  ASAS

  ASAS

  PENGECUALIAN CATATAN

  PRT2008 Pertanian dan

  Manusia

  2(2+0) PRT2008 Pertanian dan Manusia atau

  ASA0101 Pengenalan Kepada

  Industri Pertanian

  dan [ASA0102

  Pertanian dan Industri Makanan

  atau ASA0103

  Keusahawanan dan Pemasaran

  Pertanian]

  Kelulusan SENAT UPM ke-639 pada 12 Oktober 2017

  Lepasan ASPER diberi

  pengecualian kursus PRT2008

  Pertanian dan Manusia (2 kr) tetapi bukan sebagai

  pemindahan kredit mulai ambilan pelajar sesi

  2017/2018.

  Pelajar perlu menggantikan

  kredit kursus itu dengan kursus lain bagi melengkapi

  jumlah jam bergraduat.

  BACELOR SAINS PERTANIAN

  Kemasukan Diploma KOD

  KURSUS NAMA KURSUS

  KREDIT

  ASAS ASAS PENGECUALIAN

  AGR3001 Amalan Ladang : Tanaman

  Makanan 1(0+1) CAG2012 dan CAG1001

  AGR3002 Amalan Ladang : Tanaman Perladangan

  1(0+1) CAG2011 dan CFM2201

  AGR3502 Tanaman Makanan 2(2+0)

  AFS2001 Program Buku Hijau dan

  CAG2012 Pengeluaran Tanaman Makanan

  EPT3102 Ekonomi Pertanian 3(3+0)

  SAB1101 (EPT1101) Pengenalan Kepada Ekonomi Pertanian dan

  EPT1301 Pengenalan Pemasaran

  Pertanian

  PLP3104 Entomologi Asas 3(2+1) CPP1601 dan CPP2602

  PRT2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0) PRT2008 atau setara C dan ke atas

  SHW3001 Prinsip Pengeluaran

  Ternakan 3(3+0)

  AHP2507 Pengeluaran dan Pemprosesan Hasil Ternakan atau

  AHP 2502 Produksi Poltri dan AHP

  2506]

  SHW3003 Amalan Ladang :

  Pengeluaran Ternakan 1(0+1)

  AHP2502, AHP2506, AHP2508 (dua

  daripada tiga)

  SKP2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0) SKP 2101 atau setara C dan ke atas

  SKP2203 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) SKP 2203 atau setara C dan ke atas

  SKP2204 Hubungan Etnik 2(2+0) SKP 2204 atau setara C dan ke atas

 • INFO AKADEMIK [SESI 2017/2018] Halaman 5 daripada 12

  SST3005 Sains Tanah Asas 3(2+1) CSS1701

  TKP3501 Mekanisasi Pertanian 3(2+1) CFM2402 dan EAB2602

  BACELOR SAINS PERTANIAN

  Pengalaman Kerja KOD

  KURSUS NAMA KURSUS

  KREDIT

  ASAS ASAS PENGECUALIAN

  AGR3001 Amalan Ladang : Tanaman

  Makanan 1(0+1)

  Mempunyai pengalaman bekerja

  selepas bergraduat dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 3

  tahun AGR3002 Amalan Ladang : Tanaman

  Perladangan

  SHW3003 Amalan Ladang :

  Pengeluaran Ternakan

 • INFO AKADEMIK [SESI 2017/2018] Halaman 6 daripada 12

  BACELOR SAINS HORTIKULTUR

  Kemasukan Asasi Sains Pertanian KOD

  KURSUS NAMA

  KURSUS KREDIT

  ASAS ASAS

  PENGECUALIAN CATATAN

  PRT2008 Pertanian dan

  Manusia

  2(2+0) PRT2008 Pertanian

  dan Manusia atau ASA0101

  Pengenalan Kepada

  Industri Pertanian dan

  [ASA0102 Pertanian dan

  Industri Makanan

  atau ASA0103 Keusahawanan dan

  Pemasaran Pertanian]

  Kelulusan SENAT UPM ke-639

  pada 12 Oktober 2017

  Lepasan ASPER diberi

  pengecualian kursus PRT2008 Pertanian dan Manusia (2 kr)

  tetapi bukan sebagai pemindahan kredit mulai

  ambilan pelajar sesi

  2017/2018.

  Pelajar perlu menggantikan kredit kursus itu dengan

  kursus lain bagi melengkapi jumlah jam bergraduat.

  BACELOR SAINS HORTIKULTUR

  Kemasukan Diploma KOD

  KURSUS NAMA KURSUS

  KREDIT ASAS

  ASAS PENGECUALIAN

  HRT3005 Amalan Ladang : Pengeluaran Sayur-sayuran

  1(0+1) AFS2001, CAG2001, CAG2012 (dua daripada tiga kursus)

  PLP3104 Entomologi Asas 3(2+1) CPP1601 dan CPP2602

  PPT3301 Prinsip Pengurusan dan

  Pemasaran Pertanian

  3(3+0) PPT2201 Pengurusan Perniagaantani

  dan MGM 2431 Pemasaran Perniagaantani

  PRT2008 Pertanian dan Manusia 2(2+0) PRT2008 atau setara C dan ke atas

  SKP2101 Kenegaraan Malaysia 3(3+0) SKP 2101 atau setara C dan ke atas

  SKP2203 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) SKP 2203 atau setara C dan ke atas

  SKP2204 Hubungan Etnik 2(2+0) SKP 2204 atau setara C dan ke atas

  SST3005 Sains Tanah Asas 3(2+1) CSS1701

  BACELOR SAINS HORTIKULTUR

  Pengalaman Kerja KOD

  KURSUS NAMA KURSUS

  KREDIT

  ASAS ASAS PENGECUALIAN

  HRT3004 Amalan Ladang :

  Pengeluaran Buah-buahan 1(0+1)

  Mempunyai pengalaman bekerja

  selepas bergraduat dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 3

  tahun HRT3005 Amalan Ladang :

  Pengeluaran Sayur-sayuran

 • INFO AKADEMIK [SESI 2017/2018] Halaman 7 daripada 12

  BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI

  Kemasukan Asasi Sains Pertanian KOD

  KURSUS NAMA

  KURSUS KREDIT

  ASAS ASAS

  PENGECUALIAN CATATAN

  PRT2008 Pertanian dan

  Manusia

  2(2+0) PRT2008 Pertanian

  dan Manusia atau ASA0101

  Pengenalan Kepada

  Industri Pertanian dan

  [ASA0102 Pertanian dan

  Industri Makanan

  atau ASA0103 Keusahawanan dan

  Pemasaran Pertanian]

  Kelulusan SENAT UPM ke-639

  pada 12 Oktober 2017

  Lepasan ASPER diberi

  pengecualian kursus PRT2008 Pertanian dan Manusia (2 kr)

  tetapi bukan sebagai pemindahan kredit mulai

  ambilan pelajar sesi

  2017/2018.

  Pelajar perlu menggantikan kredit kursus itu dengan

View more