pemisahan rekod &

Download PEMISAHAN REKOD &

Post on 12-Jan-2017

230 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PELUPUSAN REKOD

 • APA ITU PELUPUSAN REKOD Akta Arkib Negara 2003 (629)

  Cara menguruskan pengasingan rekod dengan tujuan;

  (i) pemusnahan;

  (ii) pemindahan ; atau selainnya

 • 3

  KAEDAH PELUPUSAN REKOD

  TIDAK MEMPUNYAI

  JADUAL

  PELUPUSAN REKOD

  (JPR)

  JADUAL PELUPUSAN

  REKOD (JPR)

  JPR URUSAN AM

  (HOUSEKEEPING)

  JPR FUNGSIAN

  (Operasi)

  - Bergantung

  dengan agensi

  yang telah ada

  JPR

  JPR (KEWANGAN DAN

  PERAKAUNAN)

 • 4

  JPR Rujuk www.arkib.gov.my

 • 5

  PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN

  (JPR Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan

  Terbitan Arkib Negara Tahun 2008)

 • 6

  PERMOHONAN PEMUSNAHAN REKOD URUSAN FUNGSIAN

 • 7

  Rekod awam yang tidak aktif hendaklah dibuat pengasingan dan permohonan pelupusan hendaklah menggunakan format borang yang telah ditetapkan

  P.U. (A) 377 Peraturan-peraturan Arkib Negara (Penetapan Borang-borang Bagi Pelupusan Rekod Awam 2008) diwartakan pada 13 Oktober 2008

  TATACARA PELUPUSAN REKOD AWAM

 • PEMISAHAN

  (PEMISAHAN PERTAMA asing dulu)

  Penutupan Fail 100 lampiran @ 4 sm tebal

  Bilik Registri

  Lebih 3 bulan (daripada tarikh tutup) pindah daripada bilik fail ke bilik rekod Bilik Rekod

  Susun rekod mengikut tahun ditutup, siri, no. seturut, masuk dalam kotak (labelkan) dan disusun di rak

  Sediakan senarai induk (kedudukan)

  (Daftar Fail Tutup)

 • 9

  (PEMISAHAN KEDUA untuk pelupusan)

  BILIK REKOD

  PENGASINGAN REKOD LEBIH 5

  TAHUN DARIPADA TARIKH PENUTUPAN

  DAN TIDAK AKTIF

  @

  CUKUP TEMPOH SIMPANAN (JPR)

 • 10

  Kumpulan Rekod

  1)Urusan Am (Housekeeping)

  2)Urusan Fungsian

  Pelupusan

  M S SJ

  Siri Rekod

  100 Pentadbiran

  200 Tanah, Bangunan & Infrastruktur

  300 Aset

  400 Kewangan

  500 Sumber Manusia

  600 ke atas Fungsian

  JPR

  Urusan Am 2012

  -sda-

  -sda-

  Kewangan 2008

  Urusan Am 2012

  Fungsian (jika ada)

  PELUPUSAN REKOD

  Jadual Pelupusan Rekod (JPR)

 • 11

  Pelupusan

  M S SJ

  Musnah

  ISO

  Mesyuarat Seksyen

  Profil syarikat

  Bil

  Waran

  Senarai perjawatan

  Iklan perjawatan

  Simpan Jabatan

  Arahan dan

  Perintah Pejabat

  Awam

  Buku pelawat VIP

  Kertas Jemaah

  Menteri berkaitan

  Jabatan

  PELUPUSAN REKOD

  Jadual Pelupusan Rekod (JPR)

  Simpan Arkib

  Laporan Tahunan

  Soalan/Jawapan Parlimen

  Keratan Akhbar

  Buku Rekod Perkhidmatan

  Mesyuarat Pengurusan

  Jabatan

 • Siri Rekod

  100

  200

  300

  400

  500

  600 ke atas

  Musnah

  2/08 & 12/08

  2/08 & 12/08

  2/08 & 12/08

  4/08 & 13/08

  2/08 & 12/08

  2/08 & 12/08

  5/08 & 12/08

  Simpan

  11/08

  11/08

  11/08

  -

  11/08

  11/08

  -

  PELUPUSAN REKOD

  Penggunaan Borang

  JPR

  Urusan Am 2012

  -sda-

  -sda-

  Kewangan 2008

  Urusan Am 2012

  Fungsian (jika ada JPR)

