pembinaan item soal selidik aa

of 57 /57
Soal selidik Temubual

Upload: azizul-hakim

Post on 03-Oct-2015

218 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soal selidik

TRANSCRIPT

Soal selidikTemubual

SOAL SELIDIKSet soalan untuk mendapatkan maklumat objektif sesuatu penyelidikan

FUNGSIDeskriptif: Ciri-ciri responden seperti umur, jantina, pekerjaanPengukuran : Jawapan kuantitatif seperti sikap, pendapat, pilihan

KENAPA SOAL SELIDIK?Responden ada di merata tempatMasa responden terhadPenyelidik mempunyai masa, kewangan dan personel yang terhad

KAEDAHMelalui PosFace to FaceTelefon

Cara diperolehi- Soal selidik penyelidik- bina sendiri Pentadbiran- mel- ditadbir secara terus Ciri-Ciri Penting- keesahan (validity)- kebolehpercayaan (reliability) Ciri-Ciri Soal Selidik Yang Baik- menarik- arahan yang jelas- susunan soalan- perlu diuji

Asas pembinaan soal selidikDari konsep ke pemboleh ubah.Skala pengukuran data.

Dari konsep ke pemboleh ubahKonsep:Sesuatu yang bersifat abstrak.Perlu di ubah ke bentuk yang boleh diukur.Contoh:Jantina, bangsa, status perkahwinan, pendapatan, tahap pendidikan, tahap kebolehan, tahap pengetahuan.Setelah dioperasional, konsep dipanggil sebagai pemboleh ubah (boleh diberi nilai). Dari konsep ke pemboleh ubahPemboleh ubah boleh diterang dalam beberapa bentuk:Bebas (Independent)Bersandar (Dependent)Kualitatif (bersifat kategori jantina, pekerjaan, bidang kepakaran)Kuantitatif ada siri jujukan tidak terputus (umur, tinggi, pendapatan)Selanjar nilai berterusanDiskrit nilai terputus, kategori.Subjektif - objektif

Skala Pengukuran DataDiperlukan untuk mengukur pemboleh ubah.Skala pengukuran boleh dibahagi kepada 2 kategori: skala metrik / bukan metrik4 jenis skala:Nominal / kategorikal (bukan metrik)Ordinal (bukan metrik)Interval (metrik) Ratio (metrik)Skala Nominal / Kategorikal

Skala NominalContoh dalam soal selidik:Jantina: 1. Lelaki 2. PerempuanBangsa: 1. Melayu . 2 Cina. 3. India. 4. Lain-Lain (Nyatakan:_______).Pekerjaan: 1. Kakitangan Awam. 2. Kakitangan Swasta. 3. Bekerja Sendiri. 4 Suri rumah. 5. Pelajar.Skala Ordinal

Skala OrdinalContoh dalam soal selidik:Tahap Pendapatan:Di bawah RM1000RM1001 RM2000RM2001 RM3000RM3001 RM4000Lebih Dari RM4000Tahap Pendidikan:UPSR atau SetaraSRP/PMRSPM/SPMV/SMAMatrikulasi/STPM/STAMDiplomaBachelorMasterPhDSkala OrdinalContoh dalam soal selidik:Pilih jenis bahan bacaan kegemaran anda berdasarkan skala 1 hingga 4 (1=paling utama hingga 4 paling tidak utama)Akhbar _____Majalah Hiburan _____Buku ilmiah _____Novel _____Skala Interval

Skala Interval

Skala Interval

Skala IntervalDigunakan untuk mengukur satu set soalan yang terdiri dari beberapa soalan untuk membentuk satu pemboleh ubah.Dikenali juga sebagai summated scale.Contoh skala Interval dalam soal selidik:

Skala IntervalTanggapan bahawa Internet Berguna:PenyataanSSSSDTSSTS1Penggunaan Internet meningkatkan prestasi dalam pembelajaran saya.543212Penggunaan Internet meningkatkan produktiviti dalam pembelajaran saya.543213Penggunaan Internet meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran saya. 543214Saya dapati Internet berguna dalam pembelajaran saya.543215=sangat setuju (SS); 4=Setuju (S); 3=Sederhana Setuju (SD; 2=Tidak Setuju (TS); 1=Sangat Tidak Setuju (STS)Skala RatioSkala pengukuran yang memberikan maklumat paling tepat, jitu dan kaya.Data yang diperolehi menggunakan skala ini biasanya dipersembahkan dalam bentuk data ordinal.Perubahan dibuat untuk memberikan makna yang lebih baik.Skala RatioContoh dalam soal selidik:Nyatakan umur anda pada tahun ini: ____ tahun. (contoh: 38 tahun).Berapakah pendapatan anda sebulan: RM_______sebulan. (contoh: RM1500 sebulan)Berapakah bilangan anak anda:_____orang. (contoh: 3 orang)Berapa lamakah anda telah berkahwin: ___tahun. (contoh: 25 tahun)Latihan: Apakah Skala Pengukuran bagi Pemboleh ubah berikut:UmurKeberkesanan programStatus perkahwinanMarkahJawatanTahun pengajianKemahiranMotivasiJenis rumahKandungan Perbincangan Sesi 2Apakah Soal Selidik?Tips membina Soal Selidik.Contoh-contoh borang Soal Selidik

