penduduk (6 rendah)

Upload: mohd-salleh-sairan

Post on 18-Jul-2015

117 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Adakah kawasan di bawah berpenduduk padat?

Adakah kawasan di bawah padat penduduk

Taburan pendudukApakah taburan penduduk?

Taburan penduduk

Sebaran penduduk di atas permukaan bumi Sebaran ini menghasilkan taburan yang tidak sekata Kawasan berpenduduk padat Kawasan berpenduduk sederhana padat Kawasan penduduk jarang

Kepadatan pendudukApakah kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk

Apakah perkaitan kepadatan dengan taburan penduduk . Kawasan yang mempunyai nilai kepadatan tinggi , taburan penduduk kawasan tersebut adalah padat.

Kepadatan penduduknegeri Keluasan (km2)kepadatan Jumlah penduduk Taburan penduduk

sarawak 124450

20098932 584997

16136

jarangSederhan a

johor

18 987

Kuala 243 lumpur

1305792

5374

padat

Berdasarkan jadual di atas , apakah dua elemen mempengaruhi kepadatan penduduk?Keluasan dan jumlah penduduk

Taburan penduduk duniaDilihat dari beberapa aspek i)Taburan penduduk mengikut benua ii)Taburan penduduk mengikut garisan lintang iii)Taburan penduduk mengikut kawasan iv)Taburan penduduk mengikut ketinggian v)Taburan penduduk mengikut kebenuaan dan kepulauan.

Benua manakah paling padat penduduk?Benua manakah paling jarang penduduk?

Taburan penduduk mengikut benua

Taburan penduduk dunia tahun 2000Benua Bilangan penduduk (juta orang) 794 314 345 Luas benua Kepadatan penduduk km2 44 579 24 256 17 819 18 13 19

AfrikaAmerika Utara

Amerika Latin

Asia AustraliaEropah

3672 31727

44 579 76879938

82 473

Berdasarkan jadual , apakah kesimpulan taburan penduduk?

Benua manakah paling padat penduduk ? Benua Asia yang merangkumi negara-negara seperti China , Jepun , India dan Indonesia. Benua manakah paling jarang penduduk ? Benua Australia.

Taburan penduduk dunia dari sudut perbandingan negara

Lebih daripada jumlah penduduk dunia tinggal di Asia Timur . Contohnya China mempunyai jumlah penduduk lebih 1300 juta orang berbanding benua Afrika 794 juta (Afrika mengandungi 53 negara)

Perbandingan dari segi kepadatan

Keluasan benua Afrika (melebihi 44 000 km2 ) berbanding dengan keluasan Eropah 9000 km 2 . Jumlah penduduk Eropah (727 juta) hampir sama dengan Afrika (794 juta) Ini menyebabkan Eropah lebih padat penduduk.

Berdasarkan peta di bawah ,

Bolehkah anda kenalpasti kawasan berpenduduk padat mengikut garisan lintang.

Berdasarkan garisan lintang

Kurang 10 % tinggal di hemisfera selatan , mengapa ? Hampir 50% tinggal di antara 20 o U hingga 40 o U 30 % tinggal di antara 40 o U hingga 60 o U Kurang 0.5 % tinggal di kawasan melebihi 60 oU

Berdasarkan peta di bawah

Manakah lebih ramai penduduk tinggal , benua atau pulau ? Bolehkah anda kenalpasti pulau-pulau yang padat penduduk ?

Taburan penduduk mengikut kebenuaan dan kepulauan

Lebih ramai penduduk tinggal di kawasan benua Lebih ramai penduduk tinggal di kawasan pinggir laut berbanding ke pedalaman . Di antara pulau-pulau yang padat penduduk ialah Kepulauan British, Sri Lanka , Kepulauan Indonesia , Filipina , Hong Kong , Jepun dan Taiwan.

