penduduk kedayan

Upload: julia-abdullah

Post on 17-Feb-2018

431 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  1/28

  Penduduk Sabah dan Sarawak sebagaimana kita ketahui terdiri daripada pelbagai

  kumpulan etnik dan mempunyai pelbagai kepercayaan, adat resam dan agama.

  Mengikut analisitik diianggarkan terdapat lebih 30 kumpulan etnik di Sabah begitu

  juga di Sarawak. Antara kumpulan etnik utama di Sabah ialah Kadazan Dusun,

  Rungus,Bajau, Melayu-Brunei, Murut, Suluk, Orang Sungei , Kedayan, dan Bisaya.

  Manakala di Sarawak majoritinya ialah suku kaum Iban, Melayu, Bidayuh, Murut,

  Lun Bawang, Kedayan dan lain-lain. Dianggarkan terdapat lebih kurang 30

  kumpulan etnik terdapat di Sarawak. Dalam kajian ini kaum Kedayan merupakan

  kumpulan etnik yang serumpun dengan bangsa Melayu di Semenanjung, Sabah dan

  Sarawak.

  Sejarah asal-usul

  Hasil kajian ini,kita mendapati banyak teori yang menjelaskan tentang asal-usul

  kaum Kedayan ke Sabah. Terdapat sumber menyatakan Kedayan merupakan

  bangsa campuran Orang Jawa dan MasyarakatMelayu Brunei . Sumber ini merujuk

  kepada peristiwa Sultan Brunei Ke 5 iaitu Sultan Bolkiah(1473-1521) yang pada

  ketika itu singgah di tanah Nusantara seperti di Kepulauan Jawa, Sumatra,

  Kalimantan dan termasuklah di tanah Jawa1[1] Sultan Brunei telah menyaksikan

  aktiviti orang Jawa yang rajin bercucuk tanam dan berpadi dan menawarkan mereka

  untuk menetap di Brunei.

  Keterangan ini juga merujuk kepada kenyataan tulisan Harrison and Harrison

  2[2]1956 turut menjelaskan kewujudan kaum Kedayan dating dari Jawa Majapahit

  ketika itu dipercayai bermula pada abad ke-14 dan ke-15 di Kota Batu Brunei. Di

  sinilah bermulanya ikatan pertalian dan persaudaraan orang Jawa melalui

  perkahwinan campur dengan Masyarakat Melayu Brunei sehingga pada masa kini

  kaum Kedayan banyak menetap di Daerah Temburong, Tutong, Belait,Bandar Seri

  Begawan dan Muara (Jerudong). Pada keagungan tamadun Brunei, kaum Kedayan

  ini telah berpindah-randah sehinggalah mereka berkembang ke Sabah dan

  Sarawak.

  1

  2

  1

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Melayu_Brunei&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Melayu_Brunei&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Sultan_Bolkiahhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=(1473-&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=1521)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Nusantarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sumatrahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Melayu_Brunei&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Sultan_Bolkiahhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=(1473-&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=1521)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Nusantarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sumatrahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jawa
 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  2/28

  Dalam pada itu sejarah dan kebudayaan Melayu (1995 : 1120) pula mencatatkan

  bahawa terdapat sumber lisan yang menyatakan orang Kedayan ini berasal dari

  Indonesia. Setelah beberapa abad mereka menetap di Brunei, mereka berhijrah ke

  Sabah dan Sarawak. Sehingga ini, pengkaji yang membuat penyelidikan atas asal

  usul orang Kedayan sering mengaitkan tempat nenek moyang suku kaum ini dengan

  kepulauan Indonesia, khususnya dari Jawa.

  Namun Hose (1912) dalam kajian sejarah suku kaum Kedayan mendapati bahawa

  suku kaum ini mempunyai pertalian darah dengan pribumi di Kalimantan, oleh itu

  beliau mencapai keputusan bahawa orang Kedayan berasal dari Kalimantan3[3].-

  Sejarah kedatangan kaum Kedayan ke Sabah bermula dari Selatan Negeri Sabah

  apabila kawasan ini menjadi sebahagian daripada pemerintahan kerajaan Brunei

  ketika itu. Kawasan-kawasan yang terlibat ialah di Kg Malintaman (Merintaman), Kg

  Ulu Sipitang,, Mesapol, Kg. Banting dan Kg Luagan di Sipitang merupakan antara

  penempatan kaum Kedayan terbanyak di Sabah. Selain itu kaum ini juga terdapat di

  Mempakul dan Limadan di Kuala Penyu, Kg.Lingkungan , Kg.Inuman dan Kg.Bukau

  di Beaufort. Manakala di Papar kaum ini terdapat di Kg.Kelanahan dan Kg Kelatuan.

  Dalam tinjauan yang dibuat di Kg Banting Sipitang,mendapati bahawa sesetengah

  warga tua yang menetap di kampung berkenaan menyatakan cerita lisan yang

  diwarisi turun-temurun mendapati bahawa kedatangan kaum Kedayan di Sabah

  bermula di Kampung Banting ini. Ianya bermula apabila berlakunya penghijrahan

  masyarakat Kedayan dari Brunei Darusalam, dan Limbang Sarawak. Cerita ini

  didukung oleh cerita lisan yang disebarkan dari mulut ke mulut (oral literature) dan

  menjadi genre cerita rakyat dan legenda. Begitupun ada juga mengatakan

  kedatangan kaum ini ke Sabah semasa kegemilangan Kesultanan Brunei telah

  membawa banyak penduduk dari negara itu untuk menetap di Sipitang terutamanya

  di Mesapol dan di kawasan persisiran pantai barat di Sabah.

  Setakat ini, tidak banyak kajian dilakukan ke atas orang Kedayan baik yang

  dilakukan oleh sejarawan atau ahli antropologi. Salah seorang pengkaji sejarah dan

  3

  2

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  3/28

  budaya orang Kedayan ialah Allen Richmond Maxwell JR. Beliau telah melakukan

  penyelidikan penuh peringkat PhD-nya atas budaya suku Kedayan di Lembah Labu,

  Brunei Darussalam yang berjudul Urang Darat, An Ethnographic Study of The

  Kedayan Of Labu Valley, Brunei, Yale University4[4]. Di samping itu, Maxwell (1980)

  juga menghasilkan sebuah tulisan yang berjudul "On the Various Spelling of the

  Word Kadayan" (Brunei Museum Journal, Vol. 2, 1970), berhubung dengan pelbagai

  ejaan dan panggilan orang Kedayan. Akibatnya terhasilah bermacam-macam ejaan

  yang berlainan seperti "Kadaian", "Kadayan", "Kadian", "Kadien", "Kadyan",

  "Karayan", "Kedyan", "Kedien" dan "Kerayan". Bagaimana pun pada masa kini,

  hampir semua bahan cetak termasuk Kamus Dewan, Ensiklopedia Sejarah dan

  Kebudayaan Melayu menggunakan ejaan "Kedayan".

  Selain Maxwell, tidak banyak kajian secara teliti telah dilakukan atas sejarah dan

  budaya suku kaum ini. Menurut Bantong Antaran (1985), bahawa asal nama

  Kedayan itu telahpun wujud bersama-sama dengan kewujudan kesultanan Brunei.

