pend. seni visual

Download Pend. Seni Visual

If you can't read please download the document

Post on 13-Oct-2015

229 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Visual

TRANSCRIPT

 • 1ba

  ha

  gia

  n s

  at

  u

  BAB 1 Pengertian Seni Visual

  Pengkaryaan dan Perekaan

  Apresiasi Seni Visual BAB 2 Peranan Seni Visual

  Peranan Psikologi

  Peranan Sosiologi

  Penaongan

 • 2Secara khusus definisi seni dapat dilingkungi dengan pengertian yang paling umum tentang seni iaitu kehalusan. Menurut Kamus Dewan (2005), pengertian seni ialah karya (sajak, lukisan, muzik, dll) yang dicipta dengan bakat (kecekapan), kebolehan mencipta sesuatu (lukisan, ukiran, dan lain-lain) yang indah-indah; Persoalannya Seni termasuk disiplin seperti muzik, kesusasteraan, seni persembahan dan seni-seni yang lain. Sementara itu seorang ahli falsafah klasik bernama Schopenhauer dikatakan adalah orang yang pertama menyatakan bahawa semua cabang seni dapat disesuaikan dengan seni muzik. Maksudnya ialah segala irama dan lagu itu disesuaikan kaedah-kaedah lain dengan kesesuaian dengan ilmu seni muzik, iaitu seni telah melahirkan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Alunan muzik menyenangkan pendengaran si pendengar, seni visual menyenangkan mata memandang, seni sastera melalui kata-kata menyenangkan kepada membaca.

  Menurut Wikipidia, seni adalah produk melalui proses yang dirancang bagi menentukan sesuatu matlamat, ianya bertujuan untuk mempengaruhi dan menjejaskan sesuatu dari segi pancaindera, emosi , dan intelek . Kegiatan seni merangkumi pelbagai bentuk kegiatan manusia iaitu untuk rekreasi. Bentuk-bentuk seni melalui ekspresi termasuklah muzik, sastera, filem, fotografi, arca, dan lukisan. Pengertian seni ini dibahaskan dalam cabang falsafah yang dikenali sebagai estetika , dan bahkan disiplin ilmu seperti sejarah dan psikologi menganalisis hubungannya dengan kegiatan manusia. Secara tradisional, seni istilah digunakan untuk merujuk pada setiap keterampilan atau penguasaan. Secara umum, seni dibuat dengan tujuan untuk merangsang fikiran dan emosi.

  Britannica Online mendefinisikan seni sebagai penggunaan kemahiran dan imaginasi untuk penciptaan objek estetik, persekitaran, atau pengalaman yang boleh

  1.1. AMRON OMAR Potret Diri (1989) Cat Minyak atas Kanvas Balai Seni Lukis Negara

  PENGERTIAN SENI VISUAL

 • 3dibahagi kepada orang lain.

  Herbert Read (1960) mendefinisikan seni adalah sebagai usaha-usaha seniman untuk mencipta bentuk-bentuk yang menyenangkan. Menurutnya lagi bentuk-bentuk yang dimaksudkan ialah kesedaran melahirkan keindahan kata, keindahan rasa, keindahan dengar melalui penemuan kesatuan atau harmoni dalam hubungan bentuk-bentuk dalam kesedaran persepsi manusia. Kenyataan tentang kesedaran tentang keindahan merupakan antipati kepada pengertian seni secara khusus. Seperti kata Sidi Ghazalba (1977), bentuk-bentuk yang menyenangkan itu memuaskan penghayatan keindahan dan penghayatan itu dipuaskan manakala kita mampu mengapresiasi kesatuan hubungan-hubungan formal antara persepsi penghayatan. Dengan demikian kesenian itu ada berkait rapat dengan keindahan.

