pencegahan

Click here to load reader

Post on 20-Jan-2015

697 views

Category:

Food

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

makanan

TRANSCRIPT

  • 1. PENGENALAN: PENCEGAHAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA 1 DR MOHD ZAMRI BIN MD ALI [Pakar Kesihatan Awam, No MMC: 33250] Pengarah Hospital, Hospital Sungai Siput

2. 1. Prinsip Asas Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1. Pencegahan Kemalangan Di Tempat Kerja 1. Pencegahan & Langkah Kawalan Kesihatan Pekerjaan Kandungan 2 3. 1. Prinsip Asas Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 3 4. 4 TEMPATKERJA PSIKOSOSIAL SOCIO- EKONOMIK KETURUNAN DIET HABIT PERSEKITARAN SIHAT FASA LATEN KEMATIAN FASA KLINIKAL KESAN KESIHATAN PENDEDAHAN TERHADAP PEKERJAAN STATUS KESIHATAN YANG SEDIA ADA Hubungkait antara kerja & kesihatan 5. Definisi Kesihatan Pekerjaan (Occupational Health) 5 The promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social wellbeing of workers in all occupations; the prevention amongst workers of departures from health caused by their working conditions; the protection of workers in their employment from risks resulting from factors adverse to health; the placing and maintenance of the worker in an occupational environment adapted to his physiological and psychological capabilities -ILO/ WHO Committee on Occupational Health (1950) 6. 1.1. Definisi a. Kemalangan Kemalangan merupakan kejadian yang tidak diingini yang boleh mengakibatkan kecederaan, kesakitan, kematian atau kerosakan kepada harta benda. 6 7. b. Kemalangan Di Tempat Kerja Meliputi kemalangan yang: i. Berpunca dan terbit daripada pekerjaan yang dilakukan kemalangan melibatkan pengendalian mesin atau peralatan dan kemalangan di tempat kerja yang berpunca dari pekerjaan. 7 1.1 Definisi 8. b. Kemalangan Di Tempat Kerja Meliputi kemalangan yang: ii. Berpunca daripada perjalanan: Ulang-alik dari tempat kediaman ke tempat kerja setiap hari. Dari tempat kerja ke tempat makan sewaktu rehat yang dibenarkan. Berkaitan dengan pekerjaan. 8 1.1 Definisi 9. c. Hazard = Apa-apa yang berpotensi memudaratkan pekerja samada dari segi keselamatan atau kesihatan. d. Risiko = Kebarangkalian bagi sesuatu hazard untuk menyebabkan kemudaratan Risiko hazard = Kebarangkalian hazard x keterukan hazard (konsep HIRARC) 9 1.1 Definisi 10. 10 Fizikal Kimia Biologikal Ergonomik Psikososial / Mekanikal - Bunyi Bising - Cecair - Bakteria - Kerja berulang - Kerisauan - Gegaran - Wap - Virus - Berdiri/ duduk - Tekanan Kerja - Habuk - Gas - Parasit berterusan - Tiada Insentif - Radiasi - Pepejal - Fungus - Mengangkat berat - Kerja shif - Suhu (Cth: Solvent, melampau asid/alkali) (Panas/ Sejuk) - Arus elektrik Kategori Hazard 11. 1.2 Keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah penting dari sudut: Kemanusiaan dan moral; Perundangan; dan Kewangan. 11 12. 1.3 Peranan Majikan Dalam Pencegahan Kemalangan Tonggak utama dalam memastikan kejayaan sesuatu program pencegahan kemalangan di tempat kerja. Ianya berkait rapat dgn. pengetahuan majikan tentang aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, sikap, komitmen, harapan dan peruntukan yang sanggup dilaburkan untuk tujuan keselamatan dan kesihatan. 12 13. 