  Pada mulanya, semua penduduk Brunei hanya lebih dikenali sebagai Melayu dan

  tidak mempunyai suku kaum yang dipanggil atau dikenali sebagai Kedayan ketika

  sebelum wujudnya kesultanan Brunei ketika itu.

  Di Sipitang Sabah, penduduk pertama yang menetap di situ dikenali sebagai orang

  darat ialah masyarakat Kedayan dan Lundayeh5[5]

  Sosiobudaya, Adat resam, Sistem sosial, dan Pendidikan

  Sosiobudaya masyarakat Kedayan di Sabah banyak dipengaruhi oleh keadaan di

  sekelilingnya. Pada kebiasannya budaya hidup masyarakat ini dipengaruhi oleh ahlikeluarga dan masyarakat yang akan membimbing golongan muda mengenai

  peraturan,adat resam, agama serta kepercayaan yang telah diwarisi mereka sejak

  turun-temurun. Pada umumnya seseorang individu itu akan lebih memahami

  sosiobudaya hidup masyarakat mereka melalui pendidikan tidak formal yang

  bermula dari rumah sehinggalah kepada komuniti tersebut.

  4

  5

  3

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  4/28

  Pada kewujudan kaum Kedayan,kaum ini mempunyai tempat tinggal yang dipunyai

  oleh dua kelompok yang berbeza dan berasingan, iaitu yang tinggal di pesisiran

  pantai dan kuala sungai yang bekerja sebagai nelayan.Manakala satu kelompok lagi

  mendiami kawasan pendalaman dan bekerja sebagai petani dan pesawah.

  Kehidupan tradisi masyarakat Kedayan adalah bergantung kepada kegiatan-

  kegiatan ekonomi tradisional seperti mengusahakan sesuatu bagi memenuhi

  keperluan dalam kehidupan harian.

  Begitupun pada ketika ini kegiatan ekonomi masyarakat Kedayan ini telah berubah

  dan menjadi moden berbanding kehidupan masyarakat dahulu. Kedayan sekarang

  ini lebih banyak bergantung atau bekerja dengan Kerajaan dan juga dalam sektor

  swasta. Jika adapun,masyarakat Kedayan yang masih melakukan aktiviti seperti

  bertanam hanyalah sebahagian orang-orang tua yang hanya bertujuan untuk

  mengisi masa lapang dan untuk keperluan mereka sahaja. Corak kehidupan tradisi

  masyarakat Kedayan mempunyai kaitan yang sangat rapat dalam bidang pertanian .

  Kegiatan pertanian ini telah dijadikan sebagai sumber pendapatan yang utama bagi

  kehidupan puak Melayu Kedayan ketika itu.

  Antara aktiviti pertanian yang mereka usahakan ialah penanaman padi, buah-

  buahan, sayur-sayuran dan menternak haiwan peliharaan seperti ayam dan itik.

  Aktiviti lain yang turut diusahakan termasuklah memburu binatang kerana faktor

  geologi dan kedudukan penempatan yang dikelilingi hutan telah mendorong kegiatan

  ini. Salah satunya ialah mundul taipas (taripas). Selain itu kedudukan mereka di

  persisiran pantai dan tepi sungai juga telah mendorong kegiatan ekonomi lain seperti

  menangkap ikan dengan cara tradisional. Salah satunya mereka akan memancing

  ikan dengan menggunakan peralatan tradisi seperti bubu, jala dan siyutuntuk ikan

  air tawar dan menggunakanpukat dan ancau apabila menangkap ikan di laut.

  Peraturan dan Adat Resam.

  Masyarakat Sabah sememangnya kaya dengan adat resam dan pantang larang

  hidup yang tersendiri. Hal ini telah menjadikan adat dan pantang larang sebagai

  panduan dan pedoman dalam kehidupan seharian masyarakat bumiputera di Sabah.

  Amalan adat dan pantang larang dalam sesebuah masyarakat ini bertujuan4

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  5/28

  memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup.

  Masyarakat Kedayan seperti juga halnya dengan masyarakat Melayu di

  Semananjung Malaysia dan Sarawak mempunyai adat dan budaya yang sama serta

  saling mempercayai dan mematuhi undang-undang adat. Jika seseorang itu tidak

  mematuhi undang-undang adat yang ditetapkan, maka sesuatu perkara yang tidak

  baik serta malapetaka akan menimpa masyarakat tersebut. Begitupun ianya

  Terdapat beberapa undang-undang adat yang menjadi amalan penduduk di Sabah.

  Antaranya yang berkaitan dengan pertanian, perkahwinan, dan kematian.

  Adat Pertanian

  Faktor geografi dan lokasi setempat masyarakat Kedayan telah mendorong kepada

  kegiatan sosioekonomi dalam bidang pertanian, memburu dan nelayan.

  Penanaman padi merupakan pekerjaan utama masyarakat ini sehingga kini masih

  lagi mengamalkan pertanian tradisi. Sebelum menanam dan mengatam(menuai)

  padi dijalankan kawasan penanaman padi terlebih dahulu ditetakan(dibaca doa)

  oleh seorang pawang dengan cara manangas (Membaca ayat suci atau doa) di

  sekeliling kawasan padi padi empat penjuru.

  Apabila padi telah masak petani-petani ini akan batulong-tulongan (bantu-

  mambantu) mengatam padi. Padi yang telah diketam (dituai) akan di simpan di

  dalam durong iaitu sebuah tempat yang dibuat untuk berehat dan menyimpan padi.

  Kerabau masih digunakan untuk membantu petani mengangkut hasil padi begitu

  juga sebagai jentera untuk membajak sawah. Secara tradisinya para petani ini juga

  akan menggunakan alat galok(sabit) untuk mengetam (menuai) padi .

  Di samping itu para petani Kedayan juga melakukan aktiviti mundul taipas (cara

  menangkap burung taripas). Aktiviti ini sememangnya telah terkenal di kalangan

  kaum Kedayan. Untuk menangkap burung ini mereka akan menggunakan jaring

  mengikut cara tradisi mereka. Selain itu memburupayau (rusa) juga merupakan

  pekerjaan rutin pada musim menuai .

  Bagi penduduk Kedayan yang tinggal di persisiran pantai dan di tebing sungai pula

  5

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  6/28

  lebih cenderung kepada aktiviti nelayan. Sama halnya seperti nelayan-nelayan dari

  suku kaum yang lain nelayan Kedayan menjalankan aktiviti mengangkap ikan

  dengan menggunakan rambat(jala), pukat, bujak(lembing), bubu, babang dan

  manimba untuk menangkap ikan. Gubang (perahu kecil)dan perahu merupakan

  sejenis pengangkutan air yang popular, juga akan digunakan untuk mengangkap

  ikan. Gubang juga telah menjadi kenderaan pengangkutan utama suatu ketika

  dahulu untuk mengangkut hasil tanaman dan makanan seperti padi dan beras.

  Adat Perkahwinan

  Setiap kumpulan etnik di Sabah mempunyai adat tersendiri dalam menjalankan

  upacara perkahwinan. Bagi masyarakat Kedayan, adat perkahwinan adalah sama

  seperti juga masyarakat Melayu. Umumnya adat sesebuah perkahwinan masyarakat

  ini dimulakan dengan berjarum-jarum (merisik) di mana keluarga laki-laki dating ke

  rumah bini-bini (perempuan).