  Persoalan keindahan telah lama ahli-ahli falsafah klasik bincangkan. Misalnya ahli falsafah Socrates telah pemikiran tentang keindahan. Beliau menyoal apakah yang berada dalam objek yang menyebabkan benda itu indah?. Plato misalnya memandangkan keindahan dalam teorinya tentang metafizik iaitu keindahan ialah realiti yang benar iaitu sejenis hakikat (essence) yang kekal

  tidak berubah-ubah. Menurut Plato setiap barang yang indah adalah menyertai hakikat keindahan dan harmoni, kadar banding dan simetri adalah bentuk keindahan. Immanuel Kant secara khusus telah membuat kajian ilmiah dan psikologi tentang teori estetik yang secara terang mengkaji nilai keindahan. Secara nyata beliau menyatakan bahawa rasa atau kesenangan estetik adalah tidak mengandungi kepentingan tertentu, ianya lahir dari semula jadi.

  Dalam buku Education Through Art, Herbert Read (1958) membuat banyak persoalan tentang pengertian seni. Menurutnya pendefinisian seni sangat sukar difahami dalam sejarah pemikiran manusia kerana ianya berkonsep metafizik. Beliau mengaitkan pernafasan manusia dengan irama muzik. Secara langsung seni itu terlibat melalui persepsi, pemikiran dan tindakan manusia. Beliau juga kaitkan seni sebagai Form atau bentuk. Kenyataan Herbert Read (1958) What is art? But we can say, to begin with, that common to all works of art is something we call FORM. Beliau menyatakan jika seseorang bermain dengan baik, atau berjalan dengan baik, atau melakukan apa saja dengan baik, kita katakan bahawa ia adalah dalam bentuk yang baik. Dengan ini bererti mereka melakukan apa yang mereka berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya.

  1.2. PEREKA BENTUK pereka bentuk juga adalah se-

  bagai pengkarya dalam Seni Visual.

  1.3. REKA BENTUK BASIKAL Reka bentuk Indrustri merupakan

  salah satu perekaan yang memberi kesan konsep form

 • 4Ini bermakna bahawa tubuh mereka berada dalam kondisi yang baik, bahawa mereka melihat dan mendengar dan bertindak cepat dan cekap. Jika kita menggunakan kata yang sama tentang menyanyikan lagu atau bermain biola atau bertindak dalam memainkan, maka kita sudah menggunakan Form atau bentuk dalam kaitannya dengan seni. Oleh yang demikian beliau menerangkan bahawa bentuk seni adalah penglibatan antara seniman dengan karyanya. Seniman akan menghasilkan karya-karya seni dalam bentuk-bentuk yang menyenangkan.

  Pengertian seni telah menjadi perbincangan di kalangan tokoh-tokoh seni misalnya seorang tokoh terkenal dari Rusia dalam abad ke-19 iaitu LeoTolsoi dalam bukunya bertajuk What is Art? Yang diterbitkan dalam tahun 1869. Belaiu telah mengemukakan tentang persoalan seni. Persoalannya adakah pengertian seni itu bermula dengan karya seni atau seniman itu

  sendiri. Nathan Knobler dalam Dialog Seni Tampak terjemahan Zakaria Ali (1985) telah menyatakan perbezaan dari segi takrif seni tertumpu kepada dua bidang utama:

  1. Pendapat yang menganggap karya seni semata-mata sebagai pengucapan diri dan penyampaian idea dan emosi.

  2. Pendapat yang memandang karya seni sebagai objek untuk diamati selaku benda yang khas tanpa adanya rujukan kepada bidang pengalaman yang lain, dan jika pun ada hanya sedikit sahaja.

  Oleh yang demikian, persoalan pertanyaan yang berkehendakkan jawapan kepada pengertian seni itu sudah hampir terjawab. Personalnya paling asas ialah apakah karya atau objek seni ditakrifkan sebagai pentakrifan seni ataupun seniman yang terlibat itu dirangkumkan sebagai takrif seni.

