pendahuluan - · pdf fileø lawatan penandaarasan ke bank negara. ø memberi sijil...

Click here to load reader

Post on 19-Sep-2019

23 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENDAHULUAN • Penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam perpustakaan

  adalah amat penting bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan perpustakaan kepada masyarakat.

  • Dalam usaha bagi meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan perpustakaan, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) telah mengambil dua (2) inisiatif ICT iaitu:

  Ø VShare untuk menyokong pembudayaan pengurusan ilmu.

  Ø Perpustakaan Bestari Samsung (Samsung Smart Library-SSL) bagi merapatkan jurang digital rakyat Malaysia.

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • PENGURUSAN ILMU (KM)

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • PENGENALAN 1. Pelaksanaan Projek Pembangunan Knowledge Management

  (KM) bermula pada 11 Mac 2013 dengan kerjasama MAMPU sebagai perunding.

  2. Pembangunan Portal KM bermula pada 29 Oktober 2013 dan berakhir 27 Disember 2013 serta mula digunakan pada bulan Februari 2014.

  3. Bengkel yang telah diadakan untuk pembangunan KM PNM Ø Bengkel Penetapan Visi, Misi dan Objektif KM PNM Ø Bengkel Pembangunan Kandungan dan Komuniti KM

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • OBJEKTIF PEMBANGUNAN KM 1. Membolehkan perkongsian pelbagai jenis maklumat

  organisasi.

  2. Melincinkan pengurusan Jabatan.

  3. Mengelakkan daripada berlakunya kerugian kos,

  masa dan tenaga akibat pertindihan proses kerja

  dan juga mengulangi semula proses sedia ada

  (avoid re-inventing the wheel).

  4. Meningkatkan budaya perkongsian ilmu berkaitan

  amalan kerja terbaik.

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • OBJEKTIF PEMBANGUNAN KM 5. Mewujudkan sistem repositori ilmu berpusat. 6. Meningkatkan kompetensi pegawai PNM. 7. mengurangkan masa bagi melatih pekerja baru. 8. Memelihara maklumat intelektual Jabatan. 9. Mengurus dan mengiktiraf ilmu pengetahuan sebagai

  aset jabatan yang sangat bernilai. 10. Mengurangkan jurang antara pengetahuan tacit dan

  explicit. 11. Menyokong misi kerajaan dalam meningkatkan

  pembangunan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan.

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • PEMBANGUNAN KM DI PNM 1. Tadbir Urus KM

  Jawatankuasa dan Pasukan yang diwujudkan: i. Jawatankuasa Pemandu KM ii. Pasukan Perunding ICT MAMPU iii. Jawatankuasa Pelaksana KM iv. Pejabat Pengurusan Projek v. Pasukan Pembangunan Kandungan (SME),

  Taxonomi & Proses KM vi. Pasukan Infrastruktur ICT, Sistem dan Aplikasi

  KM vii. Pasukan Community of Practice (CoP),

  Kawalan Akses dan Pembudayaan KM

  2. Pelan Pembangunan KM

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • OBJEKTIF PEMBANGUNAN KM

  5. Mewujudkan sistem repositori ilmu berpusat 6. Meningkatkan kompetensi pegawai PNM 7. mengurangkan masa bagi melatih pekerja baru 8. Memelihara maklumat intelektual Jabatan 9. Mengurus dan mengiktiraf ilmu pengetahuan

  sebagai aset jabatan yang sangat bernilai 10. Mengurangkan jurang antara pengetahuan tacit

  dan explicit 11. Menyokong misi kerajaan dalam meningkatkan

  pembangunan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan

 • Slide Title • Make Effective Presentations • Using Awesome Backgrounds • Engage your Audience • Capture Audience Attention

 • PELAKSANAAN KM DI PNM (PORTAL VSHARE)

  Logo VShare Ø Vshare diambil daripada perkataan Virtual Share

  Ø Simbol V - gambar buku bagi menunjukkan elemen asas di

  PNM

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • PELAKSANAAN KM DI PNM (PORTAL VSHARE)

  Portal VShare Ø web-based (24 X 7)

  Ø Medium perkongsian pengetahuan warga PNM

  Ø platform SharePoint (Microsoft)

  Ø Menggunakan talian 1GovNet Ø Server hosting di Pusat Data Sektor Awam

  (PDSA)

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • OBJEKTIF PEMBANGUNAN KM

  5. Mewujudkan sistem repositori ilmu berpusat 6. Meningkatkan kompetensi pegawai PNM 7. mengurangkan masa bagi melatih pekerja baru 8. Memelihara maklumat intelektual Jabatan 9. Mengurus dan mengiktiraf ilmu pengetahuan

  sebagai aset jabatan yang sangat bernilai 10. Mengurangkan jurang antara pengetahuan tacit

  dan explicit 11. Menyokong misi kerajaan dalam meningkatkan

  pembangunan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • Ciri-ciri Portal VShare

  • Tepat

  • Efisyen

  • mesra pengguna

  • Peribadi

  • Mempunyai enjin carian.