  "Adat perkahwinan masa dulu ani ialah kepala baiyairinya ialah kinkin pembuka

  mulut kayis laki-laki yang mengantati arah bini-bini karang ani inda lagi ada usuri

  sebagai penggantinya mun kelangkahan dulang adik kahwin dulu bagi yang bini-bini

  yang laki-laki inda pulang ada bagi kelangkahan dulang laki-laki ani masti bagi kinkin

  kepada yang dilangkahi dulang atu sepasang seorang tu sama seperti yang di bagi

  kepada pengantin perempuan kalau bangsa lani lagi banyak ankup dangan

  sepasang kasut kinkin sebantuk dan tudung dulang jua tanda bertunang kinkin

  sebantuk pembuka mulut seperti basar-basar jarum atu mulanya seratus saja

  belanja hangus kaban lima belas ijib saja seekong jadi kira mulanya belanja karun

  masa dulu atu."Oleh Piah Bte Karim (umur 70 tahun, 2000), Limbang, Sarawak.

  Selepas itu diikuti dengan bersarang gundih (meminang) dengan membawa

  sebentuk kinkin (cincin). dan acara mengantat barian (hantaran kahwin). Mengantat

  berian ini biasanya bakal pengantin laki-laki akan memberi wang hantaran bersama

  seikung kerabau (seekor kerbau).Seterusnya apabila kata sepakat telah dicapai

  majlis nikah akan dilangsungkan dengan diikuti majlis bertimbang (bersanding).

  Seminggu sebelum majlis kahwin diadakan memucang (gotong-royong) kalangan6

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  7/28

  keluarga terdekat dan jiran datang untuk membuat persiapan perkahwinan.

  Biasanya memucang ini dilakukan bagi mempersiapkan khemah, dapur memasak

  (tempat mendadih) dan membuat kuih-muih. Sehari sebelum majlis perkahwinan

  pula majlis mendadih (memasak) iaitu mengelupis (sejenis makanan seperti ketupat

  yang diperbuat daripada pulut) . Menyembelih kerbau secara berami-ramai

  seringkali dilakukan untuk dijadikan lauk-pauk semasa jamuan makan. Daging

  kerbau tersebut seterusnya dipotong-potong dengan mengarap (mencincang)

  biasanya dilakukan oleh kaum wanita secara beramai-ramai.

  Adat bagi pengantin perempuan (bini-bini) pula, terlebih dahulunya sebelum

  menjelang saat perkahwinan orang-orang tua telah memberikan beberapa petua dan

  adat tradisi yang mesti dipatuhi. Umpamanya mandi langir bagi membersihkan dan

  mencantikkan wajah dan kulit bakal pengantin perempuan. Sesetengah adat pula

  melarang bakal pengantin perempuan ini keluar rumah selama satu atau dua

  minggu sebelum majlis perkahwinan. Adat ini mesti dipatuhi kerana khuatir akan

  berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku ke atas bakal pengantin.

  Pada malam selepas diijab Kabul (nikah) pula dilangsungkan majlis malam bebadak

  (majlis berinai) . Pada malam ini majlis disertai bacaan berzanji, merhaban dan

  selawat ke atas nabi s.a.w. Majlis merenjis pengantin akan dilakukan oleh kaum

  keluarga dan jiran yang hadir dalam majlis ini semasa selawat nabi dialungkan.

  Selepas itu diadakan pula acara bergambus (tari-menari) dan dan pada ketika ini

  diadakan juga acara karaoke. Menjelang larut malam pula diadakan acara Mukun

  atau Bergendang..Acara ini sangat popular pada ketika dahulu di mana tiga orang

  wanita pemukul gendang atau rempana sambil berpantun seloka, berbalas-balas

  dengan sesiapa sahaja yang berminat untuk berbalas pantun. Kaum Kedayan

  merujuk pantun sebagai pantun atau sabut-sabutan (walaupun kebanyakannya

  merujuk teka-teki)Si penjual pantun pula akan menyampaikan pantun dengan

  intonasi dan suara mengikut rentak gendang yang dialunkan.

  Biasanya kaum wanita yang menjual pantun untuk dibalas oleh golongan lelaki, tidak

  kira tua mahupun muda. Begitupun lain pula halnya bagi pengantin, seluruh

  badannya akan disapu dengan dadak (bedak yang diperbuat daripada beras dan

  semua jari tangan dan kaki akan dipacari (inai).7

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  8/28

  Pada hari majlis perkahwinan diadakan jamuan makan kepada semua yang hadir

  dan yang dating pula akan membawa buah tangan untuk diberi kepada pihak

  pengantin. Mandi pengantin dilakukan dengan beradat sambil diiringi dengan

  pukulan gulintangan dan rempana. Seperti juga dengan tradisi masyarakat Melayu,

  pengantin lelaki yang akan bertandang ke rumah pengantin perempuan akan diiringi

  oleh kumpulan rempana(kompang) dambil membawa bunga manggar. Pengantin

  lelaki ini akan ditunda (dipimpin) dengan menggunakan saputangan oleh seorang

  imam atau orang yang dianggap layak memimpinnya. Majlis bertimbang

  ( bersanding) dilakukan dari atas pelamin sehinggalah ke luar rumah supaya yang

  hadir dapat menyaksikan kedua-dua pengantin tersebut. Pada malam itu pula

  pasangan pengantin ini dilarang tidur kerana dipercayai sesiapa yang tidur akan mati

  cepat. Selain itu acara maliwan (Pengantin lelaki akan membawa isteri bersama

  rombongan balik ke rumahnya) diadakan selepas tiga atau lima hari majlis

  perkahwinan.

  Adat Kenduri

  Kenduri ialah majlis membaca doa dengan menjemput saudara mara dan jiran

  terdekat dan disajikan dengan jamuan makan selepas membaca doa. Kenduri yang

  biasanya dilakukan oleh masyarakat Kedayan ialah kenduri doa selamat bagi

  menyatakan maksud mensyukuri setelah mendapat sesuatu dan kenduri ini

  biasanya dibuat selepas mengatam padi. Begitu juga halnya dengan kenduri

  menyambut kelahiran bayi, kenduri gunting rambut bayi, kenduri selepas berkhatan

  dan kenduri doa arwah iaitu kenduri mengingati keluarga yang telah meninggal

  dunia. Selain itu ada juga sesetengah orang tua yang masih mempercayai kenduri

  membaca doa tolak bala kerana rumah dimasuki oleh binatang liar seperti ular dan

  biawak.

  Adat kelahiran

  Biasanya adat kelahiran ini adalah berpandukan kepada hukum dan syariat dalam

  Islam. Anak yang baru dilahirkan akan dibangkan (diazankan) oleh bapa atau lelaki

  terdekat kepada anak berkenaan). Seterusnya akikah dilaksanakan sebagai perkara8

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  9/28

  sunat mengikut Islam bagi anak yang baru dilahirkan itu. Adat bercukur pula

  dilakukan apabila anak tersebut telah melangkui usia 1 bulan diadakan secara

  beramai-ramai dengan melagau (memanggil) saudara mara dan jiran terdekat .

  Adat ini biasanya diadakan bacaan berzanji, merhaban dan berselawat ke atas nabi

  sambil anak tersebut dipotong beberapa helai rambut dan ditabur beras kunyit dan

  direnjis dengan wangi-wangian. Adat kelambiji (bersunat) juga masih dilakukan

  sehingga ke hari ini. Majlis ini biasanya dilakukan selepas anak lelaki tersebut

  berkhatan. Majlis yang dilakukan sama seperti majlis cukur rambut.

