penetapan sasaran kerja tahunan lnpt 2015

Download Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Lnpt 2015

Post on 10-Jan-2016

41 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bahan

TRANSCRIPT

LAMPIRAN D

LAMPIRAN D

BAHAGIAN I Penetapan Sasaran Kerja Tahunan(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)

Disediakan oleh:NAMA: NO. FAIL PERIBADI: NO. K.P: SMK BARU BINTULU

BILAKTIVITI/PROJEK/KETERANGANPETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos yang mana berkaitan)SASARAN KERJA(Untuk tempoh penilaian)PENCAPAIAN SEBENAR(Diisi pada akhir tempoh penilaian)ULASAN(Oleh PYD sekiranya berkaitan)

1PENGURUSAN AKADEMIK

Rancangan Mengajar Tahunan

Rancangan Pelajaran Harian

Masa : 1 tahun sekali Memastikan rancangan mengajar tahunan mencakupi semua tajuk dalam Sukatan Pelajaran. Membuat rancangan pembelajaran dengan mengambil kira cuti dan hari pelepasan am.

Masa : Setiap hari bagi setiap kelas termasuk sekolah ganti . Menyediakan rancangan pengajaran yang rapi bagi setiap kelas.

Mengikut piawaian dan sukatan yang telah ditetapkan

Memastikan PBS dilaksanakan mengikut topik yang dipelajari berpandukan Dokumen Standard Prestasi dan Sukatan Pelajaran. Tempoh masa : Januari

Tempoh masa : Januari hingga November 2015 Mengambil kira kebolehan pelajar. Mengenalpasti alat bantu mengajar yang diperlukan Tindakan susulan daripada refleksi yang dibuat

Dihantar mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan.

Rancangan tahunan berjaya diikuti walaupun terdapat sedikit perubahan dari segi masa. Silibus berjaya diselesaikan sebelum Peperiksaan SPM bermula.

Buku rekod persediaan mengajar berjaya disiapkan dan dihantar setiap minggu.

Sasaran tercapai.

Rancangan Mengajar Tahunan

Rancangan Pelajaran Harian

Guru Mata Pelajaran Tingkatan 2

Matematik

Kuantiti: 5 masa seminggu

Kelas-kelas diajar: 2A, 2E, 2H, 2J

Aktiviti p&p dirancang mengikut masa yang ditetapkan.

Menyediakan perancangan rapi bagi setiap sesi P&P.

Menggunakan pelbagai alat bantu mengajar.

Menyemak buku latihan pelajar sekurang-kurangnya seminggu sekali

Merekodkan markah pelajar bagi setiap peperiksaan di dalam sistem One Drive dan Buku Rekod Pengajaran.

Melaksanakan pentaksiran PBS di dalam kelas mengikut topik yang diajar.

Sasaran akan menghabiskan sukatan pelajaran pada selewat-lewatnya awal bulan Oktober 2015.

2A

TOVETR

A

B

C

D

Jum2828

2E

TOVETR

A

B

C

D

Jum3434

2H

TOVETR

A

B

C

D

Jum3636

2J

TOVETR

A

B

C

D

Jum3434

Sesi pdp dijalankan terancang dan lancar mengikut ketetapan, HSP tahunan yang disediakan.

Guru Mata Pelajaran Tingkatan 2

ICTL

Kuantiti: 2 masa seminggu

Kelas-kelas diajar: 2KRK, 2A

Aktiviti p&p dirancang mengikut masa yang ditetapkan.

Menyediakan perancangan rapi bagi setiap sesi P&P.

Menggunakan pelbagai alat bantu mengajar seperti gambar rajah, keratin akhbar dan bahan-bahan konkrit lain.

Menyemak buku latihan pelajar sekurang-kurangnya seminggu sekali

Merekodkan markah pelajar bagi setiap peperiksaan di dalam sistem One Drive dan Buku Rekod Pengajaran.

Sasaran menghabiskan sukatan pelajaran pada selewat-lewatnya awal bulan Oktober 2015.

2KRK

TOVETR

A

B

C

D

Jum2323

2A

TOVETR

A

B

C

D

Jum2828

Sesi pdp dijalankan terancang dan lancar mengikut ketetapan, HSP tahunan yang disediakan.

Menggubal soalan peperiksaan

Matematik Tingkatan 2 ICTL Tingkatan 2Kuantiti: 1 Kali SetahunMenggubal soalan mengikut giliran yang telah ditetapkan.

Soalan digubal dengan menerapkan pentaksiran PBS

Mencetak kertas peperiksaan seminggu lebih awal dari tarikh peperiksaan.

Diagihkan mengikut bilangan terkini pelajar setiap kelas.

Menyediakan skema jawapan subjektif.

Menyemak Kertas Jawapan Peperiksaan 2 kali setahun

Pemberian markah yang tepat.Kertas objektif disiapkan sehari selepas peperiksaan.

Soalan struktur disiapkan seminggu selepas peperiksaan.

Berpandukan skema jawapan yang disediakan.

Merekod Markah Peperiksaan

Mencatat dan menyimpan rekod markah peperiksaan pelajar bagi setiap kelas.

Menyemak dan mengemaskini rekod PBS pelajar.

Menyimpan data dan rekod markah serta rekod PBS pelajar bagi tujuan rujukan pada masa akan datang.

Merekod markah peperiksaan bagi kelas Tingkatan 2 di dalam sistem One Drive yang diselaraskan oleh Cikgu Abdul Nasir bin Rosli.

Menyelaraskan hasil pentaksiran ke dalam rekod PBS pelajar.