Apakah Soal Selidik?

Apakah Soal Selidik ???

Soal ?

SelidikSelidikSelidikSoal ?Soal ?Tips (1): Apa Tujuan SoalanTentukan tujuan soalan ditanya:apa tujuan kajian kita?Apa pemboleh ubah terlibat?Pemboleh ubah berbentuk subjektif atau objektif?Apa pengukuran data bagi pemboleh ubah itu? (N, O, I, R)

Tips (2): Bahasa / pola ayatLihat siapa responden kita?Bahasa mereka guna?Tahap pendidikan mereka?Istilah mereka selalu guna?Rangka rujukan mereka?Penggunaan bahasa /ayat /perkataan /istilah juga mesti sesuai dengan sikap, persepsi dan perasaan mereka.Tips (3): Jenis / bentuk soalanJenis soalan terbuka @ soalan tertutup.Soalan terbuka responden bebas menjawab ikut cara mereka.Soalan tertutup responden pilih sahaja pilihan jawapan yang kita sediakan.

Tips (3): Jenis / bentuk soalan2. Bentuk positif @ negatif.Elok masukkan juga soalan bentuk negatif.Elakkan perkataan tidak dan sahaja.Contoh:Datang bekerja bukanlah sesuatu yang menyeronokkan.Tidak datang bekerja lebih seronok dari datang bekerja.

Tips (4) Panjang SoalanJangan terlalu panjang dan kompleks.Rule of thumb kurang dari 20 perkataan atau tidak lebih dari satu baris ayat (Horst, oppenheim, 1986).

Tips (4) Panjang SoalanContoh 1: Kepemimpinan sekolah mengalu-alukan saranan guru-guru bagi membantu menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan penyampaian kurikulum dalam usaha untuk meningkatkan prestasi pelajar.Ubah:Kepimpinan sekolah menerima saranan guru untuk meningkatkan prestasi pelajar.Tips (4) Panjang SoalanContoh 2:Sekolah menggunakan kepakaran yang diperlukan dalam bidang-bidang tertentu di peringkat daerah bagi membantu meningkatkan pembelajaran murid.Ubah:Pihak sekolah menggunakan kepakaran luar untuk meningkatkan pembelajaran pelajar.Tips (5) Soalan double-barrelledContoh 1:Saya sedia bersama rakan-rakan membersihkan kawasan, membaiki kerosakan dan mencantikkan sekolah.Contoh 2:Saya seorang periang dan bersemangat tinggi.Tips (6) Jargon atau SingkatanContoh:1. Saya mudah untuk merasa empati2. Saya tidak selesa membuang air di tandas awam.3. Saya suka makan lauk pauk yang enak sahaja.

Tips (7) Perkataan khusus sesuatu budayaContoh:1. Saya sukakan gadis yang lawa.

Apa lagi?

Tips (8) Perkataan dengan dua maknaContoh:1. Saya malas hendak berjumpa dengan pengetua sekolah tersebut.2. Saya tidak suka keadaan lembab.

Tips (9) Elakkan Kiasan/peribahasaContoh:Saya gembira dipanggil ayam tambatan guru.Saya tidak suka dianaktirikan.Saya kurang faham maksud berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.Pemimpin yang turun padang memainkan peranan utama dalam meningkatkan prestasi staf profesional dan pencapaian murid.

Tips (10) Soalan MendorongContoh:Saya seorang yang produktif kerana menyiapkan kerja yang ditugaskan.Sejauh manakah sekolah perlu menyediakan kemudahan sukan yang lengkap.Saya sentiasa mengintegrasikan pelbagai penggunaan bahan multimedia (video presenter, LCD Projektor dll)

Tips (11) Ayat./perkataan beremosiContoh:Guru-guru senior sahaja yang diberi peranan sebagai pemimpin.Saya sangat benci orang yang tidak jujur.Jika ada peluang, saya akan mengoyak dan membakar bendera negara mereka.Tips (12) Soalan ikut jujukanSusun soalan umum ke khususSoalan mudah ke susahjangan ulang soalan positif dengan soalan negatif secara berturutan untuk ukur konsep yang sama countercheck.