  Adat Kematian

  Apabila seseorang itu telah menginggal dunia, beberapa kepercayaan dan telah

  menjadi amalan sunnah yang perlu dilaksanakan sebagai memenuhi tuntutan fardu

  kifayah. Ianya dilakukan adalah bagi mendoakan si mati semoga roh simati diampuni

  dosa dan sejahtera. Sebagai memenuhi tuntutan agama masyarakat Kedayan akan

  mengadakan majlis ini dengan menjemput saudara mara dan jiran untuk

  mengadakan sembahyang di rumah si mati selama tujuh hari berturut-turut. Selepas

  itu diadakan kenduri tiga hari diikuti Makan Tujuh hari (kenduri hari ke tujuh) dan

  kenduri makan empat puluh hari. Kenduri Jumat-jumatan (setiap malam Jumaat)

  juga diadakan sehingga empat puluh hari tadi. Ini diikuti dengan kenduri haul (ulang

  tahun kematian) yang akan diadakan pada setiap tahun bagi mengenang

  kemangkatan si mati.

  Kenduri arwah juga turut diadakan pada setiap tahun menjelangnya bulan Syaaban

  (taqwim Islam) dan biasanya selepas Nisfu Syaaban sebelum menjelangnya Bulan

  Ramadhan.

  Pendidikan

  Masyarakat Kedayan di Sabah menerima pendidikan formal dan pendidikan tidak

  formal. Pendidikan tidak formal dipelajari oleh kanak-kanak melalui keluarga atau

  masyarakat yang bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan.

  Pada peringkat ini kanak-kanak telah diajar cara-cara seperti memancing, memanja,9

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  10/28

  berburu, bertukang, menyumpit,bersawah, dan berternak. Pendidikan ini bermula

  dengan mengajar kanak-kanak mempelajari kemahiran ini bagi membolehkan

  mereka berdikari apabila dewasa kelak.

  Atas kesedaran mengenai dengan kepentingan pendidikan bagi anak-anak,

  masyarakat Kedayan juga tidak ketinggalan bagi memberikan pendidikan yang tinggi

  kepada anak-anak mereka. Anak-anak telah dihantar ke sekolah bagi menimba ilmu

  pengetahuan yang amat berguna suatu masa kelas di samping dapat mengubah

  kehidupan mereka sebelum ini yang hanya mengharapkan kepada bercucuk tanam

  sahaja.

  Pendidikan secara formal pula amat terhad dan hanya tertumpu pada pendidikan

  agama Islam seperti membaca al-Quran dan menulis jawi yang diadakan di surau,

  pondok, serta rumah guru agama. Begitupun pendidikan sekular tidak diabaikan dan

  menjadikan pendidikan ini sebagai wajib kepada anak-anak masyarakat Kedayan

  bagi menghadapi masa depan. Anak-anak masyarakat Kedayan mendapat

  pendidikan asas ini dengan belajar secara formal di sekolah-sekolah kerajaan dan

  swasta. Pada peringkat umur 3 hingga 6 tahun anak-anak ini telah menduduki

  sekolah di Taman Didikan Kanak-kanak ( TADIKA), Taman Bimbingan Kanak-kanak

  (TABIKA), Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) dan di sekolah-sekolah swasta.

  Pada peringkat 7 hingga 12 tahun anak-anak masyarakat Kedayan menerima

  pendidikan di sekolah-sekolah kebangsaan dan sehinggalah ke sekolah menengah

  (13 hingga 17) tahun. Selain itu juga pendidikan masyarakat ini juga telah mendapat

  pendidikan sehingga mencapai ke peringkat ijazah.dengan mengikuti program

  pensiswazahan di universiti-universiti tempatan dan luar negara.

  Kepercayaan dan agama

  Masyarakat etnik di Sabah pada peringkat awal adalahpagan dan mengamalkan

  kepercayaan animisme. Setiap etnik mempunyai nilai hidup yang berbeza antara

  satu sama lain. Pengaruh agama Islam pada abad ke-16 secara beransur-ansur

  telah membawa perubahan dalam kehidupan mereka dan nilai-nilai Islam telah

  diamalkan terutamanya di kalangan etnik Bajau dan Melayu-Brunei. Begitu juga bagi

  10

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  11/28

  etnik Kedayan, Islam merupakan agama yang telah dianuti sejak turun-temurun.

  Kepercayaan dan pantang larang masyarakat Kedayan tidak banyak bezanya

  seperti masyarakat Melayu di Semenanjung dan di Sarawak.Begitu juga

  seperti masyarakat Islam yang lain, kaum Kedayan juga menyambut hari raya

  Aidilfitri, hari raya Aidil adha, Maulud nabi s.a.w, Nisfu Syaaban dan Awal Muharram.

  Ilmu batin orang Kedayan

  Dalam kajian ini juga saya sempat merujuk kepada orang yang tahu tentang ilmu

  kebatinan orang Kadayan bahawa sebahagian dari ilmu kebatinan kaum ini adalah

  terpesong dari akidah kita sebagai umat Islam, terutama sekali yang menggunakan

  mentera. Begitupun dalam kajian ini , ada juga terdapat ilmu kebatinan suku kaum

  Kadayan yang menggunakan ayat-ayat suci al-quran dan berlandaskan sepenuhnya

  kepada tatacara dan peradaban Islam, terutamanya dibidang perubatan tradisional.

  Pada ketika dahulu ilmu kebatinan ini biasanya digunakan untuk mencuba sesuatu

  kepada perkara atau perbuatan orang. Pada masa dahulu orang-orang tua

  batupa(berlawan;bersaing) ilmu batin ini, yang menunjukkan siapa yang lebih tinggi

  ilmunya. Antaranya ilmu kebatinan yang digunakan apabila adanya majlis

  perkahwinan atau keramaian, ada di antaranya yang mencubu ilmu batin dalam

  masakan yang dimasak dalam majlis tersebut. Apa yang berlaku apabila mereka

  memasak sesuatu makanan(seperti daging) itu tidak akan masak walaupun telah

  dimasak sehingga berjam-jam lamanya. Bahkan apabila menanak nasi dalam kawah

  juga tidak akan masak walaupun telah berbau hangit tetapi di atasnya masih juga

  beras.

  Lain pula halnya dengan senapang tidak meletup apabila dipetik bucunya. Ini juga

  pernah berlaku pada ketika majlis perkahwinan, pengantin lelaki yang datang ke

  rumah pengantin perempuan akan disambut dengan letupan seperti mercun dan

  tembakan senapang. Ada di antaranya orang tua yang mempunyai ilmu batin in

  mencuba ilmu batin mereka sehingga senapang itu tidak meletup atau berbunyi

  walaupun berulang kali di petik.

  11

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  12/28

  Selain itu ada juga ilmu batin orang Kedayan ini yang pandai bermain api yang boleh

  terbang pada waktu malam. Pada orang tua-tua jika ternampak api di atas pokok

  durian atau di udara, janganlah kita lihat atau tegur kerana ianya boleh membawa

  musibah kepada yang melawannya.