1.3 Tanggungjawab Majikan (Seksyen 15, Akta OSHA) i.Menyediakan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang merupakan pernyataan bertulis mengenai dasar am mengenai keselamatan dan kesihatan, organisasi, perkiraan, (pelan, kaedah, latihan, dan sebagainya) langkah2 keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 13 14. Dasar Keselamatan & Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia 14 15. Contoh DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN HOSPITAL SUNGAI SIPUT Adalah menjadi polisi Hospital Sungai Siput untuk memastikan semua pekerja, pesakit dan pelanggan hospital yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti hospital berada dalam persekitaran yang sihat dan selamat. Pihak pengurusan dan pekerja Hospital Sungai Siput akan bersama-sama berusaha untuk mencapai matlamat dasar ini melalui rundingan dan kerjasama secara berterusan. 1.Untuk menyediakan dan menyenggarakan suatu tempat kerja yang sihat, selesa dan selamat selaras dengan kehendak undang- undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti termaktub dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994, peraturan dan tata amalan yang diluluskan. 2. Untuk melaporkan setiap kejadian berbahaya dan kemalangan yang boleh dan telah menyebabkan kecederaan dan penyakit-penyakit pekerjaan. 15 16. 1.3 Tanggungjawab Majikan (Seksyen 15, Akta OSHA) ii. Menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan bagi organisasi yang mempunyai 40 orang pekerja atau lebih. iii. Menggaji atau melantik seorang pegawai yang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi organisasi tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 1997, atau apabila diarahkan oleh Ketua Pengarah, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). 16 17. 1.3 Tanggungjawab Majikan (Seksyen 15, Akta OSHA) iv. Menyediakan maklumat, arahan dan penyeliaan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan terjamin. v. Menyedia dan menyelenggara tempat dan sistem kerja supaya selamat dan sihat. vi. Mengatur perolehan, penggunaan, pengendalian, penyimpanan, pengangkutan dan pelupusan bahan- bahan secara selamat. vii. Menyediakan kemudahan kebajikan kepada pekerja seperti bilik rehat pekerja, tempat makan yang sesuai dan kemudahan kecemasan. 17 18. 1.3 Tanggungjawab Majikan (Seksyen 15, Akta OSHA) viii. Mengadakan pengawasan (surveillance) perubatan untuk pekerja yang terdedah kepada hazard tertentu di tempat kerja. ix. Mengadakan latihan induksi dan latihan dalam perkhidmatan dari masa ke semasa. x. Melaporkan kejadian kemalangan dan penyakit pekerjaan kepada pihak yang berwajib. xi. Menyediakan rekod-rekod keselamatan dan kesihatan. xii. Membekalkan kelengkapan 18 19. 1.4 Tanggungjawab Pekerja (Seksyen 24, Akta OSHA) i.Pekerja perlu memberi perhatian yang munasabah bagi menjaga keselamatan dirinya dan orang lain semasa bekerja. ii. Pekerja perlu bekerjasama serta mematuhi arahan majikan atau orangorang lain yang berkaitan. iii. Pekerja perlu mematuhi arahan berkaitan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. iv. Pekerja perlu menggunakan kelengkapan atau pakaian perlindungan peribadi atau apa-apa kelengkapan yang 19 20. 1.5 Pencegahan Kemalangan dan Penyakit Pekerjaan Adalah Pelaburan Menguntungkan Pencegahan kemalangan, kecederaan dan penyakit pekerjaan boleh mengurangkan kos, malah ia juga meningkatkan prestasi organisasi. Sebagai contoh: a.Pekerja yang sihat adalah lebih produktif dan menghasilkan mutukerja yang lebih berkualiti. b. Penurunan kemalangan dan masalah kesihatan yang berkait dengan pekerjaan dapat mengurangkan cuti sakit serta mengurangkan kos 20 21. 