pendidikan awal dan british

Click here to load reader

Download Pendidikan Awal Dan British

Post on 30-Sep-2015

242 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sejarah

TRANSCRIPT

 • Sistem pendidikan di Tanah Melayu 1786-1941Kuliah 5

 • Sistem pendidikan awal (1400-1941)Tempoh sebelum kedatangan BritishPendidikan tak formalPengajian al Quran, hadis, doa dll.Corak pendidikan sempit dan simpleSistem pondok (Tok Guru-murid-murid)Di Kedah , Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu.

 • PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKACIRI-CIRISetiap sekolah khusus untuk satu kaum tertentu sahaja.Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza.Sekolah dibina di kawasan tertentu seperti di ladang, bandar dan kampung.Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal

 • SISTEM PENDIDIKAN PADA ZAMANPENJAJAHAN BRITISH

  PELAJARAN MENENGAHSEKOLAH CINASEKOLAH INGGERISPELBAGAI SUKATAN PELAJARAN SEKOLAHPELAJARAN RENDAHSEKOLAH CINA-Dikelolakan oleh masyarakat CinatempatanSEKOLAH INGGERISDikelolakan mubaligh-mubaligh kristianSEKOLAH MELAYU-dirikan oleh kerajaanSEKOLAH TAMILDikelolakan oleh pihak peladang.

 • Akibatnya, terdapat empat jenis sekolah di Tanah Melayu, iaitu :Sekolah MelayuSekolah CinaSekolah TamilSekolah Inggeris.

 • Sistem pendidikan yang sedemikian tidak dapat melahirkan perpaduan antara kaum di negara ini.Tumpuan taat setia setiap kaum adalah kepada negara asal mereka.

 • Sistem Pendidikan Sebelum MerdekaSebelum merdeka, tidak ada satu pendidikan yang seragam di Tanah Melayu.Sistem pendidikan yang diwujudkan oleh British ialah sistem pendidikan vernakular.Sistem pendidikan ini dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu.

 • Sistem Pendidikan semasa British (1786-1941)Bertujuan mencapai 3G1854- gabenor Jeneral di India arah Blundell, gabenor Negeri2 Selat siapkan laporan cadangan untuk memberi pendidikan kepada rakyat.Sistem vernakular (Melayu, Cina dan India) di samping sekolah aliran Inggeris.By 1936, ada 1169 buah sekolah vern. Melayu di TM

 • Sekolah Melayu

  Sebelum wujudnya sekolah Melayu, pelajaran agama dan bahasa Arab sangat dititikberatkan.Sekolah Melayu pertama ditubuhkan ialah Sekolah Melayu Gelugor pada 1816 di Pulau PinangMata pelajaran yang diajar di sekolah Melayu ialah membaca, menulis dan mengira.

 • Sekolah MelayuCiri-ciri:-Kemudahan yang disediakan tidak memuaskan.Hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendahMenyediakan pendidikan setakat darjah enam.Dibina di kawasan luar bandarMatlamatnya untuk mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu.

 • Pendidikan yang diberikan hanyalah menjadikan anak-anak orang Melayu petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka.Lepasan sekolah Melayu tidak berpeluang memegang jawatan tinggi. Mereka sekadar menjadi pelayan pejabat sahaja.Mereka yang ingin meneruskan pelajaran ke peringkat menengah terpaksa memasuki latihan perguruan.Selepas itu barulah mereka boleh memasuki sekolah menengah aliran Inggeris melalui Darjah Khas Melayu (Special Malay Class)

 • Ciri Sekolah Vernakular MelayuSubjek yang diajar seperti Bacaan, Mengarang, Ejaan, Menulis, Ilmu Hisab, Latihan Jasmani dan Latihan Congak dan Ilmu Alam.Awal kurun 20-an subjek seperti Perkebunan, anyaman dan 3M ditambah.

 • Vernakular CinaSekolah pertama didirikan oleh Persatuan Mubaligh London di Melaka tahun 1815.Kurikulum berdasarkan pelajar klasik Cina-Teks ConfuciusHafal klasik lama, kaligrafi, ilmu kira-kira dengan abacusKemudian awal 20-an ditambah subjek sejarah, ilmu alam, sains, moral, bahasa, Ilmu hisab, lukisan, Menyanyi dan latihan jasmani.Bantuan kerajaan dan biaya sendiri.Pada awalnya bermotif politik Tanah Besar dan anti InggerisTahun 1920 Inggeris luluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah bertujuan mengawal aktiviti subversif di sekolah cina.

 • Sekolah Cina

  Penubuhan sekolah Cina dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan.Pada awalnya, sistem pendidikan di sekolah Cina tidak teratur.Sistem pendidikan Cina ini bertujuan memupuk semangat kesetiaan terhadap negara Cina.

 • Pada 1920, kerajaan British telah meluluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah-sekolahMengikut Enekmen ini, semua sekolah dan guru wajib didaftarkan.Tujuannya untuk menghalang murid-murid sekolah diresapi ideologi komunis.