  Cloud based Tepat Efisyen

  Mesra pengguna Peribadi Mempunyai enjin carian.

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • Kemudahan Portal VShare

  Document library Galeri foto

  Newsfeed

  Forum

  Pengumuman

  Task list

  Blog

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • MODUL DALAM PORTAL VSHARE

  Knowledge Bank

  Project Site

  Community SiteTeam Site

  My Site

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • OBJEKTIF PEMBANGUNAN KM 5. Mewujudkan sistem repositori ilmu berpusat 6. Meningkatkan kompetensi pegawai PNM 7. mengurangkan masa bagi melatih pekerja baru 8. Memelihara maklumat intelektual Jabatan 9. Mengurus dan mengiktiraf ilmu pengetahuan

  sebagai aset jabatan yang sangat bernilai 10. Mengurangkan jurang antara pengetahuan

  tacit dan explicit 11. Menyokong misi kerajaan dalam meningkatkan

  pembangunan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • STATISTIK

  2,916 138

  476,234 1,346

  4,889

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • STRATEGI PROMOSI KM

  ØSesi Perkongsian Ilmu

  ØBahan Promosi

  Ø Lawatan Penandaarasan

  Ø Latihan

  ØPengiktirafan/Ganjaran

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • CABARAN 1. Cabaran utama - pembudayaan gaya kerja

  baru kepada pegawai PNM

  2. Antara program dan aktiviti yang telah dilaksanakan: Ø Sesi latihan hands-on Portal VShare yang

  melibatkan pegawai PNM.

  Ø Sesi Perkongsian Ilmu bersama Jabatan Peguam Negara yang telah melaksanakan Chambers Virtual Office (CVO).

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • CABARAN Ø Pelancaran Portal VShare dan Forum

  Perkongsian Ilmu “Knowledge Management (KM): Change Management”.

  Ø Lawatan penandaarasan ke Bank Negara.

  Ø Memberi sijil penghargaan kepada semua Ahli Jawatankuasa yang terlibat dan member pengiktirafan kepada pegawai-pegawai yang aktif menggunakan VShare semasa perhimpunan bulanan PNM.

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • PENUTUP • Komitmen yang tinggi dari peringkat

  pengurusan tertinggi diperlukan.

  • Hasrat PNM adalah untuk menjadi penanda aras dalam pelaksanaan sistem pengurusan ilmu bagi semua institusi perpustakaan di Malaysia.

  • Mempertingkatkan sistem kepada pembangunan library virtual office - lebih mudah dan cepat

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

  PERPUSTAKAAN BESTARI SAMSUNG (SSL)

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • PENGENALAN 1. Perpustakaan Bestari Samsung ini merupakan satu-satunya

  perpustakaan yang mempunyai buku digital di Malaysia.

  2. Program Sosial Korporat Samsung Elektronik Malaysia bagi mewujudkan Perpustakaan Bestari Samsung (Samsung Smart Library - SSL).

  3. Perkhidmatan ini menawarkan empat konsep khusus iaitu Zon Interaktif, Pembaca, Kanak-kanak dan Kerja.

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • PERKHIDMATAN DAN GAJET YANG DISEDIAKAN

  1. Menyediakan perkhidmatan digital secara percuma kepada pengguna kanak-kanak dan dewasa:

  Ø e-buku (Contoh : fiksyen, perniagaan, agama, akademik, teknologi)

  Ø e-majalah (Contoh : Jelita, Dashboard, Dinar & Darham, Cube, Afro Rider, Yours, Discovery, National Geographic)

  Ø e-surat khabar (Contoh : Malay Mail , The Star)

  2. Gajet yang disediakan: Ø Galaxy Tab Ø Notebook Ø Desktop AIO Ø Touch Screen Smart TV

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • Perpustakaan Negara Malaysia Cawangan Perlis (Zon Utara)

  Perpustakaan Awam Negeri Terengganu

  (Zon Timur)

  Maktab PDRM Cheras, KL

  (Zon Tengah)

  PENUBUHAN SSL

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

  Perpustakaan Negara Malaysia

 • [email protected] NEGARA MALAYSIA

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • [email protected] PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • SSL @

  PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

  CAWANGAN PERLIS

 • ISU DAN CABARAN 1. Jurang teknologi antara bandar dan luar

  bandar.

  2. Jurang kemahiran ICT di antara generasi belia dan generasi terdahulu.

  3. Perkembangan teknologi yang pantas.

  4. Memperkasakan promosi perkhidmatan perpustakaan digital.

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • PERANCANGAN MASA HADAPAN

  1. Menambah bilangan SSL.

  2. Memperhebatkan pelan promosi perkhidmatan.

  3. Menambahbaik mutu perkhidmatan.

  4. Mengeratkan jalinan persepakatan pintar dengan pihak swasta.

  PIC 2016 - PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

 • PENUTUP • Hasrat PNM adalah u