pengayaan dan pemulihan(bmm3101)

of 35 /35
PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM3101) PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PENSYARAH PEMBIMBING : PN.SAKILA DOLLAH AHLI KUMPULAN : YUVARANI A/P SUBRAMANIAM NUR IZZATI BINTI MOHAMED RIFIN LORSHINI A/P GUNENTHIRAN

Author: yuvarani-subramaniam

Post on 24-Jun-2015

6.031 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH

RENDAH (BMM3101)

PENGAYAAN DAN PEMULIHAN

PENSYARAH PEMBIMBING : PN.SAKILA DOLLAH

AHLI KUMPULAN : YUVARANI A/P SUBRAMANIAM NUR IZZATI BINTI MOHAMED RIFIN LORSHINI A/P GUNENTHIRAN

Page 2: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

KONSEP

PENGAYAAN

Page 3: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

MENURUT KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT

Aktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama ada semasa sesi persekolahan

atau di luar waktu persekolahan

Page 4: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Menurut Mok Soon Sang :

Aktiviti pengayaan disediakan untuk semua murid di dalam kelas, sama ada di peringat sekolah rendah, menengah sama ada dalam kumpulan cerdas, sederhana atau lambat.

Pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid-murid mengembangkan lagi sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya cipta serta bakat kepimpinan mereka.

Satu proses di mana aktiviti-aktiviti tambahan yang mempunyai aras kesukaran yang lebih tinggi daripada aras aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dijalankan di dalam bilik darjah.

Page 5: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

OBJEKTIF

PENGAYAAN

Page 6: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Menggunakan kemahiran-kemahiran yang dikuasai dalam kelas biasa.

Menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar.

Menggunakan masa lapang untuk memperkembangkan minat dan bakat mereka.

Menyemai sifat berdikari dan minat untuk belajar.

Memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat yang lebih tinggi.

Page 7: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

PRINSIP

PROGRAM

PENGAYAAN

Page 8: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Memberi penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif dan eksperimental.

Membuat kerja sendiri dan hasilan kendiri.

Menggunakan daya usaha sendiri.

Page 9: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Memberi peluang untuk mengembangkan sifat kepimpinan sosial.

Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah.

Melibatkan pembacaan luas.

Page 10: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Strategi Pelaksanaan

Aktiviti Pengayaan

Kumpulan mengikut kebolehan

Aktiviti pengayaan

berjalan serentak dengan aktiviti

pemulihanAktiviti

pengayaan melalui kumpulan

pelbagai kebolehan

Page 11: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

AKTIVITI-AKTIVITI

PENGAYAAN

Page 12: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Bacaan Tambahan

Kad-kad bacaan

mengikut tajuk dan

tema

Buku pengetahuan dan cerita

kanak-kanak

Majalah pelajar

Surat khabar/kerata

n

Risalah-risalah

Page 13: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Kerja-kerja

Projek

LawatanMelapor peristiwa

Minggu Bahasa

Menulis cerita

Mengumpul setemMengadakan

pameran bilik darjah

Page 14: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Permainan dan Rekreasi

Teka silang kata

Catur

Mencari jalan

keluar

DamTeka teki

Ular dan tangga

Teka benda

Page 15: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

CONTOH

AKTIVITI

PENGAYAAN 1

Page 16: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

SOALAN : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberi.

CADANGAN P&P :

1. Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan.2. Guru mengadakan kuiz kumpulan.3. Murid diminta menyenaraikan seberapa banyak perkataan

daripada perkataan PELAJARAN.4. Kumpulan yang mendapat markah paling banyak dikira dikira

menang.5. Murid diminta menyenaraikan kata-kata yang mempunyai

banyak makna.6. Murid meneliti perkataan dalam kamus dan mencari makna lain

bagi perkataan tersebut.7. Murid membina ayat dengan perkataan tersebut di dalam buku

tulis mereka.8. Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.

Page 17: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

CADANGAN JAWAPAN :

Perkataan yang dapat dibina daripada perkataan PELAJARAN ialah :

ElaEraEpalLanarLelapEjaLenaLaparApaArenaajar

Page 18: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

CONTOH

AKTIVITI

PENGAYAAN 2

Page 19: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

SOALAN : Senaraikan makanan yang dimakan oleh haiwan-haiwan di bawah.

1.

2.

Page 20: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

KONSEP

PEMULIHAN

Page 21: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat :

“Pulih” bermaksud kembali seperti biasa (keadaan semula).

“Pemulihan” bermaksud perbuatan memulihkan, pengembalian kepada keadaan semula.

Dalam konteks ini konsep pemulihan merujuk kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran.

Pembelajaran pemulihan biasanya dikaitkan dengan usaha untuk memperbaiki sesuatu kekurangan atau memperbetul sesuatu.

Page 22: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Syarifah Alawiah Alsagoff (1983)

Satu tindakan yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami

kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa, di pusat khusus yang diasingkan daripada sekolah biasa dan

dalam darjah untuk pengajaran dan pembelajaran biasa.

Page 23: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Pemulihan merupakan perkhidmatan khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang

menghadapi pembelajaran di sekolah biasa.

Pemulihan ialah program khas berbentuk tambahan bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang

menghadapi masalah pembelajaran agar ketidakupayaan yang menghalangnya dapat diatasi.

Ishak Harun dan Koh Boh Boon (1983)

Blair (1956)

Page 24: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

OBJEKTIF PROGRAM

PEMULIHAN

Page 25: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Menguasai kemahiran tertentu dengan mengikut aktiviti yang sesuai dengan mereka.

Mendapat layanan dan kemudahan belajar yang seuai dengan kemampuan dan perkembangan mental individu.

Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke taraf yang lebih maju.

Mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru.

Page 26: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri dalam aktiviti sosial sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.

Membina, memperoleh, dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari.

Meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.

Page 27: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

RASIONAL

PENDIDIKAN

PEMULIHAN

Page 28: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Membantu murid-murid dalam mengembangkan diri dan

menunjukkan potensi mereka.

Program pemulihan disediakan agar masalah-masalah

pembelajaran tidak berhimpun hingga ke peringkat yang tidak

dapat dupulihkan lagi.

Dapat memberi banyak perhatian dan bimbingan guru, sama ada secara kumpulan atau individu.

Page 29: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

CARA-CARA MENGESAN

KESUKARAN

PEMBELAJARAN

Page 30: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Pemerhatian

Latihan harian

Ujian kertas dan panel

Profil peribadi

Melihat pada rekod

prestasi

Page 31: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

STRATEGI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

PEMULIHAN

Page 32: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

KUMPULAN

Berlaku apabila sekumpulan kecil murid menghadapi masalah pembelajaran yang sama. Murid yang lain pula menjalankan aktiviti pengayaan.

INDIVIDU

Apabila sekumpulan kecil murid menghadapi masalah pembelajaran yang berlainan. Guru akan bergilir-gilir membetulkan kesalahan secara individu.

Page 33: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

PENYEDIAAN

BAHAN SESI

PEMULIHAN

Page 34: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

Aspek pendengaran

Sebutan guru jelas, hanya sebutan bunyi yang hendak dipelajari

sahaja yang diajarkan.

Aspek penglihatan

Bahan bantu megajar (BBM) besar, ringkas, menarik dan haruslah

menggunakan warna untuk perkara penting sahaja.

Benda maujud, bentuk huruf atau nombor hendaklah timbul agar murid dapat menyentuhnya, gunakan warna untuk aktiviti

menulis.

Aspek psikomotor

Page 35: PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)

SEKIAN,TERIMA KASIH