Pentaksir Pentaksiran Berasaskan Sekolah tahun 2015 Matematik Tingkatan 2

Melaksanakan semua penilaian SPPBS mengikut bab bagi subjek Sejarah

Melaksanakan semua penilaian SPPBS mengikut bab bagi subjek Geografi.

Melaksanakan semua penilaian SPPBS mengikut bab bagi subjek PSKMelakukan penilaian bermula dari band 1 hingga band 6, merangkumi semua 13 Bab Matematik

Pelajar mendapat sekurang-kurangnya band 1, iaitu TAHU

Menghadiri kursus/bengkel yang dianjurkan oleh panitia dan juga latihan dalam perkhidmatan.

Melibatkan diri dalam apa jua kursus/bengkel/LDP yang berkaitan.Menyertai kursus/bengkel/latihan dalam perkhidmatan (LDP) yang dianjurkan oleh pihak pengurusan sekolah, panitia, JPN dan KPM.

2PENGURUSAN KELAS

Wali Kelas Tingkatan 2AMengambil kehadiran pelajar

Melaporkan ketidakhadiran pelajar

Mengemaskini maklumat peribadi pelajar.

Membuat laporan prestasi akademik pelajar.

Melengkapkan Retan Bulanan dan SMMP setiap hujung bulan.

Merekodkan laporan kokurikulum pelajar

Mengemaskini pelajar ke dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) dan APDM

Kehadiran pelajar diambil setiap hari pada pukul 12.10pm.

Menghubungi ibubapa sekiranya pelajar tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa makluman guru.

Mengeluarkan surat amaran pertama sekiranya pelajar tidak hadir 3 hari berturut-turut dan seterusnya amaran kedua dan ketiga sekiranya berlanjutan.

Memaklumkan ibu bapa pelajar tentang masalah ketidakhadiran pelajar dan pengeluaran surat amaran.

Melengkapkan dan mengemaskini maklumat pelajar di SMM dan APDM.

Memaklumkan prestasi pelajar kepada ibu bapa semasa sesi permuafakatan.

Mencatatkan maklumat akademik pelajar ke dalam kad 001M.

Melengkapkan Retan Bulanan berpandukan Rekod Kehadiran Pelajar.

Melengkapkan maklumat dan markah kokurikulum pelajar di kad hijau.

Mengisi maklumat peribadi, keluarga pelajar serta maklumat bantuan yang diterima.

3PENGURUSAN KOKURIKULUM

Unit Beruniform:Kadet PolisJawatan: Guru Penasihat

Menjalankan aktiviti sepanjang tahun mengikut tempoh yang ditetapkan

Perjumpaan 1 minggu sekali

Mencatat kehadiran pelajar dalam buku kokurikulum.

Mencatat perlantikan di dalam fail laporan koko.

Laporan disediakan setiap kali perjumpaan dan diserahkan kepada pihak pentadbiran

Mengawas pelajar dalam aktiviti gotong-royong membersihkan bengkel.

Kelab KomputerJawatan: Ketua Guru Penasihat

Menjalankan aktiviti sepanjang tahun mengikut tempoh yang ditetapkan

Perjumpaan 1 minggu sekali Mencatat kehadiran pelajar dalam buku kokurikulum. Mencatat perlantikan di dalam fail laporan koko. Laporan disediakan setiap kali perjumpaan dan diserahkan kepada pihak pentadbiran Mengawas pelajar dalam aktiviti gotong-royong membersihkan bengkel.

Guru Penasihat Pasukan Rumah Wira

Menjalankan aktiviti sepanjang tahun mengikut tempoh yang ditetapkan

Bersama-sama guru rumah lain melatih atlit yang mempunyai semangat juang yang tinggi dan disiplin diri

4HAL EHWAL PELAJAR

Guru Bertugas Kawalan Disiplin Kumpulan 2 waktu balik

Guru Bertugas Kawalan Hari Jumaat

Bertugas mengikut jadual tugas yang telah diagihkan oleh guru bertanggungjawab.

Bertugas 3 kali sehari iaitu pada waktu tengahari, sewaktu rehat dan semasa pulang dari sekolah.

Bertugas pada hari Jumaat mengikut jadual tugas yang diagihkan.

Tugas adalah berdasarkan lokasi yang ditetapkan

Memantau keadaan disiplin di sekitar sekolah dan waktu balik

Bertugas selama seminggu di kawasan luar pagar sekolah.

Memastikan semua pelajar pulang dengan selamat dan tiada masalah disiplin berlaku semasa pulang dari sekolah.

Bertugas pada hari Jumaat di kawasan yang ditetapkan dari pukul 12.00pm sehingga 1.40pm.

Meronda di kawasan sekitar sekolah bagi memastikan tiada masalh disiplin berlaku.

Memastikan tiada pelajar yang bergaduh atau melakukan sebarang salah laku sekolah ketika bertugas.

Memastikan pelajar berdisiplin dan kantin dalam keadaan baik dan bersih.

Memastikan para pelajar balik dengan selamat sama ada balik sendiri atau dijemput oleh ibu bapa.

Menulis laporan dalam buku laporan yang disediakan selepas membuat rondaan.

Telah menjalankan kawalan disiplin seperti yang dikehendaki.

Tiada insiden yang tidak diingini semasa bertugas.

Terdapat pelajar yang dijemput pulang terlalu lewat oleh ibu bapanya.

Telah mencatatkan pemantauan tugas di dalam fail yang disediakan

Peringatan daripada ahli-ahli kumpulan yang amat membantu

Pegawai Penilaian Prestasi Kontrak Perkhidmatan Kebersihan Bangunan dan Kawasan Dan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

2 Januari 2015 hingga 31 Disember 2015Membuat pengesahan boring pelaksanaan skop perkhidmatan dan pengu