pen gurus an aktiviti dalam dan luar bilik darjah

Download Pen Gurus An Aktiviti Dalam Dan Luar Bilik Darjah

If you can't read please download the document

Post on 25-Jun-2015

620 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Aktiviti individu

ABDULLAH AFFAN BIN NASHIRON NORAKMA LIYANA BINTI MOHAMED SALLEH

Pengajaran cara ini diasaskan kepada pengakuan bahawa setiap murid adalah berbeza dari segi intelek, minat, kecekapan, daya cipta, dan kebolehan-kebolehan lain. pengajaran cara ini pada keseluruhannya bertujuan supaya murid-murid boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. Pengajaran secara individu bukan bertujuan untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran mereka. murid-murid akan menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri untuk belajar tanpa bergantung sangat kepada guru.

Menghasilkan karya sendiri memerlukan rujukan yang bersifat persekitaran. Ini menghasilkan pelajar yang mampu berjaya dalam kehiduan sehariannya apabila setiap yang dipelajari berjaya digabung jalinkan dengan kehiduan seharian secara berterusan. erana itulah digalakkan guru-guru PSV membuat aktiviti yang melibatkan persekitaran luar bilik darjah supaya mereka berasa seronok dan dapat menarik perhatian mereka. Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam pendidikan seni menitik beratkan ilmu kajian kritikal dalam seni tampak. asilnya ia berjaya melahirkan pelajar yang sensitif, pemikir dan menjadi inovator.

Guru

boleh menunjukkan terlebih dahulu gambar/ bahan sebagai penjana idea untuk melakukan aktiviti melukis. Wujud persaingan di mana mereka akan menghasilkan karya melebihi rakan-rakan yang lain.

Catan

iupan Membuat topeng Anyaman Capan

Murid-murid mampu meneroka sendiri bahan berdasarkan pengajaran yang telah dijalankan oleh guru. Membuat binaan ; murid akan membawa sendiri bahan dari rumah seperti kotak tisu, botol dan akan berfikir terlebih dahulu produk yang akan dilakukan. Ini membolehkan mereka berimaginasi tentang apa yang bakal dihasilkan nanti. Membawa kerja PSV yang tidak disiapkan lagi ke rumah membolehkan mereka berkarya dengan lebih kreatif pabila mendapat bantuan/ idea dari keluarga dan mewujudkan kemesraan..

Lukisan Montaj Assemblaj Gosokan

olaj Wau

Murid-murid

tidak mendapat idea yang

meluas. asa tertekan kerana tiada rakan untuk meluahkan dan bercakap. urang persaingan kerana tahap kreativiti hanya pada tahap mereka. Mereka akan mudah berasa bosan.

Boleh

berkarya bebas.

arya mereka akan kelihatan berlainan berbanding yang lain. menghasilkan karya yang lain dari yang lain serta menarik mengikut kreativiti masingmasing.

Mampu

Perhatian

guru lebih tertumpu kepada murid tersebut berbanding dalam kelompok yang ramai.

Penyer

p n ilm lebi

ep t iper leh dari

r .G

r boleh memberi an mar ah berdasar an karya yang dibuat berbanding aktiviti berkumpulan.

Memberikan

sepenuh komitmen terhadap penghasilan karya. mampu mengenalpasti tahap perkembangan kognitif dan kreativiti mereka melalui karya individu.

Guru

Stein

(1974) berpendapat bahawa seseorang itu sebenarnya menjana idea yang sedikit di dalam kumpulan. ackman dan Morris (1975) menyatakan bahawa keupayaan kumpulan menurun di sebabkan kekurangan motivasi, kecacatan proses dan penyelarasan.

ada secara individu atau kumpulan, telah dikenalpasti sebagai antara faktor-faktor yang dapat menguruskan penyelesaian masalah atau kreativiti personal dengan cara yang tersendiri.

Sama

Kaedah pengajaran dan pembelajaran ini meliputi tahap kualiti sesuatu kumpulan, kreativiti yang dibantu, sifat tingkah laku individu, kebolehan kognitif yang istimewa, motivasi kendiri, orientasi terhadap kemungkinan, kepelbagaian pengetahuan, pakar di dalam sesuatu bidang, kemahiran sosial, bijaksana dan kejahilan. (Theresa mabile 1988)