Tips (13) soalan demografiTentang Profil responden.Tanya yang penting dan akan digunakan sahaja.Boleh letak di awal soal selidik atau di akhir.

Tips (14) soalan terbukaJika ada letak dibelakang di akhir soal selidik.Kurangkan bilangan soalan terbuka.

Tips (15) penutupMasukkan elemen humor atau ikon yang untuk mendapatkan komen responden.Contoh seperti berikut:Apakah wajah yang sesuai menggambarkan perasaan anda menjawab soal selidik ini?

Tips (15) penutupApakah Perasaan Anda SEMASA Mencari Bahan Di Internet?(Tandakan (/) pada ikon berkaitan)

Tips (16) Semak Soal SelidikSemak:Ejaan.Susunan nombor soalan.Kod-kod yang diguna.

Tips (16) Semak Soal SelidikSemak:Ejaan.Susunan nombor soalan.Kod-kod yang diguna.

Tips (17) Terjemah Dari Bahasa InggerisPastikan bukan direct translation.Cuba cari makna yang sebenar dalam konteks responden yang nak jawab.

Tips (18) Pra UjiPilih 30 responden yang hampir sama ciri dengan responden sebenar untuk pra uji.Uji kebolehpercayaan ketekalan dalaman soalan (biasa guna nilai alpha cronbach SPSS)Uji validity convergent /discriminant.

TEMUBUALMelibatkan interaksi sosial untuk mendapatkan data / maklumat daripada respondenPerlu beritahu responden: Tujuan temu bualLatar belakang kajianBagaimana pemilihan dibuat.

FungsiDeskriptif: gambaran tentang aktivitiPenerokaan: menentukan variable dan perhubunganPengukuran: Ukur sikap, kepercayaan, perasaanboleh mendapat maklumat secara mendalam & langsung2 Kaedah- face to face- telefon2 jenis- temu bual berstruktur- temu bual tidak berstrukturRekod perbualan- rakaman (jika tidak mengganggu temu bual)catatan ringkastarikh, situasi, rekod jawapan asalJika responden tidak pasti, rekodkan dengan sedikit ulasanTEMU BUAL - PROBINGUntuk mendapatkan jawapan yang terang, penuh dan tepatUntuk menggalakkan responden menjawabKEKUATANResponden boleh bertanya jika tidak fahamLuwes : Data tambahan senang diperolehi dan soalan sensitif boleh ditanyaBoleh perhatikan kelakuan non-verbal

KELEMAHANMenggunakan banyak masaBias temu duga: Pengaruh rupa, gaya, bangsa, umur, keletihan, keadaan sekelilingJawapan tidak sesuai

Soalan berstruktur:Apa yang anda paling suka tentang program yang sedang dijalankan?(menghadkan pilihan jawapan)Soalan bebas:Apa pendapat anda tentang program yang dijalankan?(menggalakkan peserta memberi jawapan berstruktur dalam pelbagai dimensi)Elakkan soalan berbentuk dikotomusProgram yang sedang dijalankan ini sangat menarik, betul ke?Saya banyak mendengar tentang program ini. Adakah anda merasakan bahawa saya menyukainya?Elakkan soalan bentuk kenapa, supaya jawapan lebih kayaKenapa anda rasakan program ini sangat sesuai?(peserta akan memberi jawapan secara cepat dan berbentuk objektif)Apa yang mencetuskan anda untuk menyertai program ini?(peserta akan memberi jawapan dalam bentuk pengaruh)Apa tentang program ini yang paling anda suka?(peserta akan memberi jawapan dalam bentuk atribut)Jika mahu menggunakan isyarat dalam soalan, haruslah:Gunakan soalan tanpa isyarat terlebih dahulu, seperti:Katakan anda ingin memberikan bantuan kepada masyarakat setempat, bantuan yang bagaimanakah anda akan hulurkan?Kemudian baru gunakan soalan berisyarat jika soalan di atas tidak mendapat respon, seperti:Bersama saya, senarai bantuan yang anda boleh berikan kepada masyarakat setempat, termasuklah. Apakah perkara-perkara lain yang anda rasakan perlu dimasukkan dalam senarai ini?SEKIANKita lihat beberapa contoh borang soal selidik..