pen gurus an panitia berkesan pemangkin kecemerlangan akademik

Download Pen Gurus An Panitia Berkesan Pemangkin Kecemerlangan Akademik

Post on 18-Jun-2015

557 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MEMPERKASAKAN SEKOLAH MENENGAHHAJI AZIZ BIN MOHD A.M.N.,P.J.K. KETUA PENOLONG PENGARAH(MATEMATIK) SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

PENGURUSAN PANITIA BERKESAN PEMANGKIN KECEMERLANGAN AKADEMIK

INSTRUCTIONAL LEADERSHIP Bekerja berlandaskan Surat Pekeliling Ikhtisas i. SPI Bil 4/86 (Pengurusan Panitia Mata Pelajaran) ii. SPI Bil 3/87 (Penyeliaan P & P oleh Pengetua/Guru Besar) - Jadualkan Penyeliaan

FAIL PMP( ) 1-PENGURUSAN PANITIA 1.1 Surat arahan/Pekeliling 1.2 Surat panggilan dan minit mesyuarat 1.3 Anggaran perbelanjaan tahunan 1.4 Perkembangan staf 1.5 Standart Kualiti Pendidikan Malaysia (Elemen 8.1.2 Panitia Mata Pelajaran)

FAIL PMP ( ) 2 PERANCANGAN LAPORAN JANGKA PANJANG 2.1 Pelan Strategik, taktikal dan operasi 2.2 Modul 2.3 Kajian tindakan 2.4 Laporan projek,program dan aktiviti 2.5 Senarai sumber/Bahan rujukan 2.6 Jurnal/Buletin Panitia (jika ada)

FAIL MPM ( ) 3 PROFIL AHLI 3.1 Biodata ahli 3.2 Jadual waktu individu 3.3 Jadual waktu penggunaan bilik khas 3.4 Kursus dihadiri oleh ahli 3.5 Hasil pencerapan ahli

FAIL PMP ( ) 4 - KURIKULUM 4.1 Sukatan pelajaran 4.2 Huraian sukatan pelajaran 4.3 Rancangan pengajaran tahunan yang diselaraskan

FAIL PMP ( ) 5 PENILAIAN/PENTAKSIRAN 5.1 Contoh kertas soalan ujian/peperiksaan/skema peperiksaan 5.2 Analisis ujian/peperiksaan/skema peperiksaan(Dalaman dan luaran) 5.3 Rekod penilaian pentaksiran 5.4 Standard prestasi mengikut Standard Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

FAIL PMP ( ) 6 PRESTASI/PENCAPAIAN MURID 6.1 Analisis pencapaian akademik murid peperiksaan awam 6.2 Analisis pencapaian murid peperiksaan dalaman 6.3 Analisis kemenjadian sahsiah murid 6.4 Laporan Adab Belajar (LAB)

NOTA 1. Rujuk SPI Bil. 4/1986 Pengurusan Panitia 2.Pengkelasan fail mesti mengikut arahan keselamatan(warna,jenis fail,kelas fail dan lainlain) 3. Pengurusan fail mesti mematuhi PP Bil.5/2007 Pengurusan pejabat,bahagian VII:Penguran fail 4. Pengurusan mesyuarat perlu mematuhi PKPA 2/1991:Panduan 5. Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan

MESYUARAT PANITIA

SURAT PANGGILAN MESYUARAT - MS ISO 9001:2008

MESYUARAT PANITIAAGENDA :-MODUL PRISM T -MODUL P3T -GC/GSP -VOLUME KERJA -PENGAYAAN/PENGUKUHAN -PROJEK/PROGRAM PRA PEPERIKSAAN TINGKATAN 1,2 ,4 DAN 6 RENDAH -PROJEK/PROGRAM PEPERIKSAAN AWAM

MESYUARAT PANITIA-Q C P Quality Check Point -Q I P Quality Improvement Programe

MESYUARAT PANITIA

MINIT MESYUARAT DAN MAKLUM BALAS

PROGRAM MEMPERKASAKAN SEKOLAH MENENGAH KENAL PASTI PELAJAR STAR TINGKATAN 1,2 ,4 DAN 6 RENDAH GROOMING PROGRAMME MAJLIS PENTAULIAHAN PELAJAR STAR

Kajian Azlin Norhaini Mansor UKM (2004), berdasarkan pengalaman selama 351 jam, bersama 6 orang pengetua (3 lelaki 3 perempuan), 3(DG54) dan 3(DG48), mendapati

66.4% 19.8% 7.6% 4.3% 1.1% 0.7%

-

mesyuarat tugasan pejabat rondaan panggilan telefon mengajar mencerap

Mengapa perlu pemantauan Melihat keberkesanan pengurusan kurikulum di sekolah seperti yg telah dirancang; Mengesan kepatuhan warga sekolah kepada Dasar/SPI/PKPA/AP/SPK; Mengenalpasti keberkesanan proses P&P; Membantu P/GB melaksanakan penambahbaikan secara sistemik dan berterusan supaya berlaku peningkatan berterusan ( Konsep SKPM) Mengumpul data dan maklumat utk tindakan susulan

