pembentangan mengenai sembelihan

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2014

8.894 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. DISEDIAKAN OLEH:AHMAD NIZAM ISMAILMOHD JEFRI ZAKARIAHSHAHAFIZAN BIN SHUIB

2. PengertianCARTADalilKonsep ALIRHukum Penyembelih Binatang yangMenuRukundisembelihUtamaAlat SembelihanPerkara SunatPerkara MakruhHikmahSoalan LatihanKuizKeluar 3. PENGERTIAN BINATANG DALIL ALATHUKUMVIDEO RUKUN RPH SUNAT WEBMAKRUH LATIHANHIKMAH 4. Menghilangkan nyawabinatang yang halal dimakandengan memutuskan urat halkum dan urat merihmenggunakan alat yang tajamdengan niat kerana Allah. 5. DALILAl-Maidah 5: ayat 3Maksudnya: Diharamkan kepada kamumemakan bangkai binatang yang tidakdisembelih dan darah yang keluar mengalirdan daging babi termasuk semuanya,danbinatang yang disembelih selain dari Allah. 6. HUKUMHukum sembelihan adalahwajib dengan tujuan untukdimakan dagingnya. 7. 1 3PENYEMBELIH ALAT SEMBELIHAN2 BINATANGYANG DISEMBELIH 8. TIDAK BERADA DALAMISLAM IHRAMHAJI ATAU UMRAH 9. SYARAT SAH BINATANG SEMBELIHAN HALAL MATI DENGANDIMAKANSEKALI SEMBELIHAN PUTUS URAT HALKUM DAN URAT MERIH 10. BINATANGSEMBELIHAN 11. Benda yang tajamkecuali gigi, tulang, kuku dan rambut 12. Menghadapkan binatang ke arah kiblat B Menyebut A CMembaringkannama Allah binatang atasPERKARA rusuk sebelah SUNAT kananE D Menggunakan alat Dilakukan di yang paling tajamsiang hari 13. Menggunakan alatyang tumpul Sembelihan Menampakkan alat dilakukan disembelihan kepadahadapan binatang binatang yang akan di lain sembelih Mematahkan leher binatang sebelumsembelih 14. HIKMAH . Mematikan dengan cepat dan selamat.2. Mengeluarkan semua darah binatangdengan cepat.3. Daging bersih dan bermutu.4. Kerana Allah untuk memelihara akidah. 15. .Tanda penghormatan manusia pada makhlukciptaan Allah. . Binatang tidak tersiksa berbanding cara lain. .Membezakan antara daging halal dan haram. .Binatang yang tidak disembelih mudah reput dan busuk. 16. www.al.islam.com http://iumelaka.multiply.com/video http://gelarismalat.blogspot.com/2008/01/program.praktikal.sembelihan.html http://www.sabah.edu.my/cwm010/sembelihan.htm http://tayibah.com/eIslam/SEMBELIH.html http://www.islamqa.com/id/cat/489 http://www.darulkautsar.com/keindahanislam/hikmahdanfalsafah/buktisaintifik/perintah/sembelihan.htm 17. 1. Mengikut syariat Islam, syarat binatang yang disembelih mestilahA binatang yang cukup umurB mati dengan sekali sembelihanC menggunakan benda yang tajamD niat sembelihan semasa menyembelih2 Apakah hukum memakan mana-mana bahagian anggota binatangal-anam yang terpotong tanpa disembelih? AHarus BSunat CHaram DMakruh 18. 3 Antara perkara makruh semasa sembelihan ialah A tidak membaca basmalah B menyembelih binatang yang kurus C melakukan sembelihan di siang hari D sembelihan dilakukan dengan alat elektrik4 Berikut adalah hikmah disyariatkan sembelihan dalamIslam kecuali A mengelakkan penyakit B memudahkan manusia untuk memakannya C sebagai tanda penghormatan kepada binatang D memastikan daging binatang bersih,halal dan bermutu tinggi 19. 5 Berikut adalah perkara-perkara sunatsemasa sembelihan kecuali A berselawat ke atas nabi B menyebut nama Allah S.W.T C menghadap binatang ke arahkiblatD melakukan sembelihan pada waktu malam 20. Betul,Bijaknya anda ya! 21. salah,Cuba lagi ya! 22. Susun ayat-ayat berikut dengan betul:adalahhukumwajib sembelihan1.Semak2. rukunpenyembelih sembelihan adalahSemak3. dapat binatangcepatmematikansembelihan denganSemak 23. SEKIAN.TERIMA KASIH