1.6 Program Keselamatan & Kesihatan Di Tempat Kerja Aktiviti-aktiviti berikut: Menentukan dasar keselamatan dan kesihatan yang ingin dicapai. Mengenalpasti dan menubuhkan organisasi pengurusan program. Menaksirkan risiko. Melaksanakan kawalan risiko. Menyemak, menilai dan menambahbaik secara berperingkat. 21 22. 28 Oct 2011 JKKP MALAYSIA 22 SISTEM PENGURUSAN KKP YANG SEDIA ADA [sumber: DOSH] Terdapat dua sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP): OHSAS 18001 Occupational Health & Safety Management System standard Standad ini siap dibangunkan pada 1999 Digunapakai secara meluas dan boleh diperakui MS 1722 Sistem Pengurusan KKP (berpandukan pada ILO OSH management system standard) Standad ini diterbitkan pada 2003 Standad panduan kepada semua industri di Malaysia untuk digunapakai 23. 28 Oct 2011 JKKP MALAYSIA 23 MODEL SISTEM PENGURUSAN KKP MS 1722 - 2007 Dasar Mengelola Merancang & Pelaksanaan Penilaian Tindakan penambahbaikan 24. 28 Oct 2011 JKKP MALAYSIA 24 Penambahbaikan berterusan Dasar KKP Merancang Melaksana dan operasi Semakan dan tindakan pembetulan Kajian semula Pengurusan Model Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OHSAS 18001 25. 28 Oct 2011 JKKP MALAYSIA 25 MODEL SISTEM PENGURUSAN KKP (OSH-MS) (sumber: DOSH) Sistem pengurusan KKP seperti MS 1722 & OHSAS 18001 adalah berdasarkan komponen Sistem Pengurusan Kualiti; Rancang, Laksana, Semak dan Tindak (PDCA) INPUT WAWASAN HAZARD PERUNDANGAN INPUT PIHAK KETIGA RANCANG Kenalpasti Hazard Buat perkiraan Beri tugasan Atur sumber LAKSANA Kuatkuasa prosedur Selia Tindakan kecemasan Latih Berhubung dll OBJEKTIF DASAR Pekerja selamat dan sihat Produktiviti Maruah organisasi TINDAK Tindakan pembetulan Semak Penambahbaikan SEMAK Pantau Pengawasan Periksa Siasat Audit Rekod & Analisa 26. 2. Pencegahan Kemalangan Di Tempat Kerja 26 27. Contoh2 Kemalangan Tersepit antara objek Terjatuh Tergelincir Berlanggar Meletup Terbakar 27 28. Kemalangan boleh diakibatkan oleh dua sebab utama: Tindakan yang tidak selamat (Unsafe act) Keadaan kerja tidak selamat (Unsafe condition) 28 29. Faktor2 Penyumbang Kemalangan Di Tempat Kerja 29 Konsep Pencegahan Kemalangan Perilaku Selamat (Safe Behaviour) Keadaan Kerja Selamat PersekitaranMesin -Perolehan -Rekabentuk -Penyelenggaraan -Protokol Kerja Selamat (Safe Operating Procedure) Psikososial -Tekanan/ stress -Salahguna dadah/ alkohol -Tempoh masa kerja -Tekanan rakan sekerja Fizikal -Stesyen Kerja -Suhu -Ventilasi udara -Kemasan Tempat Kerja (Workplace Hygiene) Manusia -Kesedaran -Kompetensi (KAP) -Keselamatan berasaskan perilaku 30. 2.1 Perilaku Selamat Yang Perlu Diamalkan i. Sentiasa mengikut protokol kerja selamat. ii. Menumpukan sepenuh perhatian semasa bekerja. iii. Mematuhi arahan keselamatan sepanjang masa. iv. Menyelenggara mesin dan peralatan secara sistematik. 30 31. 2.1 Perilaku Selamat Yang Perlu Diamalkan v. Tidak makan, minum atau merokok semasa bekerja. vi. Tidak dipengaruhi alkohol atau dadah semasa bekerja. vii. Menghadiri latihan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dari masa ke semasa. viii. Menggunakan kelengkapan atau pakaian perlindungan (PPE) peribadi yang sesuai dengan betul. 31 32. 2.2 Keadaan Kerja Selamat