  1.4. ABDUL GHANI Pemandangan (2005) Cat air Peribadi

 • 5Tertarik dengan kata-kata Fichner.L & Rathus dalam bukunya bertajuk Understanding Art (2004), menyatakan bahawa ramai ahli falsafah berpendapat bahawa seni tidak mempunyai fungsi tertentu sebaliknya seni itu adalah untuk kepentingan diri sendiri semata-mata. Mereka telah menegaskan bahawa ada sesuatu tentang esensi seni yang terlalu melampaui keasyikan manusia berbanding dengan aspek kegunaan. Oleh yang demikian mereka mencuba untuk menganalisis seni secara dekat, salah satu ialah melihat kekaguman dan keindahan dalam kandungan karya seni itu. Namun, pemahaman kita dan apresiasi seni sering dapat dipertingkatkan dengan mengajukan soalan berikut; Mengapa ini diciptakan? Apakah tujuannya? Pada pandangan Fichner.L & Rathus, mungkin kita tidak akan sampai pada satu tahap pendefinisian seni yang tepat, tetapi kita boleh terima untuk memahami seni dengan mengetahui apa yang ada pada seni dan apa yang tiada pada seni?.

  Untuk menjawab beberapa soalan itu saya tertarik dengan apa yang diperkatakan dalam

  buku Art Forms edisi ke-6 yang menyatakan bahawa seni itu ialah kecantikan, sebagai contohnya ialah kebenaran dalam kehidupan itu sendiri. Banyak kamus mendefinisikan seni adalah indah, menarik, atau lebih daripada kepentingan biasa. Karya seni merupakan ekspresi estetik dari sebuah idea atau pengalaman yang dibentuk dengan kemahiran melalui penggunaan media dan teknik. Media adalah bahan tertentu yang dipilih bersama-sama dengan kemahiran teknik-teknik tertentu. Pengkarya memilih media dan teknik untuk menyampaikan idea-idea dan perasaan yang mereka. Ketika media dan teknik digunakan maka lahirlah objek atau persembahan yang memberi sumbangan dalam bentuk apresiasi ataupun memberi fungsi dalam kehidupan, itulah hasil dari produk akhir sesebuah karya seni sama ada dalam bentuk pengkaryaan atau perekaan.

  Pandangan Aaron Scharf dalam bukunya bertajuk Introduction to Art (1971) telah membuat beberapa soalan bagi menentukan sesebuah karya seni, beliau meminta kita membayangkan sebuah catan dan jangan

  1.5. PELUKIS pelukis memilih media untuk melahirkan idea-idea dan memberi sumbangan

  dalam bentuk apresiasi atau pun fungsi seni dalam kehidupan.

 • 6meragui lagi, maka itulah yang dipanggil sebagai sebuah karya seni. Katakanlah tiba-tiba seseorang datang dan mencabar kita dan berkata: Ini bukan sebuah karya seni?. Oleh yang demikian beliau membuat beberapa soalan agar kita fikirkan tentang karya seni. Antara pernyataan berikut, yang berdepan dengan kualiti atau keadaan yang diperlukan dalam suatu karya seni:

  Persoalan 1: Adakah sebuah karya seni perlu mempunyai kemahiran menghasilkan?.

  Persoalan 2: Adakah sebuah karya seni harus sangat indah?.

  Persoalan 3: Adakah sebuah karya seni harus mampu saya untuk melihat sesuatu yang baru?.

  Persoalan 4: Adakah sebuah karya seni yang pasti adalah dari hasil karya oleh seniman yang telah berjaya?.

  Persoalan ini sangat menarik untuk memperkatakan pengertian seni dalam konteks karya seni. Perbincangan persoalan ini bolehlah dibincangkan lagi dan sudah tentu perkara ini menjadi rangsangan kepada kita bagi menentukan pengertian dalam sesebuah karya seni.

  Pendapat Knobler. N (1985) tentang seni boleh menjadi kesimpulan pada persoalan yang dibincangkan, antara lain beliau mentakrifkan s