  Ilmu Pantak6[6] merupakan salah satu ilmu ghaib yang masih diamalkan dalam

  masyarakat Kedayan. Ianya lebih kepada ilmu yang menyebabkan seseorang itu

  akan sakit dan mungkin juga menemui ajal jika terkena ilmu pantak ini. Suatu ketika

  dahulu ilmu ini diamalkan oleh orang tua-tua dan ianya telah semakin pudar kerana

  pengamal ilmu ini telah meninggal dunia dan ianya bertentangan dengan ajaran

  Islam.

  Ilmu Pugai sememangnya telah terkenal sejak zaman dahulu dalam masrayakat

  Kedayan. Biasanya ilmu ini seperti juga ilmu pukau yang menyebabkan seseorang

  anak dara itu terpikat kepada seorang lelaki yang memugainya. berkeinginan untuk

  memperisterikannya.

  Tapi oang Kadayan jangan dicabar pasal mahunja pasangan. Ada oang Kadayan

  yang pandai MUGAI. Aku nie tadangaa caita jua nganya, sama ada banaa atu inda,

  inda taku tahu, tapi PUGAI dikalangan masyarakat Kadayan mimang ujud. Sakuat-

  kuat PUGAI, caita oang patuhaan mulanya ialah bila bisia dapat MUGAI batu

  pangilingan lada bananang atas aing. Sandi tu PUGAI Kadayan. Bilakan dikia-kia,

  batu pangilingan lada atu baat, apa jua olahnya bananang kian. Amun batu

  pangilingan lada dapat bananang atas aing, apa lagi jalama. Sandi, sandi. Ani kan

  caita jua nganya. Aku inda ku balajaa ilmu PUGAI.7[7]

  Selain itu terdapat juga kepercayaan tentang burung yang membawa pelbagai

  khabar yang tidak baik akan berlakunya sesuatu yang buruk di komuniti tersebut

  masih lagi dipercayai.

  Kalau nya kadayan di Brunei Darussalam burung Bugang anitah yang suka

  6

  7

  12

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  13/28

  membawa khabar inda baik bila ia berbunyi siring rumah diwaktu malam. Kunonnya

  ada adatah orang kan Nuhon atau sakit kuat sebagai tanda tanda orang hampir

  siring rumah kan Nuhon. Kepercayaan ini masih dipercayai oleh orang tuha tuha

  kitani di Brunei Darussalam yang lahir sebelum tahun 70an.Tetapi generasi muda

  kitani inda ingau lagi pasal bunyian bunyian burung burung membawa khabar ani.

  Kerana agama kitani Islam sudah kuat berkembang.

  Begitu jua ceritanya dengan burung Tuit-tuit bila berbunyi dan lacus lacus terabang

  barang kepala. Apalagi bila masa menyiut Mengkutut/Bangkutut (udang air tawar)

  lakas lakastah mulih ketungkalan takut ada yang kan Nuhon dikampung. Bugang jua

  mun ia hinggap di Bubung rumah masyarakat kitani dahulu lakas lakas makan doa

  selamat tolak bala ditakuti mati serumah. Begitulah sedikit ceritanya ditempat kami

  di Negara Brunei Darussalam yang ada masih mempercayainya.8[8]

  Kepercayaan lain pula, masyarakat Kedayaan juga percaya sebelum bertolak

  meninggalkan rumah untuk pergi ke suatu tempat yang jauh. Jika sekiranya ada

  kucing melintas di hadapan atau kedengaran bunyi burung gagak sebelum kita

  berangkat, hendaklah kiuta membatalkan pemergian tersebut kerana bimbang akan

  berlakunya sesuatu yang tidak baik ke atas kita atau keluarga kita. Petanda ini

  masih lagi dipercayai oleh masyarakat di kampung sehingga hari ini.

  Masakan dan kuih tradisional

  Dari sudut makanan pula,tradisi berzaman masyarakat Kedayan ialah masakan

  Daging Rebus Kedayan, Ayam masak Kedayan, Pais ikan, Salai Berubut, Sambal

  Tahai, Tarap muda masak lemak, Nasi Kebuli, dan banyak lagi. Masakan-masakan

  ini merupakan masakan asli dan agak berbeza daripada masakan masyarakat

  Melayu yang lain walaupun ianya menggunakan bahan dan resepi yang hampir

  serupa. Selain itu terdapat juga masakan dari tumbuhan hutan yang dimasak seperti

  humbut hanibung (umbut nibung) atau humbut piasau(kelapa) yang disapak (digaul)

  dengan ikan masin begitu menyelerakan semasa makan tangah hari.Begitu juga

  halnya dengan kuih-kuih tradisional orang Kedayan lebih popular dengan bingka

  dadak kubal chacha, gatas, wajik, kuripit ubi kayu, kelupis, pinyaram, kuih cincin,

  8

  13

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  14/28

  bahaulu, sasagun, dan jelurut.

  durian, tarap

  Kesenian.

  Masyarakat Sabah sememangnya terkenal sebagai salah satu etnik yang kaya

  dengan seni budaya yang tersendiri. Antara seni budaya masyarakat Kedayan

  Sabah ialah tarian, muzik, kraf tangan, anyaman, pertahanan diri, pertukangan,

  ukiran, dan binaan.

  Anding ialah satu-satunya tarian tradisi kaum Kedayan yang sehingga kini masih lagi

  diwarisi dan dipersembahkan. Tidak mempunyai makna khusus pada perkataan

  anding, namun tarian ini agak popular dalam era 50-an. Dua Kampung yang terkenal

  dan masih lagi mewarisi tarian Anding ini ialah Kampung Ulu Sipitang dan Kampung

  Luagan di daerah Sipitang. Beberapa tahun lepas tarian ini telah diangkat semula

  untuk diketengahkan bagi generasi muda mempelajarinya melalui Persatuan

  Kedayan Sabah.

  Bagi irama lagu, kaum Kedayan ini juga mempunyai lagu-lagu tersendiri yang

  dinyanyikan oleh penyanyi kaum Kedayan dengan menggunakan bahasa Kedayan

  seperti Baju Kabaya, Baju Kuung, Cam Cambi, Daun Sadaman, Hujan Baai-Baai,

  dan Papan Manjungkat9[9]. Selain itu juga masyarakat Kedayan ini terkenal dengan

  nyanyian lagu nasyid, bergambus, tarian zapin dan joget.

  Gambus merupakan antara alat muzik tradisional yang kian popular di kalangan

  suku kaum Kedayan. Pada kebiasaanya gambus ini dimainkan semasa majlis

  keramaian seperti perkahwinan dan juga menyambut tetamu yang terhormat.

  Bahan untuk membuat gambus biasanya pembuat gambus akan memilih dan

  mengambil kayu yang sesuai seperti kayu Santul, kayu Bulayon, dan kayu

  Limpadok (Bahasa Kedayan) . Jenis kayu ini sangat sesuai dan ia sudah teruji

  sebagai kayu yang sangat sesuai untuk membuat gambus.

  9

  14

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  15/28

  Cerita gambus ini dipercayai berasal daripada sepasang suami isteri, di mana

  kedua-dua pasangan ini tidak sehaluan kerana dipaksa berkahwin, terutama si

  suami. Bagi si isteri pula amat sayang dengan suaminya sehingga di mana saja

  suaminya pergi si isteri ikut sama. Dengan kasih sayang yang ditunjukkan oleh si

  isteri terhadap suaminya, setiap kali tidur si isteri memeluk suaminya kerana takut

  ditinggalkan. Bagaimanapun perbuatan si isteri itu hanya sia-sia sahaja, kerana

  apabila si isteri sedar dari tidur keesokan paginya dia bukan pula memeluk

  suaminya, tetapi memeluk sebatang kayu.

