pengajian islam selepas merdeka

Click here to load reader

Post on 09-Aug-2015

651 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. GIS 3233 SEJARAH PERKEMBANGAN PENGAJIAN ISLAM SEJARAH PERKEMBANGAN PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA SELEPAS MERDEKA Disediakan Oleh: SALIMAH BINTI AWANG(030938) WAN SUPINAH BINTI WAN ISMAIL (030946) ZAHARAH BINTI JUSOH (030937)
 2. 2. PENDAHULUAN Dalam Islam Pendidikan adalah wajib. Kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Falsafah Pendidikan Islam: Suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran , keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah SWT yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.
 3. 3. Pendidikan Islam berjalan secara formalnya bermula pada tahun 1960-an apabila kerajaan melaksanakan undang-undang peraturan yang didasarkan kepadaPenyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960). Akta Pelajaran 1961 - bahawa pendidikan agama Islam hendaklah diberikan kepada murid-murid beragama Islam di setiap sekolah yang murid-murid beragama Islam berjumlah 15 orang atau lebih. Selepas merdeka lahir pelbagai bentuk Laporan, Ordinan, Akta dan Jawatankuasa Pelajaran.
 4. 4. PENDIDIKAN ISLAM (1960 1970) PERUBAHAN Akta Pelajaran 1961 Peruntukan diadakan / mewajibkan PI di sekolah sekolah bantuan kerajaan Syor Penyata Abdul Rahman Talib (1960) Perkara tersebut dibincangkan secara terperinci Ordinan Pelajaran 1957 Tidak menetapkan kuasa pihak yang menguruskan perbelanjaan PI
 5. 5. 1962 Tahun Akta Pelajaran 1961 mula dikuatkuasa Pelajaran Agama Islam diadakan dalam jadual waktu pelajaran biasa. Peruntukan masa 120 minit seminggu. Guru-guru agama dilantik untuk mengajar PI. Murid-murid Islam terjamin mendapat pendidikan Islam 11 tahun.
 6. 6. Tahun 1959 Sukatan matapelajaran Agama Islam yang pertama untuk sekolah bantuan kerajaan telah disusun. Dilaksanakan pada 1962 hingga 1967. Matapelajaran Pendidikan Islam diajar secara formal di sekolah menengah pada tahun 1962.
 7. 7. Tahun 1967 Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam disusun sekali lagi. Jawatankuasa terdiri daripada wakil Kementerian Pelajaran, Kolej Islam dan Sekolah-sekolah Agama Keraja Negeri. Disemak - jawatankuasa peringkat Kementerian Pelajaran sebelum dikemukakan kepada Majlis Penasihat Raja-raja Melayu. Dipersetujui - mula dilaksanakan di sekolah-sekolah bantuan kerajaan mulai sesi persekolahan tahun 1968.
 8. 8. Semenjak Tahun 1970an institusi pondok diambil alih oleh institusi madrasah atau sekolah agama/Arab. menerima banyak mata pelajaran moden dengan sistem kurikulum yang terancang. juga menerima sistem penilaian peperiksaan yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia seperti PMR, SPM dan STAM (Sijil Tinggi Agama Malaysia).
 9. 9. SAR Sekolah Agama Rakyat (SAR) - tidak dikawal oleh kurikulum pendidikan yang disediakan oleh kerajaan. Dengan itu, mereka tidak diberi bantuan kewangan SAR Mempunyai sistem pengajian tertentu, menerima beberapa mata pelajaran moden dalam kurikulumnya dan mengambil peperiksaan PMR, SPM dan STAM, namun oleh kerana tidak mendapat mendapat bantuan kewangan maka kemudahan institusi ini serba kekurangan. SMKA Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) mendapat bantuan penuh kerajaan dan diserap dalam sistem pendidikan nasional sebagai rangkaian sekolah- sekolah kerajaan. SMKA kerajaan juga menambah sekolah-sekolah agama yang menjadikan mata pelajaran agama dan bahasa Arab sebagai subjek teras.
 10. 10. PENDIDIKAN ISLAM ( tahun 1971 kini ) Pelajaran Agama Islam ditambah dan diajar di maktab dan pusat pengajian tinggi Mata pelajaran Agama Islam wajib diambil dalam peperiksaan awam Tahun 1974 mengkaji dan menilai kurikulum PAI dari segi kaedah pengajaran, penyeliaan dan tenaga pengajar Kajian dilaporkan dalam Laporan Kabinet 1979
 11. 11. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI Pemberian latihan perguruan kepada guru tidak terlatih Melantik pegawai-pegawai yang mencukupi di Unit Pendidikan Islam, JPN dan PPD Mewujudkan nazir mata pelajaran Agama Islam Menggubal serta melaksanakan Kurikulum Baru KBSR (1983) dan KBSM (1988)
 12. 12. SAR Dikendalikan oleh rakyat dari segi pentadbiran, kewangan, pengurusan dan sukatan pelajaran Pentadbirannya di bawah kelolaan Lembaga atau Jawatankuasa sekolah masing-masing. Digalakkan supaya mendaftar dengan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri untuk memudahkan mendapat bantuan. Semua sekolah ini menyerap atau menggunakan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan untuk memudahkan pelajar mengambil peperiksaan,
 13. 13. KOLEJ DAN KOLEJ UNIVERSITI Diletakkan di bawah pengawasan Kementerian Pengajian Tinggi, mempunyai kurikulum tersendiri yang dikawal oleh Kerangka Kelayakan Malaysia. Kolej Islam Antarabangsa (Kuala Lumpur) Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) - Kelantan Kolej Islam darul Ridzuan (Perak) Institut Kemajuan Ikhtisas Pahang (IKIP) - Pahang Kolej Islam Johor (Johor)
 14. 14. UNIVERSITI Bermula secara formal pada tahun 1955 setelah Kolej Islam Malaya ditubuhkan di Klang Selangor. Universiti Teknologi Malaysia adalah universiti pertama yang menjadikan Pendidikan Islam sebagai keutamaan. Pendidikan Islam di institusi pengajian tinggi Malaysia diperkukuhkan dengan pengenalan Kursus Tamadun Islam yang diwajibkan kepada semua mahasiswa. Antara institusi pengajian tinggi Islam ialah Universiti Islam Antarabangsa (UIAM), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Universiti Sultan Zainai Abidin (UniSZA). Bidang pengajian Islam turut dimasukkan dalam institusi awam lain seperti UM, UKM, USM, UUM dan UTM.
 15. 15. KESIMPULAN Walaupun negara pernah dijajah suatu ketika dahulu, agama Islam dan pendidikan mengenainya tetap terlaksana di Negara ini. Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia mendapat sokongan dari rakyat yang memerlukan pendidikan dan juga oleh kerajaan yang menjamin polisi pendidikan ini dapat dilaksanakan. Pendidikan Islam telah diperkukuhkan dari semasa ke semasa oleh kerajaan.