Berdasarkan peta di bawah

Nyatakan kawasan berpenduduk padat Nyatakan kawasan berpenduduk sederhana padat Nyatakan kawasan berpenduduk jarang

Kawasan berpenduduk padat

Apakah kegiatan yang menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk padat ? Kawasan giat dengan industri lebih padat Nyatakan kawasan yang padat penduduk kerana kegiatan tersebut.Yokohama, Kobe. Tokyo, New York

Kawasan berpenduduk padat

Nyatakan kegiatan yang mempengaruhi kepadatan penduduk . Kawasan giat dengan pertanian Nyatakan kawasan yang padat kerana kegiatan tersebut. Lembangan Chang Jiang,china,lembangan IndusGanges,india,lembangan Nil,mesir,jepun.

Manakah kawasan berpenduduk jarang

Apakah yang menyebabkan kawasan ini berpenduduk jarang?kawasan terlalu sejuk , dilitupi ais Nyatakan kawasan yang berpenduduk jarang kerana faktor ini. Artik dan Antartika

Kawasan berpenduduk jarang

Mengapa kawasan ini berpenduduk jarang? Kawasan sejuk dan tanah tinggi Nyatakan kawasan yang berpenduduk jarang kerana faktor ini Banjaran Himalaya, Banjaran Rocky, Banjaran Andes

Kawasan berpenduduk jarang

Mengapakah kawasan ini berpenduduk jarang?kawasan gersang dan panas Nyatakan kawasan yang berpenduduk jarang kerana faktor ini Gurun Sahara, gurun Kalahari, Gurun Ataccama

Kawasan berpenduduk jarang

Apakah faktor yang menyebabkan kawasan berpenduduk jarang ? Nyatakan kawasan yang berpenduduk jarang kerana faktor ini

Kawasan berhutan tebal

Kawasan berhutan tebal , terpencil dan kurang kemudahan menyebabkan jarang penduduk. Kawasan ini hanya didiami oleh penduduk asli Contohnya lembangan Amazon di Amerika Selatan , Lembangan Congo di Afrika.

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan pendudukFaktor fizikal

Faktor pertama

Faktor iklim

Faktor iklim mempengaruhi bangsa Kawasan tropika lembap yang menerima hujan dan pancaran matahari sepanjang tahun. Kawasan ini padat penduduk kerana sesuai untuk tanaman padi .

Faktor iklim

Dpaatkah penduduk berbangsa eropah menyesuaikan diri untuk hidup dalam iklim tropika lembap. Bagi bangsa Eropah pula sukar untuk menyesuaikan diri hidup di kawasan Tropika.

Faktor iklim

Mengapakah tidak ramai manusia dapat hidup dalam iklim seperti ini ? Iklim yang sejuk menyebabkan tempoh penanaman pendek . Sayur-sayuran sukar hidup Manusia mudah mengalami penyakit skurvi. Dianggarkan 16.6 juta permukaan bumi terlalu sejuk dan tidak sesuai.

Faktor kedua

Faktor bentuk muka bumi

Mengapakah kawasan pergunungan jarang penduduk ? Kawasan tanah tinggi sukar dihubungi dan sistem pengangkutan terhad . Contohnya Banjaran Andes , Banjaran Rocky , Banjaran Himalaya dan Banjaran Titiwangsa.

Faktor bentuk muka bumi

Mengapakah kawasan tanah beralun , lembangan sungai dan pinggir pantai padat penduduk? Tanah aluvium subur akibat pemendapan sungai.kawasan rata memudahkan pembinaan jalan raya dan petempatan.

Faktor ketiga

Faktor tanah tanih

Mengapakah kawasan seperti Pulau Jawa padat penduduk? Lereng-lereng gunung berapi mengandungi lava bes yang subur menggalakkan penanaman padi .Ini menyebabkan penduduk padat di kawasan tersebut.

Faktor tanih

Mengapakah kawasan lembangan sungai padat penduduk? Kawasan lembangan sungai giat mengalami pemendapan menghasilkan tanah lanar atau aluvium yang subur untuk tanaman padi.

Faktor ketiga

Faktor saliran

Sistem saliran seperti sungai menghasilkan tanah yang subur seperti aluvium dan Chernozzem . Ini menggalakkan aktiviti penanaman dan menyebabkan padat penduduk. Kawasan batu kapur dan tanah pasir yang poros mempunyai saliran yang kurang baik dan tidak sesuai untuk pertanian.

