pembentangan - puisi (sajak)

Download Pembentangan - Puisi (Sajak)

Post on 18-Jun-2015

1.494 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

NATIONAL LANGUAGE MPW 1213

AHMAD ZAKI BIN OSMAN 0952037

DEFINISI PUISIy

Tulisan berirama, terikat oleh bentuk lahir yang tertentu dan mengutamakan keindahan dan imaginasi untuk mencapai kebenaran. Ungkapan atau rangkaian kata-kata dalam sebuah rangkap, disusun berserta dengan irama, bunyi, rima dan kiasan.

y

TUJUAN PUISIy

Sebagai satu medium untuk meluahkan perasaraan atau tekanan yang menghimpit jiwa manusia. Sebagai satu kaedah untuk berinteraksi antara satu sama lain. Sebagai satu medium pembelajaran untuk meraikan satu-satu majlis.

y

y

BENTUK PUISIyP a n t u n yS y a i r yG u r i n d a m yS e l o k a yS a j a k

SAJAKy

Puisi moden. Bebas daripada ikatan tradisi Berbeza daripada puisi dan syair. Muncul hasil daripada perubahan sikap, pemikiran, pandangan, dan beberapa aspek kehidupan hasil daripada pengaruh Barat.

y

y

y

y Sajak boleh

dibahagikan kepada dua:

Sajak bebas (Verslibre)Sajak Konkrit

Sajak Bebasy

Sajak ini tidak terikat dengan sebarang bentuk. Rentak berubah-ubah dari satu bahagian ke satu bahagian yang lain. Jumlah perkataan / suku kata untuk barisbaris sajak itu tidak diseimbangkan.

y

y

y

Sajak ini tidak mengambil kira soal keseimbangan jumlah baris, jumlah suku kata dan juga rima. Pengucapan sajak lebih kepada peniruan percakapan yang diperhalusi sehingga menjadi lebih ekonomis dan puitis.

y

Sajak Konkrity Aspek penglihatan menjadi

asas kepada pembentukan sajak jenis konkrit. konkrit yang boleh dikenalpasti ialah:Bentuk Tempat Iklim

y Antara aspek

CIRICIRI-CIRI SAJAKy

1.Tema Tema merupakan persoalan utama yang hendak disampaikan dalam sajak, contohnya tema kemanusiaan, kasih sayang dan cinta akan negara.

y y

2.Persoalan Persoalan pula merupakan perkara sampingan yang hendak disampaikan. Misalnya, sesebuah sajak akan menyelitkan persoalan kasih sayang, kemarahan, dan kekecewaan dalam sajak tersebut 3.Bentuk Jenis bentuk, bilangan rangkap, jumlah baris, jumlah suku kata dalam baris, jumlah perkataan dalam baris dan rima akhir setiap baris.

y y

y y

4.Gaya Bahasa i.Perbandingan (a) Metafora

Perbandingan yang tidak jelas. Penggunaannya secara langsung tanpa menggunakan perkataan seperti, bak, umpama. (b) Hiperbola

Gaya bahasa yang keterlaluan. Biasanya digunakan untuk memberi penekanan maksudnya berhubung dengan perasaan dan suasana. c) Personofikasi

Benda yang tidak hidup, peristiwa atau keadaan diberi perbandingan dengan manusia.

(d)

Simile

Membandingkan sesuatu keadaan, suasana, peristiwa diberi perbandingan dengan manusia. ii. Penggunaan ayat Inversi - Gaya bahasa yang menyongsangkan ayat. iii. Pengulangan Anafora / Epifora / Simplok Memperlihatkan aspek pengulangan perkataan dalam setiap perkataan di awal ayat( anafora), tengah ayat ( simplok), dan akhir ayat (epifora). iv. Unsur Bunyi Asonansi _ pengulangan bunyi vokal ( a,e,i o,u) Aliterasi - pengulangan bunyi konsonan

v.

Nada Menggambarkan suasana sedih Menggambarkan penuh perasaan Menggambarkan perasaan kurang senang. Menggambarkan perasaan menentang Menggambarkan perasaan yang tenang

Nada Melankolik Nada Patriotik Nada Sinis Nada Protes -

Nada Romantik -

SAJAK YANG BERMUTUIsi yang baik y Teknik dan gaya yang baik y Imejan bercampur y Wujudnya klise y Gaya melankolik y Kata-kata bombastik y Metafora yang TIDAK berlebihan y Meletakkan imbuhan pada tempatnya y Bersifat prosaiky