  Oleh kerana cinta kasihnya terhadap suaminya, maka si isteri telah mengukir kayu

  tersebut serupa bentuk badan suaminya dan telah dinamakan gambus. Ekoran dari

  itu, gambus hingga kini menjadi kebanggan dan muzik yang popular, khususnya di

  kalangan suku kaum Kedayan di Kampung Lingkungan Weston, Beaufort, Sabah.10

  [10]

  Masyarakat Kedayan ini mempunyai banyak permainan tradisi seperti bermain kuhit

  iaitu sejenis permainan menggunakan tempurung kelapa yang ditebuk ditengah-

  tengah dan dimainkan secara menggolek dengan menggunakan dua belah kaki.

  Permainan ayng lebih popular pula ialah permainan gasing. Permainan ini menjadi

  permainan tradisi yang dimainkan secara rasmi pada setiap tahun di Sipitang

  Sabah.

  Kraftangan yang lain ialah pembuatan kikik(layang-layang) , bagalau

  Hasil pertukangan kayu orang Kedayan ialah keupayaan mereka membuat gubang

  (sejenis sampan), perahu nelayan, alat membajak sawah dan banyak lagi ukiran

  kayu yang kreatif. Kraftangan kayu yang lain terdapat juga berberapa hasil

  rekabentuk seperti rempana (rebana;kompang), dan baduk. Selain itu juga terdapat

  beberapa hasil ukiran tangan pada barang-barang kemas dan tembaga. Begitu juga

  dengan ukiran pada senjata seperti keris yang mempunyai daya kreativiti asli

  masyarakat Kedayan.

  Kraftangan lain yang juga dihasilkan oleh masyarakat ini ialah seperti anyaman

  10

  15

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  16/28

  peralatan kegunaan dapur seperti membuat nyiru dan ayagan (alat untuk

  mengayak beras dan padi), bubu dan siyut(alat dibuat daripada buluh untuk

  menangkap ikan), belatak dan talaya.

  Bentuk binaan rumah kaum Kedayan dipengaruhi oleh masyarakat Melayu Brunei

  dan kebudayaan setempat. Biasanya rumah masyarakat ini berkonsepkan rumah

  balah bubung(belah bumbung). Ianya terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pantaran

  (luar rumah), langgar (ruang tamu) dan dapur. Begitu pun rumah Kedayan

  tradisional begitu ringkas, bertiangkan kayu yang ala kadar besarnya, berlantaikan

  buluh, beratapkan daun nipah, untuk mencantum dari tiang ke atap, tiada sebilah

  paku yang digunakan, semuanya menggunakan lilitan dan ikatan rotan mahupun

  akar. Antara jenis ikatan yang digunakan ialah ikatan angit, ikatan tindih, ikatan

  tapak pelanduk dan ikatan genggam ambuk.

  Nama-nama lantai dan rangka rumah hingga ke atap antaranya; sangka(r) tiang

  belakang, sangka(r) tap balaai, suga-suga, kasau, tetaban, penyucuk, gelagaa(r)

  laas, bumbung dan atap.

  Bagi kebanyakan alat muzik masyarakat bumiputera Sabah pula diperbuat daripada

  buluh. Terdapat pelbagai jenis alat muzik yang dicipta.Penciptaan alat muzik ini

  menunjukkan masyarakat Sabah mempunyai kemahiran dan keunikannya yang

  tersendiri.

  Bagi masyarakat Kedayan, Kulintangan Kayu Sadaman ialah sejenis alat muzik

  tradisional yang paling popular. Biasanya kulintangan ini dimainkan oleh tiga atau

  empat orang pemain, dan dimainkan semasa majlis perkahwinan, menyambut

  tetamu, dan juga majlis keramaian suku kaum Kedayan. Alat muzik ini pada

  keseluruhannya diperbuat sepenuhnya daripada kayu Sadaman.11[11]

  Dari sudut pertahanan diri, kaum Kedayan juga turut mewarisi seni persilatan.

  Pakaian tradisi Kedayan

  11

  16

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  17/28

  Walaupun pengaruh Melayu-Brunei begitu sinonim dalam kehidupan masyarakat

  Kedayan namun begitu Kedayan ini juga mempunyai warisan pakaian tradisi mereka

  iaitu Baju Butang Tipai bagi kaum lelaki dan juga Baju Bersuja Berkubamban untuk

  perempuan.

  Bahasa

  Etnik di Sabah menggunakan lebih daripada 50 bahasa, yang dituturkan sekurang-

  kurang lebih daripada 80 dialek12[12].Bahasa Kedayan merupakan satu-satunya

  bahasa yang berbeza dari rumpun bangsa Melayu . Perbezaan yang ketara yang

  terdapat pada bahasa Kedayan dengan bahasa Melayu ini ialah dari segi bilangan

  huruf abjad.Abjad bahasa Kedayan hanya terdiri daripada 18 huruf, iaitu terdapat

  hanya 3 huruf vokal iaitu a, i, dan u; manakala hanya 15 hurufkonsonan, iaitu b, c,

  d, g, h, j, k, l, m, n, p, s, t, w, dan y.

  Bahasa ibunda yang menjadi tradisi kaum ini, vokal o dan e hampir tidak wujud

  dalam perbendaharaan kata bahasa Kedayan. Umpamanya:

  besar = basaa otak = utak

  kota = kuta.

  Vokal o hanya wujud sebagai gandingan kepada konsonan r, umpamanya taloo

  untuk 'telur', dengan o berfungsi sebagai konsonan gantian. Konsonan bahasa

  Melayu yang tidak digunakan dalam bahasa Kedayan ialah f, q, r, v, z(xtidak wujud

  dalam abjad bahasa Melayu). Bagaimanapun, ketinggalan konsonan rmerupakan

  satu huruf paling nyata. Bergantung kepada bunyi dan gandingan huruf, perkataan

  bahasa Kedayan akan berbunyi seperti berikut:

  r = aa; umpamanya besar = basaa

  r = ii; pandir =pandii

  r = oo atau r = uu; telur = taloo atau taluu

  12

  17

  http://wapedia.mobi/ms/Abjadhttp://wapedia.mobi/ms/Konsonanhttp://wapedia.mobi/ms/Abjadhttp://wapedia.mobi/ms/Konsonan
 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  18/28

  r = ing

  air = aing.

  Kecuali ketika mengikut dasar sistem ejaan bahasa Melayu yang menetapkanbahawa semua perkataan pinjaman perlu sedapat-dapatnya mengekalkan bunyinya,

  bahasa Kedayan hanya dapat menggunakan 18 huruf yang tersebut.

  Dialek Melayu Kedayan pula dianggap sebagai salah satu dialek atau bahasa

  minoriti di negara ini. Hal ini berlaku kerana masyarakat Kedayan akan

  menggunakan bahasa Melayu Brunei ketika berkomunikasi. Ini diperkuatkan lagi

  apabila puak ini bertembung dengan etnik-etnik atau puak-puak yang lain yangterdapat di negara ini, Dialek Kedayan dalam penggunaan kata sapaannya untuk

  berkomunikasi ataupun berinteraksi, dalam setiap bahasa sememangnya telah

  menentukan norma dan juga sistem atau aturan sosial mereka.