Faktor saliran

Sungai juga sebagai sistem pengangkutan, pusat pelabuhan dan perkapalan. Ini menyebabkan tebing-tebing sungai menjadi lokasi petempatan seperti Sungai Chao Phraya, sungai Mekong dan sungai Ganges.

Faktor keempat

Faktor kegiatan ekonomi

Kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi mempunyai taburan penduduk yang lebih padat. Kawasan perindustrian seperti Ruhr di Jerman, Damodar di India dan Tashkent di Rusia. Kawasan yang giat dengan pertanian seperti Delta Indus Ganges, Lembangan Kuning dan Menam Chao Phraya .

Faktor kegiatan ekonomi

Kawasan yang terhad kegiatan ekonomi seperti memburu, mengumpul hasil hutan dan pertanian pindah mempunyai kepadatan yang rendah.

Faktor kegiatan ekonomi

Puak-puak orang asli seperti di Malaysia , Afrika dan lembangan Amazon.

Contoh soalan

Pilih sebuah negara di rantau Asia Tenggara A)Analisa faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya taburan penduduk yang tidak seimbang di dalam negara tersebut.(13m) B)Jelaskan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk berkenaan ke atas sumber-sumber alam di dalam negara tersebut. (15m)

Negara yang dipilihmalaysia

Taburan penduduk Malaysia

Berdasarkan petaNyatakan kawasan i)Padat penduduk di Malaysia ii)Sederhana padat di Malaysia iii)Kawasan jarang penduduk

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhiTaburan penduduk di Malaysia?

Faktor pertama

Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan jenis tanah yang mempengaruhi aktiviti manusia.

Faktor muka bumi

Kawasan tanah pamah yang rata dan landai di tebing sungai dan pinggir pantai lebih padat penduduk .Ini disebabkan kawasan tanah pamah mudah untuk membina jalan raya dan petempatan . Contohnya kawasan pantai barat dan pantai timu Semenanjung Malaysia lebih padat penduduk berbanding kawasan pedalaman semenanjung Malaysia.

Faktor fizikal

Manakah kawasan di Malaysia mempunyai keadaan disebelah? Bagaimana keadaan ini mempengaruhi taburan penduduk ?

Kawasan tanah tinggi

Kawasan tanah tinggi tidak sesuai untuk dijadikan sebagai petempatan kerana bentuk muka bumi yang tidak rata. Sistem pengangkutan yang terhad juga menyebabkan kawasan tanah tinggi berpenduduk jarang. Pembangunan di kawasan tanah tinggi juga sukar dijalankan kerana kesukaran untuk membawa bahan binaan ke tempat tersebut. Misalnya, banjaran titiwangsa di tengah-tengah semenanjung malaysia berpenduduk jarang.

Faktor bentuk muka bumi bergunung-ganang dan berhutan tebal

cth: pedalaman sabah dan sarawak Sistem pengangkutan dan perhubungan yg terhad. Contohnya pedalaman sarawak seperti Kapit dan Belaga hanya dihubungi pengangkutan sungai. kurang mempunyai peluang pekerjaan.Pekerjaan hanya tertumpu kepada sektor pertanian kecilkecilan ,perikanan dan pembalakan. Kemudahan asas seperti bekalan air dan eletrik yang kurang baik . Memerlukan kos operasi yg tinggi untuk membina jalan raya dan infrastruktur.

Faktor fizikal

Mengapakah keadaan muka bumi di sebelah lebih padat penduduk di Malaysia? Pantai barat semenanjung malaysia mempunyai kawasan tanah pamah yang luas berbanding pantai timur , sabah dan sarawak .

