pengambilan sijil dan transkrip...isi maklumat untuk pengambilan sijil akademik dan transkrip di...

6
MELENGKAPKAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2020 SECARA ONLINE BERMUL A 12 Oktober 2020 ( http://graduan.moe.gov.my ) MEMBAYAR YURAN GRADUASI RM200 BERMUL A 26 Oktober 2020 MENJELASKAN SEMUA HUTANG DENGAN UNIVERSITI Semak bayaran yuran graduasi di Portal ESMP (My Konvokesyen) bermula 26 Oktober 2020 Isi maklumat untuk pengambilan sijil akademik dan transkrip di Portal ESMP (My Konvokesyen) bermula 27 Oktober 2020 (Nama borang : Borang Pengambilan Jubah) * Pakaian Akademik / Set Jubah hanya boleh dipinjam seminggu sebelum Majlis Konvokesyen pada tahun 2021 dengan tarikh yang akan dimaklumkan kemudian Unit Peperiksaan,Pengijazahan dan Konvokesyen Bahagian Urus Tadbir Akademik JomPAY (Biller Code 8441) - (masukkan nombor matrik, dan nombor kad pengenalan) Cimbclicks (Internet banking) https://www.cimbclicks.com.my/ibk/ (masukkan nombor matrik dan nombor kad pengenalan) MENGAMBIL SIJIL DAN TRANSKRIP DI FAKULTI BERMULA 12 November 2020 MELALUI TEMUJANJI ( sila rujuk maklumat lokasi pengambilan sijil dan transkrip seperti di Infografik seterusnya) Peminjaman Pakaian Akademik (Jubah) dengan menjadikan sijil sebagai jaminan Hadir Majlis Konvokesyen Pada tahun 2021 Pulang Jubah Konvokesyen Dalam Tempoh 2 Minggu dari Tarikh Akhir Majlis Konvokesyen 1 2 3 4 5 7 6 Pengambilan Sijil dan Transkrip

Upload: others

Post on 20-Dec-2020

46 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengambilan Sijil dan Transkrip...Isi maklumat untuk pengambilan sijil akademik dan transkrip di Portal ESMP (My Konvokesyen) bermula 27 Oktober 2020 (Nama borang : Borang Pengambilan

MELENGKAPKAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2020 SECARA ONLINE BERMULA 12 Oktober 2020( http://graduan.moe.gov.my )

MEMBAYAR YURAN GRADUASI RM200 BERMULA 26 Oktober 2020

MENJELASKAN SEMUA HUTANG DENGAN UNIVERSITI

Semak bayaranyuran graduasidi Portal ESMP

(My Konvokesyen) bermula 26 Oktober 2020

Isi maklumat untuk pengambilan sijil akademik dan transkrip di Portal ESMP (My Konvokesyen) bermula 27 Oktober 2020(Nama borang : Borang Pengambilan Jubah)* Pakaian Akademik / Set Jubah hanya boleh dipinjam seminggu sebelum Majlis Konvokesyen pada tahun 2021 dengan tarikh yang akan dimaklumkan kemudian

Unit Peperiksaan,Pengijazahan dan KonvokesyenBahagian Urus Tadbir Akademik

JomPAY (Biller Code 8441) - (masukkan nombor matrik, dan nombor kad pengenalan)Cimbclicks (Internet banking) https://www.cimbclicks.com.my/ibk/ (masukkan nombor matrik dan nombor kad pengenalan)

MENGAMBIL SIJIL DAN TRANSKRIP DI FAKULTI BERMULA 12 November 2020 MELALUI TEMUJANJI( sila rujuk maklumat lokasi pengambilan sijil dan transkrip seperti di Infografik seterusnya)

Peminjaman Pakaian Akademik

(Jubah) dengan menjadikan sijil sebagai

jaminan

HadirMajlis

KonvokesyenPada tahun 2021

Pulang Jubah Konvokesyen

Dalam Tempoh 2 Minggu

dari Tarikh Akhir Majlis Konvokesyen

12

3

4

57

6

Pengambilan Sijil dan Transkrip

Page 2: Pengambilan Sijil dan Transkrip...Isi maklumat untuk pengambilan sijil akademik dan transkrip di Portal ESMP (My Konvokesyen) bermula 27 Oktober 2020 (Nama borang : Borang Pengambilan

Diploma Sepenuh MasaFull Time Diploma

Bahagian Urus Tadbir Akademik Tingkat 1Bangunan Canselori Putra

Academic Governance Division First FloorPutra Chancellory Building

Unit Peperiksaan,Pengijazahan dan KonvokesyenBahagian Urus Tadbir Akademik

PROGRAM PROGRAMME

Pengambilan Sijil dan TranskripCollection of Scroll and Transcript

Entiti & Lokasi Entity & Location

Bacelor Sepenuh Masa Full Time Bachelor

Fakulti yang menawarkan program masing-masing dibangunan fakulti berkaitan

Faculty which offers programme at the faculty building

PROGRAM PROGRAMME

Entiti & Lokasi Entity & Location

Siswazah Sepenuh Masa (Ijazah Lanjutan – Master dan PhD) Full Time Postgraduate (Master and PhD)

Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) di Bangunan SPSSchool of Graduate Studies at SGS Building

PROGRAM PROGRAMME

PROGRAM PROGRAMME

Entiti & Lokasi Entity & Location

Program Secara EksekutifExecutive Programme

Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (SPE) dan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK)di

Unit Program Eksekutif SPE & FBMKSchool of Business and Economics and

Faculty of Modern Language and Communication (Executive Programme Unit)

PROGRAM PROGRAMME

Pengajian Jarak JauhDistance Learning Education

UPM Education & Training Sdn. Bhd. (UPMET) di Kaunter UPMETUPM Education & Training Sdn. Bhd. (UPMET) at UPMET Counter

Entiti & Lokasi Entity & Location

Entiti & Lokasi Entity & Location

PROGRAM PROGRAMME

Ijazah Lanjutan – Master dan PhD Postgraduate – Master and PhD

Putra Business School (PBS) di Bangunan PBSPutra Business School (PBS) at PBS Building

Entiti & Lokasi Entity & Location

Page 3: Pengambilan Sijil dan Transkrip...Isi maklumat untuk pengambilan sijil akademik dan transkrip di Portal ESMP (My Konvokesyen) bermula 27 Oktober 2020 (Nama borang : Borang Pengambilan

1/4

SENARAI ENTITI DAN STAF BAGI PENGAMBILAN SIJIL DAN TRANSKRIP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LIST OF ENTITY AND STAFF FOR CERTIFICATE AND TRANSCRIPT COLLECTION UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA

KAMPUS SERDANG/ SERDANG CAMPUS

BIL. NUMBER

ENTITI ENTITY

PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB OFFICER/STAFF

NO.TELEFON PHONE NUMBER

EMEL EMAIL

1. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik Division of Admission & Division of Academic Governance

1) Nooralira binti Abd Rahman 03-9769 6250 [email protected]

2) Mohd Hafizza bin Ghazali 03-9769 3253 [email protected]

3) Mohd Bazli bin Mohd Salleh 03-9769 3254 [email protected]

2. Fakulti Pertanian Faculty of Agriculture

1) Fahezah binti Nor Mohamed 03-9769 4968 [email protected]

2) Norhashikim Naser 03-9769 4102 [email protected]

3) Shahudin bin Sulaiman 03-9769 4102 [email protected]

3. Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Faculty of Forestry and Environment

1) Wan Rohani Wan Mohamed

03-9769 7451 [email protected]

2) Siti Aisyah Arifen

03-9769 8510 [email protected]

3) Norhasliza Md. Nasir

03-9769 7166 [email protected]

4) Nurul Nadia Rosli - [email protected]

4. Fakulti Perubatan Veterinar Faculty of Veterinary Medicine

1) Tengku Nor Hafzan binti Tengku Muda

03-9769 3892

[email protected]

2) Muhammad Haikal Hafiz bin Mohd Razali

03-9769 3868

[email protected]

3) Nur Alina binti Jabir

03-9769 3880

[email protected]

5. Sekolah Perniagaan dan Ekonomi School of Business and Economics

1) Mohd Faizal bin Meslan

03-9769 7779

[email protected]

2) Dalina Kamarudin

03-9769 6955

[email protected]

3) Mohd Salleh b. Asali

03-9769 6954

[email protected]

Page 4: Pengambilan Sijil dan Transkrip...Isi maklumat untuk pengambilan sijil akademik dan transkrip di Portal ESMP (My Konvokesyen) bermula 27 Oktober 2020 (Nama borang : Borang Pengambilan

2/4

BIL. NUMBER

ENTITI ENTITY

PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB OFFICER/STAFF

NO.TELEFON PHONE NUMBER

EMEL EMAIL

6. Fakulti Kejuruteraan Faculty of Engineering

1) Mohammad Arif bin Johari

03-9769 6485

[email protected]

2) Fairul Azri bin Abdul Karim

03-9769 6485

[email protected]

3) Nornadia Amirah binti Ishak 03-9769 6486 [email protected]

7. Fakulti Pengajian Pendidikan Faculty of Educational Studies

1) Shaerin Azlin Ab. Rahman 03-9769 8959 [email protected]

2) Norhuda Ismail 03-9769 8116 [email protected]

3) Shammizah binti Ahmad 03-9769 8272 [email protected]