  Penggunaan sistem sapaan ini merupakan salah satu cara bagi menghormati

  seseorang di samping bagi mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan sebagai

  menghormati orang ydang disapa Salah satu contoh adalah kata biskita atau kita

  (awak) digunakan apabila bertemu dengan seseorang yang lebih tua daripada

  penutur. Sapaan kawu (kau) pula biasanya digunakan kepada rakan penutur yang

  seusia atau yang lebih muda daripada penutur.

  Bahasa Kedayan Bahasa Melayu

  Abak-abak berdebar-debar

  Abal-abal Meniarap

  Agatah Pergi

  Aing Air

  Ambulong Sagu

  18

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  19/28

  Ambuyat Makanan daripada sago

  Andang Kekal

  Ani Ini

  Antap terlampau; terlalu

  Atu Itu

  Awu Ya

  Babal Bodoh

  Bagas Bekas

  Baibun Bergurau

  Bajaur Merayau

  Bakamih Kencing

  Bangas Basi

  Bapadah Berkata

  Bapanyap Berkemas

  Basaa Besar

  Batah Lambat

  Batis Betis19

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  20/28

  Belurih mendapat hasil

  Belusir Berlari

  Berinut berjalan lambat

  Beriya Berak

  Betinting berjalan ketinting

  Bida Hodoh

  Bini -bini perempuan

  Bisai cantik ; lawa

  Bisdurang Mereka

  Bubus Bocor

  Damit Kecil

  Dandam rindu ; dendam

  Dangani Temankan

  Gauk Nakal

  Gigiran , bibiran Melatah

  Giuk Ulat

  Gulaian Sayur20

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  21/28

  Hambat pukul ; rotan

  Hantap

  Hindik Tending

  Hulun Suruhan

  Ikung ekor

  Inda Tidak

  Jalama Manusia

  Kadikamu Kamu

  Karau Keras

  Kawu kamu ; kau ; awak

  Kediaku Aku

  Kurapak Cakap

  Lacah Lantai basah

  Lagat Kotoran degil

  Lagau Panggil

  Lai kata manja

  Lampong Lampu21

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  22/28

  Lidut lambat

  Luan Selalu

  Malamaie Senja; petang

  Malimpang Baring

  Mengujar Mencari

  Miani Begini

  Miatu Begitu

  Mua Muka

  Ngalih Penat

  Ngam Betul

  Nuun Berjalan ; meninggal dunia

  Patuha Datuk

  Pabinian Isteri

  Palakian Suami

  Pulak patah

  Salajur terus; sekaligus

  Sepanggal Sepotong22

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  23/28

  Ucapnya Katanya

  Unjar Cari

  Keistimewaan dan keunikan Kedayan

  Keistimewaan yang lazim tertonjol dalam aspek kebudayaan itu dapat dikesan

  menerusi seni budaya rakyat atau folklore. Menurut James Danandjaya (1984:21)

  pengertian folklor agak luas, merangkumi folkor lisan, sebahagian lisan dan folklor

  bukan lisan. Dengan demikian, kepelbagaian folklor Sabah banyak dipengaruhi oleh

  petempatan penduduk disebabkan landskap geografi Sabah yang bergunung

  ganang dan dikelilingi laut mewujudkan masyarakat yang heterogen, bervariasi

  bukan sahaja daripada aspek fizikal malah turut diperlihatkan perbezaan daripada

  aspek pancaran sosiobudayanya.

  Sistem sosial masyarakat Kedayan merupakan antara keisitimewaan kaum ini

  dengan wujudnya sikap saling batulong-tulongan (bekerjasama) atau mamucang

  (bekerjasama melakukan suatu perkara). Perkara-perkara yang dialkukan secara

  mamucang ialah membina rumah, membina masjid atau surau, balai raya, sekolah

  dan membersihkan kawasan kampung.

  Apabila mengadakan kenduri, masyarakat ini biasanya mengamalkan budaya

  kekitaan dengan menjemput jiran dan saudara mara untuk sama-sama

  memeriahkan majlis tersebut. Begitu juga apabila berlaku sebarang

  kesusahansaudara dan jiran tetangga akan dapat untuk memberi pertolongan.

  Keunikan kaum Kedayan ini juga bersifat pemurah dan suka bersedekah.

  Kedayan baaniaga macamani. Bajual tia pakis, kana bali sainggit, disadakahinya

  saikat labih. Dangan mbali buah di kabunnya, disuuhnya makan puas puas, mbali

  sepalastik nganya. Babuu tia ka hutan, luih payau dibahigii nya jan oang

  kampong13[13].( Orang Kedayan ini berniaga dengan cara begini. Menjual sayur

  pakis seikat seringgit. apabila dibeli dia memberi pula sedekah seikat kepada

  13

  23

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  24/28

  pembeli. Apabila ada orang membeli buah-buahan di dusunnya, pembeli itu

  disuruhnya makan puas-puas, walhal pembeli hanya membeli seplastik buah. Begitu

  juga apabila dia pergi ke hutan mendapat seekor rusa, seluruh masyarakat kampung

  tersebut akan diberi dan merasa daging rusa tersebut).

  Keistimewaan lain yang menjadi tradisi masyarakat ini juga ialah dalam permainan

  gasing. Bagi masyarakat Kedayan di Sabah, gasing merupakan permainan tradisi

  yang diwarisi sejak zaman dahulu.

  Gasing satu permainan rakyat cukup sinonim dengan Daerah Sipitang. Persatuan

  Gasing Sipitang adalah persatuan terawal ditubuhkan di Sabah dan satu-satunya

  persatuan berdaftar yang wujud di negeri ini sehingga kini. Ahli Persatuan Gasing

  Sipitang telah memenangi beberapa kejohanan gasing jemputan dan peringkat

  kebangsaan.14[14]

  Permainan tradisi gasing kedayan adalah terbahagi kepada dua, iaitu peringkat

  baatas (baaja - individu) dan baumbuk (berpasukan, bergu). Gasing dimainkan dan

  tergolong sebagai permainan set; tetapi tidak melibatkan body

  contact antara pasukan pemain.Suatu pasukan di dalam permainan gasing tradisi

  Kedayan dipanggil umbuk. Tiada had tertentu untuk setiap umbuk. Adakalanya

  saumbuk kumpulan ngayau dan bertahan (tetamu dan tuan rumah) mengandungi 10

  orang setiap satunya. Namun, biasanya setiap pasukan adalah mengandungi antara

  5 & ndash; 6 orang pemain.

  ermainan ini dimulakan dengan proses guau (legai uri). Guau merupakan proses

  bertanding gasing siapa yang paling lama, paling tahan berpusing paling

  tahan kadaa. Guau Ia merupakan pertandingan madami. Pertama, gasing akan

  dipusing menggunakan tali, kemudian disiut dan disimpan di atas cermin demi

  menjamin pusingan yang lancar dan bertahan lama tahan kadaa.

  Permainan ini memerlukan kemahiran yang tinggi. Pemain akan nanai (menatang)

  cermin dan mempastikan pusingan gasing akan berterusan sehingga ke peringkat ia

  elintuk akibat daya pusingan semakin habis. Bagi pemain yang mahir, proses ini

  14

  24

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  25/28

  dipanggil liuk. Liuk boleh berpanjangan dan membentuk masa tambahan dari 1

  10 minit sebelum gasing langsung berhenti bergerak sepenuhnya.