Sebab kawasan tanah pamah padat penduduk

Peluang pekerjaan yang banyak dalam sektor pertanian seperti tanaman padi . Kawasan kawasan tanaman padi seperti Delta Kelantan, Daerah Kerian dan Dataran Kedah-Perlis adalah padat penduduk. Perhubungan dan pengangkutan yang baik,kerana tanah pamah memudahkan infrastruktur di bina.Ini mengurangkan kos pembinaan.Contohnya lebuhraya Utara-Selatan , Lebuhraya Persekutuan banyak dibina di pantai barat. Menggalakkan pembinaan industri yang luas.Pusat-pusat perindustrian banyak dibina di pantai barat seperti Petaling Jaya, Nilai dan Sepang.Ini menggalakkan migrasi penduduk dari pantai Timur , Sabah dan Sarawak. Kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik mudah di perolehi.

Faktor fizikal

Kawasan tanah pamah yang luas di pantai barat memudahkan pembinaan petempatan , jalanraya dan perindustrian serta pertanian. Ini menyebabkan pantai barat semenanjung Malaysia lebih padat penduduk.

Sebab-sebab kawasan tanah pamah padat penduduk

Faktor fizikal

Kawasan tanah pamah dengan tanah jenis aluvium sesuai untuk tanaman padi. Kawasan-kawasan tanaman padi seperti Delta Kelantan, Datarn Kedah-Perlis dan Daerah Krian lebih padat penduduk.

Faktor fizikal

Apakah keadaan asal Kuala Lumpur sebelum menjadi ibu negara yang padat penduduk ?

Faktor kedua

Berdasarkan rajah , apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia?

Faktor ekonomi

Pantai barat semenanjung Malaysia giat dengan kegiatan ekonomi moden seperti perindustrian, perdagangan dan perkhidmatan. Pantai timur semenanjung Malaysia lebih tertumpu kepada kegiatan pertanian dan perikanan.

Faktor ekonomi

Sektor perindustrian , perdagangan dan perkhidmatan menyediakan peluang pekerjaan lebih banyak , gaji lumayan dan menyediakan pelbagai insentif seperti kemudahan rawatan , tempat tinggal dan elaun.

Faktor ekonomi

Sektor pertanian dan perikanan melibatkan pekerjaan lebih b erat, terdedah kepada panas matahari dan kotor serta pendapatan rendah. Ini tidak menarik minat generasi muda.ini mendorong generasi muda dari pantai timur , sabah dan sarawak bermigrasi ke pantai barat .

Tahukah anda sejarah asal Kuala Lumpur

Kegiatan perlombongan bijih timah

Sejarah asal kuala lumpur

Kuala Lumpur asalnya kawasan perlombongan bijih timah pada zaman penjajah British. British membawa masuk pelombongpelombong bijih timah dari China. Ini menyebabkan kawasan pantai barat seperti Lembah Klang , Lembah Kinta dan negeri Sembilan menjadi tumpuan penduduk.

Kesan perlombongan bijih timah

Perlombongan bijih timah menyebabkan proses pembandaran berlaku . Kawasan sumber bijih timah berkembang menjadi pekan dan bandar. Ini mengembangkan kegiatan ekonomi lain seperti perniagaan serta pembangunan infrastruktur .

Faktor keempat

Faktor kemajuan sistem pengangkutan

Manakah kawasan yang mempunyai sistem pengangkutan yang lebih padat , moden dan lengkap?

Bagaimana kepadatan sistem pengangkutan mempengaruhi taburan penduduk?

Sistem pengangkutan yang baik menggerakkan pembangunan negara dan meningkatkan mobiliti penduduk. Pantai barat semenanjung Malaysia mempunyai sistem pengangkutan yang lebih baik dan padat.

Faktor sistem pengangkutan

Kawasan Lembah Klang contohnya dilengkapi dengan lebuhraya , LRT dan monorel. Keadaan ini menyebabkan pantai barat mempunyai darjah ketersampaian lebih tinggi , menjimatkan masa perjalanan , meningkatkan mobiliti penduduk yang menarik ramai penduduk dan menggalakkan perkembangan ekonomi.

Faktor kelima

Faktor sosial

Kawasan yang mempunyai banyak kemudahan rekreasi menarik minat penduduk seperti Kuala Lumpur.

Faktor sosial

Kawasan yang mempunyai pusat-pusat pendidikan tinggi seperti Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur , Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru menggalakkan migrasi. Ini menyebabkan penduduk lebih padat.