pend moral akhir tahun (tahun 2)

Download Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

Post on 04-Jun-2018

241 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  1/12

  SULIT

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

  SEKOLAH KEBANGSAAN AIRPORT,BELAGA, SARAWAK.UJIAN AKHIR TAHUN 2013

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  2/12

  SULIT

  PENDIDIKAN MORAL (KSSR)TAHUN 2

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  3/12

  SULIT

  1 JAM (60 MINIT)

  NAMA MURID : _________________________________

  TARIKH : _________________________________

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Markah % Band Catatan0 - 16 1 Boleh dipertingkatkan17- 33 2 Boleh dipertingkatkan34- 50 3 Lulus51 - 67 4 Sederhana6 - 4 5 Baik5- 100 6 Ce!erlang

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  4/12

  SULIT

  Tandakan pada gambar yang menunjukkan tingkah laku kasih sayang terhadapahli keluarga

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

  Nilai : Kasih SayangBand : B D E

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  5/12

  SULIT

  " Markah#

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

  Padankan gambar gambar berikut.

  Nilai : K!adilanBand : B"D2E

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  6/12

  SULIT

  "5 Markah#

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

  Nilai : K!#$#$%anBand : B2D"E

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  7/12

  SULIT

  Tandakan bagi kepentingan bersikap jujur.

  1. $ u dan apa angga &ika anakn'a &u&ur(

  2. )ika kita ersikap &u&ur kita akan disa'angi keluarga(

  3. * ang dan kakak akan !e! uli kita &ika kita &u&ur(

  4. $ u apa akan !arah &ika kita ersikap &u&ur(

  5. +eluarga tidak !e!per,a'ai kita &ika kita sentiasa er ohong(

  6. +ita akan disa'angi oleh keluarga &ika kita er ohong(

  "6 Markah#

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  8/12

  SULIT

  Nilai : K!&!%anianBand : B"D'E

  Tandakan ( / )pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan yang salah

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  "6 Markah#

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

  Kita hendaklah berani mempertahankan maruah keluarga

  Kita hendaklah mendiamkan diri apabila maruah keluarga tercemar

  Kehidupan keluarga menjadi harmoni apabila setiap ahli keluarga menjaga maruahkeluarga.

  Amalkan hidup yang sihat untuk menaikkan maruah diri dan keluarga

  Keluarga yang bermaruah dihormati dan disegani oleh masyarakat

  Mempertahankan maruah keluarga adalah tanggungja ab semua ahli keluarga

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  9/12

  SULIT

  Padankan gambar dengan ucapan yang sesuai.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

  Nilai : Hemah Tin iBan! : B"D#E1

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  10/12

  SULIT

  "5 Markah#

  Isi tempat kosong dengan perkataan yang diberi

  memberitahu menguatkan menunggu

  memperlahankan kei!inan memarahi

  menghormati

  1. Kita tidak harus pergi ke mana"mana tanpa ##########################ibu bapa.

  2. Kita hendaklah sentiasa ########################## orang tua.

  3. $a%id ######################bunyi radio ketika ayahnya sedang tidur.

  4. &ada aktu malam Ming 'un sentiasa #################### ahlikeluarganya untukmakan bersama.

  5. Muthu ############### abangnya sebelum menggunakan peralatannya.

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

  Nilai : H % a*Band : B+D 2E

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  11/12

  SULIT

  "5 Markah#

  Nilai : K!%#asa aBand : B"D +E

  Warnakan kotak ja apan yang betul.

  Hari Ibu disambut pada setiap hari Ahad minggu kedua dalam

  bulan Mei. Saya menyambutnya bersama-sama keluarga.

  ami beker!asama rumah. Saya

  men"l"ng kakak pelbagai !enis

  makanan. Ibu pula sibuk rumah.

  Ayah pergi ke untuk membeli

  buah-buahan dan kek. ami menyediakan hadiah untuk

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)

  !erosakkan !enghias

  !e! uang !e!asak

  sekolahpasar ra'a

  sa'angen,i

  !e! ersihkan !engotorkan

 • 8/13/2019 Pend Moral Akhir Tahun (Tahun 2)

  12/12

  SULIT

  ibu. ami semua sangat akan ibu. Ibu

  !uga sayang akan kami.

  "5 Markah#

  (LIHAT HALAMAN SEBELAH)