  Fungsian (jika tiada JPR)

 • Menandatangani dan mengecap di setiap muka surat borang

 • 14

  FAIL YANG TELAH DITUTUP/TAMAT TINDAKAN DAN TELAH MEMENUHI TEMPOH

  SIMPANAN YANG DITETAPKAN DALAM JADUAL DIKUMPUL MENGIKUT SIRI

  DAN DIIKAT BUNDLE

  14

 • 15

  KAJIAN dan PENILAIAN

  PRIMARY (UTAMA)

  SECONDARY (KEDUA)

 • 16

  PRIMARY (UTAMA)

  (Daripada sudut agensi pewujud)

  samada telah tamat tindakan;

  samada masih dirujuk;

  samada masih diperlukan ataupun tidak;

  NILAI PENTADBIRAN

  NILAI KEWANGAN

  NILAI PERUNDANGAN

  KEGUNAAN AM

  Hanya jauhari yang kenal manikam

 • 17

  NILAI KEDUA (SECONDARY VALUE)

  (DARIPADA SUDUT PANDANGAN ARKIB) NILAI KEKAL/BERTERUSAN

  SEJARAH

  PENYELIDIKAN

  PERUNDANGAN

  HAK INDIVIDU

 • 18

  1. Rekod pada dan sebelum 31 Disember 1948 (Semenanjung Malaysia) & pada dan sebelum 30 September 1963 untuk Sabah dan Sarawak pengecualian pelupusan

  -Keputusan Lembaga Penasihat Arkib Negara 2. Rekod yang dipersetujui dalam Jadual Pelupusan

  Rekod Jabatan 3. Rekod yang dipersetujui oleh KP ANM (Telah melalui proses ulangkaji)

  REKOD-REKOD YANG BOLEH DIPINDAHKAN

 • 19

  1) Rincih 2) Jual 3) Padam 4) Tanam 5) Bakar

  KAEDAH

  PELUPUSAN REKOD

 • 20

  PELUPUSAN

  REKOD TERPERINGKAT

  -Dilaksanakan selaras dengan Akta Rahsia

  Rasmi 1972 [Akta 88] dan Arahan

  Keselamatan

  -Khidmat nasihat boleh didapati daripada

  Pejabat Ketua Keselamatan Kerajaan

  Malaysia (CGSO)

 • PELUPUSAN

  REKOD TERPERINGKAT

  Tempoh ikut JPR (jika ada)

  Proses rujuk Arahan Keselamatan

  Jika dokumen sendiri rujuk Buku Daftar Surat

  Rasmi Am 492A untuk kelas semula dan

  kemaskini dalam Buku Daftar Surat Rasmi Am

  492B (bagi dijadikan rekod terbuka)

  Jika dokumen milik Jabatan lain mohon

  kebenaran melupus

  Rekod terperingkat PERLU dikelas semula

  menjadi rekod terbuka bagi tujuan pelupusan 21

 • 22

  Pejabat awam perlu beritahu KP Arkib Negara dengan mendeskripsikan rekod yang hendak dimusnahkan

  Penalti ke atas pejabat awam yang tidak patuh kepada perundangan Arkib

  LARANGAN PEMUSNAHAN

  REKOD AWAM

 • 23

  Penalti Seksyen 25 (5) Akta Arkib Negara:

  didenda tidak lebih RM5,000.00

  ATAU

  1 tahun penjara

  ATAU

  kedua-dua

 • 24

  Menepati tempoh simpanan yang

  ditetapkan selaras dengan keperluan

  undang-undang dan peraturan

  Memastikan rekod yang diperlukan sahaja

  disenggara bagi mudah dikawal, diakses dan

  dipelihara.

  Mengurangkan ruang simpanan rekod dan

  penjimatan kos ruang, peralatan dan penjagaan

  rekod

  Tanggungjawab sosial:

  Rekod bernilai kekal dipindahkan segera ke

  ANM sebagai khazanah warisan negara