pendidikan syariah islamiah

Download Pendidikan Syariah Islamiah

Post on 24-May-2015

15.098 views

Category:

Art & Photos

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bab Zina

TRANSCRIPT

  • 1. PENDIDIKANSYARIAHISLAMIYYAH Tingkatan 5Maahad Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat PulaiChondong, Kelantan

2. Gejala-gejala Sosialdi Kalangan Remaja 3. TAJUK : ZINADisediakan oleh:Mohamad Nahi b. Mohamed Hasbullah Maahad Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat 4. Dalil daripadahadis Nabi s.a.w 5. Hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud:Daripada Jabir bin Samurah, saya melihatMaiz bin Malik ketika dibawa bertemuRasulullah s.a.w. Dia berbadan rendah dantegap tanpa memakai rida (pakaian luar).Maiz membuat pengakuan empat kalibahawa dia telah berzina. Rasulullah s.a.wbersabda: Barangkali engkau? Jawab Maiz:Tidak, demi Allah sesungguhnya si hina ini telahberzina. Jabir berkata: dia telah direjam. 6. Sebab Wurud Hadis Maiz bin Malik al-Aslami adalah seorang anak yatim yangdipelihara oleh Hazal bin Nuaim. Beliau telah melakukan zina dengan seorang hambaperempuan. Kemudian beliau telah bertemu Rasulullah s.a.w dan membuatpengakuan sebanyak 4 kali. Rasulullah s.a.w cuba menimbulkan keraguan (syubhah)terhadap pengakuannya. Ini kerana hukuman zina akan gugur dengan timbulnya syubhah. Tetapi Maiz tetap mengulangi pengakuannya dan akhirnyabeliau dijatuhkan hukuman rejam. 7. PENGERTIAN ZINABahasa:Persetubuhan haram.Istilah:Perhubungan seks haram antara lelaki danperempuan tanpa ikatan perkahwinanyang sah. 8. HUKUMAN ZINA1) Direjam Sehingga Mati- bagi lelaki@perempuan yang telah berkahwin (muhsan).2) Disebat Seratus Kali- Bagi lelaki@perempuan yang belum berkahwin.3) Dibuang Negeri Selama Setahun- Iaitu hukuman yang disertakan dengan hukuman sebat. 9. CARA ULAMAMENGELUARKAN HUKUM 1. Had Zina 2. Cara Menetapkan Hukum Ulama mengeluarkan hukum Ulama menetapkan hukum zinazina melalui kalimah berdasarkan lafaz hadis yang bermaksud maka diatelah direjam. Dengan itu,orang yang berzina dihukumrejam. Lafaz hadis menunjukkan Maizmembuat pengakuan di hadapan Ini menunjukkan bahawaRasulullah s.a.w sebanyak 4 kalihukum had zina adalah bahawa dia telah berzina.direjam. Oleh itu, cara mensabitkan Oleh itu, orang yang berzinadihukum rejam.hukum zina ialah denganpengakuan. 10. Soalan Pengukuhan1) Seorang lelaki mengaku berzina dengan seorang perempuan tetapi perempuan tersebut mengingkarinya. Bincangkan.2) Seorang lelaki yang muhsan berzina dengan seorang perempuan yang tidak muhsan. Apakah hukumannya?3) Orang buta atau orang yang menyetubuhi bukan isterinya. Bincangkan.4) Seorang penguasa memaksa lelaki dan perempuan berzina. Bincangkan. 11. Contoh Jawapan Soalan Pertama- Lelaki tersebut dihukum had zina.- Perempuan tidak dihukum had zina.- Ulama Hanafi berpendapat dikenakan had qazaf. Soalan Kedua- Lelaki muhsan direjam- Perempuan tidak muhsan Soalan Ketiga- Jumhur ulama tidak dikenakan hukuman had zina ( ada syubhah)- Hanafi dikenakan had Soalan Keempat- Gugur hukuman had kedua-duanya ( paksaan) 12. KESIMPULAN Maksud Hadis Sebab Wurud Hadis Pengertian Zina Hukuman Zina Cara Ulama Mengeluarkan Hukum