Cara Pemantauan Memerhati; kehadiran guru/murid di kelas; Membimbing-P&P guru di kelas; Memberikan penghargaan-selepas pelaksanaan P&P yang baik/berkesan; Menegur-bila tidak menepati piawai; Membaiki;bahan P&P tidak berkesan/BRMG Menilai; kali kedua penyeliaan / cadangan GC dan Merunding: guru bermasalah peribadi/sakit

Fokus Pemantauan dan PenyeliaanA. Pemantauan Dan Penyeliaan Pengurusan Kurikulum ;1. Pengurusan mata pelajaran dalam Jawatankuasa KurikulumSekolah 2. Pengurusan Panitia Matapelajaran yang meliputi: Carta Organisasi; Sistem Fail; Pelaksanaan Program, Projek dan Aktiviti; Pelaksanaan Dasar Kurikulum

RUMUSAN DAPATAN JNJK15 Perkara Yang Tidak Sepatutnya Diamalkan Dalam P & P Di Sekolah

Perkara 1Pedagogi berpusatkan guru dan bukan kepada murid Guru ada ilmu tapi kurang kreatif mencari kaedah untuk Transfer of knowledge Guru lebih suka mengeluarkan semua ilmu yang ada tanpa sedar penerimaan murid

Perkara 2Guru banyak bersyarah Pengajaran secara direktif; Keupayaan pembelajaran murid dalam kelas tidak dikesan. (contoh ada murid yang belajar secara konkrit).

Perkara 3BBM kurang digunakan dan ada yang tidak sesuai Kurangnya pendedahan guru terhadap penggunaan BBM; Guru tidak dapat membezakan apakah BBM yang sesuai bagi sesuatu kelas; Kemahiran guru dalam teknologi yang terhad, Kurang manfaat sumber dan BBM yang ada dan tidak tahu konsepnya (Contoh: penggunaan MKS dan PuAS)

Perkara 4Tidak ada kepelbagaian pengajaran chalk and talk Masih selesa dengan cara konvensional; Guru merasakan sumber ini lebih mudah kerana tidak perlu berusaha lebih; Teori pengajaran yang dipelajari kurang dimanfaatkan.

Perkara 5Banyak memberi pengetahuan Guru memberi maklumat tanpa mengaitkan dengan situasi semasa; Menghafal digarap secara maksimum kepada murid; Guru juga terikat dengan maklumat dalam buku teks tanpa melayari sumber lain.

Perkara 6Banyak menggunakan kaedah kelas Kurangnya gerakerja kumpulan; Jawapan murid diterima secara beramai-ramai; Gerakerja yang dilakukan dibuat secara kelompok tapi aktiviti dilakukan individu.

Perkara 7Tidak mengambil kira kepelbagaian potensi murid Guru menganggap potensi murid stereotaip; Aras pengajaran yang diberikan sama; Aras latihan/tugasan diberikan sama terutama kerja bertulis

Perkara 8Pemulihan dan Pengayaan kurang dijalankan Guru menerus penerangan tanpa sedar; kurangnya drilling; Guru tak boleh beza konsep pemulihan dan pengayaan.

Perkara 9Prinsip utama pengajaran jarang digunakan Guru tidak buat homework; Tidak merujuk objektif pengajaran yang disediakan;

Perkara 10Soalan Guru lebih kepada menguji ingatan Guru lebih selesa bertanya apa yang diajukan;

Perkara 11Murid kurang diberi peluang mengeluarkan pendapat dan bersoal jawab Guru terikat untuk mengejar masa ; Pengurusan masa yang tidak cekap; Pengetahuan guru yang terhad menggugat keegoan diri (contoh: takut soalan murid tidak boleh dijawab)

Perkara 12Tidak banyak berfikir tentang sesuatu perkara Guru terikat dengan apa yang tercatat dalam buku teks ; Kurang berminat dan budaya mencari maklumat secara kendiri ; Mencari impak sesuatu perkara.

Perkara 13Latihan dan pemeriksaan latihan Volume kerja yang kurang; Aras soalan tidak ditegaskan; Pemeriksaan yang tidak konsisten; Murid tidak diberi maklumat kenapa salah; Tidak menegaskan tindakan pembetulan.

Perkara 14Penilaian Formatif Guru tak faham apa itu penilaian formatif; Penilaian formatif yang dijalankan dianggap sebagai kerja rutin pengajaran; Tidak memanfaat penilaian untuk penambahbaikan;

Perkara 15Pengurusan bengkel yang lemah Tidak faham beberapa kaedah menyenggara bengkel; Prosedur murid ke bengkel tidak ditentukan; Ciri keselamatan bengkel tidak ditegaskan; Dokumen utama bengkel tidak disediakan, malah ada yang menyediakannya tetapi tidak dimanfaatkan; Sudut mata pelajaran tidak dikemaskini dengan sumber yang relevan dengan tempoh masa.