pengantar sosiologi (2)

Click here to load reader

Download Pengantar sosiologi (2)

Post on 22-Jun-2015

93 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. APJ 1023PENGANTAR SOSIOLOGINur Suhadah bt Abu Hanifah B 1220021Ummu Wajihah bt Razali B 1220024Farah Hidayah bt Hashim B 1220029Anisalin bt Mulsalin B 1220041Syafiqah Mariyam bt Idris B 1220055Siti Nur Atiqah bt Md. Yatim B 1220058Nursyazlin Yatie bt Mohd Zaidi B 1220059Nurul Hakimah bt Abu Bakar B 1220113Zuraynie bt Rahmat Leli B 1220126

2. Keterangan VideoNilai NilaiKomersial, Sosiolisasi dalammasyarakat 3. video 4. PENGENALAN Video yang dipilih bertajuk Kampung Saya. Ia adalah mengenai kehidupan seorang pelajaryang menceritakan mengenai perbezaan kehidupanmasyarakat di bandar dan luar bandar. Seorang pelajar perempuan telah menceritakantentang kehidupan dan gaya hidup di bandar yangmana segala kemudahan dan pembangunan adaserta kecanggihan teknologi terkini. 5. Manakala seorang pelajar lelaki telah menceritakankehidupannya di luar bandar. Terdapat perbezaan dengan kehidupan di bandar dan luarbandar dari segi ekonomi, sosial budaya, stratifikasisosial, persekitaran, kesenian, serta kerjasama yang terjalin antaramasyarakat. Video ini juga menunjukkan perubahan yang mana merupakanciri penting bagi sesuatu kebudayaan dan masyarakat.. 6. Perubahan kebudayaan merupakan proses yang manabahagian bahagian atau aspek - aspek kebudayaanitu mengalami pengubahsuaian dari semasa semasamengikut keadaan Segala bentuk tingkah laku, adat resam yang menjadiikutan setiap individu dalam masyarakat. Di sini kami telah kelaskan beberapa ciri dan normaperbezaan kehidupan di bandar dan luar bandar. 7. SOSIAL - BUDAYAPelajar perempuan menceritakan tentangkehidupan di bandar yang maju dan serbamoden.Sebaliknya, pelajar lelaki tersebutmenceritakan tentang keseronokan dikampung yang mana pelbagai aktivitikemasyarakatan dilakukan.Contohnya, sewaktu dia singgah ke geraimakan. 8. PERMAINAN TRADISIMasyarakat kampung masih mengekalkanpermainan tradisi.Mereka masih mengekalkan alat permainanyang berada di sekitar kawasan desa.Contohnya,mereka bermain bola denganmenggunakan buah kelapa yang tua.Walaupun permainan tersebut menggunakanalat-alat tradisi tapi permainan tersebutmampu memupuk norma-norma dalamkehidupan masyarakat. 9. Sifat hormat menghormati orang tua danmenjaga adab seperti bersalam - salamanyang mana dapat mengeratkan hubunganmasih lagi diamalkan di desa.Sebaliknya, seperti dinyatakan oleh pelajarperempuan yang mana masyarakat dibandar lebih suka menyendiri daripadabergaul dengan masyarakat sekeliling. 10. AKTIVITI KEMASYARAKATAN Di kampung amalan bergotong royong masihlagi diamalkan oleh setiap lapisan masyarakatsehingga kini. Aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan sesamamasyarakat serta menjaga dan memeliharapersekitaran dengan baik. melalui aktiviti ini juga masyarakat akan lebihmengenali dan memahami antara satu sama lain. kehidupan ini sangat berbeza di bandar yangmana setiap individu hanya sibuk menjalankankehidupan masing masing tanpa mengambiltahu tentang masyarakat tetangga di sekelilingmereka. 11. Rondaan malam yang di lakukan olehpenduduk kampung secara bergilir-gilirantara orang muda dan orang tua yangdi lakukan di setiap kawasan kampungtersebut untuk membanteras perkara-perkara yang tidak berfaedah yang dilakukan oleh masyarakat di kampungitu, terutama kepada golongan mudaseperti merempit, melepak dan kuturayau. 12. MAKANAN TRADISI masyarakat di desa lebih suka bekerjasama dalamsebarang aktiviti. Seperti mana yang terdapat dalam videoini, mereka masih mengekalkan makanan tradisi. Antaranya ialah penyediaan nasi himpit, kuahkacang dan tauhu sumbat. Kita tahu makanan iniamat mudah didapati di bandar akan tetapi amatsukar untuk melihat masyarakat di bandarmenyediakan makanan secara bersama samaseperti yang dilakukan oleh masyarakat kampung. 13. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Seni mempertahankan diri seperti silat masihdiamalkan oleh masyarakat kampung. Sebaliknya,bagi masyarakat bandar, seni inisemakin pudar dalam kalangan anak-anakmuda. Hal ini kerana,ibu bapa kurang mendedahkantradisi-tradisi melayu 14. EKONOMIMasyarakat kampung juga merupakanpenyumbang kepada kepada institusi ekonomi.Pengagihan dan penggunaan barangan sertaperkhidmatan masih menggunakan kaedahyang lama.Contohnya,pembungkusan tempe yang masihmenggunakan kertas dan daun.Daripada kemudahan yang kecil bolehmenghasilkan barang makanan tradisi yangbanyak. 15. KESIMPULAN- Walaupun dunia telah melalui duniakemodenan, kita sebagai generasi pelapisseharusnya memartabatkan tradisi melayukita.- Kehidupan di desa perlu di hargai, keranadi desa kita berlajar bagaimana untukmengenali asal usulbudaya, makanan, kesenianmempertahankan diri dan sebaginya. 16. KESIMPULANtak ada kampung,tak ada bandarDaripada video ini,kita dapatsimpulkan bahawa masyarakatsekarang khususnya masyarakatmoden haruslah menghargai tradisi. 17. TERIMA KASIHPUAN AIMI KHAIRUNNISAMENCURAHKAN ILMU SEPANJANG KAMI DISEMESTER 1HALALKAN ILMU KEPADA KAMIMAAFKAN KAMI JIKA KAMI ADA BUATSALAH SILAPDOAKAN KAMI SEMUA UNTUK MENJAWABSEMUA KERTAS PEPERIKSAAN TERUTAMAKERTAS PUAN