  Selain itu amalan pengubatan berturun telah diwarisi sejak turun temurun oleh

  kalangan masyarakat Kedayan adalah berbeza dengan kaum yang lain. Namun

  demikian amalan berturun ini tidak lagi digunakan kerana bercanggah dengan

  hukum Islam .

  Suatu ketika dahulu amalan berturun dijadikan salah satu cara pengubatan untuk

  menghalau pelbagai jenis penyakit . Untuk memulakan amalan berturun ini seorang

  bomoh akan menggunakan mayang buah kelapa sebagai peralatan wajib semasa

  berturun . sementara itu asap kemenyan akan dibakar dan permainan muzik

  tradisional akan dimulakan dengan irama gambus rebana dan gulingtangan .

  seorang dari anggotapenurunan akan menyanyikan senikata lagu seperti berikut;

  ANDING DIDA.... KUDIDA ANDING .....

  ANDING DIDA... , MALAI, MALAIKU... SAYANG

  MINTA MAAF BISKITA SEMUA....

  ANDING DIDA TUMPANG BERMAIAN15[15]

  Seterusnya Bomoh tersebut akan terus menghempas -hempaskan secara perlahan

  mayang kelapa ke badan pesakit. Ternampak pada aksi Pak Bomoh berada dalam

  haus dan dahaga yang akhirnya akan meminum dan malahap makanan dangan

  penuh rakus dan kelaparan .

  Selain daripada terkenal dengan tarian Anding dan permainan muzik kayu

  Sadaman, Kaum Kedayan ini juga sangat cekap menangkap burung. Kecekapan

  menangkap burung ini dalam bahasa orang Kedayan disebut dalam dialek mereka

  sendiri ialah 'melagau' bermaksud 'memanggil'.

  .

  Seorang penangkap burung, Shunie Adi, 50 yang berasal dari kampung Sungai

  Bubus, kira-kira 6.5 km dari pekan Sipitang, menjelaskan untuk 'melagau' burung dia

  perlu membina sebuah rumah kecil yang dinamakan 'bumbun'.

  15

  25

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  26/28

  Bumbun ini diperbuat daripada anak-anak kayu sebanyak tujuh batang yang lurus

  dan ditutup dengan daun-daun. Bumbun ini boleh menempatkan satu atau dua

  orang di dalam dan jika dilihat dari luar, burung yang di 'lagau' (dipanggil) tidak akan

  sedar ada sesiapa di dalam 'bumbun' itu. Di depan, lubang kecil 'bumbun' ini dibuat

  satu tapak seperti padang kecil tempat burung-burung punai hinggap. Tapak mini

  jaraknya tujuh tapak kaki dari 'bumbun' dan tujuh tapak kaki lebar orang dewasa

  yang dibersihkan. Semasa memanggil burung, tapah ini ditabur makanan seperti

  padi atau jagung.

  .

  Satu alat khas yang dipanggil 'dukut' diperbuat daripada bambu nipis yang ukur lilit

  bulatannya 4 sm dan 98 sm panjang dan hujungnya disambung dengan buluh nipis

  berbentuk seperti alat muzik. Alat ini ditiup dari dalam bumbun yang mengeluarkan

  bunyi seperti burung punai tanah iaitu 'poo'. Ia ditiup tujuh kali berselang seli. Bunyi

  dukut itu akan menjadi tarikan burung yang ada di sekitarnya.

  Sebelum 'melagau' dilakukan, terlebih dahulu 'mantera' dibaca dan beberapa petua

  dilakukan sebanyak tujuh kali, mengambil tujuh helai daun kayu yang tumbuh dari

  arah depan bumbun bertujuan memanggil semangat burung itu dan tapak di mana

  burung itu turun juga ditanam 'benda' yang boleh menarik perhatian burung supaya

  datang ke tempat tersebut.Mentera juga digunakan untuk menarik perhatian burung

  yang hendak dipikat.

  .

  Beberapa 'gerakan' seperti memusing-musing dukut sebanyak tujuh kali akan

  dilakukan oleh si pemanggil di depan bumbun sebelum melagau. Begitupun jika

  silap melagau lain yang akan datang. 'Orang halus' yang menyerupai binatang atau

  perempuan yang akan dating.

  .

  Dalam pada itu, burung-burung yang mendengar bunyi dukut itu akan menjadi jinak

  seperti 'dipukau'.Burung itu kemudiannya juga akan ditangkap dengan

  menggunakan tangan.

  Burung-burung yang telah ditangkap akan diikat leher dan dimasukkan ke dalam

  kurungan khas. Selain itu dipercayai juga kekuatan mantera boleh menarik perhatian26

 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  27/28

  binatang lain seperti pelanduk, kijang ataupayau (rusa).

  .

  Rujukan

  Harian Ekspres, 7 April 2009

  http://bruneisabah.org/komuniti_kraftangan.html

  Bibliography Amde, S. (Ed.). (2007). The Mystic of Borneo Kadayan. Kota Kinabalu,

  Sabah, Malaysia: Borneo Publisher.

  Masakan Brunei. (1990). Brunei Darusalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei

  Darusalam.

  Nik Safiah, K. (Ed.). (1981). Beberapa Persoalan Sosiolinguirtik Bahasa Melayu.

  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  16[1] http://eyamkedayan.blogspot.com/2008/05/asal-usul-kedayan.html

  17[2] Harrison & Harrison,1970

  18[3]En. Low Kok On, BA., MA. (USM)2000, Pensyarah Sastera Rakyat.

  19[4] A.R.Maxwell Jr.research for PhD(Yale University) on linguistic of Kadayan in

  Brunei

  20[5] Amde Sidik ,The Mystic of Borneo Kedayan,Kota Kinabalu: Borneo

  Publishers,2007.

  21[6]www.kadayanuniverse.com,column about Kadayan

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  27

  http://bruneisabah.org/komuniti_kraftangan.htmlhttp://bruneisabah.org/komuniti_kraftangan.html
 • 7/23/2019 Penduduk Kedayan

  28/28

  22[7] /index.html

  23[8] http://kadayanuniverse.com/content/view/793/2/

  24[9] Ibharim Hj Diman, http://itsurday.blogspot.com/search/label/Kedayan%20Songs

  25[10]Encik Satia Janudin, Kampung Lingkungan Weston, Beaufort, Sabah,

  26[11] http://www.gatasipitang.gov.my/budayasipitang.htm

  27[12] http://donlokns.blogspot.com/2008/09/folkor-sabah_29.html

  28[13] Encik Jumat

  29[14] http://www.gatasipitang.gov.my/mengenaigata.htm

  30[15]Tuan Hj Othman Matussin 89 Tahun

  http://beaufort.bdd.org.my/BETURUN,02/11/2008

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  28

  http://simply-kedayan.weebly.com/index.htmlhttp://itsurday.blogspot.com/search/label/Kedayan%20Songshttp://beaufort.bdd.org.my/BETURUNhttp://simply-kedayan.weebly.com/index.htmlhttp://itsurday.blogspot.com/search/label/Kedayan%20Songshttp://beaufort.bdd.org.my/BETURUN