pendidikan islam pendidikan khas mac

of 12/12
Suaikan padanan yang betul untuk membentuk nama Rasul. 1. YU LEH 2. HA NUS 3. ZA KARIA 4. SA HAMMAD 5. ZUL KIFLI 6. MU DAM 7. IS RUN 8. A MAIL 9. A YA 10. YAH YUB / 10

Post on 05-Sep-2015

341 views

Category:

Documents

27 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pendidikan Islam Pendidikan Khas Mac 2015

TRANSCRIPT

Suaikan padanan yang betul untuk membentuk nama Rasul.

1. YULEH

2. HANUS

3. ZAKARIA

4. SAHAMMAD

5. ZULKIFLI

6. MUDAM

7. ISRUN

8. AMAIL

9. AYA

10. YAHYUB

/ 10 markah

/ 5 markah

/ 12 markahSenaraikan enam jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci.

/ 5 markahNyatakan tugas- tugas malaikat berdasarkan jawapan yang telah disediakan di bawah.Menyampaikan wahyu

Memberi rezekiMencabut nyawaCatat kebaikanCatat kejahatan

Menjaga pintu syurgaMenjaga pintu nerakaMenyoal manusia dalam kuburMeniup sangka kalaMenyoal manusia dalam kubur

Nama MalaikatTugas1. Jibril___________________________________

2. Mikail___________________________________

3. Munkar___________________________________

4. Nakir___________________________________

5. Ridhuan___________________________________

6. Izrail ___________________________________

7. Malek___________________________________

8. Israfil___________________________________

9. Atid___________________________________

10. Raqid___________________________________

/ 10 markah

/ 6 markahA. Nyatakan rukun islam mengikut urutan.

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

4.______________________________________

5.______________________________________

/ 10 markah

B. Nyatakan rukun iman mengikut urutan.

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

4.______________________________________

5.______________________________________

6.______________________________________

/ 6 markah

/ 12 markahLengkapkan pernyataan dengan jawapan yang betul

/ 10 markah

Isikan tempat kosong dengan huruf hijaiyah dengan betul.

/ 10 markah

/ 10 markah

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

/ 5 markah