pembentangan titas

Click here to load reader

Download PEMBENTANGAN TITAS

Post on 29-Jun-2015

923 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kelahiran Islam di Kota Makkah dan kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah melahirkan tamadun baru yang berjaya merubah sejarah peradaban dunia. Tamadun Islam merubah kejahiliahan masyarakat manusia kapada cara hidup yang bertunjangkan akhlak dan peradaban tinggi,ia turut menukar geopolitik dunia yang asalnya dibawah kerajaan Rom dan Parsi. Di bawah bimbingan Rasullullah dan para sahabat,masyarakat pelbagai suku dan puak berjaya disatukan dengan ikatan akidah dan ukhwah Islamiah .

Dalam tempoh yang singkat ,kuasa besar Rom dan Parsi terpaksa tunduk dengan kerajaan Islam. Dunia mula didominasi oleh kerajaan islam pada abad ke-9 hingga ke-18 . Pada abad ke-9 hingga ke-13,tamadun islam telah melahirkan ramai sarjana ulung dalam pelbagai bidang pengetahuan. Kemajuan yang dicapai oleh umat islam dalam ilmu sains dan teknologi serta ilmuilmu lain tidak dapat ditandingi oleh negara dan bangsa lain.

Kegiatan

keilmuan dan kebudayaan berlaku dengan bersemarak dan disertai oleh semua masyarakat khususnya di Kota Baghdad. Kota yang penting akan menjadi pusat kegiatan kesarjanaan dan pembelajaran,malah menarik minat sarjana dan pelajar dari negara luar, khususnya dari negara Kristian Eropah. Suasana dan kemudahan pembelajaran di negara islam tidak terdapat di mana-mana negara Eropah.Malah menganggap para sarjana dan saintis sebagai penyebar ajaran yang bertentangan dengan dogma gereja.

Para sarjana Muslim dan bukan muslim yang bernaung di bawah pemerintahan islam telah mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para sarjana Islam menjadi pengasas kepada experimen sains dalam pengertian moden . Ramai ilmuan serta cendekiawan terkenal Islam seperti Jabir b.Hayyan,Ibn Sina,Ibn Rushd dan lainlain telah menyumbang kepada kemajuan sains dan teknologi serta ilmu-ilmu lain di dunia. Sumbangan para sarjana Islam ini menjadi batu asas kepada kemunculan zaman baru (Renaissanse)di Eropah.

Peranan Andalusia

Andalusia(Sepanyol) telah dikuasai oleh Islam selama hampir 800 abad .Dalam tempoh itu,budaya dan tamadun Islam telah mendominasi sebahagian besar masyarakat Eropah. Keagungan tamadun Islam menjadi contoh ikutan negara-negara Kristian yang berjiran. Buktinya,ramai pelajar Eropah datang ke Andalusia untuk mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. Penganut Kristian Andalusia yang menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam telah berhijrah ke negaranegara Kristian Eropah untuk menterjemah dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

Hubungan

dagang dan diplomatik.

Hubungan dagang turut membantu menyebarkan tamadun Islam serta produk-produk Islam seperti teknik-teknik pertanian moden ke Eropah . Tamadun Islam tersebar melalui hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dan kerajaan Eropah.

Peranan

Gerakan Terjemahan

Kegiatan penterjemahan karya islam yang dilakukan oleh sarjana Eropah merupakan medium terpenting dalam penyebaran tamadun Islam. Antara sarjana Barat yang berperanan besar meterjemah karya Islam ke bahasa Eropah ialah Gerard dari Cremona yang menterjemah 90 buah karya Islam ke bahasa Latin. Contohnya,Kitab al-qanun fi al-Tibb karya Ibn Sina,Kitab al-Tasrif karya Al-Zahrawi dan lain-lain.