PROSES KREATIF SAJAKy

Menentukan tema bagi puisi yang hendak dikarang Memikirkan mesej dan pengajaran yang hendak disampaikan Menyenaraikan lakaran bahasa atau medan bahasa bagi puisi yang hendak dikarang Memilih bahasa simbolik yang akan digunakan Menyusun idea keseluruhan yang sesuai

y

y

y y

Menentukan Temay y y

Tema merupakan intipati kepada satu-satu puisi. Tema menjadi penentu kepada isi, pemilihan kosa kata, gaya bahasa dan nada. Perkara yang perlu diambil kira:Pengalaman Perkara yang menarik perhatian Bermakna Berkesan

Mesej dan Pengajarany

Mesej dan pengajaran tertentu boleh disalurkan kepada pendengar melalui bahan-bahan puisi. Antara nilai murni yang boleh diterapkan dalam mesej ialah:Baik hati Jujur Amanah Berkasih sayang Hormat menghormati

y

Lakaran Bahasay

Bagi mempercepatkan lagi proses kreatif dan segi pembentukan baris-baris perkataan dalam rangkap, penyenaraian lakaran bahasa yang juga dikenali sebagai medan bahasa bolehlah dibentuk. Ini bukan sahaja dapat mengurangkan tekanan dalam penulisan karya sajak bahkan dapat memberi gambaran yang jelas akan apa yang hendak disampaikan kepada pendengar.

y

Bahasa Simboliky

Bahasa simbolik digunakan dalam sajak bagi menampakkan nilai atau unsur tersurat / intrinsik dalam sesuatu sajak. Berdasarkan simbol-simbol inilah kita dapat mengaitkan makna yang hendak dibawa dengan hakikat hidup realitinya.

y

Penyusunan Ideay

Setelah kita telah mendapat gambaran yang jelas tentang apa yang akan dikarang, proses penyusunan medan bahasa seiring dengan susunan idea mengikut bentuk puisi yang akan dikarang.

GAYA BAHASAy

Bentuk sajak adalah bebas tidak seperti sepupu-spupunya yang lain seperti pantun dan syair kerana masing-masing terikat dengan peraturan masing-masing. Di dalam bersajak kita perlu tahu akan beberapa aspek yang membentuk keseluruhan sajak yang baik.

y

Asonansi

Perulangan bunyi vokal

Aspek Bunyi

Aliterasi

Perulangan bunyi konsonan biasanya pada awal perkataan yang berurutan.

Rima

Pengulangan atau pertentangan bunyi yang sama yang terdapat diawal atau akhir baris.

Diksi Pemilihan dan susunan perkataan serta ketepatan, sama dan keistimewaan perkataan-perkataan itu pabila digunakan dalam percakapan atau penulisan. Metafora Kiasan perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan yang disebut perumpamaan. Simile Bahasa perbandingan peringkat termudah. Personifikasi Memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda

Aspek Perkataan

Hiperbola

Penyataan yang berlebih-lebihan.

Aspek Perkataan Pengulangan

Perkataan yang berulang pada satu satu baris. Pengulangan di awal baris dipanggil anafora. Pengulangan di akhir baris dipanggil efifora

CONTOHCONTOH-CONTOH SAJAKAku Menjadi Lebih Berani Kali ini kau berbaju biru dan bajuku ungu sayang, hanya aku tahu hatimu tidak setulus hatiku yang berbaju ungu. Bila begini, sebilah pisau aku tidak gentar sepatah kata, bisa, aku merasa. Hati dan rasa mengejarku aku menjadi lebih berani.Latifah Haji Shebli Anak Laut, DBP, 2000.

y

MaksudPenyajak menyatakan dalam persahabatan yang lebih penting ialah kejujuran dan keihlasan bukan sifat luaran. Penyajak berani menghadapi cabaran kerana dia lebih memahami hatinya dan sahabatnya. Penyajak juga memahami hati wanita yang berani menghadapi cabaran.

y

Ciri-ciriSajak ini berbentuk bebas dan mempunyai tiga rangkap: -rangkap pertama mempunyai tujuh baris. -rangkap kedua lima baris. -rangkap ketiga mempunyai lima baris.

y

Tema dan PersoalanTema sajak ini ialah sifat keberanian seorang wanita. Persoalannya pula sesetengah orang tidak jujur dalam percintaaan dan pengalaman pahit yang dilaluinya menjadikan dia lebih berani.

y

NadaSajak ini bernada kecewa. Gaya Bahasax Asonansi : bajuku ungu ( pengulangan vokal u) x Aliterasi : tidak setulus hatiku (pengulangan konsonan t)

y

Nilai 1. Peribadi kawan atau kekasih

Memilih sahabat atau kekasih jangan mengikut keadaan fizikal ( kecantikan dan ketampanan), tetapi yang penting kejujuran. 2. Kemanusiaan

Wanita walaupun bersifat lemah , tetapi akan bangkit menghadapi cabaran apabila dicabar. 3. Kemasyarakatan

Manusia tidak kira lelaki atau perempuan haruslah berani menghadapi cabaran yang bakal mendatang.

Bahasa Kebangsaan