8. Fakulti Sains Faculty of Science

1) Aida Shakilla Khairuddin 03-9769 6602 [email protected]

2) Achtar Madena Abdul Latiff 03-9769 6609 [email protected]

3) Fatin Shahira Mohamad Zaini 03-9769 6604 [email protected]

9. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Faculty of Food Science and Technology

1) Sarah Salwah binti Adnan 03-9769 8416 [email protected]

2) Nurhanim binti Mohd Hashim 03-9769 4582 [email protected]

10. Fakulti Ekologi Manusia Faculty of Human Ecology

1) Sharifah Hussin 03-9769 7056 [email protected]

2) Abdul Hakim bin Ghazali 03-9769 4784 [email protected]

3) Ain Nisrin Adnin 03-9769 7052 [email protected]

11. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Faculty of Modern Language and Communication

1) Azarizam Ali

03-9769 8686

[email protected]

2) Siti Zunainah Abdan

03-9769 3710

[email protected]

3) Zailatul Azreena Che Zainal

03-9769 3709 [email protected]

Page 5: Pengambilan Sijil dan Transkrip...Isi maklumat untuk pengambilan sijil akademik dan transkrip di Portal ESMP (My Konvokesyen) bermula 27 Oktober 2020 (Nama borang : Borang Pengambilan

3/4

BIL. NUMBER

ENTITI ENTITY

PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB OFFICER/STAFF

NO.TELEFON PHONE NUMBER

EMEL EMAIL

12. Fakulti Rekabentuk Senibina Faculty of Design and Architecture

1) Zenaida binti Md Zenon

03-9769 4049

[email protected]

2) Nor Azlinda binti Othman

03-9769 4093

[email protected]

3) Hasmah binti Mat Isa

03-9769 4016

[email protected]

13. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Faculty of Medicine and Health Science

1) Zaireen Zakaria

03-9769 2686 [email protected]

2) Nurul Amirah Abd Hamid

03-9769 2606 [email protected]

3) Muhammad Hakimi Suhaimi 03-9769 2606 [email protected]

14. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Faculty of Computer Science and Information Technology

1) Latifah binti Amir 03-9769 1737

[email protected]

2) Abdul Muthalib Kamarudin

03-9769 3090

[email protected]

3) Norbaayah binti Jusoh

03-9769 6565

[email protected]

15. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul Faculty of Biotechnology and Biomolecular Science

1) Mohd Fadil Hamid

03-9769 6664

[email protected]

2) Siti Zaiton Mohd Ramli

03-9769 1305

[email protected]

3) Siti Norhasiken Abdul Rahman

03-9769 6725

[email protected]

16. Sekolah Pengajian Siswazah School of Graduate Studies

1) Nasrul Amri Selamat

03-9769 4211

[email protected]

2) Siti Noor Alia binti Mohd Husin

03-9769 4162

[email protected]

3) Hasnor binti Norsani

03-9769 4220

[email protected]

4) Arif Sulaiman bin Muhamad 03-9769 4153 [email protected]

Page 6: Pengambilan Sijil dan Transkrip...Isi maklumat untuk pengambilan sijil akademik dan transkrip di Portal ESMP (My Konvokesyen) bermula 27 Oktober 2020 (Nama borang : Borang Pengambilan

4/4

BIL. NUMBER

ENTITI ENTITY

PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB OFFICER/STAFF

NO.TELEFON PHONE NUMBER

EMEL EMAIL

17. Putra Business School 1) Norizan Mohd Leman 03-9769 8839 [email protected]

2) Nur Sadrina Mohamad 03-9769 8843 [email protected]

3) Siti Noorzawani 03-9769 8841 [email protected]

18. UPM Education & Training Sdn Bhd

1) Rohaiza binti Mohd Salleh (Bacelor/ Bachelor) 03-8959 3408 [email protected]

2) Noor Syafiqah Murshidah Mohd Shariff (Master) 03-8959 3408 [email protected]

3) Farah Shahirah Mohd Salleh (Program Kerjasama/ Cooperation Program)

03-8959 3408 [email protected]

KAMPUS BINTULU SARAWAK/ BINTULU SARAWAK CAMPUS

BIL. NUMBER

ENTITI ENTITY

PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB OFFICER/STAFF

NO.TELEFON PHONE NUMBER

EMEL EMAIL

19. Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Faculty of Humanities, Management and Science

1) Suzana Ugun

086-855221 [email protected]

2) Shrina Jinal

086-855267

[email protected]

3) Dayang Ratnawati binti Tamam

086-855434

[email protected]

20. Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan Faculty of Agricultural Science and Forestry

1) Asniar binti Salim

086-855220 [email protected]

2) Dayang Aminah binti Awang Abdullah

086-855315 [email protected]

3) Gwendoline ak Nelson

086-855209 [email protected]