Sarjana lain yang turut berperanan besar dalam kegiatan penterjemahan ialah:Nama Sarjana Micheal Scotus Alfonso X Adelard Robert Stephen William Negara Asal Scotland Castile Bath Chester Sarragossa Lunis

Impak

gerakan terjemahan

Lahirnya universiti-universiti di Eropah. Hampir keseluruhan ilmu yang berkembang di Eropah mempunyai elemen pengaruh kesarjanaan Islam. Terdapat istilah-istilah saintifik dalam pelbagai bidang ilmu yang digunakan masyarakat Eropah dipinjam daripada bahasa Arab. Karya-karya besar sarjana Muslim digunakan di Eropah sehingga abad ke-16 dan ke-17 Masihi. Banyak teori sarjana Muslim yang kekal digunakan hingga ke hari ini.

Hasil

penemuan saintifik sarjana Islam

Abu Musa Jabir Ibn Hayyan al-Tusi telah mengemukakan beberapa kaedah percubaan sains dan menambahbaik kaedah yang digunakan oleh orang Rom. Jabir juga merupakan sarjana pertama yang mencipta asid galian .Sebelum zaman beliau,manusia hanya mengetahui tentang asid tumbuhan. Beliau juga mencipta sejenis kimia yang boleh digunakan untuk melebur emas selain menemui kaedah-kaedah lain. Banyak jadual astronomi dihasilkan oleh ahli-ahli astronomi Islam

Jadual astronomi yang dihasilkan al-Khawarizmi merupakan yang pertama seumpamanya yang mengandungi tangen. Al-Biruni menunjukkan cara-cara untuk mengetahui latitud dan longitud serta manusia pertama yang menunjukkan benua Amerika. Al-Farghani yang merupakan seorang ahli astronomi ulung zaman al-Mamun pula berhasil mengira ukuran lilitan bumi. Umar Khayyan mengira panjang tahun matahari. Abd Rahman al-Sufi mengemukakan teori bahawa bintang-bintang bergerak perlahan .

Pembinaan

balai-balai cerap.

Banyak balai-balai cerap di merata kawasan Islam yang dilengkapi dengan peralatan astronomi yang banyak. Selain itu terdapat juga alat-alat yang digunakan untuk mengukur paksi dan luas bumi. Pakar-pakar ulung ilmu perubatan. Tamadun Islam telah berjaya melahirkan ramai sarjana yang pakar dalam ilmu perubatan serta ilmu-ilmu lain. Sinar ilmu inilah yang telah menjadi penyuluh Eropah keluar daripada Zaman Gelapnya dan bangkit sebagai satu kuasa besar dunia yang baharu di era moden ini.

Kegiatan-kegiatan

keilmuan

Tahap awal perkembangan Berlakunya proses penyerapan dan pemindahan ilmu-ilmu klasik. Merupakan zaman yang terpenting proses pembentukan ummah yang dibudaya dan disosialisasikan dengan bentuk Islam.

Perkembangan tahap kedua Era kelahiran dan kebangkitan intelektual Muslim yang menyaksikan usaha-usaha penterjemahan, penyaringan dan penghasilan karya-karya asli yang dilakukan secara sistematik. Faktor yang membantu perkembangan kegiatan keintelektualan. Keadaan yang aman Cabaran ilmiah berbentuk falsafah yang lahir daripada para muallaf memaksa para ilmuan Islam mendalami ilmu tersebut. Ahli falsafah jaga adalah seorang pakar perubatan.

Peranan yang dimainkan pemerintah Membina masjid yang dilengkapi sekolah dan perpustakaan. Memperuntukkan biaya khas untuk kolej dan pelajarnya. Mengadakan kolej perubatan Kegiatan penterjemahan yang dilakukan secara sistematik. Kegiatan penulisan dan penyusunan kitab-kitab hadis,fiqah dan tafsir Al-Quran yang giat dilakukan.

Peranan Khalifah Harun al-Rasyid Pada zaman pemerintahannya,kota Baghdad muncul sebagai pusat kegiatan intelektual terunggul di dunia. Pengasas Khizanah al-Hikmah. Ramai tokoh ilmuwan dan penterjemahan utama lahir pada zaman ini.