 • Enakmen Pendaftaran Sekolah Cina 1920Pengarah pelajaran mempunyai kuasa menutup sebarang sekolah yang tidak mengikut peraturan berkaitan kurikulum, pentadbiran dan kedaan kesihatan sekolah yang ditetapkan oleh pentadbir British.Semua guru dan pentadbirnya ken berdaftar dan diselia oleh Pengarah.Sekolah Cina yang didaftar di bawah Enakmen akan mendaat bantuan kewangan pihak British.

 • Sekolah CinaCiri-ciri:-Bahasa pengantar mengikut dialek masing-masing.Mengambil sukatan pelajaran dari negara Cina.Buku teks dan guru diimort dari negara Cina.Menyediakan pendidikan rendah, menengah rendah dan menengah atas.

 • Vernakular IndiaDitubuhkan di Penang Free School pada tahun 1816 untuk anak-anak untuk buruh-buruh India yang bekerja di ladang getah,kelapa,dan buruh di Jabatan Kerja Raya dan keretapi.Kod Buruh 1902 mewajibkan setiap ladang yg. terdapat 10 orang kanak-kanak di dalam umur persekolahan (7-14 tahun) dikehendaki menyediakan sekolah dan guru untuk kanak-kanak itu.3 jenis sekolah: dibiayi dan diurus oleh kerajaan, oleh majikan atau oleh komuniti India tempatan.

 • Sekolah TamilSekolah Tamil kebanyakannya didirikan di ladang-ladang getah.Ia dibina oleh pihak majikan dan mubaligh Kristian.Pada 1912, Enakmen Buruh telah mewajibkan setiap ladang menyediakan sekolah jika terdapat lebih sepuluh anak pekerja yang layak bersekolah.Pendidikan Tamil yang disediakan bertujuan mengekalkan anak-anak pekerja menjadi buruh di ladang tersebut.

 • Sekolah TamilCiri-ciri:-

  Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar.Sukatan Pelajaran dan buku teks diambil dari IndiaMenyediakan pendidikan peringkat rendah sahaja.

 • Sekolah InggerisInisiatif awal didirikan oleh mubaligh kristian mazhab Roman KatholikPenang Free School (1815) sekolah pertama kemudian berkembang di Melaka (1826), Singapura (1834), Kuala Lumpur (1863), Taiping (1906).MCKK (1905), sekolah Inggeris khas untuk anak-anak aristrocrat Melayu- tujuan menyediakan pegawai kerajaan tertentu di TM.Berlaku jurang dan peluang belajar di Sek Inggeris.Wujud Special Malay Class bagi meramaikan enrolmen anak melayu di sekolah Inggeris tapi masih kurang berbanding dengan jenis sekolah lain.

 • Sekolah InggerisKerajaan British memberi perhatian dan bantuan kewangan kepada sekolah Inggeris.Sekolah ini dibina sama ada oleh kerajaan atau Badan Mubaligh Kristian.Sekolah Inggeris pertama dibina di Tanah Melayu ialah Penang Free School pada 1816.Matlamat pendidikan Inggeris ialah untuk memenuhi keperluan pentadbiran British seperti kerani.Bagaimanapun, bilangan orang Melayu yang memasuki sekolah ini amat terhad.

 • Sekolah InggerisCiri-ciri :-Menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa Pengantar.Terbuka kepada semua kaum.Menyediakan pendidikan peringkat rendah dan menengah.Jumlah pelajar Melayu, Cina dan India tidak seimbang.

 • ENROLMEN MURIDSumber: Report of the Commision on Higher Education in Malaysia, 1939, London, p.16.SekolahLelakiPerempuanJumlahVernakular MelayuVernakular CinaVernakular TamilSekolah Inggeris(Kerajaan/Separa Kerajaan)Sekolah Inggeris (Persendirian)Jumlah68 90563 33814 866

  30 317

  10 26021 53122 9517 775

  13 654

  3 38490 43686 28922 641

  43 971

  13 644187 686

  69 295256 981

 • Soalan?Mengapakah enrolmen murid ke sekolah Inggeris hanya sekadar 17 % sahaja?

 • Mengapa?Enrolmen murid di sekolah Inggeris hanya lebihkurang 17% kerana:Kekurangan tempatBerada di bandar sahajaKemiskinan dan kebimbangan ibubapaYuranBahasa pengantarDasar penjajah British

 • Latihan guruKolej latihan guru yang pertama ditubuhkan di Singapura tahun 187810 orang guru pelatih (lebih 18 tahun) yang lulus darjah VTempoh latihan selama 1 tahunKurikulumnya:-Ilmu Hisab, Rumi Melayu, Ilmu Alam,Peraturan sekolah,Kesihatan dan PertanianMaktab Perguruan Sultan Idris ditubuhkan pada tahun 1922.

 • Pembuka mindaBerikan beberapa definisi pendidikan?Berikan matlamat-matlamat umum pendidikan?Berikan pertalian pendidikan dengan masyarakat?Apakah corak pendidikan di Tanah Melayu dari tahun 1786 hingga 1941?