Peranan Khalifah al-Mamun Kemuncak kegiatan keintelektualan di Timur,khususnya di Baghdad berlaku pada zaman pemerintahan al-Mamun b. Harun alRashid. Terkenal sebagai seorang pemerintah yang amat cintakan ilmu dan telah membesarkan institusi Khizanah al-Hikmah. Bayt al-Hikmah merupakan sebuah institusi keilmuan serba lengkap yang terhasil daripada gabungan pelbagai institusi. Hunayn b. Ishaq telah dilantik sebagai pengarah Bayt al-Hikmah.

7 Peranan para sarjana Hunayn mula berkecimpung dalam bidang penterjemahan sejak berusia 17 tahun. Keseluruhan karya perubatan Yunani yang diketahui diterjemah.Sebahagiannya ke bahasa Suryani dan sebahagian lagi ke bahasa Arab. Kebanyakan karya yang diterjemah itu adalah hasilhasil tulisan Hipocrates,Aristotle serta Euclid. Beliau turut dibantu oleh anak muridnya.

Perkembangan keilmuan di Andalusia Masjid dijadikan tempat menyampaikan pendidikan . Menyediakan pendidikan khusus untuk kanakkanak. Masjid menyediakan kelas pembelajaran untuk kanak-kanak. Sebahagian guru berkhidmat secara sukarela. Tidak ada kurikulum pendidikan yang seragam di peringkat pengajian tinggi. Pelajar dianugerahkan diploma sebagai pengiktirafan mereka layak mengajar.

Peranan Pemerintah Islam di Andalusia(Sepanyol) Mendirikan masjid dan menggalakkan para sarjana luar berhijrah ke Andalusia serta menyediakan pengajian terbuka kepada rakyat. Contohnya,Khalifah al-Hakam II yang telah menyediakan prasarana pendidikan yang hebat kepada rakyatnya di zaman pemerintahannya. Peranan masyarakat umum Andalusia Masyarakat secara sukarela membenarkan rumahrumah mereka dijadikan tempat pengajaran kanakkanak. Keperihatinan pemerintah menyediakan pendidikan kepada rakyat

Cabaran

luaran. Cabaran dalaman.

Langkah-langkah Penyelesaian.

Kembali kepada ajaran Islam(al-Quran dan al-Hadith) Menterjemahkan Islam secara lengkap Gerakan Tajdid Gandingan peranan Ulama dan Umara Sekat pintu-pintu kerosakan(Sadd alDhariah) Pembudayaan ilmu

Islam Tidak Difahami Secara Menyeluruh. Segeralah kamu mengerjakan amal-amal kebajikan, sesungguhnya fitnah akan datang menimpa kamu seperti kedatangan potongan malam yang gelap,di mana pada waktu itu kamu akan dapati seseorang beriman pada waktu pagi dan kufur pada waktu petang dan kufur kembali pada waktu pagi,mereka sanggup menjual agama dengan kebendaan dunia.(al-hadith).

Islam Dilihat Secara Terpisah Dengan Urusan Keduniaan. .Orientasi baru ala barat digunakan sebagai jalan pendek kepada perubahan sosial dan menjadi alat utama bagi melemahkan perasaan keagamaan dan memperkuatkan sikap-sikap sekularis.(Prof Mohd Kamal Hasan 1987:3).

Perpecahan Di Kalangan Umat Islam. Era kegemilangan umat Islam bermula dengan kejayaan Rasulullah S.A.W melancarkan Piagam Madinah dan sekaligus mengisytiharkan Madinah al-Munawwarah sebagai sebuah negara Islam.Kejayaan ini diteruskan lagi melalui pemerintahan para khulafa. Namun,kajatuhan Kota Baghdad ke tangan tentera Moghul memberikan impak yang sangat mendalam kepada Islam.

Percampuran Pelbagai Kefahaman, Khurafat, Bidaah Dan Lain-Lain. Terdapat sebahagian umat Islam telah mencampurkan amalan Islam dengan kafahaman-kafahama